Wetgevend bestand

Document nr. 55K1806
Sleutel 032551
Titel
Versie
Nummer 2
Code versie
Code 3
NL KAMER
FR CHAMBRE
Titel
FR Projet de loi portant le livre 5 "Les obligations" du Code civil.
NL Wetsontwerp houdende boek 5 "Verbintenissen" van het Burgerlijk Wetboek.
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi portant le livre 5 "Les obligations" du Code civil.
NL Wetsvoorstel houdende boek 5 "Verbintenissen" van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel Grondwet
Code 74
FR procédure monocamérale
NL monocamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Zittingsperiode 55
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1806/001-2020/2021-0
Document nr 55K1806001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 55
Zitting 2020/2021-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 24/02/2021
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20210225
Datum ronddeling 24/02/2021
Verzendingsdatum 25/02/2021
Auteur
Nummer 06850
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Geens
Voornaam Koen
Partij cd&v
Flag 0
Auteur
Nummer 07124
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Aouasti
Voornaam Khalil
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer O599
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gilson
Voornaam Nathalie
Partij MR
Flag 0
Auteur
Nummer 07108
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Hugon
Voornaam Claire
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteur
Nummer 06885
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gabriëls
Voornaam Katja
Partij Open Vld
Flag 0
Auteur
Nummer 07063
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Segers
Voornaam Ben
Partij sp.a
Flag 0
Auteur
Nummer 01227
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hecke
Voornaam Stefaan
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Stemming
Datum 21/04/2022
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 06/04/2021
Datum ronddeling 08/04/2021
Type
NL ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
FR AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Code 36
PDF
Link 55K1806002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 10/02/2022
Datum ronddeling 15/02/2022
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 55K1806003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06850
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Geens
Voornaam Koen
Partij cd&v
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07124
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Aouasti
Voornaam Khalil
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel O599
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gilson
Voornaam Nathalie
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07108
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Hugon
Voornaam Claire
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06885
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gabriëls
Voornaam Katja
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07063
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Segers
Voornaam Ben
Partij Vooruit
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01227
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hecke
Voornaam Stefaan
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 16/02/2022
Datum ronddeling 18/02/2022
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 55K1806004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 07124
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Aouasti
Voornaam Khalil
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel O599
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gilson
Voornaam Nathalie
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07108
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Hugon
Voornaam Claire
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06850
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Geens
Voornaam Koen
Partij cd&v
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06885
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gabriëls
Voornaam Katja
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07063
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Segers
Voornaam Ben
Partij Vooruit
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01227
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hecke
Voornaam Stefaan
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 24/02/2022
Datum ronddeling 24/02/2022
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 55K1806005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06230
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Vaerenbergh
Voornaam Kristien
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 10/03/2022
Datum ronddeling 10/03/2022
Type
NL ARTIKELEN BIJ 1E STEMMING AANGENOMEN
FR ARTICLES ADOPTES AU 1ER VOTE
Code 48
PDF
Link 55K1806006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL PREMIÈRE LECTURE / EERSTE LEZING
Commentaar FR PREMIÈRE LECTURE / EERSTE LEZING
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 007
Datum 21/03/2022
Datum ronddeling 24/03/2022
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 55K1806007
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06850
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Geens
Voornaam Koen
Partij cd&v
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07124
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Aouasti
Voornaam Khalil
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel O599
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gilson
Voornaam Nathalie
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07108
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Hugon
Voornaam Claire
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06885
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gabriëls
Voornaam Katja
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07063
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Segers
Voornaam Ben
Partij Vooruit
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01227
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hecke
Voornaam Stefaan
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 008
Datum 22/03/2022
Datum ronddeling 25/03/2022
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 55K1806008
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06230
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Vaerenbergh
Voornaam Kristien
Partij N-VA
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 009
Datum 06/04/2022
Datum ronddeling 13/04/2022
Type
NL VERSLAG (VERWIJZEND)
FR RAPPORT (RENVOI)
Code 41
PDF
Link 55K1806009
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00636
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dillen
Voornaam Marijke
Partij VB
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL VOIR DOC. / ZIE STUK 1805/4 & 1805/7-2021/2022
Commentaar FR VOIR DOC. / ZIE STUK 1805/4 & 1805/7-2021/2022
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 010
Datum 06/04/2022
Datum ronddeling 06/04/2022
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 55K1806010
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL DEUXIÈME LECTURE / TWEEDE LEZING
Commentaar FR DEUXIÈME LECTURE / TWEEDE LEZING
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 011
Datum 21/04/2022
Datum ronddeling 25/04/2022
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 55K1806011
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 55K1805001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 55K1806001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 009
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Justice
NL Justitie
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01309
Naam Thibaut
Voornaam Cécile
Partij Ecolo-Groen
Rapporteur
Sleutel 00636
Naam Dillen
Voornaam Marijke
Partij VB
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 04/05/2021
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 04/05/2021
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 15/06/2021
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 22/06/2021
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 02/02/2022
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 23/02/2022
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 22/03/2022
Opmerking DEUXIÈME LECTURE / TWEEDE LEZING
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 22/03/2022
Opmerking DEUXIÈME LECTURE / TWEEDE LEZING
Verslag
Verslag 55K1806009
Datum verslag 06/04/2022
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 21/04/2022
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 21/04/2022
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 21/04/2022
Incident
Incident
NL VRAAG OM ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
FR DEMANDE AVIS CONSEIL D'ETAT
Datum 02/03/2021
Raad van State (RVS)
Datum verzending aanvraag advies Raad van State
Datum advies Raad van State
Bevoegheid
Code Z11
Datum 24/02/2021
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000528
FR DROIT CIVIL
NL BURGERLIJK RECHT
D BUERGERLICHES RECHT
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0000528
FR DROIT CIVIL
NL BURGERLIJK RECHT
D BUERGERLICHES RECHT
Eurovoc descriptoren
Code 0024239
FR DROIT DES OBLIGATIONS
NL VERBINTENISRECHT
D SCHULDRECHT
Stemming Kamer 21/04/2022
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 01/07/2022
Datum wet 28/04/2022
Staatsblad nr. 168
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 24/02/2021