...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1031 - Zittingsperiode : 55


Auteur Wouter Raskin, N-VA (06498)
Departement Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
Sub-departement Justitie, Noordzee
Titel Parketten. - Tolerantiemarges.
Datum indiening10/02/2022
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum22/03/2022

 
Vraag

In juni 2021 kondigde u aan dat wegpiraten voortaan zullen worden beboet zodra zij te snel rijden. Dat betekent dat u komaf wil maken met de tolerantiemarges die sommige parketten vandaag hanteren. Gevraagd naar een overzicht van de gehanteerde tolerantiemarges per parket, liet u mij weten dat het College van procureurs-generaal u uitdrukkelijk verzocht om het overzicht niet te delen, in het belang van de verkeersveiligheid. Ik heb u al meermaals laten weten dat ik dit ten zeerste betreur. Het lijkt mij evenwel dat er enkel een mogelijk nadelig effect voor de verkeersveiligheid zou kunnen ontstaan indien bestuurders een bepaalde tolerantiemarge zouden kunnen verbinden met een bepaald parket/gebied. Kunt u een overzicht bezorgen van de tolerantiemarges die de voorbije jaren werden gehanteerd, zonder deze te verbinden met een parket, met andere woorden louter een lijst van de tolerantiemarges, in willekeurige volgorde?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B081
Publicatiedatum 28/03/2022, 20212022
Antwoord

Het College van procureurs-generaal heeft geen bezwaar dat het gevraagde cijfermateriaal wordt verspreid op voorwaarde dat de parketten niet kunnen worden geïdentificeerd. Daartoe vindt u als bijlage een tabel met gegevens die het mogelijk maken om de desbetreffende parketten in kaart te brengen, waaraan telkens een nummer wordt toegewezen om de vertrouwelijkheid van de cijfergegevens te vrijwaren. Het feit dat de parketten verschillende maatregelen toepassen is toe te schrijven aan uiteenlopende factoren, bijvoorbeeld de grootte van de parketten, de verwerkingscapaciteit ervan en de bepaling van de rechtsdag van de dossiers voor de rechtbank, de bevolkingsdichtheid in het arrondissement en de verkeersomstandigheden. Er lopen momenteel pilootprojecten waarbij de parketten van Antwerpen, Charleroi, Namen en Bergen/Doornik betrokken zijn, om de impact van op de nultolerantie afgestelde trajectcontroles op de werklast van de politiediensten, de parketten en de politierechtbanken te testen. Er zijn nog geen definitieve cijfergegevens voorhanden aangezien er nog geen bevelen tot betaling in het kader van deze projecten werden verzonden. De eerste cijferresultaten zijn evenwel zeer bemoedigend en doen vermoeden dat deze maatregelen in de toekomst in grotere mate zouden kunnen worden gestandaardiseerd. De bijlage bij het antwoord op deze vraag werd rechtstreeks naar het geachte Kamerlid gestuurd. Door de omvang ervan werd het antwoord niet opgenomen in het Bulletin van Vragen en Antwoorden. Op verzoek zal de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers de documenten bezorgen (schriftelijke.vragen@dekamer.be).

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | OPENBAAR MINISTERIE | SNELHEIDSVOORSCHRIFTEN | VERKEERSVEILIGHEID | STRAFVERVOLGING | OVERTREDING VAN HET VERKEERSREGLEMENT