Frequently Asked Questions

info FAQ

  U kan steeds contact opnemen met de

  Dienst Naturalisaties van de Kamer van volksvertegenwoordigers,
  Forumgebouw
  Leuvenseweg 48,
  1000 Brussel
  Metro: Station Madou

  tel. : 0032 (0)2/549.93.00

  De openingsuren voor bezoekers : op werkdagen:
  woensdag van 14 to 17 uur
  vrijdag van 9 tot 12 uur.

  Aan de telefoon : op werkdagen :
  maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur.
  Men kan de kamerdocumenten vinden in de menu:

  Wetgeving: "Wetsontwerpen en wetsvoorstellen"

  De niet op onze site gepubliceerde documenten kan men bekomen bij:
  het Antennebureau van de Kamer
  tel.: 02/549.81.95 of 02/549.81.60

  De rubriek parlementaire documenten wordt meerdere malen per dag geactualiseerd.

  Hierbij wordt nagegaan of de PDF-versie van een document beschikbaar is. Indien ja wordt hij op de site zichtbaar, anders krijgt men bij het raadplegen van de documentgegevens de melding "PDF nog niet beschikbaar".

  Omwille van technische redenen is het mogelijk dat de PDF nog niet beschikbaar is niettegenstaande de papieren versie reeds bestaat.

  Bij elke volgende actualisatie van de website wordt het proces herhaald tot het document beschikbaar wordt.
 • Worden wetsvoorstellen systematisch op de agenda van de commissievergaderingen geplaatst? (naargelang het indienen ervan?)
  Wetsvoorstellen worden na de inoverwegingneming en de verzending naar de commissie op de agenda van de commissie gezet op vraag van de indiener. Wetsontwerpen en begrotingen hebben voorrang. Wetsvoorstellen die eenzelfde voorwerp hebben dan een wetsontwerp worden samen met dat wetsontwerp besproken. In het reglement wordt gestipuleerd dat één keer per maand een commissievergadering besteed wordt aan de bespreking van wetsvoorstellen.
 • Wie stelt de agenda van de commissievergaderingen vast? Wie bepaalt welke voorstellen er zullen besproken worden?
  De commissie of bij ontstentenis de Voorzitter van de commissie of de Kamervoorzitter.
 • Worden alle ingediende wetsvoorstellen besproken op de commissievergaderingen?
  In principe ja. In artikel 41 van het Reglement van de Kamer staan de items vermeld die rechtstreeks door het plenum behandeld worden.
 • Wanneer een wetsvoorstel hangend is, wat wil dit concreet zeggen?
  Hangend: na de inoverwegingneming en de verzending naar de commissies moeten de wetsvoorstellen nog door de indiener op de agenda van de commissie gebracht worden. Die voorstellen zijn dan hangend...
 • Hoe weet ik wanneer een wetsvoorstel een wetsontwerp zal worden?
  Een wetsontwerp is een wetgevend initiatief van de regering; een wetsvoorstel een initiatief van een parlementslid. Een wetsvoorstel wordt ontwerp van zodra het goedgekeurd werd door één Kamer. Maar dan moet het nog een hele weg afleggen: naar de andere Kamer of naar de Koning voor bekrachtiging en afkondiging.
  Op de website van Kamer en Senaat kunt u onder het documentnummer toegewezen aan het wetgevend initiatief het parlementaire verloop kennen.
  Om een bestand in PDF formaat te kunnen bekijken en af te drukken, heeft u de gratis Acrobat Reader plug-in nodig voor Netscape of MS Internet Explorer.

  software van de Adobe-website downloaden

  Het is mogelijk dat men tijdens het opladen van een document een schijnbaar "leeg" document ziet, maar ondertussen wordt het document wel degelijk opgeladen. Dit vraagt de nodige tijd in functie van de snelheid van de lijn. U kan ook bestanden van onze site downloaden op uw harde schijf in plaats van deze rechtstreeks te openen in uw browser (Internet Explorer, Netscape...). Dit kan u doen door op de link naar het bestand met de rechtermuisknop te klikken, vervolgens selecteert u de menukeuze "Doel opslaan als ..." of "save Target as ...". Vooral voor grotere bestanden is dit gemakkelijk, u kan ondertussen verder andere pagina's raadplegen.
  Dit komt omdat deze pagina's zich in het geheugen van uw harde schijf bevinden en niet van de website worden opgevraagd. Het is dan ook nodig dat U de opgeslagen bestanden in dit geheugen regelmatig verwijdert :

