AGENDA COMMISSIE

WIJZIGINGEN VAN DE AGENDA

Commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda

Voorzitter : de heer Stefaan Van Hecke

Forum 4 - Gabrielle Petitzaal

Woensdag 25/01/2023

Om 10 uur Dossier

wijziging 2 De vergadering zal niet doorgaan
1. Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 november 2022 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot het invoeren van een mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen, nr. 3079/1. 55K3079
2. Regeling van de werkzaamheden : voorstellen van de fracties inzake adviezen omtrent voorstel DOC 55 2851/1 (Artikel 28.1 Rgt.).
wijziging 1
3. Wetsvoorstel (Ben Segers) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de bekendmaking van niet-financiële informatie door bepaalde grote vennootschappen en groepen betreft, nr. 2977/1. 55K2977
- Aanwijzing van een rapporteur;
- Inleidende uiteenzetting;
- Regeling van de werkzaamheden.

Om 13 u.30 Dossier

wijziging 2 Bijkomende vergadering
wijziging 2
4. Regeling van de werkzaamheden : voorstellen van de fracties inzake adviezen omtrent voorstel DOC 55 2851/1 (Artikel 28.1 Rgt.).
wijziging 2
5. Wetsvoorstel (Ben Segers) tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wat de bekendmaking van niet-financiële informatie door bepaalde grote vennootschappen en groepen betreft, nr. 2977/1. 55K2977
- Aanwijzing van een rapporteur;
- Inleidende uiteenzetting;
- Regeling van de werkzaamheden.
wijziging 2
6. Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 november 2022 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot het invoeren van een mechanisme voor de screening van buitenlandse directe investeringen, nr. 3079/1. 55K3079

Om 14 u.15 Dossier

wijziging 2 De vergadering zal aanvangen om 14 u.15 (i.p.v. 14 uur)
7. Mondelinge vragen aan de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk.
 
De lijst met mondelinge vragen en/of interpellaties voor deze vergadering is te vinden in eMeeting.
wijziging 2

De mondelinge vragen zullen worden beantwoord door de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk.

 

Om 16 uur Dossier

8. Mondelinge vragen aan de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk.
 
De lijst met mondelinge vragen en/of interpellaties voor deze vergadering is te vinden in eMeeting.

Samenstelling van de Commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda
Vaste leden
N-VA : Michael Freilich, Katrien Houtmeyers, Anneleen Van Bossuyt, Ecolo-Groen : Barbara Creemers, Stefaan Van Hecke, Albert Vicaire, PS : Christophe Lacroix, Leslie Leoni, Patrick Prévot, VB : Erik Gilissen, Reccino Van Lommel, MR : Denis Ducarme, Florence Reuter, cd&v : Leen Dierick, PVDA-PTB : Roberto D'Amico, Open Vld : Kathleen Verhelst, Vooruit : Melissa Depraetere 
Plaatsvervangers
N-VA : Mieke Claes, Peter De Roover, Frieda Gijbels, Wouter Raskin, Ecolo-Groen : Laurence Hennuy, Olivier Vajda, Dieter Vanbesien, Gilles Vanden Burre, PS : Malik Ben Achour, Chanelle Bonaventure, Ahmed Laaouej, Philippe Tison, VB : Katleen Bury, Wouter Vermeersch, Hans Verreyt, MR : Mathieu Bihet, Benoît Piedboeuf, Vincent Scourneau, cd&v : Koen Geens, Jef Van den Bergh, PVDA-PTB : Maria Vindevoghel, Thierry Warmoes, Open Vld : Robby De Caluwé, Christian Leysen, Vooruit : Anja Vanrobaeys, Kris Verduyckt 
Niet-stemgerechtigde leden
Les Engagés : Maxime Prévot