Bibliotheek van het Federaal Parlement


Presentatie

Een bibliotheek ten dienste van parlementsleden

De Bibliotheek van het federaal Parlement is gemeenschappelijk voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat. Zij is een zo volledig mogelijk documentatiecentrum geworden, zowel voor de parlementsleden en hun medewerkers als voor de politieke fracties en het personeel van de federale assemblées
Zij is niet toegankelijk voor het publiek, maar wel voor de leden en de verantwoordelijken van de documentatiediensten van verschillende instellingen en ook uitzonderlijk voor universiteitsstudenten.

Ligging

De Bibliotheek is gehuisvest in het Forumgebouw, Drukpersstraat 35. Het onthaal gebeurt op de gelijkvloers, waar zich ook de leeszaal bevindt.

Collectie

De Bibliotheek beheert een documentaire fonds gespecialiseerd in recht, politiek, economie, sociale wetenschappen en parlementaire en politieke geschiedenis.
Het omvat :
Monografieën en officiële publicaties

 • ± 250.000 monografieën
 • documenten van de Belgische parlementaire instellingen (federaal niveau en gefedereerde entiteiten)
 • het officieel publicatieblad en de parlementaire documenten van de omringende landen

Publicaties van internationale organisaties

 • Europese Unie
 • Raad van Europa
 • OESO
 • Verenigde Naties (UNO, Algemene Vergadering, Veiligheidsraad, Wereldgezondheidsorganisatie, FAO)
 • NAVO

Periodieken

 • ± 2700 titels van periodieken (± 700 lopende)
 • ± 160 titels van Belgische dagbladen (dertigtal lopende)
 • ± 80 titels van buitenlandse dagbladen (dertigtal lopende)

Electronische bronnen

 • Abonnementen op externe databanken
 • Abonnementen op databanken raadpleegbaar op het intranet

Microvormen
Microfilms en microfiches (dagbladen, documenten van de Europese Unie)

Openingsuren

Tijdens de zittingen: alle werkdagen vanaf 9.00 u. zonder onderbreking:

 • de dagen van vergadering: tot het einde van de vergadering met stemming van Kamer en Senaat;
 • tot 20.00 u., voor zover de voorzitters van de vergadering er niet uitdrukkelijk om verzoeken dat de Bibliotheek tot het einde van de vergadering zou openblijven.

De andere dagen, tot het einde van de dienst van Kamer en Senaat.

Dienstverlening aan de parlementsleden

De ambtenaren van de Bibliotheek staan te uwer beschikking om U discreet en zo snel mogelijk correcte en objectieve documentatie te bezorgen voor uw parlementaire activiteiten.
Dit omvat voornamelijk:

 • documentaire opzoekingen
 • profielen uit de belgische pers
 • bibliografische lijsten
 • publicaties (monografieën, documentaire dossiers, tijdschriften, persoverzichten)
 • kopieën van documenten
 • opleidingen in het gebruik van elektronische bronnen (internet, databanken)

Uitleen

Een groot gedeelte van de documenten van de collecties mag uitgeleend worden, met uitzondering van:

 • referentiewerken
 • zeldzame en waardevolle documenten, de publicaties van vóór 1945 inbegrepen
 • periodieken, weekbladen en dagbladen

Uitleentermijn : 4 weken met de mogelijkheid nogmaals 4 weken te verlengen, indien er geen derde aanvrager is.
Aantal : maximum 5 documenten

Sancties : sancties kunnen opgelegd worden aan gebruikers die het uitleenreglement niet respecteren :

 • hetzij opschorting van het uitleenrecht
 • hetzij vervanging op eigenkosten van de niet terugbezorgde documenten

Bijgewerkt op : 01/03/2017