...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0874 - Zittingsperiode : 55


Auteur Tomas Roggeman, N-VA (07369)
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
Sub-departement Asiel, Migratie
Titel Intrekkingen verblijfsstatussen van personen omwille van radicalisering.
Datum indiening17/02/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum24/03/2023

 
Vraag

Sinds april 2017 werden aan de dienst Vreemdelingenzaken en de minister of staatssecretaris bevoegd voor Asiel en Migratie meer mogelijkheden toegekend om het verblijfsrecht van een vreemdeling te beŽindigen. Meer bepaald betreft het de wet tot wijziging van de verblijfswet met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken en de wet tot wijziging van de verblijfswet met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken, luik beroepen. 1. Hoeveel keer werd in de afgelopen vijf jaar (2018-2022) het recht op verblijf van een vreemdeling beŽindigd om redenen van openbare orde en nationale veiligheid? Graag een jaarlijks overzicht met vermelding van de meest voorkomende nationaliteiten en een procentuele weergave van het geslacht van de persoon. 2. Op welke manier wenst u nog sterker te kunnen ingrijpen en het verblijfsrecht te beŽindigen, bij bijv. herhaalde criminele feiten?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B107
Publicatiedatum 30/03/2023, 20222023
Antwoord

1. Aantal beslissingen tot intrekking van verblijf om redenen van openbare orde en nationale veiligheid: De meest voorkomende nationaliteiten zijn Nederland, Marokko, Irak, Algerije, Turkije, Rťpublique dťmocratique du Congo en RoemeniŽ. Deze cijfers kunnen niet worden opgesplitst naar geslacht. 2. Voor de beŽindiging van verblijf dient met zeer veel zaken rekening gehouden te worden: - de zwaarte van de straf(fen), het al dan niet gebruik van geweld bij de misdrijven, is er nog steeds een reŽle en actuele dreiging, de familiale situatie (gezin, Belgische kinderen, het al dan niet nog steeds contact hebben met de kinderen), sinds wanneer is de vreemdeling in BelgiŽ, de medische context, de economische situatie van betrokkene (werk, enz.); - schuldbesef, integratiemogelijkheden, enz. alle elementen ten voordele en ten nadele moeten ten opzichte van elkaar afgewogen worden en de toetsing van artikel 3 en 8 Europees Verslag voor de Rechten van de Mens moet gedaan worden. Bovendien moeten de Dienst Vreemdelingenzaken rekening houd met de nationale en Europese rechtspraak ter zake. Elk geval wordt individueel beoordeeld, hiervoor worden de nodige middelen voorzien.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenMIGRATIE | MIGRATIEBELEID | MIGRANT | VERBLIJFSRECHT | OPENBARE VEILIGHEID | STATISTIEK | EXTREMISME | RELIGIEUS CONSERVATISME