Wetgevend bestand

Document nr. 54K1444
Sleutel 028410
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Projet de loi transposant la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
NL Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad.
Titel (kort)
FR PME - CHARGES ADMINISTRATIVES
NL KMO'S - ADMINISTRATIEVE LASTEN
Artikel Grondwet
Code 74
FR procédure monocamérale
NL monocamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR ADOPTE CHAMBRE
Kamer NL AANGENOMEN KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K1444/001-2015/2016-0
Document nr 54K1444001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2015/2016-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 10/11/2015
Type
NL WETSONTWERP
FR PROJET DE LOI
Code 02
Inoverwegingsneming
Datum ronddeling 10/11/2015
Verzendingsdatum 10/11/2015
Auteur
Nummer 00188
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gouvernement/Regering
Partij ZZZ
Flag 0
Commentaar
FR FINANCES
NL FINANCES
Stemming
Datum 10/12/2015
Type
Code 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 10/11/2015
Datum ronddeling 13/11/2015
Type
NL ERRATA
FR ERRATA
Code 38
PDF
Link 54K1444002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00188
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Gouvernement/Regering
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 003
Datum 17/11/2015
Datum ronddeling 20/11/2015
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K1444003
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06122
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Smaers
Voornaam Griet
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01201
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dierick
Voornaam Leen
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06593
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Klaps
Voornaam Johan
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 04491
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wilrycx
Voornaam Frank
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01259
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Clarinval
Voornaam David
Partij MR
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06663
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Friart
Voornaam Benoît
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 004
Datum 17/11/2015
Datum ronddeling 20/11/2015
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K1444004
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06122
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Smaers
Voornaam Griet
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06593
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Klaps
Voornaam Johan
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 01201
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dierick
Voornaam Leen
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 04491
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wilrycx
Voornaam Frank
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06663
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Friart
Voornaam Benoît
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 005
Datum 26/11/2015
Datum ronddeling 27/11/2015
Type
NL AMENDEMENT
FR AMENDEMENT
Code 31
PDF
Link 54K1444005
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 01201
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dierick
Voornaam Leen
Partij CD&V
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06593
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Klaps
Voornaam Johan
Partij N-VA
Flag 0
Auteurs
Sleutel 04491
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wilrycx
Voornaam Frank
Partij Open Vld
Flag 0
Auteurs
Sleutel 06663
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Friart
Voornaam Benoît
Partij MR
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 006
Datum 27/11/2015
Datum ronddeling 27/11/2015
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 54K1444006
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06536
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Crusnière
Voornaam Stéphane
Partij PS
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL FINANCES / FINANCIEN
Commentaar FR FINANCES / FINANCIEN
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 007
Datum 04/12/2015
Datum ronddeling 04/12/2015
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 54K1444007
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06663
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Friart
Voornaam Benoît
Partij MR
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL DROIT COMMERCIAL / HANDELSRECHT
Commentaar FR DROIT COMMERCIAL / HANDELSRECHT
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 008
Datum 04/12/2015
Datum ronddeling 04/12/2015
Type
NL AANVULLEND VERSLAG
FR RAPPORT COMPLEMENTAIRE
Code 33
PDF
Link 54K1444008
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06663
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Friart
Voornaam Benoît
Partij MR
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL DROIT COMMERCIAL / HANDELSRECHT
Commentaar FR DROIT COMMERCIAL / HANDELSRECHT
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 009
Datum 04/12/2015
Datum ronddeling 04/12/2015
Type
NL VERSLAG
FR RAPPORT
Code 32
PDF
Link 54K1444009
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 06663
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Friart
Voornaam Benoît
Partij MR
Flag 0
Commentaar
Commentaar NL ECONOMIE / BEDRIJFSLEVEN
Commentaar FR ECONOMIE / BEDRIJFSLEVEN
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 010
Datum 07/12/2015
Datum ronddeling 07/12/2015
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K1444010
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00480
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Commissions/Commissies
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 011
Datum 10/12/2015
Datum ronddeling 16/12/2015
Type
NL AANGENOMEN TEKST
FR TEXTE ADOPTE
Code 34
PDF
Link 54K1444011
Datum //???
Film ???
Blip ???
