Guy Vanhengel

Picture

CV: Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Liberaal volksvertegenwoordiger (Open Vld) voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde sedert 13 juni 2010. Lid van de Open Vld-fractie. Geboren te Brussel op 10 juni 1958. Gewezen lid van het Brussels Hoofdstedelijk parlement. Onderwijzer. Gewezen directeur van Toerisme Vlaanderen. Gewezen vice-eersteminister en minister van Begroting. Minister van FinanciŽn, Begroting, Ambtenarenzaken en Externe betrekkingen (regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Gewezen minister van FinanciŽn, Begroting, Externe betrekkingen en Gewestelijke Informatica (regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Gewezen Vlaams minister van Sport en Hoofdstedelijke aangelegenheden. Gewezen secretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Gewezen lid van het OCMW van Evere. Gemeenteraadslid van Evere. Commandeur in de Leopoldsorde. Verkozen tot lid van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 16 december 2011 en vervangen voor de duur van zijn ambt van minister door mevrouw Godelieve Wierinck op 22 december 2011.

 wait please...
Activiteit van Guy Vanhengel - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Activiteit van Guy Vanhengel - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Doorklik-lijsten
Zit. 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


53 (2010-2014)   |   


*