...

Bulletin nr : B062 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0495 - Zittingsperiode : 52


Auteur Georges Gilkinet, ECOGRO
Departement Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
Sub-departement Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
Titel NMBS. - Stopplaats Assesse. - Afbraak van het voormalige stationsgebouw en beveiligingswerken.
Datum indiening03/04/2009
Taal F
Publicatie vraag     B062
Publicatiedatum 18/05/2009, 20082009
Termijndatum12/05/2009

 
Vraag

Het station van Assesse werd enkele jaren geleden gesloten en het voormalige stationsgebouw is in verval, waardoor het binnenkort wellicht zal moeten worden afgebroken. In dat verband zou het nuttig zijn om te weten wat de plannen van de NMBS zijn met betrekking tot de beveiliging van die stopplaats en welke initiatieven de maatschappij denkt te zullen nemen om het reizigerscomfort te verbeteren (autoparking en fietsenstalling, doorgang onder de sporen, betere verlichting en omroepinstallatie, enz.). 1. a)  Bevestigt u dat het voormalige stationsgebouw van Assesse zal worden afgebroken? b) Zo ja, wanneer? c) Werd de overheidsopdracht al gegund? 2. a) Welke werken zijn er gepland met het oog op de beveiliging van die stopplaats en de verbetering van het reizigerscomfort? b) Wanneer zouden die werken klaar moeten zijn?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B064
Publicatiedatum 08/06/2009, 20082009
Antwoord

1. a) en b) De afbraak van het vroegere station Assesse is wel degelijk gepland, maar zal niet plaatsvinden vóór 2011 aangezien er zich in het gebouw telecominstallaties bevinden die buiten dienst zullen worden gesteld bij de overname door een nieuwe computergestuurde telefooncentrale. c) Er werd nog geen overheidsopdracht gegund. 2. a) De modernisering van de stopplaats zal gepaard gaan met de heraanleg van de sporen, de bouw van een spooronderdoorgang en de aanleg van een parking. b) De exacte planning voor de uitvoering van de werken zal eind juni 2009 bepaald worden in overleg tussen Infrabel, de NMBS-Holding en het gemeentebestuur.

 
Eurovoc-descriptorenDIENSTEN | VERVOER PER SPOOR | GEBOUW | SPOORWEGSTATION
Vrije trefwoordenNMBS