Commission de la Justice

Commissie voor Justitie

 

du

 

Vendredi 3 juin 2022

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Vrijdag 3 juni 2022

 

Namiddag

 

______

 

 


La réunion publique de commission est ouverte à 14 h 30 et présidée par Mme Kristien Van Vaerenbergh.

De openbare commissievergadering wordt geopend om 14.30 uur en voorgezeten door mevrouw Kristien Van Vaerenbergh.

 

De teksten van de ingediende vragen worden integraal als bijlage bij dit verslag gepubliceerd.

Les textes des questions déposées sont publiés intégralement en annexe de ce compte rendu.

 

01 Gedachtewisseling over de opvolging van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie "Terroristische aanslagen" en toegevoegde vragen van

- Kristien Van Vaerenbergh aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging van de aanbevelingen van de POC 22/03/16, luik 'Hulp aan slachtoffers'" (55028307C)

- Nabil Boukili aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De aanbeveling van de commissie Aanslagen over de opleiding van de penitentiaire beambten" (55028321C)

- Olivier Vajda aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen na de aanslagen en de wetswijzigingen" (55028329C)

- Olivier Vajda aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen na de aanslagen en de schadeloosstelling van de slachtoffers" (55028335C)

- Olivier Vajda aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen na de aanslagen en de relatie tussen het EMB en de Staat" (55028338C)

- Olivier Vajda aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen na de aanslagen en het toezicht op de moskeeën" (55028340C)

- Olivier Vajda aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen na de aanslagen en de Grote Moskee van Brussel" (55028341C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen m.b.t. het OCAD" (55028345C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen voor het OCAD" (55028346C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De aanbevelingen van de onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen voor de Staatsveiligheid" (55028347C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De aanbevelingen van de onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen voor de Staatsveiligheid" (55028348C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de Staatsveiligheid" (55028349C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de Staatsveiligheid" (55028350C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de Staatsveiligheid" (55028351C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de Staatsveiligheid" (55028352C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de Staatsveiligheid" (55028353C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de Staatsveiligheid" (55028354C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de Staatsveiligheid" (55028355C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de gegevensuitwisseling" (55028356C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de gegevensuitwisseling" (55028357C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen m.b.t. de politie" (55028358C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen m.b.t. de politie" (55028359C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen m.b.t. de politie" (55028360C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen m.b.t. de politie" (55028361C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de slachtoffers" (55028362C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de slachtoffers" (55028363C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de slachtoffers" (55028364C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de slachtoffers" (55028365C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen m.b.t. het DG EPI" (55028368C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de erediensten" (55028369C)

- Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen voor het College van pg's en het federale parket" (55028370C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. de politie" (55028371C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. de VSSE (deel 1)" (55028372C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. de VSSE (deel 2)" (55028374C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. de VSSE (deel 3)" (55028375C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. het OCAD" (55028376C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. de erediensten (deel 1)" (55028377C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. de erediensten (deel 2)" (55028378C)

- Nabil Boukili aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. de aanbevelingen v.d. parlementaire onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen" (55028386C)

- Nabil Boukili aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De aanbevelingen van de onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen en de interfederale taskforce" (55028387C)

- Georges Dallemagne aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De schadeloosstelling van terreurslachtoffers" (55028388C)

- Georges Dallemagne aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De kruispuntbank veiligheid" (55028390C)

- Georges Dallemagne aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De vrijlating van gedetineerden die veroordeeld werden voor terreurmisdrijven" (55028393C)

- Georges Dallemagne aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)" (55028397C)

- Nabil Boukili aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De aanbevelingen van de onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen en een enig loket" (55028389C)

- Sophie Rohonyi aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over de terroristische aanslagen" (55028391C)

- Sophie Rohonyi aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over de terroristische aanslagen" (55028392C)

- Sophie Rohonyi aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over de terroristische aanslagen" (55028394C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. de wetgeving" (55028398C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. de slachtoffers (deel 1)" (55028399C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. de slachtoffers (deel 2)" (55028400C)

- Marie-Colline Leroy aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het proces over de aanslagen van 2016" (55028402C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. het DG EPI (deel 1)" (55028410C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. het DG EPI (deel 2)" (55028411C)

- Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen en de aanbevelingen m.b.t. het College van pg's en het federale parket" (55028412C)

- Khalil Aouasti aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over de terroristische aanslagen" (55028413C)

- Khalil Aouasti aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over de terroristische aanslagen" (55028418C)

- Khalil Aouasti aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over de terroristische aanslagen" (55028421C)

- Kristien Van Vaerenbergh aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen van de POC Aanslagen m.b.t. de kruispuntbank veiligheid" (55028441C)

- Kristien Van Vaerenbergh aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen van de POC Aanslagen m.b.t. de strafuitvoering" (55028443C)

- Koen Metsu aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen van de POC Aanslagen m.b.t. de geloofsgemeenschappen" (55028448C)

- Koen Metsu aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen van de POC Aanslagen m.b.t. de Grote Moskee" (55028449C)

01 Échange de vues sur le suivi des recommandations de la commission d’enquête "Attentats terroristes" et questions jointes de

- Kristien Van Vaerenbergh à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la CEP sur le 22/03/16, volet "Aide aux victimes"" (55028307C)

- Nabil Boukili à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La recommandation de la commission Attentats sur la formation des agents pénitentiaires" (55028321C)

- Olivier Vajda à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations après les attentats et les modifications législatives" (55028329C)

- Olivier Vajda à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations après les attentats et l'indemnisation des victimes" (55028335C)

- Olivier Vajda à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations après les attentats et les rapports entre l'EMB et l'État" (55028338C)

- Olivier Vajda à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations après les attentats et la surveillance des mosquées" (55028340C)

- Olivier Vajda à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations après les attentats et la Grande Mosquée de Bruxelles" (55028341C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d’enquête Attentats terroristes concernant l'OCAM" (55028345C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d’enquête Attentats terroristes pour l’OCAM" (55028346C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les recommandations de la commission d’enquête Attentats terroristes pour la Sûreté de l’État" (55028347C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les recommandations de la commission d’enquête Attentats terroristes pour la Sûreté de l’État" (55028348C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour la Sûreté de l'État" (55028349C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour la Sûreté de l'État" (55028350C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour la Sûreté de l'État" (55028351C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour la Sûreté de l'État" (55028352C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour la Sûreté de l'État" (55028353C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour la Sûreté de l'État" (55028354C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour la Sûreté de l'État" (55028355C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats sur l'échange d'informations" (55028356C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats sur l'échange d'informations" (55028357C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats terroristes pour la police" (55028358C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats terroristes pour la police" (55028359C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats terroristes pour la police" (55028360C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats terroristes pour la police" (55028361C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour les victimes" (55028362C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour les victimes" (55028363C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour les victimes" (55028364C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour les victimes" (55028365C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats terroristes pour la DG EPI" (55028368C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour les cultes" (55028369C)

- Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les recommandations de la commission d'enquête Attentats pour le COL des PG et le parquet fédéral" (55028370C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives à la police" (55028371C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives à la VSSE (partie 1)" (55028372C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives à la VSSE (partie 2)" (55028374C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives à la VSSE (partie 3)" (55028375C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives à l'OCAM" (55028376C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives aux cultes (partie 1)" (55028377C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives aux cultes (partie 2)" (55028378C)

- Nabil Boukili à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission parlementaire Attentats terroristes" (55028386C)

- Nabil Boukili à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les recommandations de la commission d’enquête Attentats terroristes et la task force interfédérale" (55028387C)

- Georges Dallemagne à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L’indemnisation des victimes de terrorisme" (55028388C)

- Georges Dallemagne à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La banque carrefour de sécurité" (55028390C)

- Georges Dallemagne à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les détenus terroristes libérés" (55028393C)

- Georges Dallemagne à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)" (55028397C)

- Nabil Boukili à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les recommandations de la commission d’enquête Attentats terroristes et le guichet unique" (55028389C)

- Sophie Rohonyi à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête sur les attentats terroristes" (55028391C)

- Sophie Rohonyi à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d’enquête sur les attentats terroristes" (55028392C)

- Sophie Rohonyi à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d’enquête sur les attentats terroristes" (55028394C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives à la législation" (55028398C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives aux victimes (partie 1)" (55028399C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives aux victimes (partie 2)" (55028400C)

- Marie-Colline Leroy à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le procès des attentats de 2016" (55028402C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives à la DG EPI (partie1)" (55028410C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives à la DG EPI (partie 2)" (55028411C)

- Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats et les recommandations relatives au Collège des PG et au parquet fédéral" (55028412C)

- Khalil Aouasti à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d’enquête sur les attentats terroristes" (55028413C)

- Khalil Aouasti à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d’enquête sur les attentats terroristes" (55028418C)

- Khalil Aouasti à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d’enquête sur les attentats terroristes" (55028421C)

- Kristien Van Vaerenbergh à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la CEP Attentats relatives à la banque carrefour sécurité" (55028441C)

- Kristien Van Vaerenbergh à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la CEP Attentats relatives à l'exécution des peines" (55028443C)

- Koen Metsu à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la CEP Attentats relatives aux communautés religieuses" (55028448C)

- Koen Metsu à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la CEP Attentats relatives à la Grande Mosquée" (55028449C)

 

01.01 Minister Vincent Van Quickenborne: Mevrouw de voorzitster, collega's, mijn excuses voor de vertraging. Ik zat nog vast in de kern.

 

Vorig jaar hadden mijn collega van Binnenlandse Zaken en ikzelf de gelegenheid in de gemengde commissie voor Justitie en Binnenlandse Zaken uitgebreid met u van gedachten te wisselen over de stand van zaken van de aanbevelingen van de Parlementaire onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen 22 maart 2016. Iedereen zal erkennen dat er sinds die rampzalige dag veel veranderd is en dat er aan de slag is gegaan met het rapport van de onderzoekscommissie, dat met veel autoriteit haarfijn de vinger op de wonde legde.

 

Onze veiligheidsdiensten zijn sindsdien robuuster geworden. Van eilandvorming zijn wij naar informatiedeling en samenwerking geëvolueerd. Daarmee pretendeer ik niet dat alles is opgelost of dat wij absolute veiligheid kunnen garanderen. Vooral bij de slachtoffers was en is er nog veel leed en zijn er nog veel frustraties. De getuigenissen van de slachtoffers laten niemand onberoerd.

 

Jullie kritieken en vragen van een jaar geleden zijn ook bij ons niet in dovemansoren gevallen. In eerste instantie kregen wij de kritiek dat wij jullie te veel informatie in bulk hadden gegeven. Vorig jaar werd jullie een stand van zaken bezorgd die bijna zo dik was als het rapport van de onderzoekscommissie zelf. Wij hebben op die kritiek geantwoord, en op 18 maart van dit jaar hebben wij jullie een rapport bezorgd over de stand van zaken van de uitvoering van de aanbevelingen wat het deel Justitie betreft.

 

Ik dank jullie alleszins voor de vragen die wij nu gekregen hebben. Ik zal proberen er zoveel mogelijk te beantwoorden. Een heel aantal precieze vragen werd mij gisteren nog tot 's avonds laat gesteld. Om precies te zijn: 56. Als ik vandaag niet volledig in detail antwoord, ben ik alleszins bereid de details schriftelijk na te sturen. Er is ook een aantal vragen gesteld naar statistieken en cijfers. Ik wil u verzoeken die vragen schriftelijk te stellen.

 

Er waren ook vragen over de politie. Ik stel voor dat u die richt aan de minister van Binnenlandse Zaken. Zij heeft vorige week een inleidende uiteenzetting gegeven en zal op 21 juni terugkomen naar de commissie om te antwoorden.

 

Vooraleer ik toelicht wat we het voorbije jaar hebben gedaan in uitvoering van de aanbevelingen, wil ik kort het huidige dreigingsbeeld toelichten. Ik geef beknopt een overzicht van het huidige dreigingsbeeld zoals dat wordt vastgesteld door OCAD, in samenwerking met de steundiensten.

 

Le niveau général de la menace en matière de terrorisme en Belgique a été fixé au niveau 2 – moyen -, sur une échelle de 1 à 4. Cela signifie que l'OCAM estime la menace d’un attentat terroriste actuellement peu vraisemblable, mais qu’elle n’a pas pour autant disparu. Le terrorisme islamiste représente la principale menace terroriste et est suivie du terrorisme lié à l’extrémisme de droite. La menace terroriste actuelle associée à l’extrémisme de gauche est jugée faible. Un nombre limité de cibles potentielles de candidats terroristes reste à ce jour au niveau de menace 3, ce qui implique des mesures de protection et de sécurité spécifiques.

 

Le dernier attentat terroriste survenu en Belgique et ayant causé la mort de citoyens belges s'est produit à Liège le 29 mai 2018.

 

En 2021, le nombre de menaces terroristes donnant lieu à des enquêtes prioritaires et à des arrestations est resté relativement faible, ce qui confirme la tendance observée ces dernières années.

 

La principale menace terroriste continue d’émaner d’acteurs endogènes ayant recours à des armes peu sophistiquées. La grande majorité des signalements de menace concerne des individus qui, après un premier examen de leur situation, ont un profil d’acteurs isolés, et cela, indépendamment de la tendance idéologique dans laquelle ils s’inscrivent. Seul un nombre très restreint, cinq pour être précis, d’attentats ou d’incidents ayant eu lieu en Europe peuvent être qualifiés de terroristes avec un grand degré de certitude. Tous les attentats et incidents significatifs ont été perpétrés par des acteurs isolés.

 

En ce qui concerne notre pays, il convient de mentionner un incident récent survenu le 18 août 2021 à Verviers, en particulier parce que le motif extrémiste de l’assaillant demeure jusqu’à présent incertain. Il s’agit d’une observation récurrente lorsque l’on examine un grand nombre d’incidents terroristes contemporains: l’individu a agressé deux personnes au couteau, les blessant toutes les deux, avant d’être arrêté. Ses croyances idéologiques semblent peu sophistiquées, superficielles et partiellement incohérentes mais peuvent pourtant avoir guidé son action, du moins partiellement. L’individu semble avoir des capacités intellectuelles limitées et est un personnage impulsif et irritable, ce qui a sans doute mené à son comportement violent. En prison, il ne montre aucun signe de radicalisation, ni ne profère aucune menace. L’incident n’a jusqu’à présent pas été qualifié d’acte terroriste.

 

Waakzaamheid blijft dus geboden. Onze structuren zijn daar ook voor aangepast. Ik denk in het bijzonder aan de Strategie Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (Strat TER), die in het Overlegcomité in september 2021 door alle regeringen werd goedgekeurd.

 

Wat is het verschil met het actieplan radicalisme, de voorganger van Strat TER? Het actieplan Radicalisme werd in 2015 geactualiseerd, maar het engagement van de deelstaten werd nooit bezegeld of geformaliseerd. Die systeemfout hebben we nu rechtgezet met de strategische nota. Dat kan een formaliteit lijken, maar dat is het hoegenaamd niet. Alle overheden in dit land schrijven zich nu in de structuren in die we na 22 maart 2016 ontwikkelden: de LTF (lokale taskforces), de LIVC (lokale integrale veiligheidscellen) en de GGB (gemeenschappelijke gegevensbank), beheerd door het OCAD.

 

De lokale taskforces en de lokale integrale veiligheidscellen zijn en blijven in het concept van risicomanagement de multidisciplinaire overlegplatformen bij uitstek, die fungeren als zenuwcentrum van de hele strategie, waar informatie uitgewisseld wordt en waar geval per geval over de maatregelen wordt beslist.

 

Monsieur Pivin, en Flandre, 10 communes n’ont pas de Cellule de Sécurité intégrale locale (CSIL). En Wallonie, 38 n'en ont pas. À Bruxelles, les 19 communes disposent d’une CSIL.

 

Pour ce qui concerne la Wallonie, je sais que la ministre Glatigny est en train de préparer un décret sur les CSIL. J’espère que cela pourra aider les dernières communes à créer une telle structure.

 

De information officer vormt de schakel tussen de LTF en de LIVC. Onder impuls van de DJSOC, het OCAD en de VSSE werd een opleiding uitgewerkt voor de information officer. Die driedaagse opleiding wordt sinds het najaar van 2019 georganiseerd in de diverse politiescholen van ons land. Volgens hetzelfde uitgangspunt en op gelijkaardige wijze, maar aangepast aan de behoeften van de actoren op sociopreventief vlak heeft de nationale werkgroep Preventie van de Strategie TER, in samenwerking met ervaren deelnemers van de LIVC's een opleidingstraject van drie dagen ontwikkeld voor de coördinatoren en deelnemers van de LIVC's. Die opleiding start in de loop van het najaar van 2022.

 

Onderschat het belang hiervan niet: zulke opleidingen leiden er op termijn toe dat alle partners dezelfde taal - figuurlijk dan - spreken in de detectie en aanpak van radicalisering. Om het verschil te maken tussen radicalisme, waar wij in een democratie hoegenaamd geen probleem mee hebben – radicaal zijn is geen misdrijf – en extremisme – het doelbewust willen ondergraven van de maatschappelijke orde – komt men uit bij de inlichtingendiensten.

 

Na het dreigingsbeeld zal ik nu ingaan op het luik over de slachtoffers.

 

De nombreuses questions ont été posées à ce sujet, notamment par M. Pivin, Mme Van Vaerenbergh, Mme Dillen, M. Vajda, M. Boukili, Mme Rohonyi et M. Aouasti.

 

Vooraleer in te gaan op enkele belangrijke initiatieven op het vlak van veiligheid, moeten wij natuurlijk stilstaan bij het luik van de slachtoffers.

 

Heel belangrijk ter zake is dat, wanneer het over de vergoeding van slachtoffers van terreurdaden gaat, het initiatief van mijn collega van Economie uitgaat. Hij werkt op dit ogenblik aan een voorontwerp van wet dat als doel heeft een kader te creëren voor de schadeloosstelling van schade die is veroorzaakt door een terroristische daad, waaronder een kader voor solidariteit met slachtoffers die zich niet op een verzekeringsdekking kunnen beroepen of van wie de verzekeringsdekking niet toelaat alle schade te dekken. Bij de totstandkoming van het ontwerp werd vertrokken van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie en van de wetgevende initiatieven die door de vorige regering werden genomen en die ik in 2021 tijdens de bespreking van de aanbevelingen uitgebreid heb overlopen. Ook de slachtofferverenigingen werden gehoord.

 

Het is niet aan mij om hier vandaag in detail over uit te weiden. Het dossier zal echter spoedig aan de ministerraad worden overgemaakt en zal daarna naar het Parlement komen. Op dat ogenblik kan daarover gedebatteerd worden.

 

Wat de vergoeding van de slachtoffers betreft, krachtens artikel 42sexies van de wet van 1 augustus 1985 kunnen slachtoffers van terrorisme of occasionele redders aanspraak maken op een vergoeding van hun advocatenkosten voor een maximumbedrag van 12.000 euro. Daarvan wordt regelmatig gebruikgemaakt. Een groot aantal slachtoffers heeft beslist om tot het einde van het assisenproces een bijdrage in de advocatenkosten te vragen.

 

Ceci permet entre autres aux victimes, monsieur Boukili, de payer les frais et les honoraires des avocats renseignés par les associations de victimes, comme l'association Life4Brussels, ou d'autres avocats.

 

Meerdere instanties kunnen optreden voor een financiële vergoeding van slachtoffers van terrorisme: de verzekeraars, de Federale Pensioendienst en de zorginstellingen via de mutualiteiten en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Subsidiair kan de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden bijdragen. Die slachtoffercommissie ontving tussen 22 maart 2016 en mei 2022 in totaal 1.645 aanvragen voor financiële hulp. In totaal werd er tot dusver 6.883.334,76 euro uitgekeerd aan de slachtoffers.

 

De stand van zaken tot en met mei 2022 is de volgende. In 1.018 dossiers is er een beslissing genomen. Daarbij moeten we in rekening brengen dat begin 2020, net voor het verstrijken van de driejarige termijn voor de indiening van een verzoek, nog ongeveer 500 aanvragen werden ingediend. Er is 1.892.000 euro toegekend voor noodhulp, 641.089,58 euro toegekend in voorschotten en 4.350.245,18 euro toegekend in hoofdhulp. De eerste sommen werden uitbetaald in juli 2016. Het gaat daarbij om dossiers voor diverse feiten van terrorisme, de meeste dossiers hebben betrekking op de aanslagen van 2016. De cijfers van Assuralia kunnen desgevallend opgevraagd worden via mijn collega-minister van Economie.

 

Waarom is er nog niet in alle dossiers beslist? De dossiers waarover nog geen beslissing genomen is, kennen verschillende oorzaken. Meestal is het dossier nog in behandeling bij de verzekeraar, omdat verder onderzoek vereist is. Het gaat bijvoorbeeld om dossiers van rechtstreekse slachtoffers bij wie het onderzoek van de experts nog loopt of bij wie de impact van hun letsels nog niet is geconsolideerd. Het betreft ook dossiers van onrechtstreekse slachtoffers waarbij de rechtstreekse schade aan hun naaste nog niet kon worden bepaald. Enkel wanneer de rechtstreekse schade bepaald is, kan de onrechtstreekse schade worden ingeschat. Het betreft ook dossiers van rechtstreekse of onrechtstreekse slachtoffers die onder voorbehoud enkel voor advocatenkosten een tegemoetkoming vroegen met het oog op deelname aan het strafproces

 

Een tweede reden waarom nog niet in alle dossiers is beslist, is dat de behandeltermijn van de verzoeken afhankelijk is van de volledigheid van het dossier. Zodra alle elementen beschikbaar zijn, wordt het verzoek behandeld binnen de dertig dagen. Zoals ik al zei, werden er begin 2020 nog meer dan 500 aanvragen ingediend. De behandeling van al die aanvragen kon nog niet worden afgerond.

 

Ondanks de moeilijkheden die we vandaag nog steeds ondervinden, hoor ik bij veel slachtoffers een oprechte erkenning voor het menselijke engagement van de slachtoffercommissie.

 

Plus précisément et complémentairement à la question de M. Aouasti, quelle initiative avons-nous encore prise en réponse à la récente lettre critique de Life4Brussels? Je puis ajouter que nous avons reconnu les impacts psychologiques sur les personnes qui ont secouru les victimes, en dehors d'une organisation de secours structurée. Elles peuvent s'adresser à la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence. En fonction des cas individuels et du tableau séquellaire médical, un stress post-traumatique peut leur être reconnu. Ensuite, les individus qui ont agi au nom d'une organisation de secours structurée – ambulanciers, Croix-Rouge, policiers, pompiers – peuvent contacter leur employeur.

 

Plusieurs questions ont été posées, notamment par Mmes Rohonyi et Dillen, ainsi que par MM. Pivin et Boukili, au sujet de la task force interfédérale sur la base d'une des recommandations relatives aux victimes. À ce sujet, je puis vous indiquer que cette instance a en effet été convoquée en 2017 et qu'elle s'est réunie pour la dernière fois en 2018. Sur décision du précédent ministre de la Justice, elle n'a plus été convoquée. On m'a demandé pourquoi elle ne se réunissait plus en vue de préparer le procès d'assises des attentats. Je puis vous répondre clairement que ce procès a été et est préparé dans les différents groupes de travail interfédéraux. En octobre 2019, trois groupes de travail ont été formés sous la direction du groupe de pilotage. Les Communautés et les Maisons de Justice ont été impliquées dans ces démarches. J'y reviendrai plus en détail dans un instant, parce que c'est important.

 

Over het uniek loket kan ik nog het volgende zeggen. Op voorstel van mijn voorganger werd bij het federaal parket een centraal loket opgericht. Dat centraal loket is intussen operationeel en uitgerust met gespecialiseerd personeel. Slachtofferbegeleiding gaat immers ook over het wegwijs raken, op een empathische manier, in de wirwar van administraties en diensten.

 

Het centraal loket kan geactiveerd worden ingeval van terroristische aanslag of grote calamiteit, zeg maar een treinramp zoals in Buizingen of een gasramp zoals in Ghislenghien. Op 22 april 2019 werd hiervoor een protocolakkoord afgesloten tussen het federale niveau en de deelstaten. Bij activering van het centraal loket worden slachtoffers, op een proactieve wijze, wegwijs gemaakt in het Belgische doolhof van diensten. In een draaiboek werd nauwkeurig afgesproken en bepaald hoe het federale en het regionale niveau elkaar vinden en vooral dat er proactief naar de slachtoffers wordt gestapt.

 

Heel concreet geef ik mee wat we vanuit het departement Justitie het voorbije jaar ondernomen hebben voor de slachtoffers. Ten eerste, hebben we de slachtoffercoaches geïnstalleerd. Een erkende slachtoffervereniging stelde dat voor en werkte het uit en Justitie heeft beslist om dit systeem met overheidsmiddelen te steunen. De drie coaches werden professioneel gerekruteerd en opgeleid, onder meer door een Israëlische ervaringsdeskundige.

 

Een lid van de oppositie zei hierover begin dit jaar in de plenaire vergadering uitdrukkelijk dat hij – het gaat om een man – onder de indruk was van deze mensen en hun werk. Dat geldt ook voor mij. Wat die drie mensen doen is, vanuit menselijk opzicht, gigantisch moeilijk. Wij hebben hiermee een andere manier van omgang met de slachtoffers geïntroduceerd, namelijk vanuit de beleving van het slachtoffer zelf via een een-op-eenrelatie met de coach. De feedback die we hierover krijgen, is positief.

 

Ik geef u de cijfers, met de nuance natuurlijk dat cijfers in dit soort aangelegenheden bijzonder relatief zijn. 146 slachtoffers werden gecontacteerd door de coaches, 46 Franstaligen, 54 Nederlandstaligen en 46 anderen. 87 slachtoffers vroegen ook effectief hulp of bijstand van de coaches. 6 slachtoffers verzochten heel expliciet geen verdere bijstand.

 

Deuxième point, en ce qui concerne la Commission d'aide aux victimes, la Commission pour l'Aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – je réponds à une question du collègue Vajda –, le Conseil des ministres a approuvé le 20 mai un avant-projet de loi qui introduit une nouvelle procédure écrite accélérée pour permettre aux victimes d'être indemnisées plus rapidement par ce fonds. Il n'est pas acceptable que les victimes doivent attendre en moyenne 28 mois avant que leur affaire soit traitée. Une procédure écrite accélérée peut offrir un soulagement.

 

Le projet de loi prévoit également que le Fonds pourra désormais accorder des aides financières alors que les dommages ne sont que partiellement déterminés. Par exemple, dans l'attente d'une expertise, à une date ultérieure, le Fonds peut alors décider du montant final des coûts. L'avant-projet de loi est actuellement en cours d'examen au Conseil d'État. Le Parlement pourra ensuite se pencher sur celui-ci. Ceci vient s'ajouter à la décision déjà prise de renforcer la Commission d'aide aux victimes et de numériser les dossiers en établissant un lien avec le système de gestion des dossiers des tribunaux, et ce, afin que la commission puisse consulter les dossiers sous forme numérique. Nous prenons ainsi notre responsabilité en vue d'une indemnisation plus rapide des victimes.

 

Ten derde, als we het over de slachtoffers hebben, kunnen we niet anders dan stilstaan bij het proces van de aanslagen dat in het najaar zal starten. De collega’s Van Vaerenbergh en Dillen hebben daar trouwens een vraag over gesteld. Het is natuurlijk een ongezien proces. Er worden meer dan 1.000 burgerlijke partijen verwacht. Dat aantal zegt wel iets over de omvang van het leed dat werd veroorzaakt op 22 maart 2016. Met de Franse collega’s werd afgesproken dat het proces in ons land zou plaatsvinden na het proces in Parijs over de aanslagen op 13 november 2015. Dat proces is overigens nog bezig en kende vertraging, onder meer ingevolge covidbesmettingen van enkele beschuldigden. De voorlopig gekende data zijn de volgende: preliminaire zitting op 12 september van dit jaar, selectie van de jury op 10 oktober, eerste zittingsdag op 13 oktober 2022.

 

Het proces vindt, zoals u weet, plaats in de vroegere gebouwen van de NAVO in Evere. Het zal verschillende maanden in beslag nemen. Er is door verschillende partners hard gewerkt om alles in de best mogelijke omstandigheden te kunnen laten verlopen. We hebben natuurlijk veel opgestoken van het proces in Parijs. Op 16 mei werd er door het hof van assisen een preliminaire vergadering gehouden, in aanwezigheid van alle partijen. Het eigenlijke proces vindt plaats in een zittingszaal en zeven relaiszalen. Die relaiszalen worden beschouwd als een verlengstuk van de zittingszaal. Al wat er gebeurt in een relaiszaal wordt beschouwd alsof het gebeurt in de zittingszaal. Daarvoor is elke relaiszaal uitgerust met een audio- en videosysteem dat de rechters van het assisenhof, die zetelen in de zittingszaal, toelaat om te allen tijde te kunnen zien en horen wat er gebeurt in een relaiszaal en omgekeerd. Bovendien worden er nog twee zalen, transmissiezalen genoemd, ingericht als ruimte waar het publiek het proces kan volgen.

 

Zoals het hoort, is er veel aandacht besteed aan de slachtoffers. Via een accreditatieprocedure zullen zij de nodige faciliteiten krijgen. In goede samenwerking met de Gemeenschappen zullen de slachtoffers begeleid worden door justitieassistenten. Hiervoor is er nauwe samenwerking met de slachtoffercel van het federaal parket. De diensten doen er alles aan om een juiste begeleiding aan te bieden: persoonlijk, menselijk en begrijpelijk. We zorgen ook voor de infrastructuur om de slachtoffers het proces vanop afstand te laten volgen. Infrastructureel is dat in orde gemaakt en ook het wettelijk kader hiervoor is voorbereid, het maakt deel uit van het wetsontwerp "Menselijk, straf en snel" deel 2 dat binnenkort wordt ingediend bij het Parlement.

 

In Parijs wordt er met succes gebruikgemaakt van een webradio. Die webradio laat slachtoffers toe om vanop afstand het proces te volgen. De audio wordt met een half uur vertraging uitgezonden, wat de voorzitter van het assisenhof, die te allen tijden controle heeft over de webradio, de gelegenheid geeft om de uitzending stop te zetten. Dat kan gebeuren als er zich bepaalde incidenten zouden voordoen in de zittingszaal. Uit contacten met en bezoeken aan de collega’s van Parijs blijkt dat de webradio een heel nuttig en dankbaar instrument is. Dat laat slachtoffers toe om vanop afstand het proces te volgen. Het voordeel voor de slachtoffers die zich in het buitenland bevinden, behoeft zeker geen nadere toelichting. De voorzitter van het hof van assisen is diegene die uiteindelijk beslist of de webradio uiteindelijk zal worden gebruikt.

 

Het lijkt me alleszins nuttig dat de leden van de commissie Justitie de site Justitia op korte termijn zouden kunnen bezoeken. Ik heb alvast mijn administratie gevraagd om zo'n bezoek te organiseren.

 

Het derde luik betreft de veiligheid. Ik zou graag stilstaan bij onze recente beleidsinitiatieven op het vlak van veiligheid, uiteraard in het kader van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie.

 

Le collègue Pivin a posé des questions sur le travail du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité (CCRS). Aux côtés du Conseil national de sécurité (CNS), il est correct, monsieur Pivin, que le CCRS assure un suivi essentiel. Vous savez, chers collègues, que le gouvernement a approuvé une stratégie de sécurité nationale / nationale veiligheidsstrategie. C'est la première fois, dans l'histoire de notre pays, que la stratégie nationale vise à développer une véritable culture de la sécurité dans laquelle une conscience accrue des risques et des menaces est liée à la sauvegarde de nos intérêts.

 

Tous les gouvernements et organes du CNS seront responsables de sa mise en oeuvre. Le gouvernement a adapté et actualisé la réglementation concernant le fonctionnement du CCRS et du CNS. Il a décidé que le CCB (Center for cybersecurity Belgium) serait dorénavant un membre permanent du CCRS.

 

Le CCRS est en effet le bras opérationnel du CNS. Il est une assemblée de tous les chefs de service de renseignement et de sécurité de notre pays et est présidé par le procureur fédéral. Le CCRS se réunit périodiquement, une fois par mois, et des réunions ad hoc sont en outre convoquées régulièrement. Il va de soi que des rapports sont rédigés sur ces réunions. Je pense pouvoir dire que la coopération entre le CCRS, le Comité stratégique du renseignement et le CNS se passe bien. C'est un pilier fondamental de notre politique de sécurité et les décisions importantes concernant notre politique de sécurité sont préparées et prises dans ces fora.

 

Ik kom bij de versterking van de Veiligheid van de Staat (VSSE). Het feit dat de administrateur-generaal helaas tijdelijk om medische redenen op non-actief is gesteld, is uiteraard geen reden of excuus om de evolutie die de VSSE momenteel doormaakt te vertragen. Trouwens, met mevrouw Bostyn als administrateur-generaal ad interim en de heer Petry als adjunct denk ik dat de VSSE in goede handen is om de vele uitdagingen aan te gaan. Ik wil hier echter opnieuw van de gelegenheid gebruikmaken om hulde te brengen aan de heer Jaak Raes, een civil servant avant la lettre.

 

Ik kom tot de vraag van mevrouw Dillen. Nog deze week bespraken we met de collega van Defensie in de commissie voor Justitie een wetsontwerp om de VSSE en het ADIV op het internet, maar ook in the real world meer armslag te geven. Dit is een rechtstreeks gevolg van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Het belang daarvan kan niet worden overschat.

