Zuhal Demir

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres:

  email : eb.remaked@rimed.lahuz

  website : www.zuhaldemir.be (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (N-VA) voor de kieskring Antwerpen van 13 juni 2010 tot 24 februari 2017 en sedert 9 december 2018. | Lid van de N-VA-fractie. | Geboren te Genk op 2 maart 1980. | Licentiate in de rechten. Master in sociaal recht. Advocaat. Gemeenteraadslid van Genk. | Gewezen staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. | Gewezen voorzitter van de districtsraad van Antwerpen.

 wait please...
Activiteit van Zuhal Demir - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Zuhal Demir - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

54 (2014-2019)   |    53 (2010-2014)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*