...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0664 - Zittingsperiode : 55


Auteur Michael Freilich, N-VA (07022)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ambt.zaken, Overheidsbedr, Telecom, Post
Titel Voorontwerp postwet. - Advies Raad van State.
Datum indiening08/03/2023
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum07/04/2023

 
Vraag

De Raad van State (RvS) heeft op 23 februari 2023 een advies over het voorontwerp van de nieuwe postwet uitgebracht. Daarin lijsten zij een hele hoop opmerkingen op. Op blz. 8 van dit advies vermeld de RvS dat het toezicht dat een private werkgever mag uitoefenen op de betrouwbaarheid van zijn onderaannemers niet dezelfde voorrechten mag genieten als het toezicht door de overheid. Hoe gaat u ervoor zorgen dat dit evenwicht bewaard blijft in de nieuwe postwet?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B106
Publicatiedatum 22/03/2023, 20222023
Antwoord

Het advies van de Raad van State over het voorontwerp van wet wordt thans verwerkt in de schoot van de regering. De opmerkingen van de Raad van State worden aandachtig bestudeerd. Verschillende administraties zijn aanpassingen aan het voorbereiden zodat het voorontwerp van wet aan de Ministerraad overgemaakt kan worden voor een tweede lezing.

 
Eurovoc-descriptorenPOST EN TELECOMMUNICATIE | WETSONTWERP | POSTDIENST | ONDERAANNEMING | ADVIES
Vrije trefwoordenRAAD VAN STATE