Wetgevend bestand

Document nr. 55K0158
Sleutel 030814
Titel
Versie
Nummer 3
Code versie
Code 2
NL COMMISSIE
FR COMMISSION
Titel
FR Proposition de loi modifiant diverses dispositions législatives en vue d'assouplir les conditions pour recourir à l'interruption volontaire de grossesse.
NL Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetsbepalingen teneinde de voorwaarden om tot een vrijwillige zwangerschapsafbreking over te gaan te versoepelen.
Titel
Versie
Nummer 2
Code versie
Code 2
NL COMMISSIE
FR COMMISSION
Titel
FR Proposition de loi visant à assouplir les conditions pour recourir à l'interruption volontaire de grossesse.
NL Wetsvoorstel tot versoepeling van de voorwaarden om tot een vrijwillige zwangerschapsafbreking over te gaan.
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi visant à assouplir les conditions pour recourir à l'interruption volontaire de grossesse.
NL Wetsvoorstel tot versoepeling van de voorwaarden om tot een zwangerschapsafbreking over te gaan.
Artikel Grondwet
Code 74
FR procédure monocamérale
NL monocamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR PENDANT CHAMBRE
Kamer NL HANGEND KAMER
Zittingsperiode 55
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K0158/001-0/2019-1
Document nr 55K0158001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 55
Zitting 0/2019-1
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 16/07/2019
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20190919
Datum ronddeling 18/07/2019
Verzendingsdatum 19/09/2019
Auteur
Nummer O2619
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Tillieux
Voornaam Eliane
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 01298
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Désir
Voornaam Caroline
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 06967
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Prévot
Voornaam Patrick
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 06326
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Özen
Voornaam Özlem
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 07170
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Zanchetta
Voornaam Laurence
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 07295
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Hanus
Voornaam Mélissa
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 00746
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Delizée
Voornaam Jean-Marc
Partij PS
Flag 0
Auteur
Nummer 07262
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Thémont
Voornaam Sophie
Partij PS
Flag 0
Stemming
Datum
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 23/10/2019
Datum ronddeling 28/10/2019
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 55K0158002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel O2619
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Tillieux
Voornaam Eliane
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 13/11/2019
Datum ronddeling 18/11/2019
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 55K0158003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel O2619
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Tillieux
Voornaam Eliane
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01070
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jiroflée
Voornaam Karin
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07102
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Rohonyi
Voornaam Sophie
Partij DéFI
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07181
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Merckx
Voornaam Sofie
Partij PVDA-PTB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01207
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jadin
Voornaam Kattrin
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07410
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Soors
Voornaam Jessika
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06722
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Schlitz
Voornaam Sarah
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06885
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gabriëls
Voornaam Katja
Partij Open Vld
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 06/12/2019
Datum ronddeling 06/12/2019
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 55K0158004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01227
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hecke
Voornaam Stefaan
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL 1ERE LECTURE / 1STE LEZING
Commentaar FR 1ERE LECTURE / 1STE LEZING
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 06/12/2019
Datum ronddeling 06/12/2019
Type
NL ARTIKELEN BIJ 1E STEMMING AANGENOMEN
FR ARTICLES ADOPTES AU 1ER VOTE
Code 48
PDF
Link 55K0158005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 16/12/2019
Datum ronddeling 19/12/2019
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 55K0158006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06885
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gabriëls
Voornaam Katja
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06722
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Schlitz
Voornaam Sarah
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07410
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Soors
Voornaam Jessika
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07102
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Rohonyi
Voornaam Sophie
Partij DéFI
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07181
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Merckx
Voornaam Sofie
Partij PVDA-PTB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01207
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jadin
Voornaam Kattrin
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel O2619
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Tillieux
Voornaam Eliane
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 007
Datum 20/12/2019
Datum ronddeling 23/12/2019
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 55K0158007
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel O2619
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Tillieux
Voornaam Eliane
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07102
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Rohonyi
Voornaam Sophie
Partij DéFI
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07181
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Merckx
Voornaam Sofie
Partij PVDA-PTB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07410
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Soors
Voornaam Jessika
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01070
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jiroflée
Voornaam Karin
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06722
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Schlitz
Voornaam Sarah
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01207
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jadin
Voornaam Kattrin
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06885
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gabriëls
Voornaam Katja
Partij Open Vld
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 008
Datum 30/12/2019
Datum ronddeling 30/12/2019
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 55K0158008
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06589
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Peel
Voornaam Valerie
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL DEUXIEME LECTURE / TWEEDE LEZING
Commentaar FR DEUXIEME LECTURE / TWEEDE LEZING
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 009
Datum 30/12/2019
Datum ronddeling 30/12/2019
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 55K0158009
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 010
Datum 02/03/2020
Datum ronddeling 03/03/2020
Type
NL ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
FR AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Code 36
PDF
Link 55K0158010
Datum //???
Film ???
Blip ???
