...

Bulletin nr : B7,P - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0073 - Zittingsperiode : 49


Auteur Ignace Lowie , VB
Departement Minister van Vervoer
Sub-departement Vervoer
Titel NMBS. - Dienstregeling. - Vreemde plaatsen. - Taalgebruik.
Datum indiening21/09/1995
Taal N
Publicatie vraagB7 - Page : 550
Publicatiedatum23/10/1995, 199519960
Status vraagAntwoorden ontvangen

 
Vraag

Op de dienstregeling (gele tabellen, beeldschermen, en andere) in de NMBS-stations met Nederlandse voertaal, worden de buitenlandse steden in de vreemde taal weergegeven (bijvoorbeeld Paris, Berlin, Köln). Steden en gemeenten die, althans officieel, tot Wallonië behoren, worden in de mate van het mogelijke in het Nederlands aangeduid (bijvoorbeeld Bergen, Nijvel, Luik, Namen, Moeskroen). Zo is er de lijn naar «Lille Flandres». Bij de vermelding van de stopplaatsen leest men onder meer «Moeskroen», en dan verder onder meer «Tourcoing», «Roubaix» met eindhalte in «Lille Flandres». Bij steden en gemeenten die officieel als Franstalig beschouwd worden, wordt dus een onderscheid gemaakt tussen deze in Franstalig België en deze in het Franstalige buitenland. Dit komt de duidelijkheid niet ten goede. Dit onderscheid gaat tevens voorbij aan de historische ontwikkeling van sommige steden en gemeenten die nu tot het Franstalige gebied gerekend worden, maar die historisch Vlaamse wortels bezitten. Zo hebben steden als Tourcoing, Roubaix en Lille een Vlaams verleden als Torkonje, Robeke en Rijsel. De grootstad Rijsel verfranste in de 11e-12e eeuw. Historische herkomst en naamgeving horen als factoren van gemeenschapsbewustzijn hand in hand te gaan. 1. Heeft u al maatregelen genomen om in de treinstations met Nederlandse voertaal, éénvormigheid in de aanduiding van de diverse stopplaatsen na te streven? 2. Zijn al regelingen getroffen om algemeen aanvaarde Nederlandse vertalingen van buitenlandse steden weer te geven, eventueel samen met de benaming in de geldende landstaal (bijvoorbeeld: Parijs/Paris, Keulen/Köln, Berlijn/Berlin)? 3. Welke maatregelen heeft u al genomen om in de treinstations met Nederlandse voertaal, van de historisch-Vlaamse steden die nu deel uitmaken van Frankrijk, ook de Nederlandse benaming aan te brengen (bijvoorbeeld: Torkonje/Tourcoing, Robeke/Roubaix, Rijsel Vlaanderen/Lille Flandres)?

Publicatie antwoordB28 - Page : 3385
Publicatiedatum01/04/1996, 199519960
Antwoord

1, 2 en 3. De NMBS past ter zake de taalwetgeving toe. Belgische plaatsnamen worden vermeld in de taal van de streek in stations die zich in ééntalig gebied bevinden en in de twee talen in stations die gelegen zijn in een tweetalig gebied of in de faciliteitengemeenten. Wanneer de NMBS in uitvoering van de taalwetgeving, in haar berichten of mededelingen aan het publiek, vertalingen gebruikt van Belgische plaatsnamen, wordt gebruik gemaakt van de officiële vertalingen die in uitvoering van de wet werden opgesteld. Er bestaan geen officiële vertalingen van buitenlandse plaatsnamen. In dat geval past de NMBS de richtlijnen toe van de internationale spoorwegunie (UIC), die bepalen dat die plaatsnamen in hun oorspronkelijke taal moeten worden vermeld. Deze regeling wordt reeds vele jaren toegepast in alle landen die tot de UIC behoren, tot algehele voldoening van de internationale kliënteel van de spoorwegen.

 
Eurovoc-descriptorenDISCRIMINATIE NAAR TAAL, SPOORWEGNET
Vrije trefwoordenNMBS