Magazine van de Kamer


Magazine 13

Maart 2013

Volgende thema's komen aan bod in magazine nr. 13

 •   Eerste luik van de zesde Staatshervorming
 • De nieuwe nationaliteitswet: wet van 4 december 2012 – verblijfstitel – verwerving van de Belgische nationaliteit – doc K0476
 • Subsidiariteitsadvies: het recht om collectieve actie te voeren - doc 53K2221
 • De pensioenhervorming:
  • Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen – doc 53K1952
  • Wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen – doc 53K2097
  • Wet van 20 juli 2012 - wijziging pensioen werknemers – overgangsmaatregelen vervroegd rustpensioen werknemers – doc 53K2264
  • Wet van 13 december 2012 - diverse wijzigingsbepalingen pensioenen overheidssector – doc 53K2405
  • Wet van 21 december 2012 - hervorming vervroegd rustpensioen zelfstandigen – doc 53K2418