 

Het radicaliseringsproces, met het uitbouwen van een netwerk door potentiële terroristen, speelt zich vaak af op sociale media. Dit fenomeen is de voorbije jaren grotendeels verschoven naar geheime groepen op geëncrypteerde platformen, zoals Telegram. Om toegang te krijgen tot die geheime kamers moeten onze veiligheidsdiensten het vertrouwen kunnen winnen van hun doelwitten. Hier botsen ze vaak op de grenzen van wat wettelijk toegelaten is. Dat is het opzet van het wetsontwerp.

 

Ik geef enkele concrete voorbeelden. Het gebruik van extremistische of haatdragende taal moet toelaten om in bepaalde fora aanvaard te worden om bijvoorbeeld meer zicht te krijgen op de rekrutering van potentiële terroristen. Als de infiltrant wil toetreden tot een kleine kring die online propaganda deelt, moet hij of zij het vertrouwen winnen door soms ook iets te delen. Momenteel is dat strafbaar en dus niet toegelaten.

 

Wanneer een gekende potentiële terrorist online informeert naar de geloofsovertuiging van de infiltrant, moet die kunnen zeggen dat hij aan dezelfde kant staat om zijn informatiepositie te bestendigen. Het risico dat het doelwit de vertrouwensband doorknipt is immers reëel en de mogelijke gevolgen zeer groot. Uiteraard geven we geen carte blanche. A priori moet zulke techniek gefiatteerd worden door de BIM-commissie, het orgaan dat bestaat uit drie magistraten, en a posteriori is er een controle door het Comite I.

 

Verder zijn we vorig jaar gestart met een substantiële versterking van de VSSE. Deze aanbeveling van de POC over het versterken van de inlichtingendiensten neem ik ter harte door in te zetten op een ongeziene groei. We brengen de VSSE van een zeshonderdtal personeelsleden naar meer dan 1.000.

 

Wij geven hiermee gevolg aan de benchmarking over het aantal agenten per inwoner die in andere landen gebeurd is. Toen ik aantrad waren er welgeteld 583 personeelsleden bij de VSSE, vandaag zijn dat er al 747. Wij zijn dus aardig op weg om aan 1.000 personeelsleden bij de VSSE te raken.

 

Die groei moet toelaten om de talrijke dreigingen – zij worden steeds groter in de wereld van vandaag – tegen onze nationale veiligheid het hoofd te bieden. Naast terrorisme is er vandaag steeds vaker sprake van een spionagedreiging, extremisme en clandestiene inmenging in onze besluitvormingsprocessen. Er is ook de noodzaak om ons wetenschappelijk en economisch potentieel te beschermen. Ik verwijs in dat verband trouwens ook naar de belangrijke beslissing die deze week is genomen door het Overlegcomité met betrekking tot de bescherming van ons economisch potentieel en de screening van investeringen vanuit het buitenland.

 

De VSSE heeft dit jaar een groeicurve ingezet. Het gaat natuurlijk niet alleen om kwantiteit, maar ook om kwaliteit. Het gaat over het juiste, gekwalificeerde personeel dat goed opgeleid en juist omkaderd wordt.

 

En réponse aux questions de MM. Pivin et Aouasti et Mme Dillen, je précise qu'en complément à son budget de départ, la Sûreté de l'État peut bénéficier d’accroissements budgétaires octroyés via une provision interdépartementale pluriannuelle décidée en 2021.

 

Ce renforcement budgétaire suit essentiellement deux axes. L’un est de viser à permettre le renouvellement du support ICT de l’institution pour un montant de 31 880 000 euros pour les années 2021-2024. Ces moyens sont injectés en vue de rénover l’infrastructure ICT opérationnelle de l’institution et d’en permettre une maintenance évolutive et corrective, ainsi que d’engager du personnel chargé de tâches de Research & Development.

 

L’autre tend à permettre un renforcement du personnel pour un montant de 42 690 000 euros pour les mêmes années. Le renforcement précité en personnel a vocation à couvrir les besoins de toutes les directions et services, qu’il s’agisse de services opérationnels, d’analyse ou d’appui.

 

Omdat er zo’n sterke groei is, heeft de VSSE ook een nieuw gebouw nodig. De regering heeft eind 2021 voor een nieuw gebouw gezorgd om een moderne inlichtingendienst in te huisvesten. Ook die opportuniteit is uiteraard een uitdaging voor de VSSE. De veiligheids- en IT-behoeften voor de dienst zijn van een andere orde dan die voor de meeste andere overheidsdiensten. Een projectmatige aanpak en nauw overleg met de Regie der Gebouwen zijn de sleutels om deze verhuis, die in 2025 gepland staat, op de juiste manier te realiseren.

 

Tenslotte is er de informatisering en het nieuwe onderzoeksmodel van de VSSE. Dit kalenderjaar wordt het project Atlas opgeleverd. Dan zal de VSSE in staat zijn om grote volumes digitale informatie te verwerken met een professioneel casemanagementsysteem, om de dreigingen tegen de nationale veiligheid met een doordachte methodologie te kunnen beheersen.

 

Wat is het risico? Is de info geloofwaardig? Zijn er concrete elementen waarmee de dienst aan de slag kan? Hoe waarschijnlijk is het dat de dreiging zich ontwikkelt? Dat zijn de vragen waarop onze inlichtingendienst een gefundeerd en accuraat antwoord moet kunnen geven.

 

Waarom doen we dat? Waarom investeren we in onze burgerlijke inlichtingendienst? Omdat we er, net als de onderzoekscommissie, van overtuigd zijn dat een sterke inlichtingendienst geen luxe is, maar een noodzaak. Dat is voor mij een belangrijke prioriteit.

 

Ik ben ervan overtuigd dat mevrouw Bostyn, administrateur-generaal ad interim, haar volle gewicht zet op de belangrijke werven die bij de VSSE aan de gang zijn. Ik heb alle vertrouwen in haar, in de heer Pétry en in de hele equipe die actief is.

 

Dans la foulée, en réponse à la question de mon collègue Pivin, je peux vous dire qu'on travaille effectivement à un statut unique pour les deux services de renseignement et l'OCAM. Le Centre de Crise les a rejoints. Un groupe de travail a été créé à cet effet et il se réunit quasiment chaque semaine. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aligner différents statuts entre eux pour parvenir à un statut unique n'est pas un exercice facile. Mais, en ce qui nous concerne, je peux confirmer que les préparatifs techniques sont à un stade avancé.

 

Er werden ook vragen gesteld over de samenwerking tussen de VSSE en ADIV, onder meer door de heer Pivin en mevrouw Dillen. Er is inderdaad een nationaal inlichtingenstuurplan opgesteld in 2018, dat voor het eerst de samenwerking tussen de VSSE en ADIV in kaart bracht. In het eerste stuurplan lag de focus vooral op samenwerking op het vlak van contraterrorisme. Er werd een gemeenschappelijk platform opgericht waarbij de medewerkers van ADIV in de gebouwen van de VSSE werken, met toegang tot alle data. Ik heb dat platform CT intussen ook bezocht.

 

Een ander concreet voorbeeld van de samenwerking is een gemeenschappelijke filaturecapaciteit. Een team, bestaande uit gespecialiseerde leden van beide diensten, voert schaduwopdrachten uit voor zowel de VSSE als ADIV. Op korte termijn zullen er nog bijkomende platformen worden gevormd, die ook voor andere thema's een dergelijke doorgedreven samenwerking moeten garanderen. Die synergieën zullen naar aanleiding van een tweede nationaal strategisch inlichtingenplan worden beschreven, gevalideerd en geoperationaliseerd. Dat nieuwe inlichtingenstuurplan zal ter validatie worden voorgelegd aan de Nationale Veiligheidsraad.

 

In de zaak-Conings is op geen enkel moment een probleem gebleken met betrekking tot de communicatie tussen beide diensten. Zowel voor, tijdens als na het incident heeft de VSSE al haar informatie onmiddellijk en volledig gedeeld met haar militaire collega’s. Het post-incidentonderzoek van het Comité I heeft dat trouwens bevestigd. Op geen enkele manier is gebleken dat een eventuele gebrekkige communicatie tussen de VSSE en ADIV heeft geleid tot de affaire-Conings. De aanbevelingen van het Comite I worden op dat vlak ter harte genomen, maar de aanbevelingen betroffen vooral de werking van ADIV, en veel minder OCAD en de VSSE.

 

Un certain nombre de questions au sujet de l'OCAM m'ont été posées par MM. Pivin et Aouasti, ainsi que par Mme Dillen.

 

Il est inutile de revenir ici sur la modification de la loi sur l'OCAM. Cette loi a été votée récemment au Parlement.

 

En ce qui concerne le personnel de l'OCAM, le budget de cet organe relève du SPF Intérieur. L'OCAM verra sa structure renforcée grâce à l'arrivée de neuf nouveaux collaborateurs à temps plein. Ces renforts sont essentiels car les défis auxquels l'OCAM est confronté prennent sans cesse plus d'ampleur et sont en constante augmentation. La nouvelle loi sur l'OCAM, qui a été votée au Parlement il y a quelques semaines, doit donc consolider les capacités de celui-ci.

 

Depuis l’arrêté royal du 29 mai 2018, le cadre en personnel de l’OCAM peut varier de 76 à 108 membres du personnel. Cette modification lui permet d’être plus réactif et d’accélérer le processus de nouveaux recrutements en cas de besoin. L’OCAM dispose de différentes catégories de personnel: les analystes, les experts et le personnel administratif. Une partie de ce personnel est à charge du budget de l’OCAM. L’autre partie est détachée des différents services d’appui. Les recrutements ainsi que les détachements des services d’appui sont toujours effectués sur la base des profils de fonction établis suivant les différents besoins de l’OCAM. Comme je l'ai dit, des procédures de recrutement sont actuellement en cours pour recruter neuf nouveaux membres du personnel, notamment des gestionnaires de dossiers opérationnels et des attachés spécialisés.

 

Mevrouw Dillen diende een vraag in over het gebouw. Tijdens het begrotingsconclaaf van vorig jaar heeft de regering inderdaad besloten om het Crisiscentrum en OCAD onder hetzelfde dak te huisvesten. Die keuze is in overeenstemming met de aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie, die had verklaard dat OCAD onafhankelijk moest blijven van het Crisiscentrum, maar dat synergieën tussen de twee diensten wel degelijk mogelijk waren. Die synergieën, op het vlak van logistiek en beheer, kunnen natuurlijk worden vergemakkelijkt door deze cohabitatie. De verhuizing van het Crisiscentrum is al gepland voor volgend jaar en die van OCAD zal daarna volgen.

 

En ce qui concerne la banque de données commune (BDC), une version plus moderne et plus conviviale a été lancée au début de cette année.

 

Outre l'optimisation technique de la banque de données, un projet est également en cours pour améliorer son cadre réglementaire, en lui conférant entre autres une base légale directe plutôt qu'une base réglementaire en application de la loi sur la fonction de police, comme c'est le cas actuellement. Cela pourrait également être l'occasion d'inclure dans cette loi les mesures qui peuvent être prises ä l'égard des entités dans la BDC. Pour l’instant, avec l’intégration de l’extrémiste potentiellement violent (EPV) et la personne condamnée pour terrorisme (PCT) en 2020, et les autres catégories, les Foreign Terrorist Fighters (FTF), les Homegrown Terrorist Fighters (HTF) et les propagandistes de haine (PH), chaque entité dite "problématique" sur le plan de l’extrémisme/terrorisme peut être reprise dans la BDC, peu importe le "trend" idéologique qui motive l’individu en question. Ceci se passe bien sûr uniquement après une enquête par les services et après évaluation de la menace faite par l’OCAM.

 

Une loi sui generis sur la BDC en lien avec une des recommandations du POC est en préparation. Le but est de rationaliser et d’optimaliser le cadre légal, y inclus les mesures possibles. La nouvelle loi compte aussi "désidéologiser" la catégorie des FTF qui est à l’heure actuelle réservée au phénomène du djihadisme, comme on l’a vécu pendant plusieurs années avec les départs de citoyens belges. À l’avenir, il devrait être possible de reprendre en tant que FTF, chaque entité qui voyage à l’étranger afin de rejoindre un groupement terroriste, qui revient d’une telle expérience ou qui a vocation de rejoindre une telle organisation, sans que ceci soit uniquement réservé à la sphère du djihadisme.

 

De gemeenschappelijke gegevensbank brengt mij natuurlijk bij de aanbeveling inzake de kruispuntbank veiligheid. Mijn collega van Binnenlandse Zaken heeft daarover vorige week ook al enige toelichting gegeven.

 

Ik zal zelf over twee zaken spreken.

 

Ten eerste heb ik altijd gezegd dat de kruispuntbank geen doel op zich is, maar wel een middel. Het doel is natuurlijk een goede informatiedeling. Elke informatie moet te allen tijde beschikbaar zijn voor hij of zij die ze nodig heeft.

 

Op dat vlak hebben wij de voorbije jaren grote stappen vooruit gezet en dat weet u. De geactualiseerde en uitgebreide gemeenschappelijke gegevensbank komt tegemoet aan de filosofie van informatiedeling. Op termijn zou de GGB kunnen worden ontsloten en op andere databanken worden aangesloten. Dat is het idee van mijn collega van Binnenlandse Zaken. Ik steun haar daarin.

 

Ten tweede is er alvast één conditio sine qua non. Een dergelijk systeem moet voldoende beveiligd zijn. Mevrouw Dillen heeft daarover een vraag gesteld.

 

De regering heeft in 2021 een belangrijk budget vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een Belgisch beveiligd communicatienetwerk. Het bestaande beveiligde communicatienetwerk is verouderd en omslachtig en voldoet niet langer aan de noden.

 

Wij – Justitie in samenwerking met andere partners – zijn momenteel volop bezig met de ontwikkeling van dat systeem. Het zal de veiligheidsdiensten toelaten op een veilige en beveiligde manier met elkaar te communiceren.

 

Ik hoef u niet te overtuigen van de noodzaak van een dergelijk systeem, dat cruciaal is voor onze interne veiligheid. Het systeem zal alleszins ook worden gebruikt om informatie tussen de diensten te laten circuleren op een veilige manier, met de garantie dat er dus geen ongenodigde gasten meelezen of luistervinken. Meer dan ooit moet de bewaking van onze interne veiligheid een premisse zijn. Die investering komt dus niks te vroeg.

 

Monsieur Pivin, en ce qui concerne la coopération entre la VSSE et la police fédérale, au niveau légal, les documents suivants sont en cours de validation auprès du Comité de Coordination de la Police Intégrée:

- arrêté royal concernant l'accès direct des services de renseignement et de sécurité à la Banque nationale générale;

- protocole d'accord entre la Sûreté de l’État et la police concernant les modalités fonctionnelles et techniques de l'accès direct à la BNG;

- accords procéduraux concernant la transmission de données et informations de la VSSE à la police dans le cadre de l'accès direct.

 

Ils ont été validés par le Comité de direction de la police fédérale ainsi que par la VSSE. Ils seront très prochainement transmis aux responsables du traitement. Aux niveaux technique et fonctionnel, des tests sur l'accès direct sont actuellement en cours de réalisation avec la Sûreté de l'État.

 

À noter que l'accès direct du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) à la BNG sera également mis en oeuvre dès la mise en place d’un accès avec la Sûreté de l'État. Les projets de protocoles d'accord avec la Sûreté de l'État prévoient que les processus d'échange d'informations seront évalués annuellement, de sorte à relever les éventuels problèmes et manquements et pouvoir ainsi y apporter les corrections nécessaires afin d'optimaliser les rapports entre les deux services.

 

Ook het Joint Information Center (JIC) en het Joint Decision Center (JDC), die in Brussel werden opgericht, en de fora counter terrorism in Luik, Charleroi, Gent en Antwerpen beantwoorden natuurlijk aan die filosofie om informatie te kruisen.

 

Recent werd door de procureur-generaal van Brussel een evaluatie gemaakt van de huidige JIC- en JDC-werking in het hof van beroep te Brussel. Ook heeft de procureur-generaal van Brussel een voorstel gedaan om de werking te verbreden naar de andere hoven van beroep. Dat voorstel werd recent voor de eerste maal besproken op het niveau van het coördinatiecomité Inlichtingen en Veiligheid.

 

Wij hebben momenteel goede structuren en een goede cultuur. In alle eerlijkheid, en zonder het debat hier ten gronde te willen voeren, ben ik er nog niet van overtuigd dat we in ons land vijf JDC’s nodig hebben, maar we zullen de verdere bespreking in het coördinatiecomité afwachten.

 

Le système de JIC et JDC est devenu un système performant permettant de coordonner efficacement les actions des services de renseignement et celles du pouvoir judiciaire lors de potentielles infractions à caractère terroriste.

 

J'en viens aux questions de M. Vajda et de Mme Rohonyi Chers collègues, cela ne signifie pas que des modifications au niveau de la loi pour adapter la portée des articles 29 du Code d’instruction criminelle et de l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998 ne sont pas nécessaires, mais bien que des mécanismes de coordination ont été développés après les attentats pour instaurer une coordination structurelle entre ces deux composantes, permettant d’avancer progressivement.

 

Over het openbaar ministerie en het federaal parket waren er vragen van de heer Pivin en mevrouw Dillen. Op het vlak van de vaste onderzoekscapaciteit bij het federaal parket bevestigde de parlementaire onderzoekscommissie de bestaande structuur van de geïntegreerde politie. In de schoot van de onderzoekscommissie waren er discussies of er geen aparte capaciteit moest worden gecreëerd voor het federaal parket, een soort GPP, een gerechtelijke politie reinvented, maar uiteindelijk werd die piste niet bewandeld.

 

Intussen is het zo – ik heb het de voorbije weken al verschillende malen toegelicht in de commissie – dat het recherchemanagement bestaat en wordt toegepast. Recent werd hier ook nog een methodologie aan toegevoegd die toelaat de druk op de onderzoekscapaciteit tussen de verschillende FGP's te vergelijken en aanpassingen van de beschikbare capaciteit door te voeren. Ik verwijs daarvoor bijvoorbeeld naar de versterking van de FGP Antwerpen in het raam van het dossier Sky ECC. Dat werkt dus inderdaad en het procentuele aandeel voorzien voor de dossiers van het federaal parket wordt op die manier ook gerealiseerd.

 

J'en viens à présent à la question de M. Pivin sur les signalements. Outre les initiatives évoquées dans la question de M. Pivin concernant la COL 10/2018 et la COL 11/2013, la base de données I+Belgium a été développée et a reçu une base légale. Cette base de données est en cours d'amélioration et de transition vers JustSignal. Le Collège des procureurs généraux a pris, dès le 20 janvier 2020, des directives relatives à l'utilisation de cette plateforme informatique via la COL 3/2020. Celle-ci améliore très concrètement la communication entre les autorités judiciaires, les services de police et les maisons de justice concernant les personnes laissées ou remises en liberté moyennant le respect des conditions. Ces échanges d'informations portent non seulement sur la situation légale de ces personnes mais aussi sur les incidents qui peuvent apparaître dans le cadre de leur suivi.

 

Ik kom nu tot de vragen over het gevangenisbeleid en de strafuitvoering, van onder meer mevrouw Van Vaerenbergh en de heer Pivin. Uiteraard is dat ook een thema dat wekelijks ter sprake komt in de commissie voor Justitie. Ik concentreer mij nu vooral op de vragen die verband houden met het werk van de onderzoekscommissie, zijnde terrorisme, extremisme en radicalisering.

 

Allereerst zijn er vragen gesteld over statistieken en cijfers, over het aantal invrijheidgestelden. Ik zou u willen verzoeken, collega's, om die vragen schriftelijk te stellen. U weet dat we van ver komen, als het gaat over een beleid in de gevangenissen ten aanzien van radicalisering. Mijn voorganger heeft al werk gemaakt van een aantal belangrijke punten. Het eerste punt is ogen en oren in de gevangenis. Onze inlichtingendienst is aanwezig in de gevangenis en werkt samen met het gevangeniswezen.

 

Ten tweede is er de samenwerking van het gevangeniswezen met de veiligheidsdiensten. Het gevangeniswezen werd ook een steundienst van het OCAD en is een belangrijke partner in de gemeenschappelijke gegevensbank. Ten derde zijn er projecten voor disengagement, samen met de Gemeenschappen en de justitiehuizen. Ten vierde is er een goede flux van intra naar extra muros, en omgekeerd, onder meer via de gemeenschappelijke gegevensbank, om de opvolging na vrijlating, voorwaardelijk of na strafeinde, zo accuraat mogelijk te garanderen.

 

Dat beleid hebben we verder uitgebouwd, verder geprofessionaliseerd en gestructureerd. Een gestructureerde aanpak van de radicaliseringsproblematiek vereist een intensieve samenwerking tussen de diensten van de gevangenissen, de diensten van de Gemeenschappen en andere publieke en ook private diensten. Dit is inderdaad een belangrijke aanbeveling van onder meer de Raad van Europa en de parlementaire onderzoekscommissie. Een aantal algemene samenwerkingsafspraken zijn al uitgewerkt en vastgelegd in de gemeenschappelijke omzendbrief voor een globale aanpak van gewelddadige radicalisering en extremisme en van terrorisme.

 

De omzendbrief bevat de belangrijkste pijlers van een versterkte samenwerking tussen het gevangeniswezen en de diensten van de Gemeenschappen en verduidelijkt per pijler wie welke bijdrage levert. In het bijzonder bepaalt de omzendbrief ook vanaf wanneer de dienst Justitiehuizen kan worden betrokken bij de voorbereiding van de re-integratie van de gedetineerden. De globale doelstellingen van de gemeenschappelijke omzendbrief zijn, ten eerste, het beheersen van de radicaliseringsproblematiek binnen de gevangenismuren en, ten tweede, waar mogelijk, het tot stand brengen van een disengagement programme op individueel niveau en de verzekering dat hetgeen tijdens de detentie wordt opgestart of voorbereid in het kader van een disengagement programme ook na de detentieperiode kan worden voortgezet. De Gemeenschappen en het gevangeniswezen werken elk aan hun zijde de operationalisering verder uit van die omzendbrief. Het is in dat kader dat er ook proefprojecten zijn opgericht rond de zogenaamde PIVC’s, de penitentiaire integrale veiligheidscellen.

 

Dat gaat over vier satellietgevangenissen in ons land. We verkregen daarvoor, conform artikel 458ter van het Strafwetboek, de toestemming van het College van procureurs-generaal.

 

En ce qui concerne le cadre légal pour ces cellules de sécurité intégrale pénitentiaire, collègue Pivin, le projet d'accord de coopération relatif à la mise en place est actuellement en discussion entre les autorités de la justice et celles des entités fédérées.

 

Il y a de nombreuses questions conceptuelles, juridiques, déontologiques et pratiques, qui font que ce projet de texte doit être discuté longuement avant d'aboutir à une signature pour toutes les entités concernées.

 

Malgré cela, comme je venais de le dire, les projets pilotes sont mis en place dans quatre établissements: Brugge, Gent, Andenne et Lantin. Une première réunion a déjà été organisée dans ces quatre prisons.

 

Ik denk dat het belangrijk is om het driesporenbeleid dat in de gevangenissen wordt gevoerd ten aanzien van de zogeheten terrogedetineerden nog eens duidelijk te schetsen. Alles start natuurlijk met een goede risicoanalyse van de betrokken geradicaliseerden, zodat het risico correct kan worden ingeschat. Dat risicoprofiel wordt bepaald met de andere veiligheidsdiensten: de VSSE, het OCAD en de federale politie voor de personen die zich in de GGB bevinden. Het OCAD heeft daarvoor een specifiek programma, RooT37, dat wetenschappelijk wordt ondersteund. Het OCAD heeft daarvoor ook twee psychologen in dienst. Het is geen geheim dat er bij veel extremisten of terroristen een psychische problematiek speelt.

 

De psychosociale dienst van de gevangenis (PSD) gaat op basis daarvan over tot een profielbepaling. De bedoeling is om via die profielbepaling zicht te krijgen op de criminogene noden, de houding en de wens en motivatie om daaraan te werken, om zo te komen tot de belangrijkste en prioritaire interventiedoelen in het dossier. Op basis daarvan wordt beslist in welke gevangenis de gedetineerde terechtkomt en wordt in overleg met de dienst van de Gemeenschappen bekeken welk aanbod het best aansluit bij de gedetineerde. Dat kan een aanbod zijn in de normale gevangenis, het eerste spoor, een transfer naar een satellietgevangenis, het tweede spoor, of een detentie in de Deradex-vleugel, het derde spoor. Sta mij toe over deze drie sporen wat meer te vertellen.

 

Ik begin met het eerste spoor. De basis wordt gevormd door een preventief beleid dat steunt op normalisering en spreiding over de gevangenissen in het hele land. Concreet houdt dat in dat deze gedetineerden maximaal geïntegreerd worden op de gewone gevangenisafdeling, in zoverre geoordeeld wordt dat het radicaliseringsproces kan worden beheerst. Het integreren van die groep gedetineerden in de gewone gevangenisafdelingen zorgt er tevens voor dat hun gedrag kan worden geobserveerd en dat tijdig kan worden ingegrepen, indien nodig.

 

Wat het tweede spoor betreft, is de satellietwerking opgestart in vier pilootgevangenissen, Brugge, Gent, Lantin en Andennes. In deze gevangenissen wordt er gewerkt aan disengagement. De satellietgevangenissen worden niet beschouwd als een overgangsetappe naar een Deradex-afdeling of, omgekeerd, als een verplichte passage bij het verlaten van een dergelijke afdeling. Ze hebben een op zichzelf staande finaliteit. Het aanbod in deze satellietgevangenissen zal inwerken op verschillende domeinen, zowel op disengagement als op de attitudes van verzet tegen de maatschappij. Er wordt gewerkt met modules waaraan gedetineerden kunnen deelnemen naargelang de behoeften die in kaart werden gebracht tijdens een voorafgaande, specifieke evaluatie. Het betreft een combinatie van groepsactiviteiten en individuele begeleiding, waarbij aansluiting bij het reguliere aanbod wordt gemaakt zo gauw dat mogelijk is. Het is evident dat de partners van de Gemeenschappen daarin een onmiskenbaar belangrijke rol te vervullen hebben, met het oog op een aanklampende en motiverende aanpak.

 

Ik kom nu tot het derde spoor.

 

Tot slot wordt, wanneer nodig, containment toegepast op de Deradex-afdelingen voor de ideologische hardliners, om actieve werving te voorkomen en om te vermijden dat andere gedetineerden besmet zouden geraken met het gedachtegoed.

 

Containment blijft de uitzondering, daar in de mate van het mogelijke steeds gestreefd wordt naar een integratie binnen de reguliere werking. Op dit moment stellen wij vast dat er weinig nieuwe kandidaten voor de Deradex-afdelingen te Hasselt en Ittre zijn. Dat betekent echter niet dat het gevangeniswezen de containmentgedachte zal verlaten.

 

Op de Deradex-afdeling in de gevangenis van Hasselt zijn op dit moment geen terrogedetineerden meer geplaatst. In Ittre zijn het er nog vier. De concrete organisaties waarmee de gefedereerde entiteiten samenwerken, zijn uiteraard verschillend, maar de finaliteit is dezelfde.

 

Les multiples activités porteront sur les thèmes de la résilience et du vivre-ensemble.

 

Voor de regio Noord en Zuid zijn de topics vergelijkbaar, maar het concrete aanbod hangt uiteraard af van de partnerorganisaties. Voor de regio Zuid werd met het CAPREV (centre d'aide et de prise en charge de toute personne concernée par les radicalismes et extrémismes violents) samengewerkt om het programma vorm te geven.

 

En ce qui concerne la formation du personnel pénitentiaire relativement à la thématique de la radicalisation, la direction locale a désigné un coordinateur safety and security pour chacun des quatre établissements pilotes. Il s’agit d’une fonction assignée à un membre de la direction de la prison qui sera notamment chargé de la tenue de la cellule, mais aussi de diverses tâches en rapport avec la sécurité de la prison et donc de ses occupants – les détenus aussi bien que le personnel.

 

Ces dernières années, tous les collaborateurs ont bénéficié de formations adaptées à leur profil. Cela va de la formation spécialisée, comme celle des collaborateurs des services psychosociaux sur les batteries de tests, à la formation des directeurs et du personnel des sections DERADEX, en passant par les cours d’apprentissage en ligne pour tous les collaborateurs. De nouvelles formations sont également prévues pour les prochaines années (dont un module d'apprentissage en ligne actualisé), afin que les connaissances du personnel restent à jour. Le taux de participation aux cours d’apprentissage en ligne est très élevé, surtout dans les prisons où sont placés de nombreux détenus pour terrorisme.

 

Mevrouw Dillen had een vraag over de islamconsulenten in de gevangenis.

 

Iedere kandidaat voor de functie van bezoldigde islamconsulent moet verplicht aan onder meer de volgende voorwaarden voldoen: minimaal houder zijn van een bachelordiploma, over voldoende religieuze kennis beschikken, over een diploma of bewijs van taalkennis beschikken – men moet voldoende de taal machtig zijn van het Gewest waar hij of zij de functie wil uitoefenen – geen strafblad hebben, slagen in de schriftelijke en mondelinge examens die het EMB (Executief van de Moslims van België) en de Raad der Theologen organiseren, slagen in het medisch geschiktheidsonderzoek dat de strafinrichting uitvoert en er zich toe verbinden om deel te nemen aan de studiedagen, vergaderingen en opleidingen die worden georganiseerd of erkend als deel uitmakend van de opdracht van islamconsulent.

 

Na een sollicitatiegesprek en een rekruteringsexamen wordt de kandidaat-islamconsulent in kwestie ter screening aan de FOD Justitie voorgedragen. Na een positief advies, na een veiligheidsscreening, en na het krijgen van een NVO-attest kan men de kandidaat aanstellen en kan deze aan de slag in de gewenste penitentiaire inrichting.

 

Ik heb de voorbije maanden verschillende klachten ontvangen over de werking van het EMB op dat punt.

 

Er zijn in totaal 17 voltijdse islamconsulenten in de Belgische gevangenissen aan de slag.

 

Het volgende onderwerp betreft de geloofsgemeenschappen. Er zijn nogal wat vragen gesteld, door de collega’s Vajda, Pivin, Metsu en Dillen, over de erkenning van de geloofsgemeenschappen en de aanbevelingen van de Moslimexecutieve en de Grote Moskee.

 

De aanbevelingen van de onderzoekscommissie hierover waren glashelder. De aanslagen en het werk van de onderzoekscommissie hebben onze ogen geopend voor de gevaren van het religieus extremisme en voor het feit dat dit gevaar hier bij ons aanwezig is.

 

Er is door de vorige regering en in het bijzonder door de vorige minister van Justitie al knap werk geleverd in uitvoering van de aanbevelingen. Denk maar aan de Grote Moskee in Brussel en het opzeggen van de concessie met de Saoedi’s. Daarop bouwen we verder.

 

En ce qui concerne l'Exécutif des Musulmans de Belgique, ce n’est un secret pour personne que le fonctionnement de cet organe censé être représentatif est particulièrement problématique. Bien sûr, je reconnais le principe de la liberté de religion, mais il s'agit d'un organisme subventionné par l'État.

 

Vous n’êtes pas sans savoir que j’ai adressé trois mises en demeure et qu'une procédure de retrait de la reconnaissance est en cours. Comme je ne veux d’aucune manière compromettre cette procédure, vous comprendrez que je ne donnerai pas plus de détails aujourd’hui.

 

Collega Metsu, ik kan wel zeggen dat de verkiezingen opnieuw zijn uitgesteld. Er kan voor mij geen sprake zijn van verkiezingen volgens de principes van het door het EMB in februari verspreide verkiezingscharter. We hebben daarover enkele maanden geleden van gedachten gewisseld in de commissie voor Justitie. Ik dacht dat we het daarover eens waren. Ik bewaak alvast die lijn.

 

Les problèmes avec l'Exécutif des Musulmans de Belgique ont évidemment des répercussions sur l'élaboration des recommandations.

 

Onze veiligheidsdiensten verzekeren het toezicht op de erkende moskeeën, zoals afgesproken in het kader van omzendbrief van 20 juli 2017 over het toezicht op de geloofsgemeenschappen. Ik verklap u geen geheim als ik zeg dat de federale diensten, de Veiligheid van de Staat en OCAD, intussen goede contacten hebben opgebouwd met de Vlaamse informatie- en screeningdienst. Deze diensten zullen elkaar niet voor de voeten lopen. Wel integendeel, er wordt gewerkt aan complementariteit.

 

De erkenning van lokale gemeenschappen is een regionale bevoegdheid en wordt voor de veiligheidsadviezen ondersteund door de federale overheid. De lokale gemeenschap dient een aanvraag tot erkenning in bij het EMB. Het EMB dient deze aanvraag in bij de regionale overheid. De regionale overheid zal op haar beurt een veiligheidsadvies vragen aan de federale overheid. Het veiligheidsadvies, positief of negatief, wordt door de minister van Justitie overgemaakt aan de regionale minister. De regionale minister beslist of de lokale gemeenschap al dan niet erkend wordt.

 

We werken samen met de regionale overheden aan een update van het samenwerkingsakkoord van 2008. De onduidelijkheden bij een negatief veiligheidsadvies worden weggewerkt en aangepast aan de noden en realiteiten van het terrein. Het interministerieel overleg, dat plaatsvond op 14 december 2021, was de aanzet voor deze opdracht. Mijn kabinet en de bevoegde regionale kabinetten werken aan de krijtlijnen.

 

Simultaan zal ook aan de betrokken veiligheidspartners gevraagd worden om hun input en verbeteringen te brengen. Ook de omzendbrief van 2017 krijgt een update. Het is de ideale gelegenheid om te voorzien in een nieuwe structuur, die de bestaande kloof tussen de lokale geloofsgemeenschappen, de lokale overheden en de veiligheidsdiensten zal verkleinen.

