...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0675 - Zittingsperiode : 55


Auteur Theo Francken, N-VA (04666)
Departement Minister van Defensie
Sub-departement Defensie
Titel STOL-vliegtuig voor SOR (MV 34042C).
Datum indiening21/04/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum31/05/2023

 
Vraag

Minister Vandeput besliste dat onze Special Forces ook in de lucht hun capaciteiten verder mochten ontwikkelen ter ondersteuning van hun operaties, door de aanschaf van STOL-vliegtuigen (short take-off and landing). In uw STAR-plan (Security/Service - Technology - Ambition - Resilience) herhaalde u deze belofte met 309,13 miljoen euro voorzien tussen 2025-2031 voor de aankoop van toestellen, die zullen opereren binnen de nog op te richten Special Operations Air Squadron Fixed Wing van de Luchtcomponent. Het dossier ligt nu al een aantal jaar op de tafel van de Defensiestaf en was het voorwerp van meerdere studies en prospecties. Maar voorlopig werden nog geen knopen doorgehakt, ondanks dat er met de uitfasering van de kleinere C-130, de nood hoog is voor onze Special Forces. Ook is 2025 niet meer ver af en onze Special Operations Regiment (SOR) moet de nodige tijd krijgen om zich op te werken naar deze nieuwe capaciteit. 1. Kunt u een stand van zaken geven? Wat is het tijdsschema dat u nu hanteert voor het sluiten van het contract, levering en operationalisering? 2. Waar legt u het ambitieniveau voor inzet bij operaties en met hoeveel toestellen wilt u dit kunnen garanderen? 3. Welke toestellen/fabrikanten zijn momenteel nog in de running bij Defensie? Kunt u kort schetsen wat de voor- en nadelen zijn van elk toestel? 4. Wordt er naast opdrachten van Special Air Transport en ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) nog bekeken of toestellen in enige vorm inzetbaar zijn voor vuursteun? 5. Hoever staat de oprichting van het Special Operations Air Squadron? Wat zal de thuisbasis worden van deze eenheid?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B111
Publicatiedatum 12/05/2023, 20222023
Antwoord

De STOL-capaciteit, zoals vermeld in het STAR Plan, wordt verwacht volledig operationeel te zijn in 2029. Het tijdschema van het aankoopproces voor de geleidelijke levering van vijf toestellen en hun benodigd materieel ligt in lijn met deze doelstelling. Gelijklopend zal een Special Operations Squadron te Beauvechain worden opgericht waarbij het gespecialiseerd personeel het Squadron stapsgewijs zal vervoegen. Het ambitieniveau van deze eenheid is om doorlopend twee toestellen en het bijbehorende personeel te kunnen ontplooien in operatie. De inzet van de STOL-capaciteit omvat alle opdrachten hernomen in het STAR Plan: Special Air Transport, ISTAR, Command and Control, medische ondersteuning met inbegrip van vuursteun. Het marktonderzoek is opgestart in 2021. De identificatie van potentiële kandidaten zal pas in een later stadium van het proces plaatsvinden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenMARKTONDERZOEK | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | LUCHTMACHT | MILITAIRE LUCHTVLOOT | VLIEGTUIG | GEVECHTSVLIEGTUIG
Vrije trefwoordenLEGERUITRUSTING