Guy CoŽme

Picture

CV: Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Socialistisch volksvertegenwoordiger (PS) voor de kieskring Luik van 10 juni 2007 tot 25 oktober 2012. Volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Hoei-Borgworm van 8 november 1981 tot 21 mei 1995 en voor de kieskring Hoei-Borgworm van 21 mei 1995 tot 19 april 1996. Lid van de PS-fractie. Geboren te Borgworm op 21 augustus 1946. Licentiaat in de politieke wetenschappen. Gewezen quaestor van de Kamer. Gewezen vice-eersteminister en minister van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven. Gewezen minister van Landsverdediging. Gewezen voorzitter van de Waalse Gewestexecu¨tieve. Gewezen staatssecretaris voor het Waalse Gewest. Gewezen bestendig afgevaardigde van de provincie Luik. Gewezen provincieraadslid (Luik). Gewezen schepen van Borgworm. Gewezen burgemeester van Borgworm. Grootofficier in de Leopoldsorde.

 wait please...
Activiteit van Guy CoŽme - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Activiteit van Guy CoŽme - Zittingsperiode 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Doorklik-lijsten
Zit. 53 (06.07.2010 - 28.04.2014)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


53 (2010-2014)   |    52 (2007-2010)   |    49 (1995-1999)   |    48 (1991-1995)   |    47 (1988-1991)   |   


*