Marc Verwilghen

Picture

CV: Zittingsperiode 51 (05.06.2003 - 02.05.2007)

Liberaal volksvertegenwoordiger (VLD) voor de kieskring West-Vlaanderen sedert 18 mei 2003. Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Dendermonde van 24 november 1991 tot 21 mei 1995 en voor de kieskring Sint-Niklaas - Dendermonde van 21 mei 1995 tot 13 juni 1999. ▀ Lid van de VLD-fractie. ▀ Senator van 13 juni 1999 tot 12 juli 1999. ▀ Geboren te Dendermonde op 21 september 1952. ▀ Licentiaat in de rechten. Advocaat. ▀ Gewezen secretaris van de Kamer. ▀ Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. Gewezen minister van Ontwikkelingssamenwerking. Gewezen minister van Justitie. ▀ Gewezen schepen van Dendermonde. ▀ Commandeur in de Leopoldsorde. Benoemd tot lid van de federale regering op 12 juli 2003 en vervangen voor de duur van zijn ambt van minister door de heer Vincent Van Quickenborne op 14 juli 2003. Sedert 30 juli 2004 wordt de heer Marc Verwilghen vervangen door de heer Miguel Chevalier.

 wait please...
Activiteit van Marc Verwilghen - Zittingsperiode 51 (05.06.2003 - 02.05.2007)

Activiteit van Marc Verwilghen - Zittingsperiode 51 (05.06.2003 - 02.05.2007)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Doorklik-lijsten
Zit. 51 (05.06.2003 - 02.05.2007)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


51 (2003-2007)   |    49 (1995-1999)   |    48 (1991-1995)   |   


*