Lobbyregister


Voorstelling

Diverse personen en organisaties willen graag rechtstreeks of onrechtstreeks invloed uitoefenen op het wetgevingsproces, op de uitvoering van het overheidsbeleid, of op de besluitvormingsprocessen in de Kamer. Daar is op zich niets oneerbaars aan, zolang het maar transparant gebeurt. Daarom is er het lobbyregister. Dat is een publiek toegankelijke databank met informatie over individuen en groepen die hun standpunt of bezorgdheid met betrekking tot het wetgevingsproces uiten.

De natuurlijke of rechtspersonen en belangenorganisaties die het wetgevende proces mee trachten te sturen, moeten zich in dat register inschrijven, waardoor ze er ook mee instemmen om een gedragscode na te leven.

De reglementsbepaling over het lobbyregister en de gedragscode vindt u in dit   document .

Registratieformulier

Klik   hier

Lobbyregister

Klik   hier

Inlichtingen

Dienst Burgerschap
Forumgebouw
Leuvenseweg 48
B-1000 Brussel
Metro: Station Madou

e-mail: eb.remaked@ycnerapsnartybbol