Veerle Wouters

Picture

  Taal: Nederlands

  Adres:

  email : eb.remaked@sretuow.elreev

  website : www.veerlewouters.be (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger voor de kieskring Limburg sedert 21 september 2016. | Behoort niet tot een erkende politieke fractie. | Geboren te Tongeren op 2 juni 1974. | Handelsingenieur. Lector. | Volksvertegenwoordiger (N-VA) voor de kieskring Limburg van 6 juli 2010 tot 21 september 2016. Gewezen voorzitter van de commissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen. Gewezen provincieraadslid (Limburg). Gewezen gemeenteraadslid van Riemst.

 wait please...
Activiteit van Veerle Wouters - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Veerle Wouters - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)
Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:Analyse van de tussenkomsten:
Agenda:Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)

Auteur
OndertekenaarAuteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)


als niet-stemgerechtigd lid:

54 (2014-2019)   |    53 (2010-2014)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*