Wetgevend bestand

Document nr. 54K0788
Sleutel 027663
Titel
Versie
Nummer 1
Code versie
Code 1
NL AUTEUR
FR AUTEUR
Titel
FR Proposition de loi instaurant des exigences d'expertise, d'impartialité et d'honorabilité professionnelle pour les administrateurs de sociétés coopératives qui participent au secteur financier.
NL Wetsvoorstel tot invoering van vereisten inzake deskundigheid, onpartijdigheid en professionele betrouwbaarheid voor bestuurders van coöperatieve vennootschappen die participeren in de financiële sector.
Titel (kort)
FR SECTEUR FINANCIER - SOCIETES COOPERATIVES - ADMINISTRATEURS
NL FINANCIELE SECTOR - COOPERATIEVE VENNOOTSCHAPPEN - BESTUURDERS
Artikel Grondwet
Code 74
FR procédure monocamérale
NL monocamerale procedure
Stand van zaken
Kamer FR PENDANT CHAMBRE
Kamer NL HANGEND KAMER
Zittingsperiode 54
Kamer en/of Senaat
Hoofddocument
BICAM Nr 00/000-K0788/001-2014/2015-0
Document nr 54K0788001
Volgnummer 1
Zittingsperiode 54
Zitting 2014/2015-0
Bron
Code (K / S / R) K
NL KAMER
FR CHAMBRE
Indieningsdatum 14/01/2015
Type
NL WETSVOORSTEL
FR PROPOSITION DE LOI
Code 05
Inoverwegingsneming 20150122
Datum ronddeling 19/01/2015
Verzendingsdatum 22/01/2015
Auteur
Nummer 06027
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Dedecker
Voornaam Peter
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06401
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Wouters
Voornaam Veerle
Partij N-VA
Flag 0
Auteur
Nummer 06593
Type
Code 1
FR AUTEUR
NL AUTEUR
Naam Klaps
Voornaam Johan
Partij N-VA
Flag 0
Commentaar
FR DROIT COMMERCIAL - SOCIETES COMMERCIALES
NL DROIT COMMERCIAL - SOCIETES COMMERCIALES
Stemming
Datum
Type
Code 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Subdocumenten
Opvolgend(e) document(en)
Nummer 002
Datum 19/03/2015
Datum ronddeling 24/03/2015
Type
NL ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
FR AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Code 36
PDF
Link 54K0788002
Datum //???
Film ???
Blip ???
Commentaar
Commentaar NL N° 57 059/2
Commentaar FR N° 57 059/2
Type sub-document
Gekoppeld(e)/verbonden document(en)
Type
NL (GEKOPPELDE DOCUMENTEN)
FR (DOCUMENTS JOINTS)
Nr. 54K0654001
Datum van vervallenverklaring
Ontheven van verval
Datum
Nummer 54K0788001
Alle commissies
Commissie
Sleutel 094
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR Finances et Budget
NL Financiën en Begroting
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Sleutel 01139
Naam Van Biesen
Voornaam Luk
Partij Open Vld
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 27/01/2015
Kalender
Kode 11
NL START VERGADERING
FR EN REUNION
Datum 27/01/2015
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 13/01/2016
Kalender
Kode 00
NL IN BESPREKING
FR EN DISCUSSION
Datum 23/02/2016
Verslag
Datum verslag
Datum aanvul. verslag
Commissie
Sleutel 0991
Type
NL OPENBAAR
FR PUBLIC
Code P
Naam
FR PRESIDENT CHAMBRE
NL VOORZITTER KAMER
Type van vergadering
Kode 0
NL Kamer
FR Chambre
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Rapporteur
Incident
Incident
NL VRAAG OM ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
FR DEMANDE AVIS CONSEIL D'ETAT
Datum 03/02/2015
Raad van State (RVS)
Datum verzending aanvraag advies Raad van State
Datum advies Raad van State
Bevoegheid
Code Z11
Datum 14/01/2015
NL AANGELEGENHEID BEDOELD IN ARTIKEL 74
FR MATIERE VISEE A L'ARTICLE 74
Aantal dagen 000
Descriptoren, trefwoorden
Eurovoc descriptoren
Code 0000450
FR DIRECTION D'ENTREPRISE
NL BEDRIJFSLEIDING
D UNTERNEHMENSLEITUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0001461
FR INSTITUTION FINANCIERE
NL FINANCIELE INSTELLING
D FINANZINSTITUTION
Eurovoc descriptoren
Code 0002848
FR PROTECTION DU CONSOMMATEUR
NL BESCHERMING VAN DE CONSUMENT
D VERBRAUCHERSCHUTZ
Eurovoc descriptoren
Code 0002881
FR QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
NL BEROEPSKWALIFICATIE
D BERUFLICHE EIGNUNG
Eurovoc descriptoren
Code 0003584
FR DEONTOLOGIE PROFESSIONNELLE
NL BEROEPSDEONTOLOGIE
D BERUFSETHOS
Eurovoc descriptoren
Code 0004213
FR SOCIETE
NL VENNOOTSCHAP
D GESELLSCHAFT
Eurovoc-hoofddescriptor
Code 0004213
FR SOCIETE
NL VENNOOTSCHAP
D GESELLSCHAFT
Stemming Kamer
Stemming Senaat
Stemming motie
Stemming kandidatuur
Publicatie
Staatsblad
Staatsblad datum
Datum wet
Staatsblad nr. 000
Staatsblad erratum
Indieningsdatum 14/01/2015