Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee


Info

De Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee (PA UvM) vervangt sinds 2008 de Euro-Mediterrane Parlementaire Assemblee die officieel werd geÔnstalleerd op 22 en 23 maart 2004 in Athene, als de parlementaire dimensie van het Barcelona-proces.
De AP UvM bestaat uit 280 leden: 130 leden uit de Europese Unie (81 leden van de nationale parlementen, 3 per parlement, en 49 leden van het Europees Parlement), 10 leden uit de nieuwe partnerlanden (AlbaniŽ, BosniŽ-Herzegovina, KroatiŽ, Monaco en Montenegro), 130 leden van de 10 landen van de zuidkust en de westkunst van de Middellandse Zee (Algerije, TunesiŽ, JordaniŽ, IsraŽl, Libanon, Marokko, Palestina, SyriŽ, Egypte en Turkije), alsook 10 leden uit MauretaniŽ.
De assemblee heeft vijf vaste commissies:

  • de commissie voor Economische, FinanciŽle en Sociale Aangelegenheden en het Onderwijs ;
  • de commissie voor de Politieke Aangelegenheden, de Veiligheid en de Mensenrechten;
  • de commissie voor de Bevordering van de Levenskwaliteit, de uitwisseling tussen het maatschappelijk middenveld en de cultuur;
  • de commissie voor de Rechten van de Vrouw in de euro-mediterrane landen;
  • de commissie voor de Energie, het Milieu en het Water.

Op verzoek van het Bureau kan de assemblee werkgroepen oprichten. Het Bureau bepaalt de aard, de levensduur, het aantal leden, de samenstelling, de bevoegdheden en de rapportageverplichtingen van de werkgroepen.
Er zijn momenteel twee werkgroepen: de werkgroep betreffende de Financiering en het Reglement van de assemblee en de werkgroep rond Palestina.
De Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee is een adviesorgaan. De resoluties en aanbevelingen gaan over de doelstellingen van het partnerschap en de gebieden van de samenwerking. Nu is de assemblee de parlementaire dimensie van de Unie voor de Middellandse Zee geworden, die het Barcelona-proces heeft opgeslorpt en officieel werd opgestart op de Top van de staatshoofden en regeringsleiders van de 43 landen, die op 13 juli 2008 in Parijs plaatsvond.
Het Belgisch Parlement heeft een afvaardiging van drie leden (twee volksvertegenwoordigers en een senator) bij de assemblee. De heer Wim Van der Donckt (volksvertegenwoordiger) zetelt in de commissie voor Economische, FinanciŽle en Sociale Aangelegenheden en het Onderwijs. Mevrouw Zakia Khattabi (volksvertegenwoordiger) zetelt in de commissie voor Energie, Leefmilieu en Water. Mevrouw Maaike Devreese (senator) zetelt in de de commissie voor de Politieke Aangelegenheden, de Veiligheid en de Mensenrechten.