Steven Vanackere

Picture

CV: Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Christen-democratisch volksvertegenwoordiger (CD&V) voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde sedert 13 juni 2010. Lid van de CD&V-fractie. Geboren te Wevelgem op 4 februari 1964. Gewezen lid van het Brussels Hoofdstedelijk parlement. Gewezen lid van het Vlaams parlement. Kandidaat in de politieke wetenschappen. Licentiaat in de rechten. Licentiaat in de economische wetenschappen. Gewezen directeur-generaal van de haven van Brussel. Gewezen adjunct-directeur-generaal van de MIVB. Gewezen vice-eersteminister en minister van FinanciŰn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken. Gewezen vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen. Gewezen vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen. Gewezen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Gewezen schepen van Brussel. Benoemd tot lid van de federale regering op 5 december 2011 en vervangen voor de duur van zijn ambt van minister door de heer Michel Doomst van 7 december 2011 tot 5 maart 2013. Hij heeft zijn parlementaire mandaat weer opgenomen op 5 maart 2013.

 wait please...
Activiteit van Steven Vanackere - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Activiteit van Steven Vanackere - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Doorklik-lijsten
Zit. 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


53 (2010-2014)   |   


*