...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1750 - Zittingsperiode : 55


Auteur Darya Safai, N-VA (07416)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
Sub-departement Justitie, Noordzee
Titel Fietsdiefstal aan het station van Kortenberg door een persoon zonder geldige verblijfsdocumenten.
Datum indiening13/03/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/04/2023

 
Vraag

Op 2 maart 2023 omstreeks 15.20 uur kreeg de politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) melding dat er zich aan het station van Kortenberg een fietsdiefstal had voorgedaan. Volgens een getuige zou een man daar een fiets hebben meegenomen, nadat hij het fietsslot zou hebben doorgeslepen. De getuige nam een foto van de verdachte en de fiets. De politie kon even later zowel de verdachte als de fiets aantreffen op de Leuvensesteenweg. De verdachte is een 38-jarige man, zonder gekende woon- of verblijfplaats in België. Hij werd gearresteerd en tijdens zijn verhoor bij de politie verklaarde hij dat hij wel een fiets had meegenomen, maar dat het niet de bedoeling was om deze te stelen. Het parket dagvaardde de man via de snelrechtprocedure voor diefstal. Hij zal zich in 2023 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. 1. Wat is de stand van zaken in dit dossier? 2. Wat zijn de resultaten van de onderzoeksrechter? 3. Op welke manier worden betrokkenen verder opgevolgd door uw diensten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B107
Publicatiedatum 30/03/2023, 20222023
Antwoord

Ik heb de eer u mede te delen dat er in dit dossier werd beslist tot een snelle dagvaarding van de verdachte, deze werd aan hem betekend tijdens zijn arrestatie. Het dossier komt op 20 april 2023 voor de correctionele rechtbank in snelrecht. Er is geen onderzoeksrechter aangesteld.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenOPENBAAR MINISTERIE | VERBLIJFSRECHT | OPENBARE VEILIGHEID | TWEEWIELIG VOERTUIG | DIEFSTAL | GERECHTELIJKE VERVOLGING | SPOORWEGSTATION