AGENDA COMMISSIE

Ter vervanging van de eerder rondgedeelde agenda

Commissie voor Financiën en Begroting

Voorzitster : mevrouw Marie-Christine Marghem

Dinsdag 24/01/2023

Om 10 uur Dossier

Forum 2 - Marguerite Yourcenarzaal

wijziging 1
wijziging 1
1. Wetsvoorstel (Anneleen Van Bossuyt, Katrien Houtmeyers, Michael Freilich, Frieda Gijbels, Björn Anseeuw) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het om niet verstrekken van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen betreft, nrs. 1955/1 tot 3. (Voortzetting). (Rapporteur: de heer Joris Vandenbroucke). 55K1955
Amendementen van mevrouw Van Bossuyt.
Advies van de Raad van State.
wijziging 1
2. Voostel van resolutie (Gilles Vanden Burre, Dieter Vanbesien) betreffende de desinvestering in de met fossiele brandstoffen verbonden sectoren en betreffende een duurzaam financieel beheer, nrs. 2139/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Ahmed Laaouej). 55K2139
Amendementen van de heren Vanden Burre en Vanbesien.
wijziging 1
3. Voorstel van resolutie (Cécile Cornet, Dieter Vanbesien) over de tenuitvoerlegging van aanbeveling nr. 28 van de bijzondere commissie "Internationale fiscale fraude/Panama Papers", nr. 2998/1. 55K2998
wijziging 1
4. Voorstel van resolutie (Ahmed Laaouej, Hugues Bayet, Khalil Aouasti, Malik Ben Achour) inzake de financiële criminaliteit, nr. 2331/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Gilles Vanden Burre). 55K2331
wijziging 1
5. Wetsvoorstel (Ahmed Laaouej, Eric Thiébaut, Daniel Senesael, Hervé Rigot, Khalil Aouasti) tot oprichting van een begrotingsfonds ten bate van de federale gerechtelijke politie, in het raam van de bestrijding van de georganiseerde misdaad, nr. 3024/1. 55K3024
wijziging 1
6. Wetsvoorstel (Benoît Piedboeuf) betreffende het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale zaken, nrs. 2783/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Marco Van Hees). 55K2783
Advies van de Raad van State.
wijziging 1
7. Voorstel van resolutie (Denis Ducarme, Benoît Piedboeuf, Florence Reuter) betreffende de bevordering van het werknemersaandeelhouderschap in de kmo's, nr. 2884/1. 55K2884
wijziging 1
8. Voorstel van resolutie (Jef Van den Bergh, Jan Briers, Koen Geens, Leen Dierick, Franky Demon, Servais Verherstraeten) betreffende het stimuleren van de digitalisering voor verenigingen zonder winstoogmerk, nr. 2242/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Gilles Vanden Burre). 55K2242
wijziging 1
9. Wetsvoorstel (Leen Dierick) houdende de verlenging van het verlaagd btw-tarief voor de afbraak en de heropbouw, nr. 2603/1. 55K2603
wijziging 1
10. Wetsvoorstel (Marco Van Hees, Peter Mertens, Steven De Vuyst, Raoul Hedebouw) tot invoering van een solidaire coronataks op multimiljonairs, nr. 1169/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Ahmed Laaouej). 55K1169
wijziging 1
11. Wetsvoorstel (Marco Van Hees, Gaby Colebunders, Greet Daems, Roberto D'Amico, Raoul Hedebouw, Sofie Merckx, Peter Mertens, Nadia Moscufo, Thierry Warmoes) teneinde de buitensporige brandstofprijzen te blokkeren, nr. 2616/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Hugues Bayet). 55K2616
wijziging 1
12. Voorstel van resolutie (Christian Leysen, Marianne Verhaert) betreffende de veralgemeende implementatie van het mobiliteitsbudget, nr. 1938/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Joris Vandenbroucke). 55K1938
wijziging 1
13. Wetsvoorstel (Jasper Pillen, Christian Leysen) betreffende de versterking en vereenvoudiging van het inzagerecht inzake het Centraal Aanspreekpunt van Rekeningen en Financiële Contracten, nrs. 2688/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Cécile Cornet). 55K2688
Advies van de Raad van State.
wijziging 1
14. Wetsvoorstel (Joris Vandenbroucke) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het verwerpen als beroepskosten van uitgaven gemaakt in het kader van een minnelijke overeenkomst tot saneringsplicht met publieke overheden, nrs. 2891/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Gilles Vanden Burre). 55K2891
Advies van de Raad van State.

Om 14 uur Dossier

Forum 4 - Gabrielle Petitzaal

wijziging 1
wijziging 1
15. Wetsvoorstel (Marco Van Hees, Peter Mertens, Steven De Vuyst, Raoul Hedebouw) tot invoering van een solidaire coronataks op multimiljonairs, nr. 1169/1. (Rapporteur : de heer Ahmed Laaouej). 55K1169
wijziging 1
Hoorzitting met:
- mevrouw Thyphanie Afschrift, advocaat;
- de heer Karel Volckaert, COO, Itinera Institute;
- de heer Matthias Somers, wetenschappelijk medewerker, Denktank Minerva.

Woensdag 25/01/2023

Om 14 uur Dossier

Forum 0 - Desiderius Erasmuszaal

1. Mondelinge vragen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en met de Nationale Loterij.
 
De lijst met mondelinge vragen en/of interpellaties voor deze vergadering is te vinden in eMeeting.

Samenstelling van de Commissie voor Financiën en Begroting
Vaste leden
N-VA : Peter De Roover, Sander Loones, Wim Van der Donckt, Ecolo-Groen : Cécile Cornet, Dieter Vanbesien, Gilles Vanden Burre, PS : Hugues Bayet, Malik Ben Achour, Ahmed Laaouej, VB : Kurt Ravyts, Wouter Vermeersch, MR : Marie-Christine Marghem, Benoît Piedboeuf, cd&v : Wouter Beke, PVDA-PTB : Marco Van Hees, Open Vld : Christian Leysen, Vooruit : Joris Vandenbroucke 
Plaatsvervangers
N-VA : Peter Buysrogge, Kathleen Depoorter, Michael Freilich, Tomas Roggeman, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, Marie-Colline Leroy, Stefaan Van Hecke, Albert Vicaire, PS : Mélissa Hanus, Christophe Lacroix, Patrick Prévot, Sophie Thémont, VB : Steven Creyelman, Erik Gilissen, Reccino Van Lommel, MR : Emmanuel Burton, Florence Reuter, Vincent Scourneau, cd&v : Hendrik Bogaert, Leen Dierick, PVDA-PTB : Steven De Vuyst, Peter Mertens, Open Vld : Egbert Lachaert, Jasper Pillen, Vooruit : Melissa Depraetere, Vicky Reynaert