...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0133 - Zittingsperiode : 55


Auteur Michael Freilich, N-VA (07022)
Departement Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen.
Sub-departement Buit en Eur Zaken, Buit Handel, FCI
Titel Arrestatie Hezbollah financierder.
Datum indiening02/03/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum07/04/2023

 
Vraag

Verscheidene media berichtten op 25 februari 2023 over de arrestatie van Mohammad Bazzi, een Belgisch-Libanese man die verdacht wordt van het financieren van Hezbollah. 1. Heeft u omtrent dit dossier contact gehad met uw Amerikaanse en Europese collega's? 2. Stonden zijn bedrijven, die Amerika reeds op de sanctielijst gezet had, ook bij ons op de sanctielijst? 3. Werd hij door ons land ook gezocht? 4. Zijn er indicaties dat de heer Bazzi ook via ons land geld heeft overgemaakt aan Hezbollah? 5. Wat doet de Belgische Staat als er indicaties zijn dat mensen geld overmaken aan Hezbollah? 6. Hoe maakt de Belgische Staat het onderscheid tussen rekeningen verbonden aan de militaire vleugel van Hezbollah enerzijds, en aan de politieke vleugel anderzijds? 7. Gelet op het feit dat ik reeds aan het begin van deze legislatuur een voorstel heb ingediend om de politieke vleugel van Hezbollah op de terreurlijst te zetten: bent u bereid dit voorstel te steunen of zelf met een gelijkaardig voorstel te komen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Antwoord

Er is geen recent contact geweest in 2023 gelinkt aan dit dossier met de Europese noch de Amerikaanse collega's. De laatste contacten met de collega's dateren van 2019. Ik kan u echter bevestigen dat mijn departement goed geďnformeerd is geweest door onze ambassade in Boekarest, op datum van 24 februari 2023, over de aanhouding in Roemenië van de heer Mohammad Ibrahim Bazzi, in het kader van een tijdelijke noodmaatregel (voor de repatriëring naar de Verenigde Staten). De heer Bazzi en zijn bedrijf zijn noch op de nationale sanctielijst, noch op de lijst van de Europese Unie opgenomen. De punten 3, 4, 5 en 6, vallen niet onder mijn bevoegdheid. Ik nodig u uit het aan mijn collega, de minister van Justitie, de heer Van Quickenborne te vragen. Nieuwe maatregelen tegen Hezbollah op nationaal niveau, worden in dit stadium niet overwogen. Het toevoegen van de politieke tak van Hezbollah op de sanctielijst voor terroristen van de EU, is op dit moment niet aan de orde in de COMET, de bevoegde werkgroep binnen de EU. De semestriële adoptie van deze lijst heeft net plaats gevonden en er was geen indicatie door het Zweeds voorzitterschap of een lidstaat om een dringend verzoek te willen introduceren over Hezbollah.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenINTERNATIONALE SAMENWERKING | FINANCIERING | LIBANON | MISDAADBESTRIJDING | BUITENLANDS BELEID | INTERNATIONALE SANCTIE | TERRORISME | GEORGANISEERDE MISDAAD