Zuhal Demir

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres:

  email : eb.remaked@rimed.lahuz

  website : www.zuhaldemir.be (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (N-VA) voor de kieskring Antwerpen sedert 13 juni 2010. Lid van de N-VA-fractie. Geboren te Genk op 2 maart 1980. Licentiate in de rechten. Master in sociaal recht. Advocaat. Voorzitter van de districtsraad van Antwerpen. Benoemd tot staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken op 24 februari 2017 en vervangen voor de duur van haar ambt van staatssecretaris door de heer Wim Van der Donckt op 9 maart 2017.

 wait please...
Activiteit van Zuhal Demir - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Zuhal Demir - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

54 (2014-2019)   |    53 (2010-2014)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*