AGENDA COMMISSIE

Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken

Voorzitter : de heer Ortwin Depoortere

Dinsdag 24/01/2023

Forum 2 - Marie Popelinzaal

Om 10 uur Dossier

1. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft het inreis-uitreissysteem, nr. 3056/1. 55K3056
2. Mondelinge vragen aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing.
 
De lijst met mondelinge vragen en/of interpellaties voor deze vergadering is te vinden in eMeeting.

Van 14 uur tot 16 u.30 Dossier

3. Mondelinge vragen aan de eerste minister.
 
De lijst met mondelinge vragen en/of interpellaties voor deze vergadering is te vinden in eMeeting.

Om 16 u.30 Dossier

4. Regeling van de werkzaamheden : vraag om schriftelijke adviezen voor de wetsvoorstellen nrs. 3043/1 en 3011/1.
5. Beleidsverklaring van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid (partim : Grootstedenbeleid). (Art. 121bis Rgt.).

Woensdag 25/01/2023

Forum 0- René Magrittezaal

Van 10 uur tot 12 uur Dossier

1. Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, nrs. 2443/4 en 5. (Tweede lezing en stemmingen, art. 83 Rgt.). 55K2443

De leden van de commissies voor Landsverdediging, voor Buitenlandse Betrekkingen en voor Justitie worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze vergadering.

 

Om 14 u.15 Dossier

2. Mondelinge vragen aan de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing.
 
De lijst met mondelinge vragen en/of interpellaties voor deze vergadering is te vinden in eMeeting.

Samenstelling van de Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken
Vaste leden
N-VA : Sigrid Goethals, Yngvild Ingels, Koen Metsu, Ecolo-Groen : Julie Chanson, Simon Moutquin, Eva Platteau, PS : Hervé Rigot, Daniel Senesael, Eric Thiébaut, VB : Ortwin Depoortere, Dries Van Langenhove, MR : Philippe Pivin, Caroline Taquin, cd&v : Franky Demon, PVDA-PTB : Nabil Boukili, Open Vld : Tim Vandenput, Vooruit : N . 
Plaatsvervangers
N-VA : Christoph D'Haese, Tomas Roggeman, Darya Safai, Valerie Van Peel, Ecolo-Groen : N ., Wouter De Vriendt, Claire Hugon, Stefaan Van Hecke, PS : Khalil Aouasti, Hugues Bayet, André Flahaut, Ahmed Laaouej, VB : Frank Troosters, Tom Van Grieken, Hans Verreyt, MR : Denis Ducarme, Philippe Goffin, Florence Reuter, cd&v : Jan Briers, Nahima Lanjri, PVDA-PTB : Gaby Colebunders, Greet Daems, Open Vld : Katja Gabriëls, Marianne Verhaert, Vooruit : Ben Segers, Anja Vanrobaeys 
Niet-stemgerechtigde leden
Les Engagés : Vanessa Matz, INDEP : Emir Kir