Wetgevend bestand

Document nr. 54K2411
Sleutel 029414
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Projet de loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017.
NL Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017.
Titel (kort)
FR ANNEE BUDGETAIRE 2017 - DEPENSES - 1ER AJUSTEMENT
NL BEGROTINGSJAAR 2017 - UITGAVEN - EERSTE AANPASSING
Artikel Grondwet
Code 74
FR procédure monocamérale
NL monocamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K2411/001-2016/2017-0
Document nr 54K2411001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2016/2017-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 27/04/2017
Type
NL BEGROTING
FR BUDGET
Code 01
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 28/04/2017
Verzendingsdatum 27/04/2017
Auteur
Nummer 00188
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gouvernement/Regering
Partij ZZZ
Flag 0
Stemming
Datum 29/06/2017
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 19/05/2017
Datum ronddeling 23/05/2017
Type
NL OPMERKINGEN VAN HET REKENHOF
FR OBSERVATIONS COUR DES COMPTES
Code 58
PDF
Link 54K2411002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 24/05/2017
Datum ronddeling 30/05/2017
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K2411003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06461
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Laaouej
Voornaam Ahmed
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01050
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Massin
Voornaam Eric
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06731
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Daerden
Voornaam Frédéric
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00988
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Lalieux
Voornaam Karine
Partij PS
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06536
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Crusnière
Voornaam Stéphane
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 30/05/2017
Datum ronddeling 02/06/2017
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K2411004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01139
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Biesen
Voornaam Luk
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06620
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Calomne
Voornaam Gautier
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01056
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Ducarme
Voornaam Denis
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 00090
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van Rompuy
Voornaam Eric
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06664
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Miller
Voornaam Richard
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06027
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dedecker
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06461
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Laaouej
Voornaam Ahmed
Partij PS
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 06/06/2017
Datum ronddeling 08/06/2017
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K2411005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00188
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gouvernement/Regering
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 20/06/2017
Datum ronddeling 26/06/2017
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K2411006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00406
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commission/Commissie
Partij ZZZ
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL AMENDEMENTS / AMENDEMENTEN
Commentaar FR AMENDEMENTS / AMENDEMENTEN
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 007
Datum 28/06/2017
Datum ronddeling 28/06/2017
Type
NL VERSLAG (VERWIJZEND)
FR RAPPORT (RENVOI)
Code 41
PDF
Link 54K2411007
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01239
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Van de Velde
Voornaam Robert
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06461
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Laaouej
Voornaam Ahmed
Partij PS
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL VOIR DOC. / ZIE STUK K2410/2-2016/2017
Commentaar FR VOIR DOC. / ZIE STUK K2410/2-2016/2017
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 008
Datum 29/06/2017
Datum ronddeling 03/07/2017
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K2411008
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K2411001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 094
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Finances et Budget
NL Financiën en Begroting
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01239
Naam Van de Velde
Voornaam Robert
Partij N-VA
Rapporteur
Sleutel 06461
Naam Laaouej
Voornaam Ahmed
Partij PS
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 16/05/2017
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 23/05/2017
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 30/05/2017
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 31/05/2017
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 06/06/2017
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 06/06/2017
Verslag
Verslag 54K2411007
Datum verslag 28/06/2017
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 28/06/2017
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 28/06/2017
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 29/06/2017
Incident
Bevoegheid
Code Z11
Datum 27/04/2017
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0005077
FR BUDGET
NL BEGROTING
D HAUSHALTSPLAN
Eurovoc descriptoren
Code 0005079
FR BUDGET DE L'ETAT
NL RIJKSBEGROTING
D STAATSHAUSHALT
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0005079
FR BUDGET DE L'ETAT
NL RIJKSBEGROTING
D STAATSHAUSHALT
Vrije trefwoorden
Code 0022692
FR BUDGET DES DEPENSES GENERALES
NL BEGROTING ALGEMENE UITGAVEN
Stemming Kamer 29/06/2017
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 24/07/2017
Datum wet 10/07/2017
Staatsblad nr. 185
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 27/04/2017