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 011
Datum 12/03/2020
Datum ronddeling 16/03/2020
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 55K0158011
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06852
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hoof
Voornaam Els
Partij cd&v
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00826
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Verherstraeten
Voornaam Servais
Partij cd&v
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01076
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Fonck
Voornaam Catherine
Partij cdH
Flag 0
Auteurs
Sleutel O2619
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Tillieux
Voornaam Eliane
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01070
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jiroflée
Voornaam Karin
Partij sp.a
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07181
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Merckx
Voornaam Sofie
Partij PVDA-PTB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06885
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gabriëls
Voornaam Katja
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07102
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Rohonyi
Voornaam Sophie
Partij DéFI
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07410
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Soors
Voornaam Jessika
Partij Ecolo-Groen
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01207
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Jadin
Voornaam Kattrin
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 012
Datum 22/06/2020
Datum ronddeling 24/06/2020
Type
NL ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
FR AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Code 36
PDF
Link 55K0158012
Datum //???
Film ???
Blip ???
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 013
Datum 02/07/2020
Datum ronddeling 03/07/2020
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 55K0158013
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06852
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Hoof
Voornaam Els
Partij cd&v
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00826
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Verherstraeten
Voornaam Servais
Partij cd&v
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01076
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Fonck
Voornaam Catherine
Partij cdH
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06589
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Peel
Voornaam Valerie
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL APRÈS RAPPORT / NA VERSLAG
Commentaar FR APRÈS RAPPORT / NA VERSLAG
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 014
Datum 10/07/2020
Datum ronddeling 10/07/2020
Type
NL ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
FR AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Code 36
PDF
Link 55K0158014
Datum //???
Film ???
Blip ???
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 015
Datum 15/07/2020
Datum ronddeling 16/07/2020
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 55K0158015
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00636
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dillen
Voornaam Marijke
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01236
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Pas
Voornaam Barbara
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07425
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Bury
Voornaam Katleen
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 07077
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Lommel
Voornaam Reccino
Partij VB
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06589
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Peel
Voornaam Valerie
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL APRÈS RAPPORT / NA VERSLAG
Commentaar FR APRÈS RAPPORT / NA VERSLAG
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 016
Datum 24/11/2020
Datum ronddeling 24/11/2020
Type
NL ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
FR AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Code 36
PDF
Link 55K0158016
Datum //???
Film ???
Blip ???
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 55K0385001
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 55K0458001
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 55K0614001
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 55K0652001
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 55K0676001
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 55K0740001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 55K0158001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 009
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Justice
NL Justitie
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01070
Naam Jiroflée
Voornaam Karin
Partij sp.a
Rapporteur
Sleutel 01227
Naam Van Hecke
Voornaam Stefaan
Partij Ecolo-Groen
Rapporteur
Sleutel 06589
Naam Van Peel
Voornaam Valerie
Partij N-VA
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 23/10/2019
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 23/10/2019
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 20/11/2019
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 27/11/2019
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 20/12/2019
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 20/12/2019
Opmerking DEUXIÈME LECTURE / TWEEDE LEZING
Verslag
Verslag 55K0158008
Datum verslag 30/12/2019
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 04
NL TERUGZENDING
FR RENVOYE
Datum 07/01/2021
Opmerking AVIS CONSEIL D'ETAT / ADVIES RAAD VAN STATE
Incident
Incident
NL VRAAG OM ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
FR DEMANDE AVIS CONSEIL D'ETAT
Datum 16/03/2020
Raad van State (RVS)
Datum verzending aanvraag advies Raad van State
Datum advies Raad van State
Commissie
Sleutel 0991
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR PRESIDENT CHAMBRE
NL VOORZITTER KAMER
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Incident
Incident
NL VRAAG OM ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
FR DEMANDE AVIS CONSEIL D'ETAT
Datum 23/12/2019
Raad van State (RVS)
Datum verzending aanvraag advies Raad van State
Datum advies Raad van State
Incident
NL VRAAG OM ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
FR DEMANDE AVIS CONSEIL D'ETAT
Datum 02/07/2020
Raad van State (RVS)
Datum verzending aanvraag advies Raad van State
Datum advies Raad van State
Incident
NL VRAAG OM ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
FR DEMANDE AVIS CONSEIL D'ETAT
Datum 17/07/2020
Raad van State (RVS)
Datum verzending aanvraag advies Raad van State
Datum advies Raad van State
Bevoegheid
Code Z11
Datum 16/07/2019
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000579
FR DROIT PENAL
NL STRAFRECHT
D STRAFRECHT
Eurovoc descriptoren
Code 0001441
FR INFRACTION
NL OVERTREDING
D STRAFBARE HANDLUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0004530
FR AVORTEMENT
NL ABORTUS
D ABTREIBUNG
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0004530
FR AVORTEMENT
NL ABORTUS
D ABTREIBUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0004539
FR AVORTEMENT ILLEGAL
NL ILLEGALE ABORTUS
D ILLEGALE ABTREIBUNG
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 16/07/2019