AGENDA COMMISSIE

Conferentie van de Voorzitters

Jacques Brelzaal (ex Internationale zaal)

Woensdag 25/01/2023

Om 12 uur Dossier

  Art. 14 van het Rgt.
1. De Conferentie van voorzitters bestaat uit : de voorzitter en de ondervoorzitters van de Kamer, de gewezen voorzitters van de Kamer, de voorzitter en een lid van iedere politieke fractie (1).
De voorzitters van de vaste commissies, van de tijdelijke commissies en van de bijzondere commissies kunnen worden gehoord.

(1)V.C.R. : "De commissie licht nader toe dat het lid van elke groep dat de voorzitter van zijn groep bijstaat in de conferentie van voorzitters, niet noodzakelijk vast dient benoemd te worden en mag vervangen worden naar gelang de omstandigheden".