21 juli 1831

21 juli als nationale feestdag


21 juli is de datum waarop in 1831 de eerste Koning der Belgen, Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, de grondwettelijke eed aflegde als koning op het Koningsplein in Brussel. De eedaflegging was het sluitstuk van de intrede van Leopold I in België.

Pas sinds 1890 is de 21ste juli de nationale feestdag. Op voorstel van Charles Rogier besliste het Nationaal Congres op 19 juli 1831 om de Belgische onafhankelijkheid te vieren gedurende drie dagen in september. Deze data waren gebaseerd op de data van de veldslag in Brussel tussen het regeringsleger van koning Willem I en de opstandelingen van 23 tot 26 september 1830. In 1880 werden deze data bij wet veranderd in de derde zondag van augustus, en de twee daaropvolgende dagen. De reden voor deze verandering was de verbeterde diplomatieke relatie met Nederland. In 1890 werd de datum van de nationale feestdag vastgelegd op 21 juli. De nieuwe data in augustus bleken namelijk weinig succes te hebben.

Illustratie:

  • Eedaflegging van Leopold I (kunstpatrimonium Kamer van volksvertegenwoordigers)
  • Het   programma van de 21ste juli 1831, zoals dat aan de leden van de Volksraad (le Congrès national) werd uitgedeeld
Eerder gepubliceerd