AGENDA COMMISSIE

Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen

Voorzitster : mevrouw Marie-Colline Leroy

Forum 2 - Marguerite Yourcenarzaal

Woensdag 25/01/2023

Om 14 u.15 Dossier

1. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, nr. 3001/1. 55K3001
2. Mondelinge vragen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.
 
De lijst met mondelinge vragen en/of interpellaties voor deze vergadering is te vinden in eMeeting.

Samenstelling van de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen
Vaste leden
N-VA : Björn Anseeuw, Wim Van der Donckt, Valerie Van Peel, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, Cécile Cornet, Marie-Colline Leroy, PS : Chanelle Bonaventure, Jean-Marc Delizée, Sophie Thémont, VB : Ellen Samyn, Hans Verreyt, MR : Christophe Bombled, Florence Reuter, cd&v : Nahima Lanjri, PVDA-PTB : Nadia Moscufo, Open Vld : Tania De Jonge, Vooruit : Anja Vanrobaeys 
Plaatsvervangers
N-VA : Frieda Gijbels, Sigrid Goethals, Katrien Houtmeyers, Wouter Raskin, Ecolo-Groen : Laurence Hennuy, Kathleen Pisman, Dieter Vanbesien, Gilles Vanden Burre, PS : N ., Leslie Leoni, Eliane Tillieux, Philippe Tison, VB : Ortwin Depoortere, Dominiek Sneppe, Frank Troosters, MR : Daniel Bacquelaine, Denis Ducarme, Vincent Scourneau, cd&v : Nathalie Muylle, Els Van Hoof, PVDA-PTB : Gaby Colebunders, Sofie Merckx, Open Vld : Maggie De Block, Egbert Lachaert, Vooruit : Vicky Reynaert, Gitta Vanpeborgh 
Niet-stemgerechtigde leden
Les Engagés : Catherine Fonck