Parlementair Document 54K1444

Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiŽle overzichten, geconsolideerde financiŽle overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad.


Chronologisch overzicht van de vergaderingen:

Datum Vergadering Status
17-11-2015 Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappeli START VERGADERING ART. 32 A 35
FinanciŽn en Begroting START VERGADERING ART. 36 A 54
voor Handels- en Economisch Recht START VERGADERING ART. 1 A 31
Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappeli IN BESPREKING ART. 32 A 35
FinanciŽn en Begroting IN BESPREKING ART. 36 A 54
voor Handels- en Economisch Recht IN BESPREKING ART. 1 A 31
FinanciŽn en Begroting AANGENOMEN A L'UNANIMITE / EENPARIG ENSEMBLE - ART. 36 A 54
24-11-2015 voor Handels- en Economisch Recht IN BESPREKING ART. 1 A 31
voor Handels- en Economisch Recht AANGENOMEN A L'UNANIMITE / EENPARIG - ART. 1 A 31
25-11-2015 Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappeli IN BESPREKING ART. 32 A 35
Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappeli AANGENOMEN A L'UNANIMITE / EENPARIG - ART. 32 A 35
26-11-2015 PLENUMVERGADERING TERUGZENDING RENVOI EN COMMISSION DROIT COMMERCIAL AMENDEMENT
01-12-2015 voor Handels- en Economisch Recht START VERGADERING AMENDEMENT RENVOYE PAR LA PLENIERE
voor Handels- en Economisch Recht IN BESPREKING
voor Handels- en Economisch Recht AANGENOMEN A L'UNANIMITE / EENPARIG - ART. 1 A 31
10-12-2015 PLENUMVERGADERING START VERGADERING
PLENUMVERGADERING IN BESPREKING
PLENUMVERGADERING AANGENOMEN