Wetgevend bestand

Document nr. 55K2259
Sleutel 033002
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de résolution relative à une approche efficace et intégrale de lutte contre la broncho-pneumopathie chronique obstructive.
NL Voorstel van resolutie betreffende een doeltreffende en integrale aanpak van chronic obstructive pulmonary disease.
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Zittingsperiode 55
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K2259/001-2020/2021-0
Document nr 55K2259001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 55
Zitting 2020/2021-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 18/10/2021
Type
NL VOORSTEL VAN RESOLUTIE
FR PROPOSITION DE RESOLUTION
Code 06
Inoverwegingsneming 20211028
Datum ronddeling 18/10/2021
Verzendingsdatum 28/10/2021
Auteur
Nummer 07064
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanpeborgh
Voornaam Gitta
Partij Vooruit
Flag 0
Auteur
Nummer 07263
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Rigot
Voornaam Hervé
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 00757
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bacquelaine
Voornaam Daniel
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 06309
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Hennuy
Voornaam Laurence
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteur
Nummer 01130
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Partij CD&V
Flag 0
Auteur
Nummer 07358
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Caluwé
Voornaam Robby
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 07199
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Creemers
Voornaam Barbara
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Stemming
Datum 23/06/2022
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 30/05/2022
Datum ronddeling 01/06/2022
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 55K2259002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 07064
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Vanpeborgh
Voornaam Gitta
Partij Vooruit
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07263
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Rigot
Voornaam Hervé
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00757
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bacquelaine
Voornaam Daniel
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06309
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Hennuy
Voornaam Laurence
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01130
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Muylle
Voornaam Nathalie
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07358
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam De Caluwé
Voornaam Robby
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06008
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Pisman
Voornaam Kathleen
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07387
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Depoorter
Voornaam Kathleen
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06499
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gijbels
Voornaam Frieda
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06590
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Camp
Voornaam Yoleen
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 07/06/2022
Datum ronddeling 08/06/2022
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 55K2259003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01076
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Fonck
Voornaam Catherine
Partij Les Engagés
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07387
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Depoorter
Voornaam Kathleen
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06499
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gijbels
Voornaam Frieda
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06590
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Camp
Voornaam Yoleen
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 16/06/2022
Datum ronddeling 16/06/2022
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 55K2259004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel O1330
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Sneppe
Voornaam Dominiek
Partij VB
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 16/06/2022
Datum ronddeling 16/06/2022
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 55K2259005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 23/06/2022
Datum ronddeling 24/06/2022
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 55K2259006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 07387
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Depoorter
Voornaam Kathleen
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06499
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gijbels
Voornaam Frieda
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06590
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Camp
Voornaam Yoleen
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01076
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Fonck
Voornaam Catherine
Partij Les Engagés
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL APRÈS RAPPORT/NA VERSLAG
Commentaar FR APRÈS RAPPORT/NA VERSLAG
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 007
Datum 23/06/2022
Datum ronddeling 27/06/2022
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 55K2259007
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 55K2259001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 0224
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Santé et Egalité des chances
NL Gezondheid en Gelijke Kansen
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel O1330
Naam Sneppe
Voornaam Dominiek
Partij VB
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 25/01/2022
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 25/01/2022
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 31/05/2022
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 07/06/2022
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 07/06/2022
Verslag
Verslag 55K2259004
Datum verslag 16/06/2022
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 23/06/2022
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 23/06/2022
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 23/06/2022
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0001766
FR MALADIE DES VOIES RESPIRATOIRES
NL ZIEKTE VAN DE LUCHTWEGEN
D ERKRANKUNG DER ATEMWEGE
Eurovoc descriptoren
Code 0002491
FR POLITIQUE DE LA SANTE
NL GEZONDHEIDSBELEID
D GESUNDHEITSPOLITIK
Eurovoc descriptoren
Code 0003909
FR SANTE PUBLIQUE
NL VOLKSGEZONDHEID
D VOLKSGESUNDHEIT
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0003909
FR SANTE PUBLIQUE
NL VOLKSGEZONDHEID
D VOLKSGESUNDHEIT
Stemming Kamer 23/06/2022
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 18/10/2021