CONNEXION

Extranet

Voor externe partners (zoals personeelsleden Senaat, experts commissies, ...) worden beperkte functionaliteiten via het extranet aangeboden.

Maakt uw keuze tussen bovenstaande mogelijkheden om u aan te melden

Extranet ? Intranet ?

Het extranet is een beveiligde
individuele internetverbinding naar
een specifieke website van de
Kamer voor leden, medewerkers
van politieke fracties, ereleden en
sommige externen

Contact

Voor vragen of informatie,
contacteer
extranet@dekamer.be

Inschrijven

Bent U nieuw op het
extranet ?
Schrijf U hier in.

inschrijven