 

Ik heb reeds waardevolle voorstellen ontvangen van het OCAD. Volgende week heb ik een gesprek met de Veiligheid van de Staat waar ook zij input en voorstellen tot aanpassingen zal meegeven. Aan de hand hiervan zal een nieuwe omzendbrief opgesteld worden.

 

De erkenning van de Grote Moskee van Brussel kan pas tot stand komen wanneer een nieuw verkozen ploeg aan zet is bij de moslimexecutieve.

 

Monsieur Dallemagne, vous m'avez interrogé au sujet de la recommandation en ce qui concerne la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF).

 

Différentes mesures ont été prises pour renforcer le rôle de la CTIF qui était déjà important en matière de lutte contre le terrorisme et son financement. L’article 83, § 2 de la loi du 18 septembre 2017 permet à la CTIF de communiquer des informations aux services de renseignements et à l’OCAM, même si la CTIF n’a pas suffisamment d’indices sérieux de financement du terrorisme pour transmettre le dossier aux autorités judiciaires.

 

Le paragraphe 1er de l’article 83 ne s’applique pas aux communications faites entre la CTIF et la Sûreté de l’État, le SGRS et l’OCAM, dans le cadre de la lutte contre le processus de radicalisation, le terrorisme, le financement de celui-ci et les activités de blanchiment qui pourraient y être liées.

 

Ce même article 83 permet également à la CTIF d’informer la direction générale des Établissements pénitentiaires lorsqu'une transmission aux autorités judiciaires concerne des informations pour lesquelles elle lui a communiqué des renseignements. La CTIF pouvait déjà interroger cette direction générale.

 

La CTIF a également l’obligation d’alimenter les banques de données communes, auxquelles elle a un accès direct. Lorsque la CTIF a transmis des renseignements aux banques de données communes, toutes les informations pertinentes peuvent être communiquées à tous les services qui, en vertu de cette loi ou de ses arrêtés d’exécution, ont accès direct à toutes ou à une partie des données à caractère personnel et aux informations incluses dans ces banques de données communes. Ces informations ne peuvent être utilisées par ces services qu'aux fins pour lesquelles ils ont accès aux banques de données communes.

 

En outre, le 25 mai 2022, la loi qui transpose la directive 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, des enquêtes ou des poursuites en la matière a également été publiée. Pour détecter et poursuivre plus facilement certaines infractions pénales de grande ampleur, comme le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, les services répressifs doivent avoir rapidement accès aux informations financières des autres États membres. Ainsi, l'échange d'informations avec la CTIF et l’Organe Central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC) a été facilité. Désormais, la CTIF pourra échanger des informations directement avec EUROPOL.

 

Mevrouw de voorzitster, collega's, ik sluit af. Dat was mijn overzicht, met een antwoord op de meeste vragen die jullie hebben gesteld. Ik ben mij ervan bewust dat er geen reden is tot zelfgenoegzaamheid, niet vanuit het oogpunt van de veiligheid van onze burgers en zeker niet vanuit het oogpunt van de slachtoffers.

 

Naast de reeds genomen initiatieven zullen wij er alles aan doen om het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 zo goed mogelijk te laten verlopen, vooral voor de slachtoffers en hun nabestaanden.

 

Ik dank u voor uw aandacht.

 

Je vous remercie pour votre attention.

 

De voorzitster: Zoals afgesproken, kunnen de leden het woord nemen volgens grootte van de fractie. Ik zie dat van slechts twee fracties meerdere leden aanwezig zijn. Indien jullie met meer een uiteenzetting zouden willen geven, gelieve dan ook de spreektijd te verdelen, zodat iedereen aan bod kan komen. Ik zal die leden achtereenvolgens aan het woord laten komen. De spreektijd is ongeveer een kwartier maximum.

 

01.02  Christoph D'Haese (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik wil onmiddellijk antwoorden op uw vraag. De heer Metsu en ikzelf zullen spreken in de huidige ronde. Wij zullen proberen de tijdslimiet indachtig te zijn die u ons hebt toegekend.

 

Mijnheer de minister, ik dank u voor de plejade van antwoorden. Ik dank ook de leden om hier heel kritisch door te gaan. Het is hier natuurlijk het debat van too much information. U hebt hier een karrenvracht aan informatie aangebracht, wat op zich goed is. Het siert u dat u dat doet, dat meen ik.

 

Er is echter veel meer. Wij moeten even het geheugen van de commissie opfrissen. Het verhaal begon in oktober 2020, toen wij een schabouwelijk document kregen dat met haken en ogen aan elkaar hing en dat onwaardig was als resultaat van die schitterende commissie.

 

Eén van de meest beklijvende momenten was het bezoek dat wij met de onderzoekscommissie aan Frankrijk hebben gebracht. Ik heb toen de gelegenheid gehad om meer dan tweeënhalf uur te babbelen met de Franse procureur over wat er allemaal fout liep. Dat was voor mij een bijzonder moment.

 

U gaf hier vandaag gigantisch veel informatie. Het document van oktober 2020 was echter niet goed. Daarover waren wij het vrij vlug eens. Men is dan geëvolueerd naar het document van maart 2021. Dat was een compilatielijst, die heel opsommend is, maar – ik kom nu onmiddellijk bij mijn eerste punt – waaruit ook blijkt dat er geen synergie en geen coördinatie is. Er is ook geen prioriteit.

 

Ik daag u uit met een quizvraag. Vertel mij eens uit alle punten op welk punt u hebt samengewerkt met een collega, waarbij die samenwerking effectief tot daadwerkelijk resultaat heeft geleid.

 

Ik heb een enorm déjà-vugevoel met het debat over de FGP, waarop we over enkele weken nog ten gronde ingaan. Er is te weinig samenhang. Dat kan ik illustreren met de LIVC's, een nuttig instrument. Van de LIVC's weten we dat ze in Vlaanderen werken, in Brussel ook, maar in Wallonië niet. Als u denkt dat het daar zal stoppen, dan is dat volgens mij niet de juiste visie. Wij hebben het geluk gehad om mevrouw Marion Van San op lokaal gebied mee te hebben in de cockpit van de LIVC. Ik kan u zeggen dat de LIVC in de centrumstad waarvan ik burgemeester mag zijn, echt wel goed werkt en dus een verrijking is. Ik mis echter de coherentie, de synergie, de coördinatie, de prioritering. Ik wil eigenlijk ook graag weten hoe het zit met de prioriteiten in dat nieuwe document, in die nieuwe lijst. Daarover blijft het toch heel erg stil.

 

Het tweede punt dat ik wil bespreken, zijn de slachtoffers, waarop collega Metsu straks nog dieper zal ingaan. Ik meen dat de waarde van een rechtsstaat kan worden afgeleid uit het respect voor de slachtoffers. Wij zijn het er allen over eens dat dit vrij problematisch is in dit dossier, waarmee ik het nog zacht uitdruk. Ieder lid van de onderzoekscommissie herinnert zich nog de bijzonder pijnlijke momenten waarop slachtoffers kwamen getuigen. Dat was beklijvend. Doordat we die mensen niet konden helpen, voelden we eigenlijk bijna een lichte schaamte om politicus te zijn. Dat is in onze kleren gekropen. Het is allemaal een beetje too little, too late. Sta me toe om dat even in victimisatiegraad te zetten, waarbij nul staat voor iemand die nog totaal niets gekregen heeft en niet vergoed is, noch op financieel, noch op moreel gebied, en honderd staat voor iemand die volledig vergoed is voor het door hem of haar geleden nadeel. In dit dossier moeten wij, bangelijk, vaststellen dat een derde van de slachtoffers nog niet werd vergoed. Daar kunnen redenen voor zijn en er werden ook al inspanningen geleverd, maar dat blijft toch een absoluut generiek probleem. Er werden al heel wat beslissingen genomen, maar tussen het aantal van 1.650 dossiers en 1.018 beslissingen – ik hoop dat ik die cijfers juist begrepen heb – zit er toch nog een enorme gap waarvoor we een oplossing moeten vinden.

 

Mijn derde punt, veel belangrijker, gaat over het proces. U gaat er nogal licht over en denkt dat het allemaal wel in orde zal komen. In assisenmiddens heeft men het altijd over het proces van de eeuw. Elk jaar is er wel ergens een proces van de eeuw, voor assisenadvocaten onderling is het wel gebruikelijk om de eigen zaak de belangrijkste van het jaar te noemen.

 

Ik meen dat wij het erover eens kunnen zijn dat er nu een heel belangrijke procedure aankomt. Wij blijven echt op onze honger. Zult u nog iets doen? Komt er nog iets dat Justitie sneller, menselijker en efficiënter maakt? Wat gaat u nog doen?

 

U wil de juryleden naar de beraadslagingkamer sturen met 30.000 schuldvragen. Ik heb het nadeel, of het voordeel, zelf een paar keren een assisenzaak meegemaakt te hebben. Het aantal cassatieprocedures dat volgt na de weinige assisenprocedures is gigantisch hoog, veel hoger dan na een normale strafprocedure. Omdat er zoveel verkeerd kan gaan. Er kan gigantisch veel verkeerd gaan.

 

Ik heb het volste vertrouwen in de mensen van de magistratuur die de inspanningsverbintenis op zich zullen nemen, maar het is een bovenmenselijke inspanning die nooit kan slagen. Dit wordt opgenomen. Het kan nooit goed komen. Het zal 20 miljoen euro kosten en dat is wellicht een onderschatting. In het begin waren er 900 betrokkenen. Het zullen er wellicht meer worden.

 

Ik vind dat u eigenlijk tekortschiet. U noemde een aantal vergaderingen op. U noemde de relaiszalen en alle technische middelen. Heel goed, maar over uw procedurele verfijning, uw wetgevend initiatief, uw modernisering, het straffer, efficiënter en menselijker maken, blijft het oorverdovend stil. Dit zal niet goed aflopen.

 

U was een beetje verontwaardigd toen ik in een vorige tussenkomst zei dat dit het faillissement van Justitie kan worden. Ik zal mijn woorden vandaag dus wikken en wegen. Een staking van betaling zit er hier echter toch aan te komen, meen ik. Weet u goed wat dat betekent, 30.000 vragen? Hierbij mag niemand van de juryleden enige fout maken. Ik meen dat niemand onder ons al een examen afgelegd heeft met 30.000 vragen, zonder fouten te maken. Materiële misslagen kunnen voldoende zijn.

 

Ik weet niet hoe u het ziet dat die mensen beveiligd zijn. Frédéric Van Leeuw heeft dat hier op een dinsdag in februari 2020 gezegd, en toen is hij 's zondags naar De Zevende Dag gestapt. Hij heeft dat daar herhaald. Ik vind dat wij naar Frédéric Van Leeuw moeten luisteren. Men vraagt niet aan iemand op straat om te opereren. U gaat echter de modale burger die geloot wordt vragen om een hoogtechnische operatie uit te voeren. Weet u goed hoe groot uw verantwoordelijkheid als minister van Justitie zal zijn als dat ontspoort? Dat zal niet alleen nationaal zijn, maar ook internationaal.

 

Wat zult u nog doen om die procedure te veranderen en in welke wetgeving zal dat eventueel worden geïncorporeerd of – iets minder fraai verwoord – verborgen? Zal dat in een wetsontwerp houdende diverse bepalingen zitten? Komt er daar iets rond of komt er totaal niets meer?

 

Ik rond af, zodat de heer Metsu evenveel spreektijd heeft. De onderzoekscommissie had schitterende experten. Ik denk aan Willy Bruggeman en professor Vermeulen. Zij hebben schitterend werk geleverd. Daar is iedereen het over eens, maar ik vind het spijtig dat u daar heel weinig mee doet. Hét topic van Willy Bruggeman was de kruispuntbank veiligheid. Uit wat u zei, leid ik af dat die er precies niet zal komen. Ben ik verkeerd en komt die er toch? Wanneer komt die er dan?

 

Wij hebben gesproken over een gebrek aan een alomvattende visie en strategie, toenemende infobesitas, een wildgroei van databanken, een ontoereikende analysecapaciteit, de RIR's en de RAR's in de veiligheidscommissie. Wat zult u daar nog aan doen?

 

Er is ook nog de religieuze waakzaamheid. Ik ben ervan overtuigd dat collega Metsu daar wellicht nog iets over zal willen zeggen.

 

U laat, ten slotte, heel wat dingen onbenut. Er liggen wat wetsvoorstellen van de N-VA voor die perfect passen in dit kraam, bijvoorbeeld over de uitbreiding van het toepassingsgebied van de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een aantal terroristische misdrijven. Een andere lacune is dat u niets hebt gezegd over de betrokkenheid van de lokale overheden en er is ook de grote vraag hoe u het proces zult aanpakken.

 

01.03  Koen Metsu (N-VA): Mijnheer de minister, u zegt dat u bij veel slachtoffers een oprechte erkenning hoort. Mag ik stellen dat wij op onze beurt erg bezorgd zijn over het lot van de terreurslachtoffers? Ik kom heel vaak terug op die drie pijlers omdat er weinig beweegt op die werven.

 

De eerste werf is de administratieve en psychologische ontzorging. Het klopt dat de slachtoffervereniging drie fantastische profielen wist op te leiden. Ik mocht hen ontmoeten en het is ongelooflijk wat zij in hun mars hebben. Op dit ogenblik ontzorgen zij 146 terreurslachtoffers.

 

We hebben daarnet het cijfer gekregen van 1.645 dossiers die werden ingediend. Dat wil zeggen dat meer dan 6 jaar na datum nog geen 10 % van die slachtoffers administratief, laat staan psychologisch – bijvoorbeeld met PTSD – wordt ontzorgd. Dat is schrijnend. Ik ben heel blij dat u zegt dat we niet zelfgenoegzaam mogen zijn, want er ligt op dat vlak nog heel veel werk op de plank.

 

De tweede werf is het garantiefonds. Op 18 maart 2021, daags voor de vijfjarige herdenking van de terreuraanslagen van Zaventem en Maalbeek, zei u dat er geen garantiefonds zou komen die de slachtoffers van terreuraanslagen zou kunnen vergoeden. Nu hoor ik u zeggen dat er alsnog iets zou komen. Wat dat zou zijn, is nog wat onduidelijk. Is het enkel voor slachtoffers die geen verzekering hebben? Ik krijg graag enige verduidelijking. Wat ik wel heb begrepen, is dat de slachtoffers van 22 maart 2016 uit de boot zullen vallen.

 

De derde werf is het proces. Het is uw federaal procureur die gisteren zei dat een dergelijk proces niet voor assisen zou mogen komen. Hij heeft groot gelijk. Dat is waarvoor wij jaren geleden al hebben gepleit. N-VA en Open Vld hadden een wetsvoorstel om af te wijken van een gewone jury en te gaan naar een correctionalisering of een beroepsjury. De dag dat u minister werd, werd de handtekening van Open Vld verwijderd van ons wetsvoorstel. Dat is onbegrijpelijk.

 

Verder zegt u dat u best fier bent op dit proces. U spreekt over unieke audio- en videosystemen, transmissie, zalen en een webradio, maar wat u vergeet, is dat slachtoffers mensen zijn en geen machines. Een gewone burgerjury en de slachtoffers zullen zich gedurende een jaar moeten buigen over meer dan 30.000 schuldvragen. Hoe kunnen we hen dat aandoen?

 

U zei ook: IS est la menace principale. Toch doet u uw uiterste best om de terreurverheerlijkers te repatriëren. U spaart kosten noch moeite. De nieuwe reddingsmissie van la menace principale staat in de steigers, mijnheer de minister. Het enige wat wij vragen, is dat u onverwijld uitvoert wat deze Kamer een paar jaar geleden heeft goedgekeurd, met name dit verslag. Iedereen heeft dit goedgekeurd. U hebt dit als parlementslid goedgekeurd. Wees alstublieft consequent met uzelf. Heb respect voor dit Huis, maar bovenal, heb respect voor de slachtoffers van terreur.

 

01.04  Olivier Vajda (Ecolo-Groen): Madame la présidente, monsieur le ministre, je vous remercie pour votre exposé. Il a été intense. Il a été rapide. Je rends ici en même temps hommage aux interprètes qui ont dû tenter de vous suivre à certains moments mais je ne vous accuse pas. On vous avait donné une heure pour répondre à plus de 50 questions. C'était tout sauf évident. Cela marque en tout cas l'intérêt des membres de cette commission. Cet intérêt est évidemment tout à fait légitime et tout aussi important.

 

En conséquence, je vous avoue qu'il n'est pas facile de digérer en quelques minutes tout ce que vous nous avez dit et il sera nécessaire de se référer au rapport écrit de cette réunion. Mais, avec ce rapport écrit et le rapport de mars 2021, je pense que nous aurons une vue qui nous permettra non pas d'avoir une vue globale du travail mais de pouvoir commencer réellement le travail qui est très loin d'être terminé. J'y reviens.

 

Je vais me consacrer simplement à trois thématiques pour ne pas être trop long. La thématique des victimes, tout d'abord, est évidemment éminemment importante. Si l'on s'en tient au rapport de mars 2021, c'est une thématique qui a largement été prise en compte par vos services car, sur 14 recommandations, 10 sont finalisées et 4 sont en cours. On peut donc se dire que cela ne va pas si mal. Vous nous annoncez le prochain dépôt d'un projet de loi. Je ne peux que m'en réjouir et me dire que, là, il y aura effectivement un gros travail à faire.

 

J'espère qu'en ce qui concerne l'arrivée du procès d'assises, normalement en septembre ou octobre prochain, ce projet de loi pourra être finalisé en temps utile. Vous nous avez annoncé vouloir programmer une visite du site de la cour d'assises. Je répondrai évidemment avec plaisir à cette invitation. Ce sera l'occasion de nous voir et de pouvoir rediscuter sur le point spécifique de ce qui est fait en faveur des victimes.

 

Comme mes collègues de la N-VA viennent d'en discuter, une des très grosses difficultés pour les victimes en ce qui concerne ce procès sera sa durée. Sauf erreur de ma part, cela n'a pas été fort développé dans votre intervention. Au-delà des aides juridiques qui, je l'espère, vont encore pouvoir être concrétisées, se mettre en place et remplir leur rôle de manière effective, il y a tout simplement le fait que bon nombre de ces victimes ont une vie professionnelle qu'il faudra peut-être mettre entre parenthèses pendant de nombreux mois.

 

C'est aussi un aspect des difficultés à résoudre. Il faudrait voir si une aide concrète ne peut pas être apportée à ces victimes.

 

Toujours au chapitre des victimes, j'ai une question que je n'avais pas déposée à votre intention en temps utile – ou qui a été mal déposée. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Ce n'est pas une question piège. Le rapport souligne que la reconnaissance et le soutien des associations représentatives des victimes est une recommandation finalisée, en page 63. Mais le même rapport signale cependant que seules deux associations sont reconnues et soutenues. Je voulais vous demander s'il y avait encore de la place, malgré que l'on considère cette recommandation comme finalisée, pour la reconnaissance de nouvelles associations.

 

Je vous en parle parce que le nombre des associations de victimes ne se limite pas à deux. Plusieurs d'entre elles pourraient encore demander à être reconnues et à faire un travail qui peut être plus qu'utile sur le terrain; je pense en particulier à une association, "Retissons du lien", dont j'ai eu l'honneur de rencontrer tout dernièrement ici même, dans les locaux du Parlement, les membres. Cette association ne veut plus se définir comme une association de victimes mais comme une association de personnes qui redeviennent actrices de leur combat.

 

Elle présente ce très bel aspect: elle réunit des familles de victimes des attentats au sens où nous l'entendons avec des parents d'auteurs de ces attentats. En cela, je trouve cette association superbe. Le terrorisme a deux conséquences horribles. C'est d'abord la terreur qu'il inspire. C'est la conséquence immédiate. La deuxième conséquence est que cette terreur sépare les peuples et veut les opposer. Elle veut opposer les communautés qui vivent ensemble et qui sont parfois voisines, comme ici à Bruxelles, par exemple. Cette association fait tout le contraire puisqu'elle rassemble des personnes que l'on considère parfois à tort comme étant des deux cotés de la barrière, mais qui sont elles-mêmes chacune des victimes.

 

Ma question était donc: y a-t-il encore de la place pour la reconnaissance d'autres associations de victimes?

 

Le deuxième thème que je voudrais rapidement aborder, c'est la question des recommandations en matière de législation. Vous êtes assez vite passé sur la question que j'avais posée et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la réponse. Je vous demandais pourquoi les recommandations sur les modifications législatives de l'article 29 du Code d'instruction criminelle et l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998 n'avaient pas été observées. Était-ce simplement une question de temps? C'est possible. Y a-t-il d'autres raisons de blocage? J'aurais voulu vous entendre à ce propos. Vous m'avez répondu que la modification législative était nécessaire mais qu'on avait progressé dans l'attente en organisant déjà les choses sur le terrain de manière concrète. C'est très bien mais cela ne répond pas à la question de savoir si vous entendez à court ou moyen terme reprendre cette initiative législative dans le cadre d'un autre projet de loi.

 

La dernière thématique que je souhaitais aborder, c'est celle des cultes. Vous l'avez dit vous-même, la première menace en matière de terrorisme, c'est l'islamisme, le radicalisme islamiste. Les recommandations qui ont été le moins suivies, si l'on s'en tient toujours au rapport de mars 2021, ce sont les recommandations en matière de culte puisque seule une recommandation sur sept est finalisée. Attention quand je dis cela! Je tiens à apporter une précision importante. Il ne faut pas confondre islamisme qui est le radicalisme et la menace pour notre pays avec l'islam. Les cultes en eux-mêmes ne constituent pas une menace. Il faut faire attention à bien séparer la sémantique parce qu'elle a toute son importance ici.

 

Vous avez eu l'honnêteté de nous le dire. Si ces recommandations-là font défaut dans leur réalisation, c'est parce qu'il existe des difficultés avec l'Exécutif des musulmans de Belgique. C'est un fait. Il faut malheureusement en prendre acte. Ces difficultés sont importantes mais les conséquences de ces difficultés peuvent être encore plus importantes. Je comprends dès lors la discrétion dont vous faites preuve sur ce sujet. Je ne vais pas vous demander de détails ni répéter mes questions pour que vous y répondiez. Je vous demande en tout cas de poursuivre cela avec célérité, je n'en doute pas, avec conviction, je n'en doute pas non plus mais également avec la prudence nécessaire. En effet, au-delà des difficultés qui existent avec l'Exécutif des musulmans de Belgique, la disparition de celui-ci et un "abandon" du culte musulman serait plus catastrophique encore, simplement pour la sécurité de notre pays. En effet, une absence de financement de ce culte conduirait à ce qu'il recherche son financement ailleurs. Rechercher son financement ailleurs, ce serait dans des pays tiers et sans doute avec des risques, que ce soit auprès de pays ou d'associations pas spécialement amis avec la Belgique et sa sécurité, avec toutes les conséquences possibles en matière d'espionnage voire de terrorisme.

 

Je ne serai pas plus long, monsieur le ministre. Je crois qu'il y a réellement une nécessité de nous revoir, d'une part parce que nous, parlementaires, devons nous imprégner de ce qui a été dit et de ce qui sera écrit sur notre réunion d'aujourd'hui et, d'autre part, parce que les recommandations sont toujours en cours de mise en œuvre. Il est urgent qu'elles soient toutes concrétisées, voire complétées et que nous puissions faire le point ensemble de manière régulière.

 

Je vous remercie.

 

01.05  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitster, ik heb een korte toevoeging bij de uiteenzetting van mijn collega.

 

Bedankt voor het rapport. Wat mij daarin onmiddellijk opviel, is dat men bij het begin, op pagina 6, een overzicht maakt van alle aanbevelingen in alle categorieën: politie, Staatsveiligheid, OCAD en dergelijke. Daarbij staat telkens aangegeven hoeveel van die aanbevelingen voltooid zijn of nog lopen, gepland of niet gepland zijn. Als je louter naar de cijfers kijkt en alles bij elkaar optelt, kom je uit op 142 aanbevelingen, waarvan er 69 gefinaliseerd zijn. Dat is minder dan de helft, meer dan zes jaar na de aanslagen en iets meer dan vier jaar nadat het verslag is goedgekeurd.

 

De eerste onderzoekscommissie waarin ik als parlementslid zetelde, was de onderzoekscommissie naar de mislukte strijd tegen de fiscale fraude, in 2008-2009. Het Rekenhof maakte vier, vijf jaar nadien een evaluatie. De cijfers zullen toen niet bepaald beter zijn geweest. Misschien is er sprake van een structureel probleem.

 

Tot op zekere hoogte kan ik daarmee leven, wanneer blijkt dat de doelstelling of datgene wat men wil bereiken, wordt uitgevoerd of bereikt, eventueel via een andere weg dan die die de onderzoekscommissie suggereerde. Uiteindelijk gaat het erom dat een probleem wordt opgelost, en mogelijk zijn er andere, of zelfs betere, oplossingen dan de voorgestelde.

 

Misschien ben ik wel iets te streng. Er zijn immers nog 54 aanbevelingen 'lopende', en als alle lopende zaken binnenkort worden afgerond, dan komen we uit op een mooi percentage. Ik hoop wel dat dat geen jaren meer duurt.

 

Als ik kijk naar wat er niet gepland staat, naar de punten waarvan men dus botweg zegt dat men dit niet zal uitvoeren, dan zit het gros daarvan bij de Staatsveiligheid. Er kunnen goede redenen zijn om te besluiten iets niet te doen, maar het is wel opmerkelijk dat die punten zich vooral daar situeren. Daar kom ik later nog even op terug.

 

Onze grootste zorg betreft de rol van de slachtoffers. Dat is steeds zo geweest, ook in de onderzoekscommissie. De collega heeft er daarnet ook naar verwezen. Hetgeen wij vandaag doen, is eigenlijk vijgen na Pasen. De overheid heeft collectief gefaald bij de opvang van de slachtoffers in de eerste maanden, de eerste zes maanden, het eerste jaar na de feiten.

 

Wij hebben daar collectief gefaald. Ik leg de schuld niet bij de ene of de andere, wij waren er gewoon niet klaar voor, als België, als Belgische Staat, als Justitie, als maatschappij. En wij hebben niet snel genoeg de nodige structuren kunnen opzetten en beslissingen kunnen nemen om die slachtoffers bij te staan, ondanks de goede wil en het goede werk van individuen. Ik denk ook aan het Slachtofferfonds, waar mensen van alles gedaan hebben op basis van de toen geldende wetgeving.

 

Dat is een grote zorg. Ik ben blij dat er een wetsontwerp in de pijplijn zit, van minister Dermagne. Dat is echter voor de toekomst, de slachtoffers hebben de feiten meegemaakt zes jaar geleden. Ik vind dat wij daar collectief gefaald hebben. Dat is echter eerder een historische terugblik.

 

Collega's, de onderzoekscommissie was een zeer goede en heel interessante commissie en ik wil nog even dieper ingaan op een paar dingen, die reeds jaren voer voor discussie zijn. Ik begin met de Joint Information Centers en de Joint Decision Centers.

 

Wij hebben heel lang gediscussieerd over wat wij daarmee gingen doen. Wij hebben ons geïnspireerd op het hetgeen in Groot-Brittannië gebeurt. Zij zijn ons dat komen uitleggen. Daar zitten de betrokken diensten en personen regelmatig op maandagochtend samen, om te bekijken wat de lopende dossiers zijn, inlichtingendiensten, politie, Metropolitan Police maar ook alle andere diensten. Men bekijkt daar wie wat doet, welke informatie men heeft, welke informatie men nog verder gaat verzamelen, of men reeds moet ingrijpen, of men nog verder informatie gaat inwinnen voor men ingrijpt, wanneer Justitie gaat ingrijpen. Dat is een superinteressant idee. Wij hebben geprobeerd om dat te vertalen naar het Belgische model, want men kan niet zomaar een model overnemen. En blijkbaar werkt het wel goed in Brussel, want daar heeft men het onmiddellijk geïnstalleerd.

 

Twee jaar geleden en drie jaar geleden hebben wij gevraagd waarom dat niet wordt uitgerold in de vier andere terro-FGP's. Men heeft dan gekozen om dat te doen door middel van een soort lightversie. Als men dan kijkt naar het rapport, begrijp ik het niet altijd even goed. Op pagina 12, bij het hoofdstuk Politie, staat er dat het project lopende is, "niet opportuun om te implementeren in andere hoven van beroep". Op pagina 17 staat dat het gefinaliseerd is. Het gaat om dezelfde aanbeveling, volgens de staatsveiligheid is ze gefinaliseerd, volgens de politie nog lopende.

 

Gefinaliseerd, omdat men het gefinaliseerd heeft in één van de vijf FGP's. Op pagina 20 hetzelfde. Er is dus wel enig gebrek aan coördinatie in dit rapport, want de ene vindt het gefinaliseerd en de ander vindt het nog lopende.

 

U heeft net gezegd dat vanuit de recent gemaakte evaluatie bepaalde diensten pleiten voor het verbreden van de werking. Ik begrijp daaruit uitbreiden naar de vier andere FGP's. De politie vindt dit niet opportuun. Ik denk dus vooral dat er binnen de diensten verschillende visies zijn over hoe we daarmee moeten omgaan. Ik zou dan heel graag weten, in een volgend debat of later, wat de argumenten zijn van bepaalde personen of diensten om dat niet uit te breiden. Als men daar in Brussel, terecht, over tevreden is, moeten we die voordelen toch ook onder ogen nemen.

 

U heeft verwezen naar de zaak-Conings en gezegd dat de informatieuitwisseling tussen ADIV en Veiligheid van de Staat wel in orde zal geweest zijn. Het betreft niet alleen uitwisseling tussen inlichtingendiensten onderling, maar een platform is ook uitwisseling met gegevens van politiediensten en Justitie. In de zaak-Conings was nu eenmaal ook informatie aanwezig bij zowel inlichtingendiensten als de politie als de parketten, waar bepaalde dossiers die in onderzoek zouden gaan, geseponeerd waren. Heeft men daar geen kansen gemist om al die informatie samen te leggen? Zou het bestaan van een Joint Decision Center of Information Center geen meerwaarde zijn geweest? We moeten niet alleen kijken naar de terreur die we zes jaar geleden hebben gekend. We kennen vandaag ook andere fenomenen waarvoor dergelijke structuur nuttig kan zijn voor uitwisseling van informatie.

 

Ten tweede, op pagina 28 gaat het over de inlichtingendiensten en de bezorgdheid voor meer samenwerking en gezamenlijk beheer van het platform voor gemeenschappelijke diensten. Daar was snel consensus over. Er waren ook pistes om de twee diensten te fusioneren, maar die hebben geen meerderheid gehaald. Ik was daar zelf ook geen voorstander van. Men zou proberen een aantal zaken samen te doen. In het rapport lees ik dat dit gaat over de middelen om te schaduwen en de opvolging van counterterrorisme op Belgisch grondgebied. Dat is, eerlijk gezegd, wat mager. Ik heb de vraag niet op voorhand ingediend, maar is dat het enige wat die twee diensten samen doen? Ik dacht dat men qua samenwerking toch wel iets verder stond dan enkel de twee zaken die op pagina 28 worden vermeld.

 

Ik eindig graag met een positieve noot die nog niet aan bod kwam, hoewel wij natuurlijk kritisch mogen zijn. Wij hebben het ook gehad over het FAST-team. Een van de interessantste en indrukwekkendste getuigenissen was die van de heer Van Steenbrugge van FAST, die heeft uitgelegd hoe zijn dienst te werk gaat om daders te vinden. Zijn medewerkers konden geen BOM gebruiken, maar moesten op de oude manier mensen opsporen. Hij gaf het voorbeeld van een vrouw die mogelijk zwanger was en naar de gynaecoloog zou kunnen gaan. FAST ging na wanneer die persoon binnenkwam en buitenging, volgde die persoon en ging na of zij in contact kwam met een andere betrokkene. De oude politietechnieken moesten dus worden toegepast om mensen op te sporen. Echt politiewerk van vroeger was dat.

 

Ik denk dat zij zes jaar geleden met zes à zeven mensen waren. Nu zegt u dat er zeventien fulltime equivalenten zijn. Het was een heel uitdrukkelijke vraag om FAST te versterken. Dat is een positieve evolutie, want die dienst werkt en wij zien af en toe dat gezochte misdadigers worden gevonden, ook in het buitenland. Ik wil dat even benadrukken, want u hebt dat veel te weinig gedaan. Ik vind dat iets positiefs. De heer Van Steenbrugge is ondertussen helaas met pensioen – hij zal het van op de zijlijn meemaken –, maar ik denk dat hij wel tevreden zal zijn.

 

Er is nog een tweede positief element. Wij hebben een heel lange discussie gevoerd over wat men moest doen met de vaste onderzoekscapaciteit van het federaal parket. Kan het federaal parket zomaar capaciteit opeisen bij de FGP's en dan vooral de Brusselse FGP? Of moeten wij daarvoor een aparte equipe samenstellen? Wij hebben beslist om dat niet te doen, maar wel om afspraken te maken, zodat het federaal parket gegarandeerd kan beschikken over voldoende onderzoekscapaciteit. Dat is ook gefinaliseerd en is een goede zaak, maar men stoot hier op het veel bredere probleem van de capaciteit van de FGP's. Ook dat is natuurlijk een struikelblok, maar ik vind het positief dat ook aan de aanbeveling, dat op een of andere manier voldoende capaciteit ter beschikking zou worden gesteld van het federaal parket zonder een aparte politiedienst op te richten, is tegemoet gekomen.

