Bestellen abonnementen en losse nummers


Info

Inlichtingen en bestellingen voor publicaties:

Dienst Algemene Zaken
Tel.: (02) 549 81 79
Fax: (02) 549 82 74
E-mail: eb.remaked@seitacilbup 
Rekening nr. 000-1648428-10 (IBAN BE41 0001 6484 2810 BIC BPOTBEB1) van
Publicaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers - 1008 Brussel

Gelieve duidelijk te vermelden:

 • Naam en volledig adres van de inschrijver
 • Verzendingsadres indien dit verschilt van het adres van de inschrijver
 • Nauwkeurige omschrijving van de gewenste publicaties (titel, datum, nummer, zittingsjaar en taal)

Het abonnementsbedrag is geheel verschuldigd, ongeacht de datum van inschrijving;
de nummers die voor de datum van betaling zijn verschenen worden niet bezorgd
Het abonnement begint te lopen bij ontvangst van betaling en kan niet worden opgezegd
De Kamer is niet BTW-plichtig


Parlementaire stukken van de Kamer

Wetsontwerpen en -voorstellen, amendementen, voorstellen van resolutie, commissieverslagen, adviezen van de Raad van State, enz.

 • volledig abonnement met begrotingen
 • volledig abonnement zonder begrotingen
 • thematische abonnementen
 • losse nummers


Administratieve kosten voor bestellingen van losse nummers beneden de 2,50 €

BelgiŽ: 0,08184 € per gedrukte bladzijde
Buitenland: 0,08184 € per gedrukte bladzijde + portkosten


Hoe bestellen?

 • Inlichtingen:

Tel.: (02) 549 81 79 (inlichtingen)
Tel.: (02) 549 81 60 (bestellingen)
Fax: (02) 549 82 74
E-mail: eb.remaked@seitacilbup 

 • De gewenste publicaties in de bestelbon aanstippen:

 • Bestelbon terugsturen naar:

Kamer van volksvertegenwoordigers
Dienst Algemene Zaken
B - 1008 Brussel

 • Op basis van deze bestelbon wordt een factuur opgestuurd om de betaling te verrichten.

Het verschuldigde bedrag te storten op :
000-1648428-10
(IBAN BE41 0001 6484 2810 BIC BPOTBEB1)
Publicaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Betaling na ontvangst van de afrekening