Jef Tavernier

Picture

CV: Zittingsperiode 50 (01.07.1999 - 10.04.2003)

Volksvertegenwoordiger (AGALEV) voor de kieskring Gent-Eeklo sedert 21 mei 1995. - Geboren te Aalter op 1 november 1951. - Senator van 24 november 1991 tot 21 mei 1995. - Licentiaat in de economische wetenschappen. Licentiaat in de stedenbouw, ruimtelijke ordening en ontwikkeling. Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs. Leraar. - Gewezen secretaris van de Kamer. Gewezen voorzitter van de AGALEV-ECOLO-fractie van de Kamer. Gewezen voorzitter van de AGALEV-fractie van de Senaat. - Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. - Gewezen gemeenteraadslid van Aalter. - Ridder in de Leopoldsorde. Benoemd tot lid van de federale regering op 28 augustus 2002 en vervangen voor de duur van zijn ambt van minister door mevrouw Liliane De Cock op 29 augustus 2002.

 wait please...
Activiteit van Jef Tavernier - Zittingsperiode 50 (01.07.1999 - 10.04.2003)

Activiteit van Jef Tavernier - Zittingsperiode 50 (01.07.1999 - 10.04.2003)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Doorklik-lijsten
Zit. 50 (01.07.1999 - 10.04.2003)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


50 (1999-2003)   |    49 (1995-1999)   |   


*