 

01.06  Khalil Aouasti (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, je ne vais pas être long car vous avez déjà dit beaucoup de choses dans le cadre de votre exposé au cours duquel vous avez fourni de nombreuses réponses

 

Ici la question est de savoir ce que l'on souhaite et ce que l'on veut. En réalité, nous sommes dans un état de la situation complémentaire. Comme mon collègue Van Hecke l'a dit, les attentats ont eu lieu il y a plus de six ans. La commission d'enquête a duré deux ans. Les rapports d'analyse datent d'il y a quatre ans. Aujourd'hui, on nous dit combien de recommandations ont été exécutées, combien sont en cours d'exécution, combien n'ont pas commencé et combien sont planifiées. L'état de la situation est ce qu'il est. C'est une photographie objective. On peut s'en satisfaire ou on peut le déplorer. On peut le déplorer pour certains points parce que six ans plus tard, toute une série de recommandations n'ont pas été réalisées, recommandations qui à l'époque n'avaient pas simplement pour objectif de trouver une solution aux attentats que l'on a connus mais de trouver une solution aux potentiels attentats que l'on pourrait connaître sur notre territoire. Il y avait donc des interrogations. Si demain nous devions subir un événement de l'ampleur de Maelbeek et de Zaventem serions-nous suffisamment opérationnels pour pouvoir y répondre? J'ai l'impression que la réponse ne pourra pas être grandement affirmative. Elle ne peut pas être négative mais pas grandement affirmative. Par conséquent, dans l'état de la situation il y a un work in progress sur lequel nous devons nous centrer.

 

Pour le reste et ce qui concerne surtout le passé, les attentats du 22 mars 2016, des questions ont effectivement été travaillées. Des demandes de financement existent au niveau de la police judiciaire fédérale. On sait que des moyens policiers sont apportés pour l'instant. On sait que des demandes complémentaires sont faites. Comme M. le ministre l'a indiqué, on voit également qu'au niveau de l'OCAM, des renforts supplémentaires arrivent. Au niveau de la Sûreté de l'État, des recrutements ont lieu et on espère progressivement atteindre l'objectif de plus de 1 000 agents. On n'y est toujours pas. Y a-t-il des avancées? Si oui, cela prend trop de temps. Vraisemblablement.

 

Une question subsiste lorsqu'on se replace six ans en arrière. C'est la question des victimes. Finalement, qu'est-ce qui est fait pour elles? Certes, il existe toute une série d'aides, qu'il s'agisse du Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ou de la possibilité de bénéficier du financement d'avocats et ainsi de suite. Cependant, il ressort des échos qui me parviennent et des discussions que j'ai que, six ans plus tard, l'État belge et l'ensemble de ses composantes restent déficitaires en ce qui concerne la possibilité pour les victimes d'obtenir un soutien au niveau judiciaire, au niveau médical ou au niveau de la santé psychique ou psychologique.

 

De nombreuses victimes sont encore aujourd'hui trop souvent laissées à elles-mêmes ou orientées dans un dédale administratif complexe, pour ne pas dire autre chose. Il s'est, semble-t-il, même complexifié encore avec des couches d'arrêtés royaux ou gouvernementaux, fédéraux ou d'entités fédérées, qui sont venus se greffer les uns sur les autres et ont donc créé des couches de segmentation assez complexes, et qui rendent les choses parfois difficilement lisibles.

 

Je pense qu'il est de notre responsabilité, ici, en tant que commission, de nous interroger sur ces questions, sur ces remarques, ces critiques.

 

J'entends que de l'argent a été débloqué pour le Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, qu'il y a des solutions, que des avances ont été débloquées, que toute une série d'aides existent.

 

J'entends aussi que les victimes professionnelles doivent pouvoir s'adresser à l'employeur. Or, d'après les informations qui me parviennent, les employeurs ne se sont malheureusement pas organisés pour offrir à leurs employés toute une série d'aides et de soutiens psychiques ou psychologiques, dont ils ont largement besoin. Il faudrait pouvoir vérifier cela et y faire attention.

 

Je constate que des programmes ont été mis en place, notamment avec des coachs. À ce propos, il m'intéresserait d'en avoir une évaluation à terme. Le programme ayant été lancé cette année, il est encore trop récent; j'en suis totalement conscient. L'évaluation à terme de ce coaching, qu'elle soit qualitative ou quantitative, permettrait de voir si la méthode fonctionne – ce que je souhaite et espère –, ou si elle est à améliorer ou à amplifier. En effet, il n'y a que trois coachs pour de très nombreuses victimes.

 

Concernant les victimes des attentats de 2016, un travail est encore à réaliser rapidement dans toute une série de secteurs pour permettre d'arriver – c'est un souhait –, si nous devions faire face à d'autres attentats – je ne le souhaite pas –, à une forme de quasi-inconditionnalité de l'aide, dès lors qu'il y a une reconnaissance du statut de victime, et non pas à un combat ou à un dédale administratif.

 

Pour le reste, c'est un état des lieux, un work in progress. Il faut poursuivre l'exécution des recommandations. M. Van Hecke est revenu sur la question des Joint Intelligence Centers (JIC) et des Joint Decision Centers (JDC), qui avaient été réclamés par la commission d'enquête.

 

Je me demande jusqu'à quel point une administration peut considérer comme judicieux d'exécuter des recommandations émises par le Parlement. Si elle estime que ce n'est pas le cas, qu'elle revienne devant nous pour nous l'expliquer. Il me semble particulier que des décisions administratives contredisent – à tout le moins, partiellement – celles qui émanent du monde politique, sans qu'elles ne reviennent à nouveau vers ce dernier pour pouvoir en discuter.

 

01.07  Philippe Pivin (MR): Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier non seulement pour votre exposé, mais avant tout pour le rapport que vous nous avez transmis et qui me paraît – ce n'est que mon avis personnel, mais je le livre – un modèle de méthodologie. Un modèle de méthodologie qui me donne à penser que nous nous situons à mille années-lumière de la brique rébarbative que nous avions reçue l'année dernière: 620 pages, presque toutes unilingues, difficilement compréhensible et extrêmement techniques. Cette année, nous avons assisté à un très bel exercice que vous avez exécuté devant nous.

 

De ce fait, je ne vais plus vous poser certaines questions, puisque vous y avez répondu intégralement ou partiellement. Dans le deuxième cas de figure, j'y reviendrai ultérieurement, parce que je ne vais pas occuper cet après-midi pour parcourir tous les détails. Je vous adresserai également des questions écrites. Par conséquent, je ne vous interrogerai pas au sujet de l'OCAM, de la DG EPI, des circulaires aux procureurs généraux ni des cultes.

 

Pour ce qui concerne la Sûreté de l'État, je me limiterai à deux ou trois questions. Mais, avant cela, je reviens à l'introduction de votre rapport du mois de mars. Ma première question concernait le Comité de coordination de renseignement, que vous avez évoqué, et portait sur le nombre de rapports et d'avis que ce Comité a déjà produits et, surtout, sur les éventuelles mises à jour et la fréquence de mise à jour. Je peux comprendre qu'il soit difficile de répondre précisément aujourd'hui. Par conséquent, je vous dis déjà que je poserai cette question très clairement par écrit.

 

Ma deuxième question sur l'échange d'informations est toujours en rapport avec l'introduction de votre rapport où vous dites, en page 4, qu'on peut parler aujourd'hui d'un véritable changement de culture au sein des services et que les informations sont partagées par le biais d'organes de concertation. Je ne relis pas tout ce que vous avez écrit. Mais je voudrais quand même vous dire ici une chose qui m'est revenue. À l'heure actuelle, le signalement d'une personne dangereuse avec risque de passage à l'acte qui est détentrice chez elle de dix, quinze ou vingt armes dont des armes de guerre ne remonte pas au gouverneur de province qui a pourtant la compétence de priver cette personne des armes qu'elle détient. Je le dis car il faut tirer les leçons de l'affaire Jürgen Conings jusqu'à la dernière ligne. Voici huit jours, la ministre de l'Intérieur a d'ailleurs cité le cas de Jürgen Conings en disant qu'il nous rappelle qu'on doit être vigilant tous les jours et à chaque instant. De ce fait, lorsque j'apprends qu'une personne signalée dangereuse avec risque de passage à l'acte détient des dizaines d'armes chez elle mais que le gouverneur de la province dans laquelle cette personne réside n'en est pas informé et n'a donc pas la possibilité d'aller confisquer toutes ces armes, même à titre préventif, je me dis que l'information ne circule peut-être pas encore assez aujourd'hui. Je n'entre pas dans les détails du cas d'espèce mais je pense qu'il y a matière à améliorer encore la circulation de l'information.

 

Par ailleurs, il existe peut-être un malentendu. Je n'ai entendu aucune réponse aux différentes questions que je vous ai posées au sujet des recommandations pour la police. Vous avez dit que ces questions devaient être transmises à Mme Verlinden. Mais elles n'ont rien à voir avec les compétences de celle-ci. Elles relèvent bel et bien de votre compétence puisqu'il est question de modifications législatives qui concernent le ministre de la Justice. Je ne citerai pas ici ces questions. Mais je voudrais que vos services les revoient à la lumière de la précision que je viens de fournir. Mes demandes sont simples. Je voudrais savoir pourquoi vous ajoutez les termes "non programmée" en commentaire d'une recommandation que nous avons faite dans le cadre de la commission. Quelles alternatives avez-vous développées? J'ai posé quatre questions du même type en ce qui concerne l'aspect police.

 

Comme Stefaan Van Hecke l'a évoqué nous avions recommandé la création et la promotion les Joint Decision Centers (JDC) et les Joint Information Centers (JIC) à l'occasion d'une recommandation qui figure aux pages 12 et 13 de notre rapport. Apparemment, ils n'existent qu'au niveau de la cour d'appel de Bruxelles. Contrairement à ce que j'ai entendu aujourd'hui, vous indiquez, dans votre rapport, que: "Dans l'état actuel des choses, il ne paraît pas opportun d'implanter les JDC et les JIC dans les autres cours d'appel." Aujourd'hui, vous dites que cela fait l'objet de discussions. Pourriez-vous me donner des précisions à ce sujet?

 

Pour ce qui concerne la Sûreté de l'État, mes seules questions avaient trait aux réseaux sociaux puisque, suivant une recommandation qui figure à la page 31 du rapport, "depuis plusieurs années, la Sûreté de l'État a oeuvré en permanence à l'amélioration du savoir-faire et des outils permettant de collecter des informations via les réseaux sociaux". Je demandais quels étaient les résultats de ce screening des réseaux sociaux durant ces deux dernières années et quels étaient les échanges qui existaient avec les services des autres États membres ainsi qu'avec les société privées propriétaires de réseaux. Je vous interrogeais aussi – j'insiste un peu plus sur cette question – au sujet d'une recommandation qui figure à la page 34 du rapport qui a trait au manque de partage et d'accès à l'information avec le tribunal de l'application des peines.

 

C'est un sujet qui nous a occupés très longtemps aussi au sein de la commission attentats. Il est indiqué que l'on recommande de partager avec le tribunal d'application des peines (TAP) des informations selon les procédures prévues à cet effet. Mais vous répondez qu'aucun mécanisme distinct n'a été développé pour établir un lien direct. Je n'ai pas très bien compris pourquoi cette recommandation qui nous paraissait importante – sinon nous ne l'aurions pas formulée – n'est toujours pas suivie aujourd'hui d'une procédure spécifique d'information mise en oeuvre entre les services de renseignement et le TAP.

 

Enfin, et c'est peut-être un peu plus anecdotique, mais il y avait une recommandation page 35. Elle demandait de prévoir des officiers de liaison dans les ambassades belges situées dans les pays où une coopération étroite s'avérait nécessaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je vous ai demandé quels critères avaient été retenus pour établir la liste des pays dans lesquels un officier de liaison est nécessaire et je vous demandais aussi combien nous en avions à ce jour. Je ne vous ai pas entendu à ce sujet.

 

J'en termine avec la question principale. C'est évidemment celles des victimes. Beaucoup a été fait. Je partage entièrement les remarques qui ont été faites par mon collègue Van Hecke sur le fait que, pendant les premiers mois, nous avons collectivement lamentablement pataugé dans ce domaine. On essaie probablement toujours de rattraper le temps perdu. Je n'ai pas entendu de précisions de votre part concernant une recommandation que nous avions faite et qui se trouve page 59 de votre rapport. Nous voulions que les victimes puissent chacune s'adresser à une personne de référence. Si on lit la lettre de Life4Brussels qui revient minutieusement sur votre tableau, toutes les victimes n'ont apparemment pas accès au guichet unique. En tout cas, les victimes des attentats de 2016 n'y ont pas accès. J'aurais voulu savoir pourquoi ce n'était pas encore d'application pour tous.

 

Je posais une dernière question concernant les victimes. Elle porte sur la concertation avec les ordres des barreaux. Cela figure page 63 de votre rapport. Il était prévu un engagement des ordres à établir une liste spéciale permanente pour les avocats spécialisés en assurances. Je demandais si cette liste était effective aujourd'hui et comment elle était communiquée.

 

Monsieur le ministre, je voudrais conclure par la remarque et la suggestion suivantes. Ma remarque est la suivante. Christoph D'Haese a eu raison de rappeler quelque peu les rétroactes et de dire d'où nous venions.

 

La commission d'enquête a produit un rapport. Il y a eu le rapport 2021. Entre-temps, on voit que beaucoup a été fait mais on voit aussi que beaucoup reste à faire.

 

Je vois surtout que le procès se profile dans cinq mois. Il démarrera le 13 octobre et il va, qu'on le veuille ou non, placer la Belgique dans l'œil du monde médiatique comme Paris l'a été. Nous serons sous une attention soutenue dans les prochains mois, à la lumière de ce qui a été fait et pas fait depuis les attentats de 2016.

 

Monsieur le ministre, nous avons tous des responsabilités. L'exécutif en a et vous les assumez très bien, on le voit à la lecture du rapport que vous avez produit. La Justice va devoir faire son travail aussi dans les mois qui viennent. Le Parlement doit aussi faire son travail. J'ai un peu le sentiment qu'en tant qu'anciens membres de la commission attentats, nous avons une responsabilité peut-être un peu plus importante que d'autres.

 

Devons-nous nous contenter de nous voir une fois par an pour débattre des mesures et de l'état d'avancement des mesures que nous avons recommandé d'adopter? Ne faut-il pas aller un cran plus loin?

 

Madame la présidente, j'oserais suggérer ici que nous tenions des auditions avec les différents acteurs qui ont témoigné au moment de la commission d'enquête, qu'il s'agisse des victimes, des représentants de la Sûreté de l'État ou du procureur général, comme l'a dit M. D'Haese. Je crois qu'il faut aller un peu plus loin que les échanges que nous avons aujourd'hui.

 

Monsieur le ministre, j'apprécie l'initiative que vous avez évoquée d'entrée de jeu de faire la visite du lieu où se déroulera le procès. Visiter, c'est bien mais auditionner, c'est encore mieux. C'est la suggestion que je voudrais faire ici.

 

01.08  Robby De Caluwé (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u voor de uitgebreide uiteenzetting en het lijvige overzichtsdocument dat u ons eerder bezorgde.

 

De datum van 22 maart 2016 staat in ons geheugen gegrift. Bij sommige mensen zorgt dit letterlijk voor blijvende littekens. Voor anderen is het figuurlijk een kras op hun ziel. Hoewel dat niet de datum van de eerste aanslag in ons land is, is het de datum die ons van heel nabij met terrorisme in aanraking deed komen.

 

Wat die dag plaatsvond, heeft ervoor gezorgd dat er in ons Parlement een onderzoekscommissie werd opgestart die grondig zou bekijken hoe we onze maatschappij en onze overheid ertoe kunnen aanzetten om dergelijke gruwelijke feiten in de toekomst te vermijden.

 

We leven in een democratie en een rechtstaat met wetten en regels, waar iedere mens beschikt over fundamentele rechten. Het terrorisme dat we op 22 maart in de luchthaven en het metrostation van Maalbeek zagen, bedreigt die rechten. Voor de liberalen staan fundamentele vrijheden altijd voorop. Met stip gaat het hier over het recht op veiligheid en fysieke integriteit. Als de overheid één kerntaak heeft, dan is dat zeker het beschermen van deze basisrechten.

 

Dat was ook één van de vertrekpunten van de parlementaire onderzoekscommissie, die een diepgaand onderzoek voerde naar wat er in onze systemen beter kan, zowel op het vlak van hulpverlening als voor het statuut van de slachtoffers, de veiligheidsarchitectuur en de bestrijding van radicalisme. De onderzoekscommissie heeft grondig werk geleverd, wat uitmondde in verschillende rapporten die samen meer dan 1.000 bladzijden bevatten. Er werden ook meer dan 400 aanbevelingen gedaan voor diverse diensten en overheden in dit land.

 

Met die aanbevelingen werd een belangrijke aanzet gegeven, maar daarmee is het werk natuurlijk niet af. Het is aan de verschillende diensten en overheden om ze zo snel mogelijk en zo goed mogelijk in de praktijk om te zetten. Om zeker te zijn dat niemand zou indommelen, werd er een opvolgingscommissie opgericht. Daarna werd de opvolging overgenomen door de verschillende bevoegde commissies, waaronder de commissie voor Justitie.

 

Het is voor ons belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Het stemt mij dan ook tevreden te horen en te lezen dat er al zo veel van de aan uw departement gedane aanbevelingen in uitvoering zijn.

 

Geen of toch weinig woorden, maar daden, dat typeert u en uw beleid. We vonden de aanbevelingen van de onderzoekscommissie dan ook terug als een rode draad in uw beleidsverklaring. We zien in het overzichtsrapport dat van de 142 aanbevelingen die aan Justitie waren gericht er 69 gefinaliseerd zijn, 54 lopende zijn, 2 gepland en dat slechts 17 van die aanbevelingen niet gepland zijn.

 

Mijn enige vraag is waarom die 17 aanbevelingen nog niet gepland zijn. Laten we het echter positief benaderen, dat betekent wel dat 125 van de 142 aanbevelingen aan u en uw diensten op het einde van de rit effectief gerealiseerd zullen zijn. Dat is een goed resultaat. Ik dank u voor de realisaties in de praktijk die er mee voor zullen zorgen dat onze samenleving weer een stuk veiliger zal worden in de toekomst.

 

01.09  Georges Dallemagne (Les Engagés): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses à nos questions et pour cet exposé. Plusieurs de mes questions sont arrivées assez tardivement, et vous n'avez pu vous y référer, mais elles recoupaient largement celles de mes collègues.

 

Votre exposé était fort substantiel, et je tiens à vous en remercier. Il est toujours agréable de constater que des réponses sont apportées au Parlement au sujet de questions essentielles qui nous mobilisent depuis des années. Ces attaques terroristes ont évidemment choqué notre pays en profondeur.

 

Cela étant, je voudrais revenir sur les remarques de mes collègues Pivin et Van Hecke. Il est exact qu'assurer un suivi parlementaire de ces recommandations reste compliqué. Plusieurs fois, j'ai émis une proposition en Conférence des présidents. Vous allez nous rappeler que c'est le Parlement qui organise lui-même ses travaux. Cependant, vous exercez également une influence sur de telles questions. Je ne comprends toujours pas. Par exemple, vous avez indiqué ne plus vraiment croire en la pertinence de joint decision centers et joint information centers. Il a aussi été question des nuances entre plusieurs rapports. Il serait intéressant d'en reparler, notamment avec le procureur fédéral. Vous-même, lorsque vous siégiez comme parlementaire, vous aviez voté cette recommandation. Pourquoi avez-vous changé d'avis? Vous nous montrez votre chef de cabinet, mais je suis sûr qu'il était d'accord, puisqu'il était quand même à la manœuvre à l'époque. Ce sont des sujets essentiels. Prendre au sérieux le Parlement et ses recommandations n'empêche pas qu'on puisse changer d'avis, mais alors on organise un débat et on entend les différentes parties: le procureur fédéral, les magistrats, etc.

 

Cela vaut aussi pour la Banque-Carrefour, puisque vous nous dites que ce n'est pas une finalité en soi et que l'essentiel est d'échanger les informations – d'autant plus qu'on le fait mieux qu'avant. Je suis persuadé que ces échanges se sont améliorés, mais nous savons également qu'ils se heurtent encore à plusieurs difficultés. À quoi bon se revoir année après année? Cela fait des années que nous recevons à peu près les mêmes réponses à propos des joint decision centers et des joint information centers. Le procureur fédéral a recommandé qu'ils soient étendus aux autres cours d'appel du pays. C'est très bien de le savoir, mais nous le savons depuis toujours.

 

Pourquoi cela ne se fait-il pas? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on a mis en place aujourd'hui des counterterrorism forums? Que sont ces forums? Cela ne figurait pas dans nos recommandations. Pourquoi fait-on des formules light là-bas? Par rapport à cela, vraiment, moi, je reviens et je ne comprends pas comment les collègues qui s'inquiètent un petit peu du fait que tout cela évolue, ne viennent pas en Conférence des présidents et ne soutiennent pas l'idée d'une commission de suivi. L'idée n'est pas de se voir toutes les semaines. On n'est pas obligé de se voir toutes les semaines mais au moins, on a une vision horizontale. On peut aller réinterroger les magistrats, les policiers, la société civile, le cas échéant, et on peut se voir à un rythme raisonnable. Nous sommes tous débordés mais quand c'est nécessaire, une fois par mois, quand ce n'est pas nécessaire, deux ou trois fois par an mais au moins, on a un travail sérieux de suivi de nos recommandations. Je réitère une fois encore cette demande de mettre en place une commission de suivi. J'entends bien mes collègues qui s'inquiètent de voir que certaines recommandations ne sont pas suivies. On a là un moyen et je ne comprends pas, je n'ai d'ailleurs pas obtenu de réponse, pourquoi on ne met pas en place cette commission.

 

Monsieur le ministre, on est obligé de prendre pour argent comptant ce que vous nous dites. Je me mets à votre place. Vous êtes ministre de la Justice. Vous dressez un tableau qui est globalement très positif. Oui, vous êtes ministre en charge de la Justice. On n'attend pas de vous que vous nous disiez: "J'ai tel problème. Je n'arrive pas à faire ceci. Je n'arrive pas à faire cela." Vous nous dressez un tableau qui est plutôt un tableau un peu édulcoré. Je ne vous en veux pas pour cela. Je voudrais simplement que d'autres acteurs nous donnent aussi leur part de vérité. Celle-là, on ne l'a pas aujourd'hui. C'était une remarque générale mais importante.

 

Deuxième chose, au sujet des victimes, monsieur le ministre, j'entends ce que vous nous annoncez. Vous nous annoncez un projet de loi pour les victimes qui ne sont pas couvertes par les assurances. Ce n'est pas du tout mais pas du tout ce qui était dans la proposition de la recommandation de notre commission d'enquête que vous avez adoptée. Je cite la commission: "Pour l'avenir, la Belgique se dote d'un système qui, au lieu d'offrir une aide subsidiaire qui contraint la victime à s'adresser elle-même aux organismes publics ou privés chargés de l'indemniser, prévoit la création d'un fonds qui pourra lui allouer dans les plus brefs délais des aides et indemnités, à charge de récupérer ce qui est dû par les compagnies d'assurance." On ne suit pas du tout ce principe majeur, fondamental qui est demandé par les victimes et vous allez avoir une réaction très vive des associations de victimes et de ma part également parce que si c'est cela que vous nous présentez, ce n'est pas acceptable.

 

Ce n'est pas acceptable. Je ne vais pas rappeler ce que mes collègues ont dit. Six ans d'abandon! Ils ont parlé de quelques mois mais en réalité, quand on voit les victimes aujourd'hui, bien sûr des choses ont été faites mais beaucoup sont encore en train de se battre pour obtenir des indemnités et beaucoup se plaignent encore de ne pas être suffisamment accompagnées, de ne pas comprendre ce qui se passe, d'être ballottés d'une assurance à une autre. Beaucoup ont été traitées de manière différente en fonction de leur régime d'assurance. On sait que les victimes de Maelbeek n'ont pas été traitées comme les victimes de Zaventem. Mais on continue à travailler dans ce régime-là et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas ce qui est réalisé dans d'autres pays qui sont confrontés au terrorisme comme la France ou l'Espagne. Ce n'est pas ce que nous avons recommandé. Franchement sur cette question, je suis vraiment extrêmement déçu – et je pèse mes mots – sur la proposition qui est faite encore six ans après par le gouvernement, malgré toutes les demandes, malgré tout ce qui a été dit, malgré toute l'insistance pour qu'on ne revictimise pas des victimes à travers un système qui, pour elles, est kafkaïen, où on les balade d'un système à l'autre.

 

Puisque c'est pour l'avenir, je vous demande de tenir compte de la recommandation fondamentale, sans parler du fait que ce sera encore long évidemment puisqu'on va d'abord s'adresser aux assurances avant de s'adresser au Fonds, qu'il y aura des plafonds, que ces plafonds ne correspondent absolument pas à la réalité des coûts que vont endurer ces victimes. Nous sommes encore dans un système qui est totalement, je pense, en dehors de ce qui avait été proposé, en dehors de ce qui est demandé et en dehors de ce qui est légitime et de ce que l'État peut faire. L'État l'a fait pour d'autres systèmes. L'État le fait pour les victimes de faute médicale, pour les victimes d'accident technologique, pour toute une série d'autres domaines. Franchement, pour le terrorisme, il n'y a absolument aucune justification de ne pas mettre en place un tel système.

 

Je ne vais pas revenir sur la Banque-Carrefour et les joint decision Centers, on en a parlé.

 

Je voudrais rapidement terminer sur la question du culte. Toutes sortes de remarques ont déjà été faites par mes collègues au sujet de l'évolution du radicalisme, du suivi. Il y a un élément dont vous n'avez absolument pas parlé, c'est la coopération internationale. Je pense qu'il est important de savoir comment fonctionne aujourd'hui la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme. Une série d'éléments ont été mis en place. Il aurait été intéressant d'avoir vos remarques en la matière.

 

Vous savez que j'ai notamment travaillé sur le cas d'Oussama Atar. Les Français opéraient en Belgique dès 2004 pour le cas Atar. On l'a appris lors du procès de Paris. Or la Sûreté de l'État n'a commencé à connaître Oussama Atar qu'en 2006. Donc pendant deux ans, des services de renseignement étrangers opéraient en Belgique sur un Belge, qui deviendra le cerveau des attentats, sans que cette information soit transmise aux services de renseignement belges.

 

Idem: les Américains ont détenu ce ressortissant belge dans les prisons irakiennes et ont très difficilement et très peu donné d'informations aux services de renseignement belges sur le cas de Oussama Atar. Autant je suis sévère sur les déficiences qui ont eu lieu en Belgique, autant il y a eu des déficiences à l'étranger et un manque de coopération internationale sur des éléments essentiels. Il aurait été intéressant d'avoir vos remarques à cet égard. Voilà quelque-uns des éléments que je voulais souligner ici. Merci beaucoup.

 

01.10  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, merci pour votre exposé, et pour ce qui est un travail assez compliqué, c'est-à-dire nous rendre compte de ce qui a été fait ou pas en matière de suivi de ce rapport rendu par la Commission d'enquête Attentats. Finalement, je reste un peu sur ma faim, en particulier sur un volet et j'y reviendrai.

 

Je reste aussi sur ma faim quant à l'honnêteté des réponses qui pu être apportées dans ce rapport. En effet, certaines recommandations sont présentées comme finalisées alors qu'elles ne le sont pas. Je trouve que c'est un manque de respect par rapport au travail effectué à l'époque. Vous dites que des recommandations ne seront finalement pas suivies, sans justifier les raisons qui motivent ce fait. Si elles ont été émises, il y avait une raison. Nous avions estimé à ce moment-là que c'était nécessaire. Vous avez commencé votre exposé de cette manière, en expliquant à quel point aujourd'hui la menace terroriste restait une réalité en Belgique. C'est la raison pour laquelle il est important pour nous tous de pouvoir tirer des leçons de ces attentats et de faire en sorte qu'à l'avenir, on anticipe les choses, et que l'on fasse en sorte que les victimes soient correctement prises en charge.

 

J'en viens donc au volet que je souhaitais aborder. À ce sujet, force est de constater que je reste cruellement sur ma faim. Vous êtes revenu sur énormément de volets et on sent qu'il y a un volontarisme de votre côté, mais pour les victimes, les démarches restent extrêmement compliquées et lourdes alors que le rôle de l'État était de les soutenir et de leur simplifier la vie.

 

Les victimes ont aujourd'hui l'impression de se retrouver une nouvelle fois victimes.

 

Monsieur le ministre, s'agissant du guichet unique, il était fortement attendu de leur part. Vous avez expliqué qu'un guichet central avait été mis en place et c'est sans doute la raison pour laquelle vous présentez cette recommandation comme finalisée dans votre tableau. Mais la question est de savoir en quoi consiste concrètement ce guichet. Ce guichet sur lequel travaille votre gouvernement ne serait destiné qu'aux futures victimes d'attentats. Or le rapport de la commission d'enquête était clair sur ce point, à savoir que l'urgence était d'anticiper les choses pour les futures victimes – je ne remets pas en cause la nécessité de mettre en place des choses pour les éventuelles futures victimes. Mais pourquoi n'a-t-on pas fait en sorte que ce guichet puisse être accessible aux victimes des attentats du 22 mars 2016? Ce n'est toujours pas le cas plus de six ans plus tard.

 

C'est assez incompréhensible, d'autant plus que cela pousse les victimes à chercher par elles-mêmes les informations ou à se référer auprès de certaines associations qui ont du se constituer pour pallier cela. Cela a notamment poussé des associations comme Life4Brussels à mettre en place des permanences juridiques. Aujourd'hui, on voit que des associations remplissent les missions qui auraient dû être remplies par l'État.

 

Monsieur le ministre, en ce qui concerne l'indemnisation, M. D'Haese évoquait le fait qu'un tiers des victimes ne seraient toujours pas indemnisées aujourd'hui. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre mais il y a trop de victimes qui ne sont pas encore indemnisées. Vous êtes revenu sur une série de raisons plutôt administratives propres à certains dossiers. Mais il y a aussi d'autres raisons sur lesquelles vous n'êtes pas revenu et qui sont pourtant assez interpellantes. Par exemple, certaines victimes n'ont jamais été identifiées, alors que c'était le devoir de l'État et qu'il avait toutes les informations pour le faire.

 

Lorsque vous vous rendez à l'aéroport, vous avez enregistré votre voyage, vous vous êtes peut-être déjà rendu à la porte d'embarquement. Lorsque vous êtes à Maelbeek, vous avez un abonnement. Vous avez badgé cet abonnement. Il y avait donc toute une manne d'informations qui nous permettaient d'identifier ces victimes et, par conséquent, d'aller vers elles pour leur prodiguer les informations dont elles avaient besoin pour faire valoir leurs droits. Cela n'a pas été fait.

 

Une autre raison pour laquelle certaines victimes n'ont pas été indemnisées, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu suffisamment de temps pour le faire car elles n'ont pas eu les informations. Et lorsqu'elles les ont eues, on leur a dit: "Désolé, le délai pour ce faire a expiré". Cela montre vraiment l'importance de mettre en place un guichet unique.

 

Il y a aussi le fait qu'à un moment donné, les victimes sont tellement fatiguées de devoir multiplier ci et là les expertises qu'elles n'ont plus la force d'aller au bout de leurs démarches. Enfin, d'autres victimes se sont d'abord adressées à leurs compagnies d'assurance mais n'ont in fine pas été indemnisées – pas du tout ou insuffisamment. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'elles arrivent par après auprès de la Commission pour l'aide financière, on leur dit à nouveau: "Désolé, c'est trop tard."

 

Par rapport à cela, il était quand même de bon sens de pouvoir leur simplifier la tâche. C'était l'idée de ce guichet unique mais, au lieu de cela, on voit qu'on a multiplié les interlocuteurs, les démarches, les procédures. On a un cumul entre les procédures subsidiaires et les procédures résiduaires. Et, dans tout cela, les victimes ne s'y retrouvent toujours pas.

 

Je reviens ainsi à ma question, à laquelle je n'ai toujours pas obtenu de réponse. Pourquoi les victimes des attentats du 22 mars ne peuvent-elles toujours pas bénéficier de ce guichet unique, alors que c'était la volonté de la commission d'enquête?

 

Une autre recommandation sur laquelle je voulais revenir est la mise en place d'une task force interfédérale. Vous nous confirmez qu'elle n'a plus été convoquée depuis 2018. Pourquoi? Si vous l'avez dit, ce serait bien de le réentendre. Pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais vous avez parlé très vite et donné énormément d'informations. Certaines choses m'ont sans doute échappé. Toujours est-il que cette task force était particulièrement indispensable, notamment pour ce qui concerne l'expertise unique des assurances. Vous nous avez expliqué qu'un avant-projet de loi piloté par le ministre Dermagne est sur les rails pour l'indemnisation des victimes.

 

Il est plus que temps que cela parvienne au Parlement pour que nous puissions en débattre, parce que les échos médiatiques que nous en recevons sont assez inquiétants, notamment quant à une éventuelle discrimination à l'encontre des victimes étrangères. Or, à l'époque, nous étions d'accord pour admettre que les victimes – qu'elles soient belges ou non – devaient pouvoir être correctement indemnisées et qu'elles ne devaient pas être discriminées sur la base de leur nationalité. Apparemment, ce ne serait pas le cas dans cet avant-projet. Nous sommes donc fortement inquiets. Et puis, la question de l'expertise unique ne serait toujours pas prévue, alors que les victimes sont épuisées des expertises multiples.