Auteurs
Sleutel 00193
Type
Kode 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Chambre/Kamer
Partij ZZZ
Flag 0
Type sub-document
Type
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K1444001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 018
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR de Droit commercial et économique
NL voor Handels- en Economisch Recht
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06663
Naam Friart
Voornaam Benoît
Partij MR
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 17/11/2015
Opmerking ART. 1 A 31
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 17/11/2015
Opmerking ART. 1 A 31
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 24/11/2015
Opmerking A L'UNANIMITE / EENPARIG - ART. 1 A 31
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 24/11/2015
Opmerking ART. 1 A 31
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 01/12/2015
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 01/12/2015
Opmerking A L'UNANIMITE / EENPARIG - ART. 1 A 31
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 01/12/2015
Opmerking AMENDEMENT RENVOYE PAR LA PLENIERE
Verslag
Verslag 54K1444007
Datum verslag 04/12/2015
Datum aanvul. verslag 04/12/2015
Aanvul. verslag 54K1444008
Opmerking Com. ART. 1 A 31
Commissie
Sleutel 092
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Économie, Politique scientifique, Éducation, Institutions scientifiques et culturelles nationales, Classes moyennes et Agriculture
NL Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, Onderwijs, Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, Middenstand en Landbouw
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06663
Naam Friart
Voornaam Benoît
Partij MR
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 17/11/2015
Opmerking ART. 32 A 35
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 17/11/2015
Opmerking ART. 32 A 35
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 25/11/2015
Opmerking A L'UNANIMITE / EENPARIG - ART. 32 A 35
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 25/11/2015
Opmerking ART. 32 A 35
Verslag
Verslag 54K1444009
Datum verslag 04/12/2015
Datum aanvul. verslag
Opmerking Com. ART. 32 A 35
Commissie
Sleutel 094
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Finances et Budget
NL Financiën en Begroting
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 06536
Naam Crusnière
Voornaam Stéphane
Partij PS
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 17/11/2015
Opmerking A L'UNANIMITE / EENPARIG ENSEMBLE - ART. 36 A 54
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 17/11/2015
Opmerking ART. 36 A 54
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 17/11/2015
Opmerking ART. 36 A 54
Verslag
Verslag 54K1444006
Datum verslag 27/11/2015
Datum aanvul. verslag
Opmerking Com. ART. 36 A 54
Commissie
Sleutel 0990
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR SEANCE PLENIERE
NL PLENUMVERGADERING
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Kalender
Kode 04
NL TERUGZENDING
FR RENVOYE
Datum 26/11/2015
Opmerking RENVOI EN COMMISSION DROIT COMMERCIAL AMENDEMENT
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 10/12/2015
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 10/12/2015
Kalender
Kode 16
NL AANGENOMEN
FR ADOPTE
Datum 10/12/2015
Incident
Incident
NL TERUGZENDING IN COMMISSIE
FR RENVOI EN COMMISSION
Datum 26/11/2015
Raad van State (RVS)
Datum verzending aanvraag advies Raad van State
Datum advies Raad van State
Bevoegheid
Code Z11
Datum 10/11/2015
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000062
FR COMPTE CONSOLIDE
NL GECONSOLIDEERDE REKENING
D KONSOLIDIERTES KONTO
Eurovoc descriptoren
Code 0000560
FR DROIT DES SOCIETES
NL VENNOOTSCHAPSRECHT
D GESELLSCHAFTSRECHT
Eurovoc descriptoren
Code 0000567
FR DROIT FISCAL
NL FISCAAL RECHT
D STEUERRECHT
Eurovoc descriptoren
Code 0001340
FR IMPOT SUR LES SOCIETES
NL VENNOOTSCHAPSBELASTING
D KOERPERSCHAFTSSTEUER
Eurovoc descriptoren
Code 0002370
FR PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
NL KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMING
D KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN
Eurovoc descriptoren
Code 0002877
FR PUBLICITE DES COMPTES
NL OPENBAARHEID VAN REKENINGEN
D VEROEFFENTLICHUNG DER KONTEN
Eurovoc descriptoren
Code 0003925
FR DROITS ECONOMIQUES
NL ECONOMISCHE RECHTEN
D WIRTSCHAFTLICHE RECHTE
Eurovoc descriptoren
Code 0004039
FR DIRECTIVE CE
NL EG-RICHTLIJN
D RICHTLINIE EG
Eurovoc descriptoren
Code 0004910
FR BILAN
NL BALANS
D BILANZ
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0004910
FR BILAN
NL BALANS
D BILANZ
Eurovoc descriptoren
Code 0014955
FR MESURE NATIONALE D'EXECUTION
NL NATIONALE UITVOERINGSMAATREGEL
D EINZELSTAATLICHE DURCHFUEHRUNGSMASSNAHME
Eurovoc descriptoren
Code 0026843
FR MICROENTREPRISE
NL MICRO-ONDERNEMING
D KLEINSTUNTERNEHMEN
Stemming Kamer 10/12/2015
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum 30/12/2015
Datum wet 18/12/2015
Staatsblad nr. 341
Staatsblad erratum
Staatsblad erratum datum 13/01/2016
Staatsblad erratum nr. 010
Staatsblad erratum
Staatsblad erratum datum 07/07/2016
Staatsblad erratum nr. 183
Indieningsdatum 10/11/2015