ANALYSE VAN TUSSENKOMSTEN - DOCUMENT : P541444

Document P541444
Titel Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad.

Terugzending naar de commissie


2015/2016-0
Verzending naar de commissie belast met de Problemen inzake Handels- en economisch Recht
P0083 26/11/2015

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2015/2016-0
54K1444007
Minister Kris Peeters ,CD&V - Johan Klaps ,N-VA - Jean-Marc Delizée ,PS - Benoît Friart ,MR - Servais Verherstraeten ,CD&V - Leen Dierick ,CD&V -

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2015/2016-0
54K1444008
Leen Dierick ,CD&V - Goedele Uyttersprot ,N-VA -

Verslag namens de commissie:

- Uiteenzettingen / bespreking
2015/2016-0
54K1444009
Minister Kris Peeters ,CD&V - Griet Smaers ,CD&V - Johan Klaps ,N-VA - Caroline Cassart-Mailleux ,MR - Jean-Marc Delizée ,PS - Benoît Friart ,MR -

Integraal verslag

- Geen bespreking
2015/2016-0
P0085 10/12/2015

Integraal verslag

- Stemmingen
2015/2016-0
Eindstemming. Tekst aangenomen: 1444/11
P0085 10/12/2015
Eurovoc-hoofddescriptorBALANS
Eurovoc-descriptorenGECONSOLIDEERDE REKENING | VENNOOTSCHAPSRECHT | FISCAAL RECHT | VENNOOTSCHAPSBELASTING | KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMING | OPENBAARHEID VAN REKENINGEN | ECONOMISCHE RECHTEN | EG-RICHTLIJN | BALANS | NATIONALE UITVOERINGSMAATREGEL | MICRO-ONDERNEMING
Volledige Fiche