AGENDA COMMISSIE

Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen

Voorzitster : mevrouw Els Van Hoof

Forum 4 - Gerard Mercatorzaal

Woensdag 25/01/2023

Om 14 uur Dossier

wijziging 1 De agenda wijzigen en aanvullen als volgt :
wijziging 1
1. Regeling van de werkzaamheden :
Het IsraŽlisch-Palestijns conflict : verzoek van de heer Andrť Flahaut tot organisatie van een hoorzitting met :
- de IsraŽlische ambassadeur voor BelgiŽ en Luxemburg en het Hoofd van de Palestijnse Diplomatieke Missie in BelgiŽ.
2. Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten: 1) de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding met protocol, gedaan te Brussel op 15 december 1993, en 2) de Bijzondere Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen via de vaste kanaalverbinding, gedaan te Brussel op 7 juli 2020, nr. 3060/1. 55K3060
3. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Regering van de Franse Gemeenschap, de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van het Vlaamse Gewest, de Regering van het Waalse Gewest, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Regering van de Franse Republiek inzake het vervoer van lijken over land, gedaan te Parijs op 9 maart 2020, nr. 2935/1. 55K2935
4. Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Riga op 22 oktober 2015, nr. 3029/1. 55K3029
5. Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 190 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk, aangenomen te GenŤve op 21 juni 2019 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 108ste zitting, nr. 3030/1. 55K3030
6. Mondelinge vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en van de Federale Culturele Instellingen.
 
De lijst met mondelinge vragen en/of interpellaties voor deze vergadering is te vinden in eMeeting.

Samenstelling van de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen
Vaste leden
N-VA : Peter De Roover, Darya Safai, Anneleen Van Bossuyt, Ecolo-Groen : Samuel Cogolati, Wouter De Vriendt, Guillaume Defossť, PS : Malik Ben Achour, Andrť Flahaut, Christophe Lacroix, VB : Annick Ponthier, Ellen Samyn, MR : Christophe Bombled, Michel De Maegd, cd&v : Els Van Hoof, PVDA-PTB : Steven De Vuyst, Open Vld : Goedele Liekens, Vooruit : Vicky Reynaert 
Plaatsvervangers
N-VA : BjŲrn Anseeuw, Mieke Claes, Michael Freilich, Koen Metsu, Ecolo-Groen : Kim Buyst, Barbara Creemers, Sťverine de Laveleye, Simon Moutquin, PS : Hugues Bayet, Mťlissa Hanus, ÷zlem ÷zen, Daniel Senesael, VB : Steven Creyelman, Pieter De Spiegeleer, Kurt Ravyts, MR : Daniel Bacquelaine, Emmanuel Burton, cd&v : N ., Jan Briers, PVDA-PTB : Nabil Boukili, Marco Van Hees, Open Vld : Christian Leysen, Marianne Verhaert, Vooruit : Melissa Depraetere, Kris Verduyckt 
Niet-stemgerechtigde leden
Les Engagťs : Georges Dallemagne