Interparlementaire Unie


Info

De Interparlementaire Unie (IPU) is de wereldorganisatie van de nationale parlementen en bestaat sinds 1889. Er zijn thans ongeveer 150 soevereine staten lid van. Kamer en Senaat zijn in de IPU vertegenwoordigd via de Belgische IPU-groep.

De IPU heeft tot doel:

  • bij te dragen tot de vrede en veiligheid in de wereld door politieke dialoog en parlementaire diplomatie;
  • het parlement als essentiŰle instelling voor democratie en goed bestuur te versterken.

De Assemblee van de IPU vergadert tweemaal per jaar en organiseert geregeld gespecialiseerde vergaderingen, met name in het kader van grote VN-conferenties en andere mondiale intergouvernementele bijeenkomsten.

Meer informatie over de IPU kan worden gevonden via onderstaande links.