  In het menu "Tools Internet Options" gaan, dan in het luik "General" en daarna in het kader "Temporary Internet Files " op "Delete files" klikken.
  In je computer zelf zitten vaak al een heleboel handigheden waarmee je de computer makkelijker kunt bedienen, en waarmee je ook makkelijker gebruik kunt maken van internet. Je vindt hier een aantal manieren om je browser (programma om internetpagina's te bekijken) in te stellen, zodat je zelf internet al veel toegankelijker kan maken.

  Bovenstaande tekst is vrij overgenomen van de website DrempelsWeg.nl

  Zelf bepalen hoe groot letters zijn

  De grootte van de letters kun je aanpassen in internetprogramma's. Hieronder lees je hoe je zelf aanpassingen kan maken in Internet Explorer, Opera en Netscape.

 • Internet explorer
 • In Microsoft Internet Explorer kies je in het menu bovenin voor 'Beeld' (in het Engels 'View'), en daarna voor 'Tekengrootte' (in het Engels 'Font Size'). Op 'gemiddeld' moet de website goed leesbaar zijn. Heb je slechte ogen? Dan kun je voor 'groter' of zelfs voor 'grootste' kiezen.

  Je kunt dit ook met de muis of trackball doen. Druk de 'ctrl'-toets op het toetsenbord in en beweeg tegelijk het scrollwieltje van de muis of trackball heen en weer. Dan worden de letters ook kleiner of groter.

  Zelf kiezen voor kleuren en lettertypes

  Je kunt er in Internet Explorer ook voor kiezen om opmaak (kleur, achtergronden enzovoorts) uit te schakelen. Daarvoor ga je naar 'Extra', dan kies je voor 'Internet opties'. Je krijgt dan een grijs scherm te zien. Rechts in de hoek zit een knop 'Toegankelijkheid'. Als je daar op drukt dan komt er een nieuw scherm. Bovenaan kun je drie hokjes aanvinken (met de muis inklikken). Wanneer je alledrie aanvinkt dan wordt de website aangepast aan je standaardinstellingen.

  Heb je zelf nog geen standaardinvullingen opgegeven? Dan wordt de achtergrond van de website wit en de letters zwart. Wil je een andere achtergrondkleur en andere letters? Dan ga je weer naar 'Extra' en 'Internet opties'. Alleen ga je dan niet naar 'toegankelijkheid', maar naar de knoppen hier links van. Onder 'kleuren' en 'lettertypen' kun je zelf kiezen voor een standaardkleur en een standaardletter.

 • Opera
 • Versie 7 van Opera biedt ook de mogelijkheid om te 'zoomen'. Het grote voordeel hiervan is dat afbeeldingen mee schalen. Kleine afbeeldingen kunnen daardoor beter zichtbaar gemaakt worden. Je kan in Opera, net als in Explorer ook vergroten door de CRTL-toets ingedrukt te houden terwijl je aan het wieltje van je muis draait (moet je uiteraard wel zo'n muis hebben).

  Wanneer je op de 'G'-toets in Opera drukt, schakel je alle illustraties uit. Op de adresbalk van Opera is een illustratie van een mannetje met een zwarte bril te vinden. Dit is de user en author mode. De author mode laat de site zien zoals de maker hem bedoeld heeft. De user mode biedt een aantal mogelijkheden te voorschijn die je kan gebruiken om de site naar wens aan te passen. Zo kan je alle niet-linkende plaatsjes verbergen, tabellen opheffen of een tekstversie laten tonen. Je komt in de user mode door op het mannetje te klikken.

