Brochures werking van de Kamer


Parlementair recht

Parlementair recht


De brochures in deze rubriek werden door de Juridische dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers geredigeerd ter attentie van de Kamerleden. Ze hebben louter informatieve waarde. Aan het redigeren van deze brochures is de grootste zorg besteed, maar noch de Kamer noch haar diensten kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.Een eerste kennismaking met de Kamer en haar Reglement
Actiemiddelen van de Kamerleden in vraag en antwoord
De parlementaire onverantwoordelijkheid, freedom of speech (artikel 58 van de Grondwet)
De parlementaire onschendbaarheid (artikel 59 van de Grondwet)
Het Grondwettelijk Hof
Parlement en gerecht