EXTRANET

Extranet

Is bestemd voor de parlementsleden en parlementaire medewerkers van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Om u aan te melden maakt u een keuze uit de mogelijkheden hierboven.

Extranet ?

Het extranet is een beveiligde
individuele internetverbinding naar
een specifieke website van de
Kamer voor leden, medewerkers
van politieke fracties, ereleden en
sommige externen

Contact

Voor vragen of informatie,
contacteer :

Inschrijven

Bent U nieuw op het
extranet ?
Schrijf U hier in.