 • Netscape
 • Netscape In Netscape 7 ga je eerst naar 'Weergave' (in het Engels 'View'). Daarna kun je met 'Tekst Grootte' (in het Engels 'Text Zoom') zelf kiezen hoe groot je de letters wilt hebben
  In overeenstemming met artikel 8 § 2 van de wet van 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de bijbehorende rechten, zijn de auteursrechten niet van toepassing op de officiële documenten van de overheid. De parlementaire documenten, die in overeenstemming met de Belgische wetgeving, officiële aktes zijn, mogen dus vrij gekopieerd worden. Het is aangeraden de site van de Kamer te vermelden teneinde de gebruiker zo goed mogelijk te informeren.
  Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webbrowser op de computer van een websitebezoeker
  worden geplaatst.
  Deze site maakt om louter statistische redenen gebruik van cookies.

  Er worden geen gegevens verzameld waarmee de bezoekers van de site kunnen worden geïdentificeerd.
  Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt samengevoegd en gegroepeerd, en is dus anoniem
  De cookies zijn alleen bedoeld om de werking van onze site te verbeteren en te achterhalen waar de interesse van de bezoeker naar uitgaat.

  Wij gebruiken uitsluitend performancecookies. Hieronder vindt u daarover meer uitleg :

  Performancecookies verschaffen websitehouders statistische gegevens over hun site, die doorgaans gebruikt worden om het rendement te meten en verbeteringen mogelijk te maken.
  Cookies die voor laatstgenoemde doeleinden worden gebruikt, worden ook analytische cookies genoemd en verzamelen informatie over de meest bezochte pagina's, de gemiddelde duur van een bezoek, het bouncepercentage, de technologie die wordt aangewend om naar de site te surfen, de laadsnelheid van de pagina's en de eventuele foutberichten die de bezoeker krijgt.

  Door deze website te gebruiken stemt u in met het gebruik van performancecookies.
  Als u niet instemt, dan dient u het plaatsen van cookies door uw browser te blokkeren. De website blijft volledig beschikbaar en operationeel zonder deze cookies.
  Als u met een ander apparaat, ander gebruikersprofiel of andere browser surft, zult u opnieuw uw voorkeuren moeten opgeven.

  Meer vernemen over cookies :

  Wet betreffende de elektronische communicatie
  Groep gegevensbescherming "Artikel 29"
  Technische informatie (uitsluitend in het Engels)

  Om het cachegeheugen te wissen en cookies te verwijderen dient u de hieronder beschreven procedure te volgen die voor de door u gebruikte browser geldt.
  Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op uw computer worden geplaatst en waarin gegevens over u en uw voorkeuren worden opgeslagen. Cookies kunnen uw internetervaring verrijken door mogelijk te maken dat websites uw voorkeuren onthouden of door ervoor te zorgen dat u zich niet elke keer hoeft aan te melden wanneer u een bepaalde website bezoekt. Sommige cookies kunnen uw privacy echter in gevaar brengen door bij te houden welke websites u bezoekt.

 • Cookies verwijderen in Internet Explorer 8
 • 1. Open Internet Explorer.
  2. Klik op de knop Beveiliging en klik op Browsegeschiedenis verwijderen.
  3. Schakel het selectievakjes naast Cookies in.
  4. Schakel het selectievakje Gegevens van favoriete websites behouden in als u de cookies voor websites in uw lijst met favorieten wilt verwijderd.
  5. Klik op Verwijderen.

  Recente versies van Internet Explorer

 • Cookies verwijderen in Firefox
 • Cookies verwijderen in Opera (in het engels)
 • Cookies verwijderen in Safari
 • Combinatie van de toetsen " Ctrl-Alt-e "
     of
  1. Klik op icoon Settings | Preferences
  2. Klik op Privacy
  3. Klik op Remove All Website Data

 • Cookies verwijderen in Andere browsers
 • Als u een browser gebruikt die niet vermeld is, raadpleeg dan zijn online help of de website voor ondersteuning

  De Kamer van volksvertegenwoordigers spant zich in opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, correct en bijgewerkt zou zijn. Tevens levert de Kamer van volksvertegenwoordigers grote inspanningen om onderbrekingen van de beschikbaarheid van de website te voorkomen. Het valt echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet voldoet aan deze inhoudelijke vereisten of door een onderbreking niet voortdurend beschikbaar is.

  De Kamer van volksvertegenwoordigers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van ter beschikking gestelde informatie of uit een onderbreking van de beschikbaarheid van deze website.