CONNEXION

Extranet

Is bestemd voor de parlementsleden en parlementaire medewerkers van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Maak uw keuze uit de drie mogelijkheden hierboven om u aan te melden.

Extranet ? Intranet ?

Het extranet is een beveiligde
individuele internetverbinding naar
een specifieke website van de
Kamer voor leden, medewerkers
van politieke fracties, ereleden en
sommige externen

Contact

Voor vragen of informatie,
contacteer
extranet@dekamer.be

Inschrijven

Bent U nieuw op het
extranet ?
Schrijf U hier in.

inschrijven