Jean-Marc Nollet

Picture

  Taal: Frans

  Adres:

  email : eb.erbmahcal@tellon.cram-naej

  website : www.nollet.info (*)

© Belga 2014

CV : Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Volksvertegenwoordiger (Ecolo) voor de kieskring Henegouwen sedert 25 mei 2014. | Lid van de Ecolo-Groen-fractie. | Geboren te Moeskroen op 7 januari 1970. | Licentiaat in de politieke wetenschappen. Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs. | Voorzitter van de Ecolo-Groen-fractie van de Kamer. | Volksvertegenwoordiger voor de kieskring Henegouwen van 18 mei 2003 tot 7 mei 2010. Gewezen vicepresident en minister van Duurzame ontwikkeling, Ambtenarenzaken, Energie, Huisvesting en Onderzoek (Waalse regering). Gewezen vicepresident en minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken (regering van de Franse Gemeenschap). Gewezen vicepresident en minister van Duurzame ontwikkeling en Ambtenarenzaken (Waalse regering). Gewezen vicepresident en minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken (regering van de Franse gemeenschap). Gewezen minister van Kinderwelzijn, belast met het basisonderwijs, de opvang en de opdrachten toegewezen aan de ONE (regering van de Franse gemeenschap). Gewezen voorzitter van de "Fédération des Etudiants francophones" (FEF). Gewezen ondervoorzitter van de raad van bestuur van de RTBF. | Commandeur in de Leopoldsorde.

 wait please...
Activiteit van Jean-Marc Nollet - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)

Activiteit van Jean-Marc Nollet - Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)




Wetgevend werk:

     Hoofddocumenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Opvolgende Documenten:

           Auteur:
           Ondertekenaar:

     Rapporteur:


Schriftelijke vragen:


Interpellaties:


Gestelde mondelinge vragen:



Analyse van de tussenkomsten:




Agenda:



Doorklik-lijsten
Zit. 54 (19.06.2014 - ....)





Auteur
Ondertekenaar



Auteur
Ondertekenaar

Rapporteur


Auteur


Auteur
Moties

Plenaire
Commissie


Wetgevend werk
Parlementaire controle
Varia


Vergaderingen
Tussenkomsten


Commissies: Zittingsperiode 54 (19.06.2014 - ....)


als Ondervoorzitter:


als Vast Lid:


als Plaatsvervanger:

54 (2014-2019)   |    52 (2007-2010)   |    51 (2003-2007)   |   


(*) De Kamer van volksvertegenwoordigers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de presentatie van de websites van haar leden.

*