 

Par ailleurs, certaines victimes se heurtent à des difficultés avec leur compagnie d'assurance. On a observé plusieurs cas pour lesquels les assurances protection juridique étaient censées intervenir, alors qu'elles ne l'ont pas fait. C'est la raison pour laquelle des associations ont dû intervenir pour que les victimes puissent en bénéficier. Dès lors, j'ose espérer que vous soulèverez ce point auprès de votre collègue compétent.

 

Vous avez également souligné que, désormais, les dommages psychologiques seraient pris en charge, car ce n'était pas acquis au départ. Pouvez-vous me confirmer cette évolution qui intégrerait les dommages dans le taux d'invalidité de 10 % qui fut légalement fixé par le précédent gouvernement pour faciliter les indemnisations? De quelle manière cette prise en charge s'organise-t-elle? Je peux vous citer un exemple très concret. Aujourd'hui, les victimes qui sont mineures d'âge sont reçues par des médecins experts qui ne sont pas habilités à recevoir des jeunes enfants sans la présence de pédopsychiatres – dont l'expertise est évidemment fondamentale. Quel est votre point de vue à ce sujet? Une concertation avec le ministre de la Santé est-elle en cours?

 

Ensuite, vous nous indiquez que les ambulanciers et les policiers qui ont été blessés et ont, par conséquent, été victimes de ces attentats peuvent se faire indemniser auprès de leur employeur. Sans doute, mais ce n'est qu'une possibilité, comme vous l'avez très justement rappelé. De plus, la théorie ne correspond pas toujours à la pratique. Or c'est bien ce qui nous intéresse. Il faut se demander si toutes ces victimes ont été effectivement indemnisées et n'ont pas simplement disposé de la possibilité de l'être. Il s'agit là d'une nuance énorme.

 

Pour ce qui concerne ma question relative aux associations de victimes et à leur reconnaissance, vous ne m'avez pas répondu. Je reste cruellement sur ma faim. Vous ne pouvez pas dire dans votre rapport que, conformément aux conclusions de la commission d'enquête, toutes les victimes sont aujourd'hui reconnues et soutenues sur le plan administratif et financier, alors que c'est parfaitement faux.

 

Je prends l'exemple de l'association Life4Brussels qui, aujourd'hui, ne dispose que d'un petit subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour prendre en charge près de 500 victimes.

 

Pourquoi, alors que votre rapport de suivi affirme que l'ensemble des associations sont reconnues, cela n'est-il pas le cas? En tout cas, il n'existe pas de prise en charge, de soutien fédéral.

 

Vous avez évoqué ce fameux projet de coaching de victimes, à propos duquel je vous ai interpellé à plusieurs reprises. Il y a finalement un double problème par rapport à cela. Tout d'abord – et c'est une des raisons pour lesquelles je vous ai interpellé si souvent –, ce subside de 200 000 euros n'a été accordé qu'à une des deux associations qui soutiennent les victimes. Cela pose quand même fondamentalement question. Ensuite, par ce projet de coaching, on normalise une situation qui n'est pas normale; à savoir que ce sont ces associations qui remplissent des missions qui auraient initialement dû être remplies par les autorités.

 

Vous nous dites que ce projet fonctionne parce que 146 victimes auraient été contactées par les coachs. Mais vous nous dites aussi que certaines victimes, au nombre de six, je pense, auraient demandé à ne plus être soutenues. Il aurait été intéressant de se demander pourquoi. Pourquoi ces victimes contactées par les coachs ont-elles décidé d'arrêter de travailler avec eux? N'est-ce pas l'occasion d'évaluer la réelle efficacité ou non de ce projet de coaching? Ce serait quand même la moindre des choses, compte tenu du montant important qui y a été alloué.

 

Sans compter que le chiffre de 146 victimes que vous évoquez est très en deçà du nombre de victimes prises en charge aujourd'hui par Life4Brussels.

 

Je terminerai par un autre point, qui concerne un autre volet. J'ai introduit une question concernant le suivi législatif de certaines recommandations, en particulier en ce qui concerne la Sûreté de l'État, le secret professionnel et l'obligation d'information des services de renseignement, donc ce qui concerne l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

 

Votre rapport de suivi nous dit que le suivi de cette recommandation n'est pas programmé. En d'autres mots, il n'y aura pas de suivi. Vous l'avez confirmé en disant que des mécanismes de coordination ont déjà été mis en place. Il aurait été intéressant pour nous de savoir quels sont ces mécanismes de coordination qui justifient que cette recommandation ne sera pas mise en œuvre.

 

01.11  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de minister, dank u voor uw zeer uitvoerig antwoord. Het is duidelijk dat vergaderingen als deze een meerwaarde kunnen betekenen, omdat de parlementsleden, de minister en zijn kabinet en de actoren op het terrein elkaar alert houden. Ook wij worden door deze vergadering alert gehouden, om zo voortgang te vinden.

 

Collega's, ik heb natuurlijk ook enkele kritische geluiden gehoord. Sommigen vonden dat er weinig was gebeurd. Ik wil u evenwel suggereren om de aanbevelingen van andere parlementaire onderzoekscommissies te lezen en na te gaan wat daarvan geworden is, en die dan met deze te vergelijken. Ik vind toch dat wat hier wel gebeurd is en ingevuld geworden is, zijn verdienste heeft.

 

Ik kom tot een paar specifieke punten.

 

First things first, ik heb het uiteraard over de slachtoffers. Collega D'Haese, ik had samen met u liever gehad dat dit proces niet voor het hof van assisen zou komen. Dat vergde echter een bijzondere meerderheid, die wij niet hebben gevonden. Ook de slachtoffers hadden dat gewenst, maar wij zijn er niet in geslaagd. Nu moeten wij van de bestaande procedure voor het hof van assisen het beste proberen te maken. U hebt terecht gewezen op de gevaren en de risico's die ter zake bestaan, naast de allicht lange duur van de procedure.

 

Mijnheer de minister, u hebt erop gewezen dat de slachtoffers en de burgerlijke partijen geassisteerd zullen worden door justitieassistenten van het federaal parket. Maar zijn die voldoende talrijk om de massa burgerlijke partijen te begeleiden?

 

Het gaat natuurlijk niet alleen om de burgerlijke partijen. Er zijn ook getuigen. Er zijn ook magistraten. Die verdienen ook hulp en begeleiding, opdat er niets fout zou lopen. Ik durf er niet aan te denken dat wij ook nog naar Cassatie zouden moeten gaan en dat wij de procedure zouden moeten overdoen, met alle kosten en vooral met alle emoties van dien voor de burgerlijke partijen.

 

U had het over de slachtoffercoaches, wat toch een novum is. Niet iedereen wenst daar een beroep op te doen. Wij respecteren dat. De vraag is of het aantal coaches volstaat voor diegenen die er wel een beroep op wensen te doen? Zijn er wachttijden als slachtoffers daar een beroep op willen doen? Het zou mogelijk een laatste optie kunnen openen voor zij die voorlopig hebben gezegd er geen beroep op te doen. Het kan zijn dat de emoties die het proces zal teweegbrengen die behoefte wel doet ontstaan bij diegenen die dat tot nu toe geweigerd hebben. Kunnen die daar dan nog een beroep op doen?

 

Inzake de vergoeding heb ik er begrip voor dat nog niet alles is vergoed. Expertises, vooral medische en psychologische expertises, kunnen veel tijd vergen, hoewel sinds de feiten wel al enige jaren zijn verlopen. Zeshonderd dossiers is echter een groot aantal. De bedragen die zijn uitgekeerd, doen mij vermoeden dat het merendeel van de dossiers gelukkig is en wordt afgehandeld door de rist verzekeraars en zorginstellingen.

 

Ten eerste, hebt u een zicht daarop? Is er op dat vlak veel achterstand?

 

Ten tweede, kunnen wij geen tandje bijsteken? Ik kan mij immers inbeelden dat bij de slachtoffers de druk en de behoeftes groter zullen worden in de aanloop naar het assisenproces en tijdens dat proces.

 

Mag ik ter zake een suggestie doen? Ik ben immers enigszins verrast door het bedrag van de voorschotten dat u vermeldde. Dat ligt voor mij relatief laag. Ik kan mij inbeelden dat een deel van de procedures die nog niet zijn afgehandeld, te maken hebben met lopende medische en psychologische procedures. Er zouden echter tussentijdse verslagen kunnen worden gemaakt en op basis daarvan versneld voorschotten worden uitgekeerd.

 

Mijn suggestie is de volgende. Wij stellen vast op het terrein dat veel mensen na hun pensionering bereid zijn links en rechts nog wat te helpen. Dat gebeurt in het onderwijs en in de zorginstellingen. Ik ben ervan overtuigd dat veel magistraten die nu net op pensioen zijn gegaan en expertise hebben op het niveau van de afhandeling van schadedossiers, bereid zijn een handje toe te steken. Kunnen zij niet extra worden geëngageerd? Dat kan eventueel ook gelden voor gepensioneerde dossierafhandelaars van verzekeraars. Zij zijn onafhankelijk geworden door hun pensionering en hebben expertise op het vlak van schadeafhandeling. Zij kunnen de komende maanden bij voorrang helpen om misschien nog een tandje extra bij te steken.

 

Een belangrijke aanbeveling is de aanbeveling inzake de kruispuntbank. U verwijst in uw nota naar de visienota 2020, die is goedgekeurd. Daarin is deels verwezen naar beheersafspraken die tussen de verschillende actoren en tussen Justitie en politie dienen plaats te vinden. Wat is de stand van zaken op het vlak van die beheersafspraken?

 

De onderzoekscommissie heeft geen nieuwe databank gesuggereerd, maar vroeg wel als het ware een koepel boven de bestaande databanken bij de diverse veiligheidsinstanties, met een veilige interconnectie. Vandaar mijn vraag, quid met die beheersafspraken? U hebt gesproken over de middelen omtrent de beveiliging van het systeem, maar ik vraag ook naar de organisatie van die koepel zelf. Wat is daarvan de stand van zaken?

 

Een volgend punt is het Executief van de Moslims, waar we tijdverlies vaststellen. Voortgang daarin is natuurlijk belangrijk, onder meer omdat het Executief van de Moslims verantwoordelijkheid draagt voor de aanduiding van islamleerkrachten en imams. Is er ook daar een vertraging, levert dat problemen op? Daarnaast werd de erkenning van de Grote Moskee terecht ingetrokken, maar het was de bedoeling dat die moskee ondertussen tijdelijk beheerd zou worden door het Executief. Hoe wordt de Grote Moskee op dit ogenblik beheerd, nu het vernieuwd Executief van de Moslims nog op zich laat wachten?

 

Omtrent de strafuitvoeringsrechtbanken is in de nota terecht opgemerkt dat zij correcte en volledige informatie dienen te ontvangen om correct te kunnen oordelen over eventuele voorwaardelijke invrijheidsstelling. Gegevensuitwisseling tussen de veiligheids- en inlichtingendiensten en de strafuitvoeringsrechtbanken, rechtstreeks en onrechtstreeks, is daartoe natuurlijk cruciaal. Mijn bezorgdheid over die informatiedeling is de vraag of dat op tegensprekelijke wijze gebeurt. Meer bepaald is de vraag of dat gebeurt conform de wet op de externe rechtspositie, meer in het bijzonder conform de artikelen 31 en 32 van die wet. Uw kabinetschef kent die materie. Als er tegensprekelijkheid is, kan cassatieberoep vermeden worden.

 

Tot slot heb ik nog een nieuwe vraag. Wanneer u of uw kabinetschef deze vraag nu niet kunnen beantwoorden, zal ik ze indienen als een schriftelijke vraag. Het betreft de rol van de internationale providers die een verplichting hebben om mee te zorgen voor de ontsleuteling van communicatieapplicaties waardoor inlichtingendiensten toegang kunnen hebben tot bepaalde informatie. U hebt tijdens de bespreking van het wetsontwerp dataretentie onder meer gewezen op de wettelijke verplichting van die ontsleuteling.

 

In uw nota verwijst u naar het feit dat ook op Europees vlak de neuzen wat dat betreft in dezelfde richting moeten staan. Kunt u ons meedelen wat de stand van zaken is? Mijn bezorgdheid is de volgende. Sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, zijn terrogevoelig, zoals ook het onze vanwege onder meer de Europese Commissie en de NAVO die hier gevestigd zijn. Er zijn echter andere landen die minder terrorismegevoelig zijn, waardoor daar de druk om hierin vooruitgang te boeken veel lager is dan in ons land. Moeten wij op elk land wachten? Hier is immers voortgang vereist en wij mogen zeker niet het tempo van de traagste landen aanhouden. Als de voortgang in die ontsleutelingsprocessen te traag verloopt, zouden wij immers informatie ontberen die incidenten zou kunnen voorkomen.

 

01.12 Minister Vincent Van Quickenborne: Collega's, zoals de heer Pivin heeft gezegd, is het rapport de manier waarop we het best werken, met een duidelijk overzicht van wat er is uitgevoerd en wat niet.

 

M. Dallemagne dit que c'est un rapport optimiste et demande s'il est bien concret et correct. Ce que nous donnons, ce sont les faits. Si nous disons "non programmé", c'est qu'il n'y a pas de programmation. Le contrôle parlementaire est une chose mais je ne suis pas contre des auditions, des invitations. Cette semaine, j'ai été chaque jour au Parlement. J'ai davantage vu les parlementaires que ma femme. C'est mon boulot, et cela vaut pour vous aussi. Je n'ai aucun problème.

 

Als dat de werkwijze van deze commissie wordt, dan wil ik mij daarnaar schikken. Ik zal nooit zeggen dat u dat zo moet doen, mevrouw de voorzitster, maar als dat uw oordeel is, dan zal ik aanwezig zijn en antwoorden. Het feit dat wij dit zo concreet met teksten en kleuren aangeven, bewijst toch dat we hiermee bezig zijn, dat we dit ernstig nemen, dat we luisteren naar wat u zegt.

 

Est-ce que cela signifie qu'il faille exécuter toutes les recommandations? Est-ce que cela veut dire qu'il faille exécuter sine qua non les décisions prises par cette commission et par la plénière et tous les membres qui ont voté?

 

Kunnen er op een bepaald ogenblik geen andere inzichten ontstaan? Kunnen in de beschrijving van de aanbevelingen misschien een aantal subtiliteiten niet helemaal juist ingeschat zijn? Zijn er na verloop van tijd gewijzigde inzichten? Volgens mij is dat het geval. Met andere woorden, ik meen niet dat u kan zeggen dat alle aanbevelingen stricto sensu helemaal uitgevoerd moeten worden zoals ze er staan. Als ze niet of anders worden uitgevoerd, moet dit wel uitgelegd kunnen worden. Er moet daarover een debat worden gevoerd, zoals het debat over de Joint Information Center (JIC) - Joint Decision Centers (JDC) en de fora counterterrorism. In Brussel is er een JIC - JDC en op andere plaatsen zijn er contraterrorismefora in de LTF's.

 

Oui, j'ai dit qu'un débat était en cours.

 

Dat debat wordt nu gevoerd in het Coördinatiecomité. Het is geen probleem om daarover een debat te hebben hier in het Parlement, met de pro's en contra's. Wij zijn daartoe bereid.

 

Dan kom ik aan een debat dat hier vaak terugkomt. Het spijt mij dat ik steeds hetzelfde antwoord moet geven. Het Garantiefonds staat in de aanbevelingen.

 

On dit qu'il faut s'orienter vers un fonds. C'est vrai que cela figure dans le rapport. Mais le précédent gouvernement a décidé de ne pas mettre en place celui-ci, tout comme cela sera le cas de ce gouvernement, monsieur Dallemagne. Ce n'est pas nouveau. Je l'ai déjà dit dans cette commission. Le choix du gouvernement est de s'orienter vers un projet de loi porté par le ministre de l'Économie. On m'interroge sur la question de savoir s'il y a notamment des discriminations. Vous pouvez inviter mon collègue, Pierre-Yves Dermagne, pour qu'il vous explique son projet. Je sais qu'il a déjà répondu en séance plénière à une question sur le sujet. En la matière, des explications sont effectivement nécessaires.

 

Dan kom ik bij de concrete vragen.

 

Collega D'Haese, u vroeg terecht of er genoeg wordt samengewerkt. Ik kan u zes voorbeelden geven van samenwerking. Zo is de Strategie Terrorisme, Extremisme en Radicalisering een voorbeeld van samenwerking met de minister van Binnenlandse Zaken, andere ministers en de gefedereerde entiteiten. Het wetsontwerp dat wij nu behandelen in deze commissie, over de virtual agents, betreft een samenwerking met Defensie, met de ADIV. Het inlichtingenstuurplan is een samenwerking tussen de Veiligheid van de Staat en de ADIV. De uitbreiding van de steundiensten van OCAD is opnieuw een voorbeeld van samenwerking. De projecten rond disengagement zijn een voorbeeld van samenwerking met de Gemeenschappen en de justitiehuizen. Wij werken ook een koninklijk besluit uit om het protocol tussen de Veiligheid van de Staat en EPI te vernieuwen, dat is opnieuw een voorbeeld van samenwerking. Met andere woorden, er is heel veel samenwerking en synergie, meer dan het geval was voor 2016. Die lessen zijn getrokken.

 

U vroeg wat de prioriteiten zijn in dit document. Ik denk niet dat uw vraag is om de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie te prioriteren, om te zeggen dat de ene belangrijker is dan andere. Neen, wij proberen ze allemaal uit te voeren en als wij ze niet uitvoeren of ze anders uitvoeren, willen wij dat ook uitleggen.

 

Voor Justitie bijvoorbeeld zijn het gevangenisbeleid ten aanzien van radicalisering, de veiligheidsarchitectuur in het kader van de Strat TER en het beveiligd informatienetwerk allemaal prioriteiten. De versterking van de inlichtingendiensten, van de VSSE, heb ik vermeld.

 

Collega D'Haese, u zei ook dat er een gap is, als men bekijkt hoeveel dossiers afgehandeld zijn en hoeveel er nog in behandeling zijn. Dat is juist, maar ik heb ook uitgelegd dat er in 2020 nog 500 nieuwe dossiers zijn ingediend, op het ogenblik waarop de deadline was verstreken. Mevrouw de voorzitster, ook daarop heb ik geantwoord. Er was een deadline en wij hebben die niet verlengd. Die is verstreken nog voor ik minister van Justitie werd. Het zou zeer vreemd zijn die te hernieuwen als ze reeds verstreken is.

 

Collega Verherstraeten, er werden ook nog dossiers ingediend in 2020. Niet alle dossiers dateren uit 2016, er zijn ook recentere dossiers. U kunt gerust de heer Oldenhove van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redder uitnodigen. Hij is ook een voorbeeld van een civil servant, die u precies zal uitleggen waarom bepaalde dossiers nog niet zijn afgehandeld. Men houdt dat daar minutieus bij. Dat is belangrijk om te zeggen.

 

Mijnheer D'Haese, wat de problematiek van de assisenprocedure betreft, verwijs ik naar wat de heer Verherstraeten heeft geantwoord op de vraag waarom er een assisenprocedure komt. De vorige regering is er niet in geslaagd een tweederdemeerderheid te vinden, de huidige regering ook niet. Men kan dat een drama noemen, maar dat is de realiteit. Als men geen tweederdemeerderheid vindt, in de vorige noch in de huidige legislatuur, betekent dit dat er daarvoor geen draagvlak is in het Parlement. Dat is de realiteit. Om de Grondwet te wijzigen, heeft men een tweederdemeerderheid nodig. U kunt zeggen dat het een schande is dat de minister van Justitie dat niet oplost, maar ik houd rekening met het Parlement. Dat is mijn verdomde opdracht. Het Parlement is de wetgevende macht en heeft voorrang op de uitvoerende macht.

 

Wil dat zeggen dat wij niets doen? Wij zijn dat proces al jaren minutieus aan het voorbereiden. Dat is niet alleen mijn verdienste, maar ook die van de heer Geens, die al in 2019 is gestart met de aparte site Justitia, waarin miljoenen euro's zijn geïnvesteerd. Die site wordt nota bene ook voor andere processen gebruikt. Ik ben onlangs nog ter plaatse geweest met de federale procureur en mensen van het federaal parket, om ons te vergewissen van de minutieuze voorbereiding door het openbaar ministerie en de FOD Justitie, in samenwerking met de Gemeenschappen. Daar is intussen al maanden aan gewerkt. Er waren verplaatsingen naar Parijs. Wij hebben ook het geluk dat het proces in Parijs ons veel heeft bijgeleerd. Het zal inderdaad een zeer zwaar proces worden. Dat geef ik toe, dat wisten wij ook bij het begin. Wij doen er alles aan om het goed te begeleiden.

 

U vroeg of er nog een wetgevend initiatief komt. Omtrent bepaalde specifieke modaliteiten zullen wij dat doen, maar als de vraag is of wij assisen nu nog gaan hervormen, dan is het antwoord neen. Dat is trouwens ook niet nieuw. Wij hebben dat gezegd van bij het begin, toen wij het debat hebben gevoerd over terrorisme en assisen. Dat was nog via videoconferentie, denk ik, in de commissie voor de Grondwet. Ik wil daar iedere keer op terugkomen, maar ik vrees dat ik u iedere keer hetzelfde zal vertellen.

 

Als men aan vier experts vraagt naar de kruispuntbank veiligheid, dan krijgt men vijf verschillende antwoorden. Een kruispuntbank veiligheid klinkt goed – ik heb daarover vrij precies geantwoord – maar het belangrijkste is de geest die achter de kruispuntbank veiligheid schuilgaat, namelijk dat men informatie deelt via bepaalde mechanismen. Ik heb dergelijke mechanismen beschreven, bijvoorbeeld het feit dat de inlichtingendiensten en de politie toegang hebben tot elkaars data. Voor mij gaat de kruispuntbank veiligheid echter ook over de fameuze beveiligde infrastructuur – dat secure communications network – die wij op dit moment niet of slechts zeer gebrekkig hebben in ons land. Nu heet dat BINI. Als een minister vandaag in ons land wil telefoneren naar een collega in het buitenland met een beveiligde lijn, dan moet hij naar een ambassade gaan.

 

Dat is de realiteit in ons land, een realiteit die we hebben geërfd. Wij gaan dat nu aanpakken, we investeren daar ook veel geld in. Er zijn middelen voor vrijgemaakt, 30 miljoen euro om te investeren in dat nieuwe project. Volgens mij is dat ook een element van de kruispuntbank veiligheid.

 

Collega Metsu, u verwees naar de slachtoffercoaches, waarop slechts 10 % van de slachtoffers een beroep doet. Die coaches zijn echter nog maar enkele maanden geleden gestart. Mijn excuses dat ik ze niet in het leven heb geroepen in 2016, 2017, 2018 en 2019. Mijn fout. Ik heb dat niet kunnen doen. Ik heb het van bij het begin gedaan. U zegt zeer terecht dat u die mensen hebt ontmoet en ik stel voor dat andere collega's dat ook doen. Men spreekt daarover en maakt altijd het proces van de ene vereniging tegenover de andere, maar voor mij is niet de vereniging belangrijk, wel of het goede coaches zijn en of er voldoende zijn. Dat is een legitieme vraag, ook van collega Verherstraeten. Zij hebben na enkele maanden werking ondertussen 146 slachtoffers ontmoet. Op dit ogenblik hebben we nog geen signaal gekregen dat er te weinig zijn en zij het werk niet zouden aankunnen. Zou dat het geval zijn, dan moeten we waarschijnlijk meer doen. Ik heb inderdaad niet van alle slachtoffers, maar wel van verschillende, positieve feedback gekregen, collega Metsu. Ik was bij een vergadering in het Europees Parlement met commissaris Johansson en heb daar de coaches voorgesteld. Die vond dat een zeer interessant idee.

 

Mme Rohonyi dit que l'État doit le faire. Mais non! C'est une idée qui vient notamment d'une association de victimes. Une association, oui, mais ce n'est pas mal. Si les associations ont des idées, elles peuvent toujours me les proposer. Il ne faut pas toujours se fixer sur une association. Ce n'est pas à l'État de le faire. L'État subventionne.

 

We betalen dat, maar het feit dat dat gebeurt door een vereniging is net de kracht ook dat de samenleving samenwerkt met de overheid en dat de overheid niet alles moet doen. We betalen hen, we laten hen niet alles zelf doen. Het feit dat het door hen wordt gedaan, is juist de kracht van het middenveld. Daar gaat het over.

 

Mijnheer Metsu, u had het over het fonds. De vorige regering en deze regering hebben gekozen voor een andere weg, namelijk die van het wetsontwerp van de heer Dermagne. U vraagt respect voor slachtoffers van terreur. De mensen zijn geen machines. Slachtoffers verdienen uiteraard respect, maar we moeten ook respect hebben voor de diensten die slachtoffers begeleiden. De dienst Slachtofferonthaal van het federaal parket of de dienst Slachtofferonthaal van de Gemeenschappen zijn ook geen machines. Zij blijven niet onbewogen bij al het leed dat mensen hebben meegemaakt.

 

Mevrouw Pellens van het federaal parket, mevrouw Van Wymersch, procureur des Konings in Halle-Vilvoorde bijvoorbeeld gaan een-op-een gesprekken aan met slachtoffers. We hebben het slachtofferonthaal van het federaal parket versterkt. We doen al het mogelijke om samen met de justitiehuizen de slachtoffers op de juiste manier te begeleiden. Het zijn niet de justitieassistenten van het federaal parket die de begeleiding zouden doen, het zijn justitieassistenten van justitiehuizen die tijdens het proces de begeleiding zullen doen. Ook daar lopen de voorbereidingen met de Gemeenschappen volop om ervoor te zorgen dat dat goed gebeurt. Ik wil de Gemeenschappen ook bedanken voor de financiële inspanningen om voldoende justitieassistenten te voorzien tijdens het proces.

 

Collègue Vajda, merci pour vos questions également. Il est vrai qu'une des difficultés est la durée de ce procès. Mais c'est le choix des assises qui a été fait et par définition, cela prendra beaucoup de temps. Nous devons refaire tout le procès depuis le début.

 

Dat is de eigenheid van assisen.

 

Notre idée pour les victimes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas suivre de très près ce processus est de copier l'idée d'une web radio qui vient de Paris. Cela a très bien fonctionné à Paris. On en est très content. En même temps, on exige aussi beaucoup des services concernés, tant la Fédération Wallonie-Bruxelles que la Communauté flamande qui ont, comme je l'ai dit en néerlandais - et je m'en excuse -, investi beaucoup dans les assistances juridiques supplémentaires à cette fin.

 

Collègue Vajda, si d'autres associations de victimes me demandent d'être reconnues, il est évident que nous examinerons cette question sérieusement, comme nous l'avons fait pour V-Europe et Life4Brussels. C'est clair.

 

Pour répondre à votre question sur les articles 29 et 19, comme je vous l'ai dit, avec le fonctionnement du JIC et JDC, on a trouvé un système d'échange d'informations. On a évalué cette recommandation. La commission BIM elle-même a évalué le fait qu'une modification législative n'était pas nécessaire.

 

En ce qui concerne votre question sur l'islamisme et l'islam, vous avez tout à fait raison. L'islamisme rejette les normes et les valeurs occidentales, favorise le séparatisme socioculturel et rejette finalement l'ordre juridique existant. L'islamisme est fortement lié aux États. Les usines de l'islamisme, ce sont les Frères musulmans, le wahhabisme, le salafisme, l'islamisme turc, l'islamisme iranien. Une stratégie multidimensionnelle contre l'islamisme est nécessaire. Et bien évidemment, cela n'a rien à voir avec l'islam. C'est très clair.

 

En ce qui concerne l'Exécutif, je suis bien conscient de la difficulté de ma tâche et des problèmes, qui durent déjà depuis longtemps.

 

Mijnheer Van Hecke, wat betreft de aanbevelingen die niet werden uitgevoerd bij de Veiligheid van de Staat, ook dat werd heel meticuleus afgewogen. Zo wordt bijvoorbeeld voor het verwijderen van internetcontent uiteindelijk niet de VSSE, maar wel de politie als enige aangewezen. De behoefte die aan de basis lag van de aanbeveling over de fusion cells werd ingevuld via het systeem van het JDC.

 

Het koppelen van de gegevensbanken van de VSSE en de ADIV werd ingevuld via de gemeenschappelijke platformen, waardoor alle relevante informatie in realtime wordt samengelegd en behandeld. De gezamenlijke strategie voor de Veiligheid van de Staat en ADIV is er enkel voor die domeinen die overlappen, zijnde via het inlichtingenstuurplan. Vergeet echter niet dat de finaliteit van beide diensten fundamenteel verschilt. De ADIV is een militaire dienst, wiens focus anders is. Anders zou een fusie uiteraard voor de hand liggen. Wat betreft de aanbeveling over Europol, is de VSSE geen politiedienst, maar er is wel een liaisonofficier geïnstalleerd.

 

U ziet dat de aanbevelingen niet bewust genegeerd zijn, maar dat er soms een andere invulling is gegeven, waardoor de concrete aanbeveling niet gepland staat. Het is dus zeker geen kwestie van inertie. Zo werkt mijn kabinet niet, zo werken onze diensten niet. Wij gaan meticuleus te werk. Als er 100 aanbevelingen zijn, moeten er ook 100 antwoorden zijn.

 

Ik kom bij de vraag over het JDC. Ik wil dat debat gerust voeren. Het wordt gevoerd in het coördinatiecomité, maar ik ben bereid om dat debat ook hier met u te voeren.

 

Wat de informatie-uitwisseling tussen de inlichtingendiensten in de zaak-Conings betreft, wil ik heel duidelijk zeggen dat het dossier-Jürgen Conings op de LTF werd besproken, maar dat de ADIV daar niet aanwezig was. De informatie werd via nota's aan de ADIV bezorgd, die daar onvoldoende mee heeft gedaan. Dat werd trouwens letterlijk door het comité I bevestigd in zijn rapport.

 

U had ook een vraag over bladzijde 29, meer over de samenwerking tussen de inlichtingendiensten. In het nieuwe inlichtingenstuurplan dat deze maand aan mij wordt voorgelegd, spreken beide inlichtingendiensten af om ook een gemeenschappelijk platform op te richten voor contra-extremisme.

 

Ook voor het cyber- en wetenschappelijk en economisch potentieel wordt een platform opgericht. Dat betekent dat de capaciteiten worden gebundeld. Ook voor de contraspionage is een doorgedreven synergie voorzien. De diensten hebben die boodschap echt wel begrepen. Ik heb de indruk dat er bij de nieuwe leiding van de ADIV en de VSSE absolute bereidheid is om veel meer te doen, maar een fusie is natuurlijk niet aan de orde. De VSSE kan onze troepen in het buitenland moeilijk gaan beveiligen.

 

U hebt gelijk, het is een vergetelheid van ons om FAST niet te vermelden, maar die dienst is inderdaad versterkt. FAST heeft onlangs opnieuw bewezen dat het goed werk levert bij het opsporen en de vraag tot overlevering van de man in Nederland, die volgens bepaalde media zogezegd in Ibiza was, maar dat was niet het geval. Men belt dan naar de minister om te vragen hoe het komt dat hij in Ibiza zit, maar hij zat niet in Ibiza. FAST heeft die zaak heel snel opgelost met de collega's van Nederland. Dat is ook een bewijs dat FAST op het vlak van internationale samenwerking in een zeer goed netwerk zit.

 

Het debat over de capaciteit zullen we op 15 juni voeren. Dat wordt een zeer boeiend debat. We gaan nu geen voorafnames doen.

 

Monsieur Aouasti, il s'agit effectivement de work in progress. Vous avez notamment parlé des recrutements. L'effort consenti pour la Sûreté de l'État est impressionnant. On doit passer d'environ 500 à 1 000 personnes. On en est déjà à 747, aujourd'hui. C'est la preuve que les choses avancent, ce qui est déjà une bonne chose.

 

En outre, comme je l'ai déjà dit à de multiples reprises, un effort supplémentaire doit être fait pour la PJF.

 

Pour ce qui concerne les coaches, le système d'évaluation de ceux-ci est prévu d'un point de vue réglementaire. Aujourd'hui, il est encore trop tôt pour se prononcer. Mais, comme vous l'avez dit, une première évaluation est prévue encore cette année.

 

Vous avez notamment posé la question de savoir si les services ne peuvent pas simplement ignorer des recommandations. J'ai déjà répondu à cette question. Je répète donc que non. Il peut y avoir de bonnes raisons pour procéder autrement, mais cela doit se faire de manière transparente. C'est d'ailleurs le but du reporting et de la discussion que nous avons ici aujourd'hui.

 

Monsieur Pivin, je vous remercie pour vos fleurs, mais aussi pour le pot de fleurs! Nous attendons votre question écrite à laquelle nous répondrons.

 

En ce qui concerne Jürgen Conings, page 4 du rapport, toutes les personnes de la BDC (la Banque de données commune) sont contrôlées pour savoir si elles détiennent un permis de port d'armes et la TFL discute de l'opportunité de soumettre un rapport au gouverneur pour l'évoquer. C'est donc prévu. Ce processus ne porte pas uniquement sur la personne concernée, mais aussi sur les membres de sa famille ou les personnes vivant avec elle. Ce n'est pas un secret que les personnes de l'extrême droite ont une prédilection pour les armes à feu. Pour l'adaptation légale de la BDC que nous préparons, nous voulons faire en sorte que ces mécanismes se déclenchent automatiquement. Nous conférerons plus de muscles à la BDC. Il s'agira d'examiner systématiquement quelle mesure est la plus appropriée pour chaque cas: le retrait du permis de port d'armes, une habilitation de sécurité, alerter l'employeur et autres.

