De Kamer en de Senaat organiseren een examen met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve van schilders (technici A3) (m/v/x).

De schilders staan, samen met andere technici, in voor het onderhoud van de gebouwen van de Kamer, de Senaat en het Huis van de Parlementsleden, samen goed voor 100 000m2.

  • Je beheerst de schildertechnieken, de verschillende materialen en de gebruikte dragers.
  • Je kan een werf voorbereiden en inrichten.
  • Je beheerst het aanbrengen van muurbekleding.
  • Je bent bereid elke opleiding te volgen die nuttig is voor de functie.
  • Je kan zowel zelfstandig als in team werken.
  • Je respecteert de veiligheidsregels en hebt geen problemen met werken op hoogte.
  • Je hebt een basiskennis van het Frans.


De aanwervingsprocedure bestaat uit drie proeven. De kandidaten (m/v/x) die voor de drie proeven geslaagd zijn, worden volgens de behaalde punten in een wervingsreserve geplaatst. Ze worden opgeroepen wanneer er zich vacatures voordoen.

Interesse?   Klik hier voor alle nuttige informatie (functiebeschrijving, toelatingsvoorwaarden en aanwervingsprocedure).

Kandidaturen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 10 juni 2022.

E-mail :eb.remaked@nemaxe