.

Interpellatie Nr : I5400158


Zittingsperiode54
Zitting 201520160

Titel

Interpellatie van de heer Dirk Van der Maelen tot de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken over "de levensduurverlenging van onze F-16's" (nr. 158).

Auteur(s)

Dirk, Van der Maelen, sp.a,

Datum mededeling plenaire vergadering 16/06/2016
Datum bespreking 29/06/2016

Vergadering

Landsverdediging

Toestand

01 BEEINDIGD 20160707

Ondervraagde minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Antwoordende minister

Steven, Vandeput, N-VA,
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Integraal verslag

c0457, P.18
Motie 1. MOTIE VAN AANBEVELING
Dirk Van der Maelen - sp.a

Motie 2. EENVOUDIGE MOTIE
Peter Buysrogge - N-VA
Stemming : 07/07/2016 79(+) 54(-) 1(0) = 134
Document Motie   54M00158
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | LUCHTMACHT | GEVECHTSVLIEGTUIG
Analyse van Handelingen I5400158

Volledige Fiche