 

Les recommandations de la police se trouvent dans notre rapport, mais c'est un accord explicite avec la ministre de l'Intérieur qui veillera à l'exécution de ces recommandations. Toutes les questions trouveront des réponses.

 

U kunt de afspraak vastleggen op 21 juni in de commissie voor Binnenlandse Zaken.

 

C'est ma collègue de l'Intérieur qui apportera toutes les réponses relatives à la police. C'est un accord conclu entre les deux cabinets.

 

J'en viens à la question relative aux réseaux sociaux et à la Sûreté de l'État. Nous avons déjà augmenté notre capacité. Au moment des attentats, quatre agents y travaillaient. Aujourd'hui, nous en sommes à quinze enquêteurs à plein temps, chargés de recueillir des renseignements, tant par une surveillance passive que par le recours à des agents virtuels. Vous savez que nous sommes en train d'élaborer la loi pour y apporter plus de technicité. Le service reste en contact avec les principales plateformes pour obtenir des données. Dans le domaine du contre-terrorisme, cela se passe très bien. Des mesures importantes ont été prises à cet égard depuis les attentats.

 

Les informations sont partagées avec le tribunal d'application des peines (TAP) via les fiches administratives de la BDC, à laquelle est soumise l'évaluation de la menace par l'OCAM – celle-ci faisant l'objet d'une procédure ouverte et contradictoire. Bien sûr, il est impossible que les documents classifiés de la Sûreté soient transmis au TAP. D'où la piste choisie des informations de la BDC.

 

S'agissant de votre question portant sur les officiers de liaison de la Sûreté, nous avons commencé à en installer à l'étranger, en l'occurrence à La Haye – où sont établis divers services de renseignement – et à Washington pour des besoins opérationnels. À l'avenir, avec le nouveau personnel de la Sûreté, nous allons évaluer le système et, éventuellement, placer des officiers de liaison dans d'autres pays.

 

Le réseau des officiers de liaison de la police a été évalué par la police fédérale. Résultat, on va placer un officier de liaison en Colombie, non pas pour des dossiers de terrorisme mais plutôt pour des dossiers de criminalité organisée.

 

Au sujet des victimes, les personnes de référence doivent être prévues au niveau des Communautés. Le guichet central unique a été installé au niveau du parquet fédéral mais il est vrai que celui-ci n'est activé qu'en cas de calamité dans le cadre d'une gestion urgente. Quant aux coachs, j'en ai parlé suffisamment.

 

En ce qui concerne la concertation avec les ordres des barreaux, dans le cadre de l'aide juridique aux victimes, une concertation avec les ordres des barreaux en matière d'accompagnement des victimes est prévue. Dans le cadre de la task force interfédérale, il s'agissait d'un engagement des ordres à établir une liste spéciale permanente pour les avocats spécialisés en assurance. La Commission pour l'aide aux victimes a été contactée par l'OVB et Avocats.be pour discuter de la possibilité de participer à une formation pour les avocats.

 

À propos de la méthode de fonctionnement de cette commission, comme je l'ai dit, je suis évidemment complètement à la disposition de cette bonne commission.

 

Mijnheer De Caluwé en mijnheer Van Hecke, ik denk dat ik op de vragen over de aanbevelingen al geantwoord heb.

 

Monsieur Dallemagne, comme vous le savez, je suis prêt à insister sur les méthodes de fonctionnement. Au sujet de la discussion sur le fond, je pense avoir répondu. Vous n'êtes pas content et je le comprends. Ce que j'ai dit sur Oussama Atar et la manière dont les renseignements des différents pays coopèrent est ce qui suit: la coopération en matière de contre-terrorisme a énormément augmenté. Les attentats de Paris sont le 11 septembre de l'Europe. La coopération a augmenté non seulement dans la sphère intra-européenne mais l'ensemble de la coalition contre Daech transmet systématiquement des informations. Les services de renseignement civils et militaires, les services de police et le pouvoir judiciaire le font. C'est une véritable machinerie de partage d'informations qui a vu le jour ici. Les Français, les Néerlandais, tous nos voisins, comme les Britanniques et les Américains sont des partenaires très précieux. Il y a un véritable changement de culture en matière de lutte contre le terrorisme. Tous les pays tirent vraiment dans la même direction.

 

J'étais moi-même présent à Marrakech au Maroc pour la coalition internationale contre Daech. C'était une réunion physique pour la première fois, comprenant plus de 80 pays. J'ai pu représenter Sophie Wilmès. Nous avons fait beaucoup de bilatéral avec de nombreux pays sur le terrorisme et la criminalité organisée: des pays africains, des pays du Proche- et du Moyen-Orient et d'autres pays. Je pense que cela a beaucoup changé.

 

Madame Rohonyi, pour ce qui concerne le guichet unique, comme je viens de le dire, celui-ci est installé auprès du parquet fédéral, mais pour les calamités futures. C'est la réalité, et vous le savez très bien.

 

Concernant les victimes, j'ai donné l'explication du décalage, comme M. D'Haese l'a bien dit.

 

S'agissant de la task force interfédérale, je me suis peut-être exprimé trop rapidement. On m'a demandé pourquoi cette task force ne se réunissait pas en vue de préparer le procès d'assises sur les attentats. Je peux être clair sur ce point. Le procès d'assises sur les attentats est préparé dans différents groupes de travail interfédéraux. Ils travaillent dans le même esprit que la fameuse task force interfédérale. Trois groupes de travail ont été créés sous la direction d'un groupe de pilotage. Les Communautés et les Maisons de Justice ont été impliquées dans cette démarche.

 

Pour ce qui concerne le projet de loi porté par mon collègue Pierre-Yves Dermagne, vous pouvez inviter celui-ci. Je suis certain qu'il répondra avec plaisir à votre invitation.

 

Quant à votre question spécifique sur les 10 % fixés notamment pour les mineurs d'âge, je vous propose d'interroger le ministre de la Santé publique.

 

J'en arrive à votre question sur les victimes des services de secours et leur indemnisation suffisante ou non. Je n'ai pas un aperçu global des indemnisations pour tous les employeurs. Comme vous, je sais que cela n'a pas toujours été évident. Mais je sais aussi que beaucoup de services ont changé leur système depuis lors, même s'il est vrai que cela ne résout pas les problèmes du passé.

 

Enfin, si les différentes organisations viennent avec de bons projets nous soutiendrons ceux-ci. La question n'est pas de savoir de quelle organisation il s'agit. Tout dépend des projets qui nous sont soumis.

 

Monsieur Vajda, je pense avoir déjà répondu à votre question sur l'article 29.

 

Mijnheer Verherstraeten, over de justitieassistenten heb ik al gesproken. Volstaat het aantal? Op dit ogenblik krijg ik geen signalen dat er te weinig zouden zijn. Mocht dat echter het geval zijn, dan zullen wij dat aanpassen.

 

U deed een heel goede suggestie in verband met de magistraten die recent met pensioen gingen. Ik weet dat er zelfs in de voorbereiding van het proces al gesprekken zijn geweest met dergelijke magistraten. Sowieso zetten vandaag al vrij veel gepensioneerden zich in, onder meer met het herschrijven van wetten en met het behartigen van dossiers. Ook wij doen op hen een beroep. Het is echter een heel goede suggestie. Wij zullen bekijken of wij daarmee nog meer kunnen doen.

 

Over de beheersafspraken en de kruispuntbank was er door mijn voorganger op Justitie en door de heer Jambon een overlegcomité geïnstalleerd, dat eind 2019 zijn rapport afleverde. Het rapport gaf echter geen praktische guidelines over wat de kruispuntbank precies moest inhouden en hoe die moest worden geïnstalleerd.

 

Met het Executief waren er de voorbije jaren ook op het vlak van de aanwijzing van islamleerkrachten en islamconsulenten al ernstige problemen. Dat is helaas niet nieuw. Ik werk aan een oplossing, maar met respect voor de godsdienstvrijheid.

 

Voor de WERP moeten wij nog een antwoord geven. Dat heb ik hier echter niet teruggevonden, met name in verband met de strafuitvoeringsrechtbanken en de tegensprekelijke wijze.

 

U stelde ook een vraag in verband met de internationale providers, dus de verplichting tot ontsleuteling, dataretentie. Er is ter zake een resolutie van de Europese Raad die zegt dat de encryptie niet mag beletten dat veiligheidsdiensten hun werk doen. Het item komt regelmatig terug op de internationale agenda. Wij nemen daar op Europees vlak het voortouw in. Ik kan u echter niet beloven dat er morgen een doorbraak komt. Alle landen worstelen daarmee.

 

Ik was gisteren nog in het Egmontpaleis voor een speech over kindermisbruik, georganiseerd door commissaris Johansson. Er is een Europees ontwerp van verordening in de maak, waarmee de mogelijkheid wordt gegeven om zelfs inhoud van boodschappen in verband met kindermisbruik verplicht te laten ontsluiten, ook als het gaat om geëncrypteerde boodschappen. Dat is dus een serieuze stap vooruit vanuit Europa. Het is wel een enorme uitdaging. Ik ben geen voorstander van het systeem van de backdoor, waardoor het systeem onder druk komt. Tegelijkertijd mogen we dat soort systemen ook niet laten gebruiken door terroristen die hun toevlucht zoeken in methodes om communicatie op te zetten op verborgen wijze.

 

Voor uw vraag over de gegevensuitwisseling en de WERP zal ik u het antwoord later schriftelijk bezorgen.

 

Tot daar mijn antwoorden.

 

De voorzitster: Dank u, mijnheer de minister.

 

Zijn er nog collega's die wensen te repliceren? Mijnheer D'Haese?

 

01.13  Christoph D'Haese (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik wens nog kort te repliceren.

 

Mijnheer de minister, ik vind dat u de discussie over de tweederdemeerderheid nogal gemakkelijk parkeert. De vraag is hoe de situatie vandaag is en of u in uw regering die meerderheid hebt of niet? Daarover gaat het eigenlijk. Het is een ongelooflijk gemiste kans. We kunnen dat in dit korte tijdsbestek niet meer veranderen, het zou triviaal zijn om dat als argument te gebruiken, maar het is een gemiste kans dat de terrorismekamer er niet komt. Na afloop van het proces zullen we moeten zeggen dat het heel spijtig is dat we die gerechtelijke entiteit niet hebben in onze gerechtelijke organisatie.

 

Ten tweede heb ik de tijd gehad om even te overleggen met collega Metsu tijdens uw heel uitgebreid antwoord, waarvoor dank. U draait het natuurlijk vaak een beetje om. Het niet uitvoeren van aanbevelingen omschrijft u letterlijk als voortschrijdend inzicht. Dat is de wereld op zijn kop, dat kan natuurlijk niet.

 

Ten derde, ook een gemiste kans waar we op blijven wijzen, is de fameuze kruispuntbank. Dat was de aanbeveling der aanbevelingen. Dat draait om de samenwerking in het landschap. U zegt dan dat voor u de geest belangrijker is dan de maatregel zelf. Alle experts hebben unisono het omgekeerde gezegd. Iedereen is van goede wil binnen het landschap, maar daar gaat het niet over. Het gaat niet over de geest, maar over de realiteit. Het gaat over het bijeenbrengen van alle intelligentie en alle beschikbare data op een kruispunt. Dat is wat het is. Dit is oneer aandoen aan het werk van de heer Bruggeman en professor Vermeulen. Zij hebben daar een lans voor gebroken. Die kans laat u liggen en dat is bijzonder spijtig, net als de terrorismekamer die er niet zal komen of het informatiekruispunt dat er niet zal komen. Dat zijn zaken die prangend ten achter blijven, maar we voeren dit debat wellicht opnieuw op een later tijdstip.

 

01.14  Philippe Pivin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour les compléments que vous avez encore pu apporter. Ce n'était pas chose aisée.

 

Quand j'ai parcouru tous les rapports (Mobilité, Intérieur, Justice), je me suis rendu compte que c'était en Justice que les recommandations étaient les plus importantes, peut-être pas par leur nombre mais par leur sophistication. Je me rends bien compte qu'il s'agit d'un travail extrêmement compliqué et certainement de longue haleine. Je vous remercie pour cela. Vous êtes à la hauteur de l'enjeu.

 

Madame la présidente, j'aimerais qu'on mette à l'ordre du jour d'une prochaine commission une discussion sur la manière de fonctionner. Je ne pense pas à une commission de suivi, comme la demande M. Dallemagne depuis deux ans, mais nous avons des choses à faire en plus de nos rencontres annuelles sur le sujet.

 

De voorzitster: Voor de heer Dallemagne het woord neemt, wil ik zeggen dat wij volgende week woensdag de regeling van de werkzaamheden zullen afspreken. Het ligt niet in onze macht zelf over een bijzondere commissie te beslissen, maar wij kunnen volgende week uiteraard wel onze werkzaamheden verder regelen.

 

01.15  Georges Dallemagne (Les Engagés): Je remercie le ministre et je pense qu'il fait son travail sérieusement. Cependant, il est vrai que je suis surpris par certaines de ses réponses. Il me dit notamment sur les victimes: "Vous n'allez pas être d'accord et d'ailleurs c'est une décision qui avait été prise par l'ancien gouvernement". Oui! C'était une décision qui avait été prise par le gouvernement précédent! J'ai relu, en vous entendant, la déclaration de votre gouvernement et, monsieur le ministre, il est marqué que "le gouvernement mettra en œuvre les recommandations de la commission d'enquête." Sur la Banque-Carrefour, "le gouvernement créera une Banque carrefour" et sur les JIC/JDC, "on poursuivra la mise en œuvre de ces JIC/JDC."

 

Vous ne suivez pas l'accord de votre gouvernement et vous vous souviendrez que notre groupe n'avait pas voté contre cet accord de gouvernement. Nous nous sommes abstenus étant donné les circonstances, le contexte et la difficulté dans lesquels était notre pays et étant donné certaines mesures proposées dans votre accord. Nous voyons qu'aujourd'hui, vous ne suivez pas votre accord de gouvernement. Je serai vent debout contre ce projet de loi parce que je n'ai jamais entendu aucune explication censée sur le fait qu'on ne mette pas en œuvre ce fonds. La seule explication que l'on a entendue est que nous n'avons pas d'expérience en la matière. Ce qui est faux! Le fonds existe ainsi que des mesures spécifiques (je l'ai rappelé) pour d'autres types d'accidents technologiques notamment.

 

C'est incompréhensible. Cela va garder les victimes futures dans un maquis extrêmement compliqué sur l'indemnisation. Je vous demande vraiment de revoir votre copie à cet égard, notamment pour respecter votre propre accord de gouvernement.

 

Je compte sur les collègues qui ont participé à cette commission d'enquête parlementaire, comme M. Pivin, M. Verherstraeten, M. D'Haese, et d'autres qui étaient là tout à l'heure, comme M. Van Hecke, pour ne pas déroger à cette recommandation fondamentale de notre commission d'enquête.

 

Je ne comprendrais pas que nous ne suivions pas cette recommandation fondamentale. Elle est simple à mettre en œuvre. Nous avons déposé une proposition de loi. Je l'ai proposée à la cosignature de tous les groupes démocratiques du Parlement. Nous avons soumis une proposition de loi. Je demanderai qu'elle soit jointe au projet de loi.

 

Il n'y a vraiment absolument aucune explication valable pour que cette recommandation de notre commission d'enquête ne soit pas suivie.

 

De voorzitster: Zijn er nog collega's die iets wensen te zeggen? Neen? Dan dank ik jullie allen en wens ik jullie een goed weekend. Volgende week zullen wij bekijken hoe wij dit voortzetten.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 17.51 uur.

La réunion publique de commission est levée à 17 h 51.


  


Annexe

 

BIJLAGE

 

 

 

Vraag van Kristien Van Vaerenbergh aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging van de aanbevelingen van de POC 22/03/16, luik 'Hulp aan slachtoffers'" (55028307C)

Question de Kristien Van Vaerenbergh à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la CEP sur le 22/03/16, volet "Aide aux victimes"" (55028307C)

 

De POC heeft haar tweede tussentijds verslag gewijd aan de hulp aan slachtoffers. De slachtoffers werden immers geconfronteerd met problemen met verzekeringen, hun statuut en de daarbij horende financiële hulp, een gebrek aan bijstand, enz. Zij voelden zich werkelijk in de steek gelaten, en dat is meer dan zes jaar na de aanslagen voor velen helaas nog niet erg veranderd. Een reeks aanbevelingen van de POC zijn intussen wel uitgevoerd, maar volgens de slachtofferverenigingen wachten heel wat slachtoffers nog steeds op een financiële tegemoetkoming.

 

Ik heb volgende vragen over dit luik:

 

  1. Kunnen alle slachtoffers inmiddels rekenen op rechtsbijstand voor bijvoorbeeld conflicten met verzekeringsmaatschappijen? Er zouden daarover gesprekken lopende zijn met de ordes van de balies, waarom werden die nog niet gefinaliseerd?
  2. Voor hoeveel slachtoffers loopt momenteel nog een procedure om aanspraak te maken op financiële compensatie? Welke moeilijkheden spelen hier nog?
  3. De POC heeft aanbevolen een fonds op te richten dat onmiddellijk hulp en schadeloosstelling kan toekennen waarna de door de verzekeringsmaatschappijen verschuldigde bedragen kunnen teruggevorderd worden. Wat is de stand van zaken van het daarover aangekondigde wetsontwerp?
  4. Inzake het Assisenproces dat in het najaar van start zal gaan: zijn alle voorbereidingen klaar om op de voorziene datum van 10 september 2022 de preliminaire zitting te houden en op 13 oktober de eigenlijke start van het proces? Wanneer mogen we het reeds eerder aangekondigde wetsontwerp verwachten dat nog in een aantal noodzakelijke wetgevende aanpassingen voorziet?

 

Question de Nabil Boukili à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La recommandation de la commission Attentats sur la formation des agents pénitentiaires" (55028321C)

Vraag van Nabil Boukili aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De aanbeveling van de commissie Aanslagen over de opleiding van de penitentiaire beambten" (55028321C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Parmi les recommandations de la commission attentats terroristes, il est demandé de "développer intensivement la formation de base et la formation continuée des agents pénitentiaires".

 

Dans votre état des lieux du mois de mars dernier, vous faites état de différentes initiatives et indiquez que ce point est "finalisé".

 

Vous indiquez notamment avoir introduit de nouveaux volets dans la formation de base sur le thème de la radicalisation, prévu une cellule d'exercice tant pour la formation de base que pour la formation spécialisée, lancé un module de formation spécifique sur la radicalisation.

 

Cependant on a récemment appris que, dans le cadre de recrutements sous régime de "conventions premier emploi" (contrats "Rosetta"), un certain nombre d'agents ne bénéficiaient que d'une formation de base raccourcie voire pas de formation du tout. On vous a entendu dire en commission que ces agents étaient parfois formés "sur le tas". Je souhaiterais donc vous demander :

 

- Comment conciliez-vous le manque de formation des agents engagés sous "convention premier emploi" avec cette recommandation de la commission et les besoins en matière de détection et de lutte contre le radicalisme en prison?

 

-         Les agents "rosetta" bénéficient-ils d'une formation en la matière également et quelles en sont les modalités?

 

Question de Olivier Vajda à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations après les attentats et les modifications législatives" (55028329C)

Vraag van Olivier Vajda aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen na de aanslagen en de wetswijzigingen" (55028329C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Une discussion générale est prévue prochainement en commission au sujet du dernier rapport global de suivi des recommandations de la de la commission d’enquête parlementaire suite aux attentats du 22/03/2016.

 

En page 54 du rapport, j’observe que deux importantes recommandations législatives n’ont pas encore été mises en œuvre : la modification de l’art. 29 du Code d'instruction criminelle visant à l’assouplissement de l'obligation d'information des services de renseignement en lien avec la modification de l'art. 19/1 de loi du 30 novembre 1998 et la modification de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées en vue d’imposer des délais courts stricts entre les constatations et la révocation de la libération conditionnelle.

 

Mes questions sont les suivantes :

 

Pourquoi ces 2 recommandations précises n’ont-elles pas été mises en œuvre à ce jour? Par manque de temps ou existe-t-il un blocage particulier?

 

S’il n’y a pas de raison de s’écarter de ces recommandations, dans quel délai pensez-vous qu’elles puissent être concrétisées?

 

Estimez-vous que ces recommandations législatives peuvent être traitées par la voie de propositions de lois?

 

Je vous remercie pour vos réponses.

 

Question de Olivier Vajda à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations après les attentats et l'indemnisation des victimes" (55028335C)

Vraag van Olivier Vajda aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen na de aanslagen en de schadeloosstelling van de slachtoffers" (55028335C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Une discussion générale est prévue prochainement en commission au sujet du dernier rapport global de suivi des recommandations de la de la commission d’enquête parlementaire suite aux attentats du 22/03/2016.

 

Les recommandations pour les victimes ont presque toutes reçu le statut de « finalisées », 4 demeurant en cours de finalisation.

 

Cependant, force est de constater que la concrétisation de ce soutien à apporter aux victimes n’est toujours pas optimale.

 

Notamment, les procédures en vue de l’indemnisation des victimes, prévues en avril 2022, soit 6 ans déjà après les attentats, ont dû être reportées faute de magistrats en nombre suffisant.

 

Ma question à cet égard est donc simple :

 

-         Au-delà de la mise en œuvre théorique  des recommandations, estimez-vous les moyens concrets mis en œuvre suffisants?

-         Des moyens financiers et humains complémentaires peuvent-ils être attendus prochainement, notamment au sein des cours et tribunaux?

 

Je vous remercie pour vos réponses.

 

Question de Olivier Vajda à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations après les attentats et les rapports entre l'EMB et l'État" (55028338C)

Vraag van Olivier Vajda aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen na de aanslagen en de relatie tussen het EMB en de Staat" (55028338C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Une discussion générale est prévue prochainement en commission au sujet du dernier rapport global de suivi des recommandations de la de la commission d’enquête parlementaire suite aux attentats du 22/03/2016.

 

Le rapport reprend 7 recommandations pour les cultes, dont 1 seule est finalisée à ce jour. De toutes les thématiques, celle-ci fait état du moins bon bilan en termes d’avancement. En règle générale, bon nombre de ces recommandations liées aux cultes dépendent d’une collaboration avec l’EMB. Or, la détérioration des relations avec l’Exécutif est de notoriété publique.

 

Afin de lutter contre le radicalisme, le rapport recommande (p. 46) d’encourager les contacts entre le gouvernement et l’EMB. L’état d’avancement de cette recommandation reprend un état des lieux des relations actuelles entre l’État et l’EMB : retard du renouvellement, ingérence, deux mises en demeure, et plus récemment, l’enclenchement de la procédure de retrait de reconnaissance de l’EMB en tant qu’organe représentatif. Par conséquent, estimer que cette recommandation est « en cours d’exécution », tel que le fait le rapport, est pour le moins optimiste…

 

Monsieur le Ministre, voici mes questions :

 

-         Si la procédure de retrait de reconnaissance suit son court et que l’EMB n’est plus l’organe représentatif, qui pourrait reprendre ce rôle?

-         Quelles sont les conséquences des difficultés rencontrées avec l’EMB pour la poursuite des recommandations? Les recommandations, liées à l’EMB, se retrouvent-elles toutes en stand by?

-         Que faites-vous pour régler la situation dans les plus brefs délais?

 

Je vous remercie pour vos réponses.

 

Question de Olivier Vajda à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations après les attentats et la surveillance des mosquées" (55028340C)

Vraag van Olivier Vajda aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen na de aanslagen en het toezicht op de moskeeën" (55028340C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Une discussion générale est prévue prochainement en commission au sujet du dernier rapport global de suivi des recommandations de la de la commission d’enquête parlementaire suite aux attentats du 22/03/2016.

 

Le rapport reprend 7 recommandations pour les cultes, dont 1 seule est finalisée à ce jour. De toutes les thématiques, celle-ci fait état du moins bon bilan en termes d’avancement. En règle générale, bon nombre de ces recommandations liées aux cultes dépendent d’une collaboration avec l’EMB. Or, la détérioration des relations avec l’Exécutif est de notoriété publique.

 

Afin de lutter contre le radicalisme, le rapport recommande (p. 45) de renforcer la surveillance des mosquées reconnues. Cette reconnaissante passe par l’Exécutif des Musulmans de Belgique.

 

Monsieur le Ministre, voici mes questions :

 

-         Quelles sont les conséquences des difficultés rencontrées avec l’EMB pour la reconnaissance et la surveillance des mosquées?

-         La procédure de retrait de la reconnaissance de l’EMB a-t-elle des conséquences sur la poursuite de cette recommandation?

-         La surveillance des mosquées a-t-elle déjà abouti à des résultats concrets?

 

Je vous remercie pour vos réponses.

 

Question de Olivier Vajda à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations après les attentats et la Grande Mosquée de Bruxelles" (55028341C)

Vraag van Olivier Vajda aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen na de aanslagen en de Grote Moskee van Brussel" (55028341C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Une discussion générale est prévue prochainement en commission au sujet du dernier rapport global de suivi des recommandations de la de la commission d’enquête parlementaire suite aux attentats du 22/03/2016.

 

Le rapport recommande notamment, page 47, que la Grande Mosquée de Bruxelles propose des activités orientées sur le "savoir vivre ensemble", et qu’elles soient ouvertes à l’ensemble des tenants et courants de l’islam. Enfin, il y est également recommandé de s’assurer que le financement de la GMB ne provienne pas de l’étranger, afin d’éviter toute ingérence.

 

Or, aujourd’hui, la procédure de reconnaissance de la Grande Mosquée de Bruxelles est suspendue. Une procédure de retrait de reconnaissance est entamée pour l’Exécutif des Musulmans de Belgique, alors même que le rapport précise "Une gestion renouvelée de la GMB conformément aux recommandations du CEP, va donc de pair avec l’évolution de l’EMB".

 

Monsieur le Ministre, voici mes questions :

 

-         Les recommandations à l’égard de la Grande Mosquée de Bruxelles sont-elles à l’arrêt, en attendant un rétablissement de la situation avec l’EMB?

-         Comment vous assurez-vous du bon déroulé de ces deux recommandations, en l’état actuel des choses?

 

Je vous remercie pour vos réponses.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d’enquête Attentats terroristes concernant l'OCAM" (55028345C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen m.b.t. het OCAD" (55028345C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, l'importance de l'OCAM, de ses moyens et de ces piliers d'informations et de partages d'informations avec les acteurs décentralisés et autorités administratives régionales et locales ont été mis en évidence (pages 39-40) :

 

Ancrer légalement la cohésion entre le CCRS et la TFN et renforcer l'interaction entre les TFN, TFL et CSIL 

 

Quant aux CSIL, un accord de coopération est actuellement en cours d'élaboration.

 

Ici encore, la question de l'échange d'informations... Il y a eu la décision sur le secret professionnel partagé, ainsi que l'obligation des CSIL, cependant les échanges entre l'OCAM et les CSIL ne sont pas structurés comme il le faudrait.

 

Pourriez-vous nous donner plus d'informations à ce sujet et sur les initiatives prises et programmées afin d'assurer cette coopération?

 

Et à cet égard, toutes les communes ont-elles, aujourd'hui, constitué leur CSIL?

 

Enfin, comment s'articule cette structuration de l'échanges de données avec l'autorité provinciale et précisément le Gouverneur?

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d’enquête Attentats terroristes pour l’OCAM" (55028346C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen voor het OCAD" (55028346C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, le manque de partages et d'accès à des informations  et base de données a été mis en évidence (page 41) :

 

Étendre les compétences des TFN et TFL à toutes les infractions terroristes, élargir leurs tâches, également dans une perspective d'intégration 

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer :

 

-         Quel est l'état des lieux de l'élargissement de la banque de données commune? En 2020, l'extrémiste potentiellement violent et la personne condamnée pour terrorisme y ont été intégrés, quelles phases complémentaires sont en cours de traitement actuellement?

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les recommandations de la commission d’enquête Attentats terroristes pour la Sûreté de l’État" (55028347C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De aanbevelingen van de onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen voor de Staatsveiligheid" (55028347C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, le manque de moyens au sein des services de renseignement a été mis en évidence (page 23) :

 

Supprimer les déficits et renforcer les services de renseignement et de sécurité

 

En étroite concertation avec le cabinet actuel, une trajectoire de croissance a été développée (au moyen d'une provision interdépartementale), en accordant une attention particulière à la création d'un nouveau statut et à la mise en place d'un nouveau modèle d'enquête.

 

Le modèle de croissance prévoit une augmentation nette de 135 ETP par an (en tenant compte des départs), pour arriver à un effectif total de plus de 1.000 ETP en 2024.

 

Statut En cours

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer :

 

-         Où en est-on concrètement? Lors de votre NPG à l'automne de l'année dernière, vous aviez pu nous informer de cette évolution. A ce jour, qu'en est-il?

-         Combien de recrutements ont été finalisés en 2021 et en cette fin de premier semestre 2022?

-         Lors de votre note de politique générale précisément, nous avions partagé que l'enjeu se situait clairement au niveau de la recherche de candidats car il semble compliqué de trouver les profils mais aussi d'accentuer l'attractivité de ces services publics spécialisés. Quelles initiatives nouvelles, et leviers nouveaux, ont été mis en œuvre pour adapter le recrutement et réussir ces objectifs d'engagements?

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les recommandations de la commission d’enquête Attentats terroristes pour la Sûreté de l’État" (55028348C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De aanbevelingen van de onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen voor de Staatsveiligheid" (55028348C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, le manque de moyens au sein des services de renseignement a été mis en évidence (page 23) :

 

- Au sein de la VSSE, une première étape a été franchie grâce à une meilleure harmonisation des statuts des services intérieurs et des services extérieurs. Ce processus a été finalisé en 2020.

 

En 2020 également, les travaux ont démarré en vue de la création d'un statut pour les membres du personnel civil du SGRS ainsi que les collaborateurs de l'OCAM et de la VSSE. Dans l'intervalle, une déclaration de mission et une comparaison ont été finalisées. A l'heure actuelle, le nouveau statut est en phase d'élaboration concrète.

 

Statut En cours

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer :

 

-         Justement à ce niveau, quelles mesures sont en cours et quelles décisions doivent encore être prises?

-         Où en est la faculté pour la Sûreté d'engager des profils spécialisés indépendamment des filières habituelles de l'administration (et les barèmes qui sont liés)?

 

Je vous remercie.

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour la Sûreté de l'État" (55028349C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de Staatsveiligheid" (55028349C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, le manque de moyens au sein des services de renseignement a été mis en évidence (page 24) :

 

Augmentation du budget de la VSSE sur la base d'un benchmarking 

 

Ces dernières années, la VSSE a obtenu une injection de moyens pour résorber son arriéré dans le domaine de l'ICT. Cette injection provenait de la provision interdépartementale terrorisme et était de nature temporaire. L'infrastructure et l'architecture ICT doivent être davantage développées. C'est pourquoi le gouvernement actuel s'efforce également de débloquer des moyens supplémentaires dans la nouvelle provision interdépartementale afin d'investir dans le service. Il s'agit de moyens structurels, permettant une augmentation effective du budget du service.

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer :

 

-         Pour exemple, la PJF a expliqué le manque de moyens dans la « police digitale » et le manque de moyens pour acquérir du matériel de contrôle, d'écoute et d'analyses de matériels informatiques saisis, ainsi que des moyens récurrents (tous les 3 mois!) pour des « mises à jour » des logiciels d'analyse. Qu'en est-il au niveau de la Sûreté?

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour la Sûreté de l'État" (55028350C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de Staatsveiligheid" (55028350C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, le manque de moyens au sein des services de renseignement a été mis en évidence (pages 27/29) :

 

Définition de priorités communes par la VSSE et le SGRS dans un plan stratégique quadriennal et des programmes d'action communs

 

Le premier PSNR a été réalisé. Un deuxième plan est en cours de préparation. La coopération n'a jamais mis l'accent sur un planning stratégique et des plans d'action communs.

 

Conclure des protocoles d'accord communs entre la VSSE et le SGRS avec d'autres services concernés. Les premiers jalons ont été posés, dans la mesure où l'officier de liaison de la VSSE a été invité à intervenir au nom des deux services. Toutefois, aucun protocole commun n'a encore été prévu ou discuté jusqu'à présent.

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer :

 

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour la Sûreté de l'État" (55028351C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de Staatsveiligheid" (55028351C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, le manque de moyens au sein des services de renseignement a été mis en évidence (page 31) :

 

Mieux exploiter les médias sociaux 

 

Ces dernières années, la VSSE a œuvré en permanence à l'amélioration du savoir-faire et des outils permettant de collecter des informations pertinentes via les réseaux sociaux (SOCMINT). 

 

La VSSE a ainsi pu rattraper son retard et se positionne désormais comme un modèle en la matière.

 

Les possibilités ont continué à être élargies à ce niveau, avec une modification de la législation permettant d'inscrire la notion de virtual agents, qui représentent – dans les médias sociaux essentiellement – une arme puissante de collecte d'informations judicieuses. 

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer :

 

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour la Sûreté de l'État" (55028352C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de Staatsveiligheid" (55028352C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, le manque de moyens au sein des services de renseignement a été mis en évidence (pages 32-33) :

 

Améliorer la qualité des analyses stratégiques et élaborer une méthodologie en concertation avec l'OCAM. 

 

Dans le cadre de son plan stratégique 2021-2024, la VSSE propose de développer une capacité d'analyse stratégique pour deux raisons :

 

- soutenir les Desk Officers au niveau du traitement des leads et

 

- développer des analyses proactives et d'appui stratégique

 

Dans ce cadre, l'OCAM et le SPF Affaires étrangères (cf. études de pays) ont été identifiés comme des partenaires primaires. 

