Kamercommissies

Samenstelling van de commissie

HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN

Voorzitter(s):
N-VA: Kristien Van Vaerenbergh


Ondervoorzitters:
PS: Laurette Onkelinx
MR: Luc Gustin


Vaste Leden:
N-VA: Siegfried Bracke , Peter De Roover , Bart De Wever , Kristien Van Vaerenbergh
PS: André Frédéric , Ahmed Laaouej , Laurette Onkelinx
MR: Jean-Jacques Flahaux , Philippe Goffin , Luc Gustin
CD&V: Wouter Beke , Hendrik Bogaert
Open Vld: Patrick Dewael , Luk Van Biesen
sp.a: Nog niet toegekende zetel
Ecolo-Groen: Marcel Cheron
cdH: Francis Delpérée


Plaatsvervangers:
N-VA: Sophie De Wit , Theo Francken , Karolien Grosemans , Jan Jambon , Robert Van de Velde
PS: Olivier Henry , Karine Lalieux , Özlem Özen
MR: Olivier Chastel , David Clarinval , Kattrin Jadin , Richard Miller
CD&V: Sonja Becq , Raf Terwingen , Eric Van Rompuy
Open Vld: Dirk Janssens , Egbert Lachaert , Carina Van Cauter
sp.a: Monica De Coninck , Dirk Van der Maelen
Ecolo-Groen: Stefaan Van Hecke , Gilles Vanden Burre
cdH: Christian Brotcorne , Catherine Fonck


Niet-stemgerechtigde leden
Vuye&Wouters: Hendrik Vuye