AGENDA COMMISSIE

WIJZIGING VAN DE AGENDA

Commissie voor Justitie

Voorzitster : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh

Dinsdag 24/01/2023

Om 10 u.15 Dossier

Andreas Vesaliuszaal - benedenverdieping (ex Zaal 5)

wijziging 1 De agenda aanvullen als volgt:
1. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen, nr. 3080/1. 55K3080
wijziging 1
Toegevoegd wetsvoorstel:
wijziging 1
- Wetsvoorstel (Katja Gabriëls, Khalil Aouasti, Koen Geens) tot wijziging van de wet van 1 maart 2000 tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen, nr. 1699/1.
55K1699
2. Wetsvoorstel (Ahmed Laaouej, Sophie Thémont, Chanelle Bonaventure, Khalil Aouasti, Laurence Zanchetta) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde het gebruik van de collectieve schuldenregeling te bevorderen, nrs. 2679/1 en 2. 55K2679
- Regeling van de werkzaamheden : hoorzitting en schriftelijke adviezen.

Om 14 uur Dossier

Forum 2 - Marguerite Yourcenarzaal

wijziging 2 De agenda aanvullen als volgt:
wijziging 2
3. Voorstel van resolutie (Khalil Aouasti, Chanelle Bonaventure, Laurence Zanchetta, Jean-Marc Delizée, Sophie Thémont) over het daadwerkelijk waarborgen van de toegang tot de rechtsbedeling door multidisciplinaire kantoren met advocaten in loondienst op te richten, de vergoeding op te waarderen en de vergoedingsvoorwaarden voor de advocaten in de juridische tweedelijnsbijstand te herzien, nr. 2611/1. (Rapporteur : mevrouw Claire Hugon). 55K2611
wijziging 2
Hoorzitting met :
- mevrouw Emmanuelle Debouverie en mevrouw Elise Dermine, professoren aan de ULB;
- de heer Stefan Pieters, vertegenwoordiger van de Orde van Vlaamse Balies;
- de heer Quentin Rey, vertegenwoordiger van AVOCATS.be;
- mevrouw Anke Gittenaer, afdelingshoofd, en mevrouw Sofie Vanderhoydonc, beleidsmedewerkster van het Agentschap voor Justitie en Handhaving;
- de dames Clémentine Ebert, Katia Melis, Noémie Segers en Margarita Hernandez-Dispaux, vertegenwoordigsters van Casa Legal;
- de heer Jeroen Léaerts en mevrouw Sandra Rosvelds, vertegenwoordigers van Beweging.net.

Woensdag 25/01/2023

Om 14 u.15 Dossier

Zaal van de plenaire vergaderingen

1. Mondelinge vragen aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee.
 
De lijst met mondelinge vragen en/of interpellaties voor deze vergadering is te vinden in eMeeting.

Samenstelling van de Commissie voor Justitie
Vaste leden
N-VA : Christoph D'Haese, Sophie De Wit, Kristien Van Vaerenbergh, Ecolo-Groen : Claire Hugon, Olivier Vajda, Stefaan Van Hecke, PS : Khalil Aouasti, Özlem Özen, Laurence Zanchetta, VB : Katleen Bury, Marijke Dillen, MR : Philippe Goffin, Philippe Pivin, cd&v : Koen Geens, PVDA-PTB : Nabil Boukili, Open Vld : Katja Gabriëls, Vooruit : Ben Segers 
Plaatsvervangers
N-VA : Yngvild Ingels, Sander Loones, Wim Van der Donckt, Valerie Van Peel, Ecolo-Groen : N ., Julie Chanson, Marie-Colline Leroy, PS : N ., Mélissa Hanus, Ahmed Laaouej, Patrick Prévot, VB : Tom Van Grieken, Dries Van Langenhove, Reccino Van Lommel, MR : Mathieu Bihet, Marie-Christine Marghem, Caroline Taquin, cd&v : Els Van Hoof, Servais Verherstraeten, PVDA-PTB : Greet Daems, Marco Van Hees, Open Vld : Patrick Dewael, Goedele Liekens, Vooruit : Karin Jiroflée, Kris Verduyckt 
Niet-stemgerechtigde leden
Les Engagés : Vanessa Matz, DéFI : Sophie Rohonyi