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer :

 

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour la Sûreté de l'État" (55028353C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de Staatsveiligheid" (55028353C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, le manque de moyens au sein des services de renseignement a été mis en évidence (page 33):

 

·        Assurer le suivi des décisions du Parquet fédéral

 

Nous ne savons pas à quoi il est fait exactement référence ici.

 

Pour les nouveaux dossiers, une concertation a toujours lieu au niveau du Parquet au sein d'un JDC. Les parquets locaux sont également présents au sein des TFL.

 

Enfin, la VSSE participe également au REN Terro, à la concertation régulière organisée par le PC de Bruxelles ainsi qu'aux réunions « Moniteur » organisées par le Parquet fédéral.

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer :

 

·        Cette recommandation est-elle assurée au niveau de la Sûreté compte tenu de ce qui est décrit au niveau de la PJF?

·        Le Parquet fédéral est-il satisfait des capacités de réaction de la Sûreté ? A-t-il fait des demandes et sollicitations formelles auprès de vos services?

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour la Sûreté de l'État" (55028354C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de Staatsveiligheid" (55028354C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, le manque de partages et d'accès à des informations des services de renseignement a été mis en évidence (page 34):

 

-          Partager avec le tribunal de l'application des peines des informations selon les procédures prévues à cet effet

 

Il a été convenu avec le Parquet fédéral que la VSSE pouvait transmettre des informations aux tribunaux de l'application des peines via le Parquet fédéral.

 

Aucun mécanisme distinct n'a été développé pour établir un lien direct, même s'il est déjà arrivé, dans des cas spécifiques, qu'un tribunal de l'application des peines soit le destinataire d'une note de la VSSE.

 

Les évaluations de menace de l'OCAM peuvent d'ailleurs être présentées au tribunal de l'application des peines. Celles-ci peuvent faire l'objet d'une procédure contradictoire et peuvent être utilisées par le juge dans le processus décisionnel.

 

·        Cette recommandation est importante, d'autant que lors d'auditions sur l'état des lieux au sein des établissements pénitentiaires, la question de l'échange d'informations et notamment de la possession d'informations par le TAP sur des individus potentiellement radicalisés en prison, a été soulevée. J'ai pu vous interpeller d'ailleurs à ce sujet.

Peut-on considérer que la situation est satisfaisante?

 

·        Pourquoi une procédure spécifique d'informations n'est pas mise en œuvre entre les services de renseignement et le TAP?

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour la Sûreté de l'État" (55028355C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de Staatsveiligheid" (55028355C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, le manque d'échanges et de retours d'informations et de mises en réseaux avec l'étranger avec les services de renseignement a été mis en évidence (page 35) :

 

-          Prévoir des officiers de liaison dans les ambassades belges situées dans les pays où une collaboration étroite s'avère nécessaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme 

 

Cette option a également été reprise dans le plan stratégique 2021-2024 de la VSSE.

 

En 2021 déjà, la présence sur la plateforme opérationnelle multilatérale avait été professionnalisée et nous avons lancé un projet pilote dans un pays partenaire. En 2021 également, une stratégie a été élaborée permettant de savoir dans quels pays nous pouvons envoyer un OL d'une manière qui soit judicieuse pour notre fonctionnement. 

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer :

 

-          Quels critères sont retenus pour établir la liste des pays dans lesquels un OL est nécessaire dans nos ambassades ?

-          Combien en avons-nous à ce jour ?

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats sur l'échange d'informations" (55028356C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de gegevensuitwisseling" (55028356C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, comme vous l'indiquez, la commission a mis le doigt sur la plaie de l'échange d'informations et la coopération opérationnelle entre les services de sécurité et de renseignements devaient être améliorés :

 

Depuis lors, on peut parler d'un véritable changement de culture au sein des services : les informations sont partagées, et l'on s'accorde sur le service le mieux placé pour entreprendre telle ou telle action. Cela se fait par le biais d'organes de concertation :

 

Au niveau des arrondissements : les Task forces locales (LTF), les réseaux de services de renseignements et de sécurité et l'OCAM.

 

Au niveau urbain et communal : les Cellules de sécurité intégrales locales (CSIL), les réseaux des services socio-préventifs et le responsable de l'information de la police locale sous la présidence du bourgmestre.

 

Au niveau du ressort : le Joint information center (JIC) et le Joint decision center (JDC), les réunions opérationnelles des services spécialisés où les menaces liées au terrorisme sont discutées et évaluées.

 

Cette nouvelle démarche porte ses fruits, également dans l'approche et le suivi du phénomène grandissant de l'extrémisme de droite. :

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer :

 

-          Comment se fait-il que les informations continuent à ne pas être partagées entre toutes les autorités administratives ?

-          Précisément comment sont partagées actuellement les informations entre la Sûreté de l'Etat, le SGRS et les autorités administratives dans le cadre, par exemple, du contrôle des permis d'arme et autorisations de détention de personnes à risque ?

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats sur l'échange d'informations" (55028357C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de gegevensuitwisseling" (55028357C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, celle concernant le Comité de coordination du renseignement (CCRS), sa création, aux côtés du Conseil national de sécurité (CNS). Il assure un suivi essentiel. Dès lors, il appartient à ce CCRS de mettre un tableau de bord à la disposition du CNS, du CSRS et du Parlement, si nécessaire.

 

Dans ce cadre, pourriez-vous m'indiquer :

 

-          Combien d'avis et de rapport du CCRS ont été rendus à ce jour ?

-          Combien de mises à jour sont réalisées et à quelle fréquence ? Des statuts de niveau d'importance différente existent-ils pour ces mises à jour ?

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats terroristes pour la police" (55028358C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen m.b.t. de politie" (55028358C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, la transmission des informations au sein des services de Police et avec les organes de renseignement a été analysée (page 10) :

 

- Nouvelle loi relative à la gestion de l'information policière : créer une loi-cadre, indépendamment de l'article 44 de la loi sur la fonction de police – des banques de données des services de renseignement et de sécurité qui seraient valables pour toutes les infractions terroristes + tendre vers une réglementation cohérente et accessible pour la gestion de l'information en général et la transmission d'informations policières et judiciaires aux autorités administratives en particulier. 

 

Point d'attention permanent :

 

Depuis le 25 mai 2018, la Sûreté de l'État et le SGRS peuvent accéder directement aux images (en temps réel), aux informations et aux données à caractère personnel qui sont recueillies par les caméras des services de police. Les développements techniques pour l'accès direct à la BNG sont en cours. 

 

Le jeudi 10 septembre 2020, la police fédérale et la Sûreté de l'État ont signé un protocole d'accord réglant la coopération entre les deux services en ce qui concerne les  officiers de liaison de la police belge à l'étranger. Ce protocole offre aux officiers de liaison un cadre clair concernant le traitement d'informations provenant des services de renseignements étrangers et des services disposant de pouvoirs mixtes de renseignement et de police

 

Statut En cours :

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer :

 

-          Etant donné que ces éléments sont en cours de mises en œuvre, quelles mesures doivent encore être prises pour assurer le niveau d'efficacité du dispositif de partage des informations ?

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats terroristes pour la police" (55028359C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen m.b.t. de politie" (55028359C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, la transmission des informations au sein des services de Police et avec les organes de renseignement a été analysée (page 8) :

 

Modification de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux : modification des articles 8bis, 93 et 100 : police fédérale comme organisation hiérarchique 

 

Les modifications législatives indiquées par la CEP n'ont pas été mises en œuvre. 

 

Statut           Non programmé

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer :

 

-          Pour quelles raisons et selon quelles analyses précises ces modifications n'ont pas été effectuées ? Quelles alternatives ont été apportées et évaluées ?

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats terroristes pour la police" (55028360C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen m.b.t. de politie" (55028360C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, la transmission des informations au sein des services de Police et avec les organes de renseignement a été analysée (page 8) :

 

-          Modification de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux : 

 

modification des articles 103 et 105 : parallélisme directions judiciaires déconcentrées et directions de coordination et d'appui déconcentrées

 

Les modifications législatives indiquées par la CEP n'ont pas été mises en œuvre. 

 

Pourriez-vous dès lors préciser :

 

-          Les alternatives précises qui ont été choisies et évaluées afin d'atteindre l'objectif de cette recommandation de la CEP ?

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats terroristes pour la police" (55028361C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen m.b.t. de politie" (55028361C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, la transmission des informations au sein des services de Police et avec les organes de renseignement a été analysée (page 13) :

 

-          Création et promotion de 'joint intelligence centers' et de 'joint decisions centers'. 

 

La collaboration et l'échange d'informations entre les services de sécurité et de renseignement et la Justice sont optimisés, selon le modèle du Joint Decision Center (JDC)/Joint Information Center (JIC), compte tenu de la spécificité de chaque arrondissement. En outre, l'interaction entre les JIC-JDC et la task force locale 'radicalisme' (TFL) est précisée afin de définir les rapports et d'assurer une procédure uniforme du partage d'informations.

 

Par voie de directive des PG de Bruxelles du 14 décembre 2018, la création d'un JIC-JDC a été annoncée au sein de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à partir du 1er janvier 2019. 

 

Actuellement, ce JIC-JDC est opérationnel et a été étendu entre-temps aux autres arrondissements au sein de la cour d'appel de Bruxelles.

 

Dans le même temps, un MoU a été implémenté par les DirJud de la PJF Liège, de la PJF Charleroi, de la PJF Anvers et de la PJF Gand sur la base des expériences de la PJF Bruxelles.

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer :

 

-          Quelle évaluation a pu être réalisée à ce niveau ? Selon quels critères a-t-il été fait le choix de ne pas installer de Joint intelligence centers et Joint decisions centers dans toutes les Cours d'Appel du pays ?

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour les victimes" (55028362C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de slachtoffers" (55028362C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, le soutien aux victimes d'actes terroristes a été considérablement analysé compte tenu du peu d'encadrement spécifique en place dans notre pays à ce niveau et à cet égard, la lettre adressée aux parlementaires de Life4Brussels démontre que si un travail concret a déjà été réalisé, de nombreuses initiatives sont toujours en souffrance (Page 59) !

 

-          Aide aux victimes : veiller à ce que chaque victime puisse s'adresser à une personne de référence

 

Il est prévu que le guichet central contacte des personnes de référence au sein des Communautés pour qu'un gestionnaire de dossier soit désigné dans les 24 à 48h, lequel prendra contact avec les victimes dans un délai de 48H et les assistera dans les différentes démarches à entreprendre qu'elles se situent à l'échelon fédéral ou régional. Le guichet central assurera le suivi et la coordination et pourra détecter les problèmes vécus dans l'accompagnement des victimes. La mise sur pied du guichet central demande ainsi une coopération et une collaboration structurelle entre la SCV du parquet fédéral, toutes les instances compétentes au sein des Communautés et Régions et les services d'accueil et d'aide aux victimes. Dans le protocole du 22 mai 2019, il est prévu que les Communautés s'engagent à affecter, si elles le souhaitent, « une personne de référence » à une victime pour l'assister dans la recherche d'un point de contact au sein de la multitude de services existants.

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer :

 

-          Qui a précisément accès à ce « guichet unique » destiné aux victimes de tels actes ? On sait que cela lie tous les échelons institutionnels du pays, mais il n'est pas normal que cette recommandation essentielle pour simplifier la vie des victimes ne soit pas effective pour toutes les victimes. Quelles initiatives sont prises actuellement ?

 

-          Par ailleurs, quelles sont les garanties d'un traitement, par contentieux, et donc séparé pour chaque victime ?

 

-          Il apparait que les victimes des attentats de 2016 n'ont pas cet accès à un guichet central. Est-il possible de veiller à ce que ce mécanisme de centralisation soit effectif aussi pour ces victimes ? Même si ce statut de victime est antérieur à la création de cette simplification, ces victimes souhaiteraient en effet pouvoir en bénéficier.

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour les victimes" (55028363C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de slachtoffers" (55028363C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, le soutien aux victimes d'actes terroristes a été considérablement analysé compte tenu du peu d'encadrement spécifique en place dans notre pays à ce niveau et à cet égard, la lettre adressée aux parlementaires de Life4Brussels démontre que si un travail concret a déjà été réalisé, de nombreuses initiatives sont toujours en souffrance ! (page 61)

 

-          Aide aux victimes : pérenniser la cellule mise en place après le 22 mars 2016 et la charger des listes de victimes et des contacts y afférents avec les victimes

 

La SCV a été pérennisée au sein du Parquet Fédéral et a étendu son travail à toutes les attaques terroristes qui ont eu lieu en Belgique mais aussi à l'étranger et qui ont été reconnues comme tel par un arrêté royal.                                                                                

 

A ce jour, la SCV au sein du Parquet fédéral est composée de 4 personnes dont un attaché (A), deux experts administratifs (B), et un assistant administratif (C).

 

Un cycle de formation est organisé en vue de former les nouveaux membres de la SCV à la matière. Ces formations sont données tant en interne qu'en externe avec nos partenaires énumérés ci-avant.

 

Les coachs de victimes sont également opérationnels. Ils recherchent les victimes et les assistent administrativement mais aussi surtout psychologiquement et humainement. Les coaches sont soutenus par un back office, qui constitue le relais vers les points de contact officiels de l'administration. Ce faisant, nous introduisons une autre manière d'aborder les victimes, à savoir à partir de l'expérience des victimes elles-mêmes, dans le cadre d'une relation individuelle avec les coachs formés à cet effet.

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer :​

 

-          Quelle est la situation de cette cellule actuellement ?

-          Combien de membres doivent être recrutés et quels sont les profils et expertises recherchées ?

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour les victimes" (55028364C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de slachtoffers" (55028364C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, le soutien aux victimes d'actes terroristes a été considérablement analysé compte tenu du peu d'encadrement spécifique en place dans notre pays à ce niveau et à cet égard, la lettre adressée aux parlementaires de Life4Brussels démontre que si un travail concret a déjà été réalisé, de nombreuses initiatives sont toujours en souffrance (page 63).

 

-          Aide juridique aux victimes : concertation avec les ordres des barreaux en matière d'accompagnement des victimes

 

Dans le cadre de la task force interfédérale, il s'agissait d'un engagement des ordres à établir une liste spéciale permanente pour les avocats spécialisés en assurances.

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer :

 

-          Où en est cette initiative au niveau des barreaux du pays ?

-          La liste des avocats spécialisés est-elle effective et comment est-elle communiquée ?

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour les victimes" (55028365C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de slachtoffers" (55028365C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, le soutien aux victimes d'actes terroristes a été considérablement analysé compte tenu du peu d'encadrement spécifique en place dans notre pays à ce niveau et à cet égard, la lettre adressée aux parlementaires de Life4Brussels démontre que si un travail concret a déjà été réalisé, de nombreuses initiatives sont toujours en souffrance (page 65).

 

-          La commission d'enquête recommande à la Belgique de mettre en place à l'avenir un dispositif qui, au lieu de prévoir une assistance subsidiaire où la victime doit s'adresser aux organismes publics ou privés chargés de l'indemnisation, prévoit la création d'un fonds pouvant accorder des aides et des indemnités le plus rapidement possible et qui se chargera ensuite recouvrer les sommes dues par les compagnies d'assurances. La situation dramatique des victimes après un attentat requiert qu'elles soient assistées par un dispositif qui ne peut être improvisé dans l'urgence.

 

Pourriez-vous dès lors m'indiquer :

 

-          Quelles initiatives sont en cours en vue d'une modification de la législation afin d'assurer une intervention financière sans délai d'attente pour les victimes ?

 

Je vous remercie.

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats terroristes pour la DG EPI" (55028368C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen m.b.t. het DG EPI" (55028368C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, la situation des prisons et du prosélytisme religieux et de la radicalisation au sein même des établissements pénitentiaires du pays a, enfin, été prise à bras le corps. De nombreux experts ont été entendus dans ce cadre et ont confirmé ce constat énoncé depuis plusieurs années par certains :

 

-          Renforcer le personnel afin d'exercer pleinement la compétence de contrôle

-          Participer à la réalisation d'une vision et d'une stratégie globales en matière de gestion des informations; régler le plus rapidement possible l'alimentation de SIDIS Suite, y compris par les maisons de justice

Je vous ai interpellé à plusieurs reprises déjà sur ces questions, et si des réponses précises m'ont été apportées, un état des lieux me parait nécessaire. Notamment sur les sections Deradex.

 

-          Précisément, la question des programmes de désengagement reste prioritaire, mais qu'en est-il précisément de leur utilisation par le personnel pénitentiaire (et lesquels sont utilisés) ?

Vous m'indiquiez par ailleurs il y a quelques mois que le manque de personnel se faisait clairement ressentir aussi au niveau des communautés compétentes dans l'accompagnement des désengagements.

 

-          Qu'en est-il à ce jour ? Quelles initiatives avez-vous pu prendre ces derniers mois, en concertation avec les entités fédérées, pour répondre à ces besoins ?

-          Il est question à ce niveau d'un accord de coopération, où en êtes-vous précisément ? Pourquoi cela n'avance pas plus rapidement ?

-          Par ailleurs, quand seront communiqués les résultats de l'évaluation des maisons de transition ?

-          Combien d'établissements pénitentiaires ont un « security officer » afin d'augmenter le personnel et dès lors de mieux contrôler les détenus ?

-          Et combien de personnel, par prison, sont formés au phénomène de radicalisation ? Quelle structure assure l'échange d'informations entre eux, ces référents, à l'échelle du pays ?

-          A cet égard, qu'est-ce qui coince dans la mise à jour du protocole d'accord visant l'échange d'informations entre la direction EPI et les services de renseignement ?

-          Autre élément, à quand estimez-vous l'effectivité d'un programme commun avec SIDIS ?

Des adaptations sont en cours, on le sait, mais pourriez-vous nous donner davantage de perspectives à ce niveau ?

 

-          Par ailleurs, combien de sorties de tels détenus sont programmées prochainement ? Combien se feront à « fond de peine » et pour lesquels aucun suivi n'est possible par le TAP ? Par ailleurs combien de telles sorties seront sous le contrôle du TAP ?

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête Attentats pour les cultes" (55028369C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie Aanslagen m.b.t. de erediensten" (55028369C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, la problématique du radicalisme, du prosélytisme religieux et de l'endoctrinement notamment par le biais de lieux de culte ont été mis en évidence : ​

 

-          Radicalisme : renforcement de la surveillance des mosquées reconnues  et amélioration des contrôles de sécurité dans celles-ci, avec une plus grande implication des autorités locales, et lancement d'une procédure en vue de maintenir la reconnaissance

 

Une circulaire a été prise le 20 juillet 2017 afin de mieux encadrer la procédure de reconnaissance. Le système prévu se base sur une collaboration entre l'autorité fédérale et plusieurs partenaires sécuritaires (CTIF, police fédérale, OCAM, VSSE, SGRS, Office des étrangers).

 

La demande de reconnaissance de la communauté locale est transmise à l'Exécutif des Musulmans de Belgique, qui le transmet à la Région compétente.

-          La Grande mosquée de Bruxelles est évidemment un exemple manifeste de la situation en la matière. Ainsi que celui de l'EMB…

-          Je ne vais pas lister ici les recommandations à cet effet mais il est évident que nous n'avançons pas du tout suffisamment rapidement à ce niveau.

 

Et si je comprends que l'on ne peut intervenir dans la gestion interne de cet organe représentant un des cultes les plus présents dans notre pays, il me semble que la responsabilité des autorités et services publics est par conséquent d'autant plus importante et que leurs missions de contrôle et de vigilance doivent être à la hauteur de cette désintégration du culte musulman en Belgique et des risques encourus et mis en lumière notamment par la Commission d'enquête.

 

Et il ne faudrait pas que de l'endoctrinement s'y développe sans que les contrôles ne puissent être réalisés.

 

-          Qu'en est-il du renforcement de la surveillance des mosquées ? Pour illustration, pourriez-vous nous communiquer, sans détail bien entendu, le nombre d'enquêtes et de surveillance réalisées annuellement ?

 

-          Qu'en est-il aussi de la synergie avec les entités fédérées dans le cadre de la conférence interministérielle et notamment au sujet de la reconnaissance considérant l'importance de l'EMB dans la procédure et ce au vu de la situation de l'EMB lui-même ?

 

Question de Philippe Pivin à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les recommandations de la commission d'enquête Attentats pour le COL des PG et le parquet fédéral" (55028370C)

Vraag van Philippe Pivin aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De aanbevelingen v.d. onderzoekscommissie Aanslagen voor het College van pg's en het federale parket" (55028370C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans les recommandations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire, les directives aux parquets du pays ont aussi été analysées et mises en évidence :

 

- Adaptation de la COL 11/2013 à l'approche spécifique développée entre-temps de la radicalisation et des auteurs d'attentats terroristes

 

La circulaire COL 11/2013 est en cours de révision. Une version « provisoire » a été approuvée le 2 mai 2019 par le Collège des procureurs généraux. Les modifications ultérieures de cette circulaire sont actuellement mises sur pause, en attendant que les flux d'informations entre MaCH, le dossier numérique et I+Belgium soient réglés.

 

En outre, le Collège des procureurs généraux a publié une circulaire COL 10/2018 sur les conditions pouvant être imposées aux personnes qui sont poursuivies ou condamnées pour des faits de terrorisme ou en lien avec l'extrémisme violent. Les propositions décrites dans cette circulaire à propos de la formulation de conditions concrètes concernant des faits de terrorisme ou en lien avec l'extrémisme violent doivent être envisagées comme un outil de travail du magistrat dans le cadre de sa mission relative à l'exécution de la peine et à la liberté sous conditions. Les propositions ne sont pas limitatives. Il est important, surtout dans le cadre de faits terroristes, de pouvoir faire un travail « à la mesure » de l'intéressé. À cet égard, la formulation de conditions axées sur sa problématique concrète et son contexte est très importante.

 

Nous avons d'autres exemples de nécessité d'adaptation de ce logiciel MaCh, et je constate qu'il en va de même ici pour répondre à cette recommandation sur le suivi de la radicalisation et des auteurs d'attentats terroristes mais c'est toutefois inconcevable de continuer, année après année, de constater que le flux d'informations n'est pas optimal.

 

Pouvez-vous donc nous indiquer les avancées récentes à ce niveau, s'il y en a eu, et notamment concernant MaCh ?

Enfin, et même si je sais qu'un échange spécifique concernant la PJF sera organisé prochainement, pourriez-vous m'indiquer quelles mesures particulières nouvelles ont été mises en œuvre dans le cadre des phénomènes de grande criminalité (drogues, trafics,…) en lien avec les réseaux radicalisés et de menaces terroristes ?

Je vous remercie.

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. de politie" (55028371C)

Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives à la police" (55028371C)

 

1. Éen van de aanbevelingen heeft betrekking op de Wet van 6 januari 2003 en stelt dat FAST beroep zou kunnen moeten doen op de bijzondere opsporingsmethodes.

 

De COL FAST zou in een eindfase zijn. Ook de aanpassing van de COL 11/2013 mbt de signaleringen is bezig. Het College van Procureurs-generaal zou hiermee bezig zijn.

 

Wat is de stand van zake van deze twee voormelde COLS? Tegen wanneer kunnen deze verwacht worden? Zal de Wet betreffende bijzondere opsporingsmethodes moeten aangepast worden als FAST een beroep wenst te doen op de bijzondere opsporingsmethodes of volstaat een COL? Kunt u dit toelichten?

 

2. Het garanderen van een vaste onderzoekscapaciteit bij het federaal parket (p 14).

 

Deze aanbeveling zou zijn gerealiseerd. De vraag is of dit wel effectief het geval is. Ter staving van de realisatie wordt verwezen naar een nationaal systeem voor onderzoeksbeheer dat zou zijn opgezet en in gebruik genomen. Er is natuurlijk een bijzonder groot onderscheid tussen de theorie enerzijds en de realisatie ervan anderzijds. Het is namelijk niet omdat er een theorie is uitgewerkt die er zou kunnen voor zorgen dat de onderzoekscapaciteit zou moeten zijn gegarandeerd, dat deze effectief in gegarandeerd. In de media is al maanden te lezen dat tal van secties binnen het federaal parket te kampen heeft met een acuut personeelstekort, zelfs in die zin dat er melding wordt gemaakt dat uiterst belangrijke vormen van criminaliteit niet meer kunnen onderzocht en de facto vervolgd worden. Graag had ik dan ook van u vernomen hoe deze dagdagelijkse vaststellingen te verenigen zijn met de voormelde realisatie van aanbeveling? Of werd de lat mbt een vaste onderzoekscapaciteit zo laag gelegd?

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. de VSSE (deel 1)" (55028372C)

Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives à la VSSE (partie1)" (55028372C)

 

1. Het inrichten van een kruispuntbank voor alle veiligheidsdiensten (p 21)

 

Niettegenstaande dat dit niet alleen allerminst een nieuw gegeven is, maar ook bijzonder belangrijk is, staat er bij de evaluatie van deze aanbeveling:

 

“Momenteel wordt, ingevolge de beslissingen van de regering bij het begrotingsconclaaf 2022, een beveiligd communicatieplatform ontwikkeld in ons land. Dit is infrastructureel de basis voor een vlotte informatie-uitwisseling, conform de technologische standaarden van de 21ste eeuw."

 

Om dat te besluiten dat de aanbeveling 'gepland' is.

 

Men laat dus enerzijds bij de toelichting uitschijnen dat men er mee bezig is om te besluiten dat het gepland is (en dus nog niet begonnen is met de uitvoering van deze belangrijke aanbeveling).

 

Wanneer gaat men werk maken van deze bijzonder belangrijke aanbeveling? Wanneer zal de ontwikkeling van het platform dat al jaren moest gerealiseerd zijn, eindelijk ontwikkeld zijn? Hoe zal dit bijdragen aan de oprichting van de kruispuntbank van alle veiligheidsdiensten, en wanneer zal deze kruispuntbank in werking kunnen treden?

 

2. Het wegwerken van deficits en het versterken van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (p 22)

 

Ook deze aanbeveling is een probleem dat reeds jarenlang gekend is. Aangaande de stand van zake wordt er vermeld dat er een groeipad ontwikkeld is, met aandacht voor de ontwikkeling van een nieuw statuut, alsook de ontwikkeling van een nieuw onderzoeksmodel. Het groeimodel zou voorzien in een netto stijging van 135 full time personen per jaar, om in 2024 te komen tot een totaal personeelseffectief van 1.000 full time personen.

 

Ook hier is de berichtgeving omtrent de invulling van de openstaande vacatures allesbehalve rooskleurig. Graag had ik van u geweten of de doelstellingen die in het onderzoeksmodel zijn bepaald, effectief worden gehaald. Hoeveel full time personen worden er de laatste jaren per jaar aangeworven en wordt het netto rendement van 135 gehaald? Wat is het totaal van de beroepscapaciteit op dit moment nu er binnen 1,5 jaar 1.000 personen zouden moeten zijn in dienst getreden?

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. de VSSE (deel 2)" (55028374C)

Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives à la VSSE (partie2)" (55028374C)

 

1. Verhogen budget VSSE op grond van benchmarking (p 23)

 

Dat er extra budget noodzakelijk is, kan allerminst worden betwist.

 

In de toelichting staat vermeld dat de VSSE de afgelopen jaren een injectie kreeg om haar financiële ICT-achterstand op te halen, maar dat deze injectie van tijdelijke aard was.

 

“De huidige regering doet om die reden dan ook een inspanning om in de nieuwe interdepartementale provisie extra middelen vrij te maken om te investeren in de dienst. Het gaat om structurele middelen die dus het budget van de dienst ook daadwerkelijk verhogen."

 

Kunt u mij zeggen wat deze inspanning in de realiteit betekent? Hoeveel bedraagt dit extra budget? Vanaf wanneer werd dit budget verhoogd? Aangezien het een structurele verhoging betreft, kan ik ervan uitgaan dat dit budget jaarlijks zal worden verhoogd? Tot hoelang zal dit structureel worden verhoogd?

 

2. Het mogelijk maken van infiltratieoperaties (p 23)

 

Naar we konden lezen “zou de wetswijziging die deze aangelegenheden regelt in de vorige regering zijn ingediend, maar zou omwille van de val van de regering, deze niet afgewerkt zijn". Het voorstel zou inmiddels terug zijn opgepikt en op de ministerraad besproken en zal dra in de commissie en parlement worden voorgesteld.

 

Ondertussen is deze regering bijna drie jaar bezig, en is er dus blijkbaar een kleine drie jaar niks gedaan om deze uitermate belangrijke aanbeveling gerealiseerd te zien. Hebt u een concrete datum wanneer dit voorstel van wetswijziging in de commissie zal kunnen besproken worden? Er is reeds kostbare tijd verloren, ik verzoek u dan ook om hier dringend werk van te maken.

 

3. De toegang tot geclassificeerde informatie verbeteren (p 29)

 

Ook hier wordt net zoals bij de bespreking van de oprichting van een kruispuntbank voor de veiligheidsdiensten verwezen het begrotingsconclaaf 2022, en naar de ontwikkeling van een beveiligd communicatieplatform.

 

Ook zou de regering de ontwikkeling plannen van een nieuw emailsysteem om diensten in staat te stellen de regelgeving correct toe te passen.

 

Ook hier: Waarom heeft het tot 2022 geduurd vooraleer werd geïnvesteerd in de ontwikkeling van een communicatieplatform? Hoe zal dit platform in concreto bijdragen tot het verbeteren van de toegang inzake geclassificeerde informatie? En wanneer zal dit gerealiseerd zijn? Hoe zit het met de ontwikkeling van het voormeld e-mailsysteem?

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. de VSSE (deel 3)" (55028375C)

Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives à la VSSE (partie3)" (55028375C)

 

1. Kwaliteit strategische analyses verbeteren en in overleg met OCAD methodologie uitwerken (p 31)

 

Bij de toelichting wordt verwezen naar de VSSE die in haar strategisch plan 2021 - 2024 argumenteert waarom er een strategische analysecapaciteit zou moeten worden ontwikkeld. Op geen enkele manier wordt er evenwel verduidelijkt welke initiatieven er genomen zijn om de kwaliteit van de strategische analyses te verbeteren. Kunt u hierover enige toelichting verschaffen? En hebben deze initiatieven effectief geleid tot een verbetering?

 

Mutatis mutandis over de methodologie die zou moeten worden uitgewerkt in overleg met OCAD. Wat is de stand van zake? Is er überhaupt al overleg geweest? Wanneer mogen we ook hier resultaten verwachten?

 

2. Optimaliseren van het personeelsstatuut (p 33)

 

Volgens de toelichting werd er in 2020 een eerste kleine stap gezet. We zijn bijna drie jaar later..

 

Wat zijn de concrete resultaten? Wat werd er na 2020 nog ondernomen om deze aanbeveling te kunnen realiseren en wanneer zal deze aanbeveling finaal zijn gerealiseerd?

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. het OCAD" (55028376C)

Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives à l'OCAM" (55028376C)

 

1. Het voorzien in de nodige middelen om wetgeving en beleid te kunnen uitvoeren (p 39)

 

Er wordt in de toelichting melding gemaakt van verschillende wetgevende initiatieven die genomen zijn, ook wordt er verwezen naar een aantal aanpassingen binnen een aantal structuren. Sinds 2018 zou OCAD over een flexibel personeelskader beschikken om gemakkelijker aan zijn behoeften te kunnen voldoen.

 

De eerste vraag die moet gesteld worden is of alle bestaande vacatures kunnen worden opgevuld binnen OCAD? Kunt u mij eveneens toelichten wat er onder “flexibel personeelskader" dient begrepen te worden? Heeft dit betrekking op een reserve (binnen OCAD) dat kan worden ingeschakeld indien dat noodzakelijk zou zijn? Of eerder op de mobiliteit van personeel van andere diensten die, indien er nood zou zijn aan een grotere bezetting binnen OCAD, kunnen worden ingeschakeld? In dit laatste geval, wordt erop toegezien dat deze personen over de vereiste competenties beschikken? Hoe wordt dit geëvalueerd?

 

2. Het in één complex onderbrengen en co-locatie van OCAD, CGCCR (crisiscoördinatiecentrum van de regering) en NTF (nationale taskforce) (p 39)

 

In de toelichting staat te lezen dat er concrete plannen zijn om OCAD en NCCN (nationaal crisiscentrum) onder hetzelfde dak onder te brengen.

 

Wat is de stand van zake van deze plannen? Tegen wanneer zouden deze plannen gerealiseerd zijn?

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. de erediensten (deel 1)" (55028377C)

Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives aux cultes (partie 1)" (55028377C)

 

1. Radicalisme: Het toezicht op erkende moskeeën opvoeren en de veiligheidsscreening in deze verbeteren, met een grotere betrokkenheid van de lokale overheden en het opstarten van een procedure tot behoud van de erkenning (p 42).

 

Op 20 juli is een omzendbrief uitgevaardigd voor een betere omkadering van de erkenningsprocedure.

 

Deze omzendbrief werd blijkbaar geëvalueerd en zal worden bijgestuurd.

 

Wat was de conclusie van voormelde evaluatie? In welke opzichten zal de omzendbrief worden bijgestuurd?

 

In de geformuleerde voetnoot 14 op bladzijde 42 staat vermeld: “Er is geen wettelijke basis om niet-erkende moskeeën te screenen." Nochtans zou men denken dat indien er een moskee niet erkend is, er reden te meer is om deze wel te screenen. Wordt er gedacht aan een wettelijke basis om deze niet erkende moskeeën wel te screenen? Hoe gebeurt de opvolging van deze moskeeën dan wel? Of worden moskeeën waarvan hun erkenning is geweigerd niet opgevolgd?

 

2. Radicalisme: Moskeeën die wel aan de vereisten voldoen, zoveel mogelijk erkennen en het systeem hiertoe evalueren en zo nodig bijsturen (p 42)

 

De formulering van de aanbeveling doet enige vragen rijzen. Wat wordt bedoeld met 'zoveel mogelijk erkennen?' Gaat de overheid zelf op zoek naar moskeeën, wordt dan gekeken of er aan voorwaarden is voldaan, en worden deze dan erkend? Of is het aan een moskee die meent aan de voorwaarden te voldoen om een aanvraag in te dienen? En als die aanvraag is ingediend, kan uit de formulering van de aanbeveling worden afgeleid dat de vereisten niet nauwkeurig en nauwlettend worden geverifieerd, aangezien het blijkbaar de bedoeling is om zoveel mogelijk moskeeën te erkennen. Graag hierbij enige toelichting.

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. de erediensten (deel 2)" (55028378C)

Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives aux cultes (partie 2)" (55028378C)

 

1. Radicalisme: Contact bevorderen tussen de overheid en het EMB (Executief Moslims België), afstemming bevorderen, en dit op basis van duidelijke verbintenissen, met maximale vertegenwoordiging in hoofde van de EMB en mits billijke financiering (p 43).

 

Inmiddels is gebleken dat hem EMB allerminst betrouwbaar is, en terecht werd er uiteindelijk beslist om de erkenning van de intrekking van het huidige EMB op te starten.

 

Wat is de stand van zake van deze procedure? Wanneer kunnen we verwachten dat de intrekking zal zijn gerealiseerd? Hoeveel subsidies werden er aan het EMB uitbetaald, in het bijzonder sinds april 2020 (verstrijken mandaten EMB) en hoeveel van deze subsidies zullen worden teruggevorderd?

 

2. Grote moskee van Brussel: De nieuwe activiteiten in de GMB moeten gericht zijn op “samen-leven" en openstaan voor alle islamgezinden en stromingen (p 44).

 

In de toelichting staat vermeld dat de GMB tot nog toe werd bestuurd door (organen verwant aan) het EMB.

 

Dat is natuurlijk bijzonder problematisch doordat er een procedure loopt tot intrekking van de erkenning van het EMB. Werden deze verwante organen inmiddels vervangen en kan worden gegarandeerd dat alle beïnvloeding vanuit het EMB inmiddels is beëindigd? Werd hieromtrent reeds onderzoek gevoerd? Zo niet, wanneer staat dit gepland? Indien de beïnvloeding nog steeds actueel is, zal dan tevens een procedure worden opgestart voor de intrekking van de erkenning van de GMB?

 

Te meer de erkenningsprocedure van de GMB blijkbaar geschorst is enerzijds en door de minister ondanks de schorsing reeds de intentie heeft geuit om de grote moskee in Brussel te erkennen -zo blijkt uit twee aanbevelingen omtrent de grote moskee (p 45)

 

Question de Nabil Boukili à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission parlementaire Attentats terroristes" (55028386C)

Vraag van Nabil Boukili aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up v.d. de aanbevelingen v.d. parlementaire onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen" (55028386C)

 

Monsieur le Ministre, Le 18 mars dernier, vous nous avez transmis votre « Rapport Global sur l’État des lieux des Recommandations en matière de Justice, de la Commission d’Enquête Parlementaire Attentats du 22 mars 2016 ». Nous avons déjà pu échanger sur ce rapport en commission et sur les manquements du gouvernement à l’égard des victimes.  Vous nous reprochez régulièrement de venir avec les mêmes questions, mais cela est dû au fait de votre inaction pour une série de recommandations, ou tout simplement de votre mutisme vis-à-vis de nos questions. Je rappelle tout de même que l’association Life4Brussels parlait de « gifle aux victimes » après que vous ayez publié ce rapport et tenté de répondre à nos questions en commission. Vous prétendez qu’une grande majorité des recommandations ont été mises en œuvre, ou sont sur le point de l’être. Les associations d’aide aux victimes ne sont pas du même avis. Life4Brussels vous a rappellé qu’il n’y a pas 14, voire 15 recommandations comme vous l’indiquez à différents endroits dans votre rapport, mais 16 grandes thématiques, avec souvent pour chaque thématique plusieurs recommandations, 46 recommandations au total donc. Vous avez reconnu en commission que, six ans après les attentats, plusieurs recommandations sont toujours en cours de réalisation, vous avez indiqué qu’il y avait des explications mais vous ne pouviez pas nous en donner. Comment expliquez-vous cela ? 1. Comment justifiez-vous par exemple que la recommandation de la Commission d’enquête parlementaire, qui demandait d’accorder « un soutien financier aux associations » n’ait été mise en œuvre qu’à l’égard d’une seule association, discriminant ainsi l’autre AISBL ? Et alors même que cette dernière vous a explicitement demandé un soutien financier, afin de pouvoir continuer à accompagner des centaines de victimes, notamment grâce aux permanences juridiques gratuites qu’elle met à la disposition des victimes afin de les informer de leurs droits, tâche qui vous incombait pourtant au regard de nombreuses directives européennes qui n’ont jamais été transposées en Belgique. Reconnaissez-vous donc que vous ne respectez pas cette recommandation ?

 

Question de Nabil Boukili à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les recommandations de la commission d’enquête Attentats terroristes et la task force interfédérale" (55028387C)

Vraag van Nabil Boukili aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De aanbevelingen van de onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen en de interfederale taskforce" (55028387C)

 

Monsieur le Ministre, Vous avez indiqué dans votre rapport du mois de mars que la recommandation relative à la mise en place de la Taskforce interfédéral a été finalisé. Toutefois, plusieurs groupes de travail résultant de cette Taskforce n’ont jamais abouti. Je pense notamment aux travaux portant sur les avantages de la carte statut de solidarité nationale, ceux du rôle des associations, de l’exemption des droits de succession, des autres problèmes fiscaux, etc . Est-il acceptable de considérer cette recommandation comme aboutie alors même que bon nombre de  groupes de travail n’ont pas finalisé leurs travaux ?

 

Question de Georges Dallemagne à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "L’indemnisation des victimes de terrorisme" (55028388C)

Vraag van Georges Dallemagne aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De schadeloosstelling van terreurslachtoffers" (55028388C)

 

A ce jour, l'intervention de l'Etat au profit des victimes d'attentat terroriste reste, largement insuffisante pour compenser dignement et adéquatement les dommages des personnes les plus grièvement blessées. Les pouvoirs publics octroient, en effet, une aide financière limitée à 125.000 euros majorée de 12.000 euros pour le remboursement des frais de justice et, le cas échéant, de 6.000 euros pour celui des frais de voyage.

 

Six ans après les attentats du 22 mars 2016 au métro Maelbeek et à l'aéroport de Bruxelles-national, certaines victimes sont toujours dans l'attente d'une indemnisation qui, dans certains cas, pourrait ne jamais être perçue en raison du fait qu'elles ne détiennent pas toutes les informations utiles.

 

Les victimes réclament la mise en place d'une seule et unique instance administrative qui informe, de façon proactive, les victimes quant aux indemnisations auxquelles elles ont potentiellement droit, à l'image du guichet unique instauré en France.

 

Pourtant, les recommandations de la commission d'enquête parlementaire « Attentats » sont claires à ce sujet puisqu'elles prévoient « que, pour l'avenir, la Belgique se dote d'un système qui, au lieu d'offrir une aide subsidiaire qui contraint la victime à s'adresser elle-même aux organismes publics ou privés chargés de l'indemniser, prévoie la création d'un fonds qui pourra lui allouer, dans les délais les plus brefs, des aides et indemnités; à charge de récupérer ce qui est dû par les compagnies d'assurance » .

 

Qu'est- ce qui bloque la mise en place d'un tel Fonds d'indemnisation ? Pour quelle raison ne pas l'avoir encore  mis en place ?

A l'heure actuelle, combien de victimes ou de familles de victimes ont-elles été indemnisées ? Combien de victimes ont-elles été indemnisées par la Commission d'aide aux victimes intentionnels de violences et pour quel montant ? Combien l'ont été par les compagnies d'assurance et pour quel montant ? Dans son dernier rapport, Assuralia indique avoir indemnisé 1.422 victimes. Sur quelle base Assuralia définit-elle les victimes ? Quelle est sa typologie ?

 

Combien de victimes ont-elles perçu une pension de solidarité et quel est le montant total accordé par le SPF Pensions aux victimes de terrorisme ? Quel est le montant d'une pension ?

Combien de victimes reste-t-il à indemniser ? Pour quelles raisons certaines victimes ou familles de victimes sont toujours dans l'attente d'une indemnisation partielle ou totale ?

 

Question de Georges Dallemagne à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La banque carrefour de sécurité" (55028390C)

Vraag van Georges Dallemagne aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De kruispuntbank veiligheid" (55028390C)

 

La commission d'enquête parlementaire « Attentats » a fait de la création d'une banque-carrefour de la sécurité la recommandation la plus importante avec le plus d'impact possible pour l'architecture de sécurité.

 

Sous le précédent gouvernement, un comité de concertation avec des représentants des différents services de sécurité a été mis en place sous la direction des ministres de l'Intérieur (M. P. Decrem) et de la Justice (M. Geens).

 

Ledit comité a remis son rapport, le 18 mai 2019, alors que le gouvernement était en affaires courantes.

 

Lors de la présente législature, votre gouvernement n'a jamais pris la peine de se concerter avec le Parlement sur les orientations suggérées dans cette note de vision.

 

Pourtant, il n'est plus question d'une nouvelle banque de données indépendante mais d'un système qui permettrait uniquement une interconnexion sécurisée entre les différentes banques de données existantes.

 

De plus, même si l'on opte pour une interconnexion entre les différentes banques de données, le comité invite à poser des choix quant à son champ d'application entre soit un projet restrictif sur le modèle du hit/no hit  soit un projet évolutif qui permettrait un accès aux informations des différents partenaires.

Le comité opterait pour un champ d'application plus large que celui du terrorisme, de la radicalisation et de l'extrémisme comme la lutte contre l'ingérence, l'espionnage, etc.

 

Pour quelle raison, le présent gouvernement a-t-il décidé d'abandonner la création d'une nouvelle banque de données indépendantes à l'instar de celle de la sécurité sociale alors que cette option avait été ardemment défendue y compris par les membres de votre majorité ?

Quand et comment comptez-vous répondre aux différentes options suggérées dans le rapport ? Comptez-vous y associer le Parlement ?

Comment comptez-vous faire interagir le projet I-police avec la mise en place de la banque carrefour sécurité ainsi que le banque de données communes ? Je suppose que cette dernière sera supprimée à terme.

Quels sont les moyens budgétaires propres alloués à ce projet ? Selon le comité de concertation, la création de la banque-carrefour sécurité n'est possible que si des moyens budgétaires propres à ce projet sont octroyés.

 

Question de Georges Dallemagne à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les détenus terroristes libérés" (55028393C)

[NL]Vraag van Georges Dallemagne aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De vrijlating van gedetineerden die veroordeeld werden voor terreurmisdrijven" (55028393C)

 

Monsieur le Vice-Premier Ministre

 

La note du SPF Justice nous apprend que

 

« Pour les détenus radicalisés/extrémistes qui quittent la prison (dans le cadre de PS, de CP, de DL, de SE, de LC ou en fin de peine), il est prévu dans le flux d'information, outre l'échange structurel avec les partenaires de sécurité, un vaste transfert d'information (en partie automatisé) à l'ensemble des services et instances intéressés, afin que toutes les personnes concernées en dehors de la prison soient informées de manière efficace et proactive»

 

De même, « En ce qui concerne les détenus libérés en fin de peine, une politique proactive est menée à l'approche de cette échéance. Le service psychosocial rédige pour chaque détenu un rapport de clôture qui est transmis par l'intermédiaire de Celex aux partenaires de sécurité (VSSE, police fédérale, OCAM), lesquels se chargent à leur tour du suivi en dehors de l'enceinte de la prison (par la CSIL et la TF »

 

Mes questions sont les suivantes :

 

Quel est le nombre depuis 2019 des détenus qui ont été libérés sous les différentes formes de libération provisoires ou définitives ?

Quelles sont effectivement les mesures qui ont été prises à leur égard ?

Quels sont les retours des services de sécurité quant aux rapports qu'ils ont établis ?

Je vous remercie pour vos réponses.

 

Question de Georges Dallemagne à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)" (55028397C)

Vraag van Georges Dallemagne aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)" (55028397C)

 

La Cellule de traitement des informations financières (CTIF) joue un rôle important dans la lutte contre le financement du terrorisme. Les banques et les établissements financiers sont tenus de déclarer les transactions suspectes à cette cellule, au même titre que les notaires, les huissiers de justice, les réviseurs d'entreprises, les experts-comptables et les avocats.

 

La communication et l'exploitation de ces informations se sont avérées si importantes que la commission d'enquête parlementaire « Attentats » recommande de renforcer cette cellule et l'associer plus activement à la lutte contre le terrorisme.

 

Comment avez-vous procédé à la mise en œuvre de cette recommandation ?

Dans le même ordre d'idées, la commission a recommandé la création de 5 Joint Intelligence Centres et Joint Decision Center afin que ces centres de renseignement puissent échanger des informations, procéder à une analyse commune et établir une liste commune des priorités. Or la note du SPF Justice du 5 mars 2021 annonce la création, d'une part, d'un Joint Intelligence Center et Joint Decision Center (JIC-JDC), du ressort de la Cour d'appel de Bruxelles et, d'autre part, des forums Counter terrorism (CT), du ressort des Cours d'appel de Liège, Charleroi, Gand et Anvers. Quelle est la différence entre ces deux plateformes de sécurité ? pour quelle raison les 5 JIC/les JDC n'ont pas été créées conformément aux recommandations de la commission d'enquête ?

 

Question de Nabil Boukili à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les recommandations de la commission d’enquête Attentats terroristes et le guichet unique" (55028389C)

Vraag van Nabil Boukili aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De aanbevelingen van de onderzoekscommissie Terroristische Aanslagen en een enig loket" (55028389C)

 

Monsieur le Ministre, Vous indiquez également que la recommandation concernant le guichet unique a été finalisée. Il semblerait qu’un guichet unique et central pourrait maintenant être mis en place en cas de nouvel attentat, ce qui était la première partie de la recommandation. En revanche, il faut préciser que cette recommandation devait principalement et prioritairement concerner les victimes des attentats du 22 mars 2016, c’est même pour elles que cette recommandation a été faite. S’il semble que nous puissions être prêts afin d’affronter de nouvelles menaces, les victimes des attentats de 2016 ont quant à elles, été exclues des bénéfices qu’auraient pu leur apporter ce Guichet Unique. Elles sont encore aujourd’hui livrées à elles-mêmes et font régulièrement appel aux organisations d’aide aux victimes, car elles se sentent perdues face à la multitude de démarches à effectuer. Rappelons à ce sujet, qu’Etat belge avait l’obligation d’identifier les victimes, de les informer de leurs droits et de leur apporter l’aide et le soutien nécessaire. Cela n’a jamais été fait comme l’attestent des centaines de victimes.

 

Comment justifiez-vous cette situation ? En ce qui concerne les victimes des attentats du 22 mars 2016 qui ne sont pas concernées par ce guichet unique, alors qu’elles ont encore besoin d’informations aujourd’hui, ce que vous reconnaissez vous-même puisque vous avez mis en place un système de coachs afin de prendre en charge des victimes. Mais aussi en ce qui concerne les « personnes de référence » devant venir en aide aux victimes seront envisagées dans l’hypothèse de la survenance d’une nouvelle « urgence collective », un nouvel attentat par exemple. Pourquoi parlez-vous d’une recommandation finalisée alors que ce n’est pas le cas ?

 

Question de Sophie Rohonyi à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d'enquête sur les attentats terroristes" (55028391C)

Vraag van Sophie Rohonyi aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over de terroristische aanslagen" (55028391C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Suite aux attentats de Bruxelles, la commission d’enquête parlementaire a adopté des recommandations.

 

Selon les informations communiquées par la TaskForce que vous présidez, sur les 14 recommandations concernant la prise en charge des victimes des attentats, 10 seraient finalisées et 4 seraient en cours.

 

En réalité, il n’y a pas eu 14 recommandations mais 16 grandes thématiques de recommandations, avec plusieurs recommandations pour chaque thématique.

 

Ma première question est simple:

 

Comment le gouvernement justifie-t-il le fait que 6 ans après les attentats, plusieurs recommandations soient encore en cours?

 

Ensuite, il y a les recommandations présentées comme finalisées alors qu’elles ne le sont pas. Par exemple, je songe au guichet unique qui devrait voir le jour ne serait qu’un guichet d’information et non d’assistance, et qui ne concernera que les nouvelles victimes d’attentats, à l’exclusion des victimes du 22 mars, pourtant visées par la commission d’enquête.

 

Je rappelle à cet égard que dans le volet “Aide aux victimes”, il est précisé que le gouvernement doit veiller à ce que chaque victime puisse s'adresser à une personne de référence.

 

Il est ainsi prévu que le guichet central contacte des personnes de référence au sein des Communautés pour qu'un gestionnaire de dossier soit désigné dans les 24 à 48h, lequel prendra contact avec les victimes dans un délai de 48H et les assistera dans les différentes démarches à entreprendre qu'elles se situent à l'échelon fédéral ou régional.

 

Mes questions sont les suivantes :

 

Comment justifiez-vous le fait que les victimes des attentats du 22 mars ne puissent pas bénéficier d’un guichet unique ?

 

Si la mise en place d’un guichet unique n’est pas (ou plus) possible pour ces victimes, pourquoi ne pas prévoir un mécanisme similaire effectif pour ces victimes ?

 

Question de Sophie Rohonyi à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d’enquête sur les attentats terroristes" (55028392C)

Vraag van Sophie Rohonyi aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over de terroristische aanslagen" (55028392C)

 

Monsieur le ministre,

 

Concernant la mise en place d'une TF interfédérale, force est de constater que bien peu de ces groupes de travail ont abouti: qu’il s’agisse de l’exonération des droits de succession (en vigueur en Wallonie mais pas en Flandre), des avantages liés à la carte de victime d’attentat, de l’expertise unique des assurances et du Medex, ou encore des enfants qui ne sont pas pris en charge.

Comment justifier le fait que peu d’avancées sont à constater dans ces groupes de travail interfédéraux ?

 

Considérez-vous que la méthode de travail mise en place pour rencontrer les demandes légitimes des victimes était optimale ?

 

Il ne peut être nié que de nombreuses victimes traversent des difficultés avec leurs compagnies d’assurances.

 

Pouvez-vous me confirmer qu’elles peuvent compter sur une assistance protection juridique en cas de conflit dans le processus d’indemnisation avec leur assurance ?

 

Les discussions avec l’ordre des avocats et les barreaux sur ces aspects sont-elles terminées ?

 

Enfin, malgré le fait que vous affirmez que les associations représentatives des victimes sont désormais reconnues et soutenues tant sur le plan administratif que financier, je rappelle que l’association Life4Brussels n’est toujours pas soutenue par le gouvernement. Son seul soutien actuel est un subside de la fédération Wallonie-Bruxelles.

 

Pouvez-vous nous indiquer pourquoi une différence de traitement est faite entre les deux associations représentatives des victimes ?

 

Question de Sophie Rohonyi à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d’enquête sur les attentats terroristes" (55028394C)

Vraag van Sophie Rohonyi aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over de terroristische aanslagen" (55028394C)

 

Monsieur le ministre,

 

En ce qui concerne le suivi législatif des recommandations, il est prévu une modification du Code d’instruction criminelle, plus particulièrement l’art.29. Il en va de même pour les lois du 30 novembre 1998 et du 17 mai 20016. Force est toutefois de constater que cela n’a pas encore été fait. Pouvez-vous indiquer quand ces modifications législatives interviendront ?

 

Et enfin, d’un point de vue plus général :

 

Considérez-vous que les recommandations dont le statut est considéré “finalisé” comme satisfaisantes?

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. de wetgeving" (55028398C)

Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives à la législation" (55028398C)

 

1. De wet van 27 april 2016 inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme  legt de juridische grondslag voor gemeenschappelijke gegevensbanken, in het bijzonder voor de politie- en inlichtingendiensten.  (p 48)

Werd dit inmiddels opgestart ?  Wat is de stand van zaken ?  Worden er hiervoor voldoende middelen vrijgemaakt ?

 

2. Wijziging van het wetboek van strafvordering: aanpassing van art. 29 – informatieplicht inlichtingendiensten versoepelen in samenhang met aanpassing art. 19/1 Wet van 30 november 1998 (p 51)

Uit de bespreking blijkt dat artikel 29 niet is gewijzigd in de zin van de aanbeveling. Dit zou ook niet gepland zijn. Is hiervoor een speciale reden? Graag enige toelichting

 

3. Wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelde: het voorzien in strikt na te leven korte termijnen tussen de vaststellingen en herroepen van voorwaardelijke invrijheidsstelling (p 52).

 

Op informatiedoorstroming en -huishouding werden blijkbaar een aantal stappen ondernomen. Op wetgevend niveau werd er evenwel niets ondernomen, en staat dit ook niet gepland.

Is er een specifieke reden waarom er beslist werd niet tegemoet te komen aan deze aanbeveling?

Graag enige toelichting.

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. de slachtoffers (deel 1)" (55028399C)

Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives aux victimes (partie 1)" (55028399C)

 

1.  In september start eindelijk het Assisenproces.  Is de voorbereiding hiervan volledig in orde of dienen er nog initiatieven te worden genomen om ervoor te zorgen dat dit proces zeker van start kan gaan ? Moeten er nog wetgevende initiatieven worden genomen ?  Graag meer toelichting.

 

2. Hulpverlening slachtoffers : het inrichten van een inter-federale taskforce (p 55-56)

Teneinde te beschikken over een gecentraliseerde instantie om de versnippering van de bevoegdheden en de instanties tegen te gaan werd een interfederale taskforce opgericht om de cohesie te versterken. De taskforce werd opgericht in lei 2017 en kwam een laatste keer samen in 2018.

Kan de Minister hierover meer toelichting geven ?  Waarom komt deze taskforce niet samen op meer regelmatige basis, zeker met het oog op de voorbereiding van het Assisenproces dat in september van dit jaar eindelijk van start gaat ?

 

3. Hulpverlening slachtoffers : het inrichten en behouden van één contact- en aanspreekpunt voor slachtoffers (p 56)

Het protocol tot regeling van de werkzaamheden van het centraal loket voor slachtoffers van terroristische aanslagen en grote rampen werd op 22 mei 2019 ondertekend.  Het federaal parket heeft aanvaard om een rol te spelen in dit proefproject.

Kan de Minister hierover meer toelichting geven ?

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. de slachtoffers (deel 2)" (55028400C)

Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives aux victimes (partie 2)" (55028400C)

 

1. Rechtsbijstand voor slachtoffers: Overleg plegen met de ordes van de balies inzake het begeleiden van slachtoffers (p 60)

In de toelichting staat vermeld dat dit een engagement betrof voor de ordes om een speciale permanentielijst op te maken voor advocaten gespecialiseerd in verzekeringen. Op basis van welke objectieve criteria dient deze lijst te worden samengesteld en wordt bepaald wie er egspecialiseerd is in verzekeringen ? 

Gelet op de inhoud van de toelichting lijkt er alvast sprake van enige verwarring omtrent het begrip ‘rechtsbijstand’. Wat is de bedoeling : het gratis beroep kunnen doen op de bijstand van een advocaat zoals bijvoorbeeld in het kader van de rechtsbijstandsverzekering? En wel, het feit dat elk slachtoffer mits betaling moet kunnen bijgestaan worden door een raadsman, en de ordes in die optiek verzocht werd permanentielijsten op te stellen van advocaten gespecialiseerd in verzekeringen?

Deze aanbeveling is nog steeds lopende. Waarom werd deze nog niet gefinaliseerd? Wat werd er ondernomen om deze te finaliseren en wanneer zal deze gefinaliseerd zijn?

 

2. Oprichting Fonds dat zo snel mogelijk hulp en schadeloosstelling kan toekennen (p 60-61)

De minister van Economie Dermagne zou een wetswijziging voorbereiden om slachtoffers van terreur sneller en ten allen tijde tegemoet te komen. Deze aankondiging werd uiteraard louter toevalligerwijs gedaan op 22 maart ll, naar aanleiding van de herdenking van de aanslagen in Brussel, inmiddels meer dan 6 jaar geleden. Behoudens vergissing mochten we hieromtrent niks meer van vernemen.

Heeft er ter zake overleg plaatsgehad met Justitie ?Wat is de stand van dit dossier? Wanneer zal deze wetswijziging worden gerealiseerd? Of was dit de zoveelste gratuite aankondiging?

 

Question de Marie-Colline Leroy à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le procès des attentats de 2016" (55028402C)

Vraag van Marie-Colline Leroy aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "Het proces over de aanslagen van 2016" (55028402C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Nous nous préparons à une longue course de fond, scandée d’espoir et de souffrances. Mes pensées vont directement aux victimes de ce mois de mars 2016.   Aux victimes et à leur entourage.

Leurs vies a été irrémédiablement transformées et voici qu’ils se préparent à vivre un procès long de 9 mois, dont ils ignorent encore l’aboutissement.

 

Pas besoin d’être devin pour comprendre que la charge psychologique risque d’être conséquente. Voire énorme. Ainsi que le temps que les victimes ont le droit de consacrer à ce procès.

Certains ont su reprendre le chemin du travail, d’autres pas. Les proches travaillent également. Certains, qui étaient présents à l’aéroport de Zaventem, ne vivent pas en Belgique.

 

Comment, dès lors, dans ce contexte mosaïcal, organiser la présence des parties civiles lors de ce méga-procès  ?

Pouvez-vous donc nous instruire sur ce qui sera pragmatiquement prévu pour permettre aux victimes d’y assister en personne?

Avez-vous prévu des pistes au point de vue professionnel vu la longueur? Je pense à des mesures pour des congés ou indemnités pour anticiper les congés sans solde.

 

D’autre part, avez-vous déjà mesuré les besoins en soutien psychologique ?

 

Côté FWB, la ministre en charge des maisons de justice,   vient d’annoncer que des projets ont été récemment validés concernent notamment le renforcement des aides sociale, psychologique et juridique de première ligne, ou encore d’autres initiatives comme la mise en contact avec les victimes des attentats de Paris.

Avez-vous prévu d’autres mesures liées au fédéral ? Allez-vous dégager d’autres budgets ? Je fais référence à la recommandation d'aide aux victimes, finalisée selon le rapport, qui préconise de " développer une approche interdépartementale basée sur le modèle français, offrant un suivi psychosocial et juridique proactif, spontané et gratuit."

 

Enfin, quelles recommandations préconisez-vous à l’aube de ce procès hors norme?

Je vous remercie.

 

En vertu de l’article 127, n° 2, du Règlement de la Chambre, "Les questions doivent présenter un caractère d’actualité et d’intérêt général". Les dispositions applicables en matière de données à caractère personnel doivent être respectées à cet égard.

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. het DG EPI (deel 1)" (55028410C)

Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives à la DG EPI (partie1)" (55028410C)

 

1. Oprichting Penitentiaire Lokale Integrale Veiligheidscellen inzake radicalisering, extremisme en terrorisme, georganiseerd binnen de gevangenismuren

In de nota van de input van het Nationaal Criscentrum, het OCAD en ASTRID betreffende de update POC aanslagen lezen we dat er besprekingen lopende zijn voor de oprichting van Penitentiaire Lokale Integrale Veiligheidscellen inzake radicalisering, extremisme en terrorisme georganiseerd binnen de gevangenismuren. Deze aankondiging komt doorheen deze nota herhaaldelijk terug bij verschillende onderwerpen.   Er is een proefproject in bespreking. Graag had ik hierover meer toelichting.

 

2. Bijdragen aan het realiseren van een globale visie en strategie informatiehuishouding (p 64)

De omschrijving in de ‘Stand van zaken’ is bijzonder vaag.  Kan de Minister hierbij meer toelichting geven ? 

 

3. Het sluiten van een samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de deelstaten m.b.t. het gevangeniswezen om veelbelovende initiatieven te ondersteunen en voorzien in de opvolging van gedetineerden na hun vrijlating

Tot op heden is er enkel een gemeenschappelijke omzendbrief met de Justitiehuizen maar werden er nog geen samenwerkingsakkoorden afgesloten met de deelstaten. Wat is hiervan de reden ?  Werden er reeds initiatieven genomen ?  Wat is de stand van zaken ?

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen (Brussel 22 maart 2016) en de aanbevelingen m.b.t. het DG EPI (deel 2)" (55028411C)

Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats (Bruxelles 22 mars 2016) et les recommandations relatives à la DG EPI (partie 2)" (55028411C)

 

1. Snel werk maken van het bij de penitentiaire beginselenwet bepaalde detentieplan (p 68)

Het activeren van de detentieplanning is voorzien in het regeerakkoord en het Justitieplan. Het engagement is aangegaan om onverkort alle resterende bepalingen van de Basiswet in werking te laten treden.

Wat is de stand van zake van dit engagement? Wanneer zal dit engagement in praktijk worden gegoten en gefinaliseerd zijn?

 

2. Het creëren van kleinschalige, op disengagement gerichte transitiehuizen (p 68-69)

Zoals uit de toelichting blijkt zijn de transitiehuizen en de opening ervan op heden niet bepaald een succesverhaal.

Wat evenwel de wenkbrauwen doet fronsen is de volgende passage in de toelichting:

“het is belangrijk te vermelden dat geradicaliseerde gedetineerden principieel niet uitgesloten worden als doelgroep.”

Graag enige toelichting hierbij.

 

3. De vertegenwoordigers van de erediensten of van niet-confessionele ondersteuning betrekken bij groepswerk en permanent te evalueren

De islamconsulenten die tewerkgesteld zijn in de gevangenissen worden maximaal betrokken bij de begeleiding van geradicaliseerde gedetineerden of gedetineerden die vatbaar zijn voor radicalisering.

Aangaande de islamconsulenten heb ik de volgende vragen: Aan welke objectieve criteria moeten de islamconsulenten voldoen om tewerkgesteld te worden als consulent in de gevangenis? Op basis van welke criteria worden ze geëvalueerd? Door wie? En om de hoeveel tijd? Hoeveel islamconsulenten zijn er tewerkgesteld (per gevangenissen)?

 

Vraag van Marijke Dillen aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De POC Aanslagen en de aanbevelingen m.b.t. het College van pg's en het federale parket" (55028412C)

Question de Marijke Dillen à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La CEP Attentats et les recommandations relatives au Collège des PG et au parquet fédéral" (55028412C)

 

1. De toegang tot geclassificeerde informatie verbeteren (p 77)

Tijdens het begrotingsconclaaf eind 2021 is er 30 milj eu voorzien voor het project BSC (Belgian Secure Communications).  In tussentijd dient vastgesteld dat de voorganger van de BSC, de BINII op heden slechts beschikbaar is voor het federaal parket en het parket-generaal te Brussel.

Plannen om het BINII-systeem te installeren bij de parketten van Gent, Antwerpen, Luik, Charleroi en Brussel werden stilgelegd omwille van budgettaire redenen.

Impliceert dit dat de voormelde parketten op heden nog steeds niet beschikken over een systeem om geclassificeerde informatie uit te wisselen?

Wanneer zal het nieuwe BSC-systeem uitgerold en geïmplementeerd worden bij alle parketten? Wordt er in tussentijd geen systeem geïntroduceerd -desnoods het BINII- dat ervoor zorgt dat alle parketten geclassificeerde info kunnen uitwisselen? Of zullen deze parketten nog jarenlang, in afwachting van BSC, geen geclassificeerde info kunnen uitwisselen?

 

2. Het actief aanpakken van het probleem van ‘lekken’ van info (p 77)

Naar aanleiding van de operatie Sky konden verschillende overheidsfunctionarissen die informatie doorgaven aan het criminele milieu worden opgepakt, althans zo blijkt uit de toelichting van de aanbeveling.

Kunt u mij zeggen hoeveel functionarissen van het lekken van info worden verdacht, hoeveel daarvan werden vervolgd en hoeveel zaken werden geseponeerd/dan wel er een buitenvervolgingstelling volgde voor de raadkamer? Hoeveel zaken werden voor de correctionele  Rechtbank gebracht, en hoeveel functionarissen werden vrijgesproken?

De oprichting naar Engels voorbeeld van een commissie blijft een interessante aanbeveling. Werden er terzake reeds initiatieven genomen ?  Zo ja, wat is de stand van zaken en op basis van welke criteria gebeurt de keuze van journalisten ?  Zo neen, wat is hiervan de reden ?

 

Question de Khalil Aouasti à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d’enquête sur les attentats terroristes" (55028413C)

Vraag van Khalil Aouasti aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over de terroristische aanslagen" (55028413C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans le cadre du suivi des recommandations de la commission d'enquête « attentats terroristes », on lit dans la note transmise par le cabinet, plusieurs recommandations (qui sont toujours en cours) sur la question des moyens et du renforcement du personnel :

 

VSSE : supprimer les déficits et renforcer les services de renseignement et de sécurité, augmentation du budget de la VSSE sur la base d'un benchmarking

OCAM : Fournir les moyens nécessaires pour mettre en œuvre la législation et les politiques

EPI (prisons) Renforcer le personnel afin d'exercer pleinement la compétence de contrôle ​​

​Face à ces recommandations, pouvez-vous nous faire le point sur ces questions ? Pouvez-vous me donner plus de détail quant à la finalisation de ces recommandations et quand seront-elles finalisées ?

Plus précisément, concernant la recommandation visant à augmenter le budget de la VSSE, quels moyens seront encore injectés et à quoi seront-ils affectés ?

 

Je vous remercie

 

Question de Khalil Aouasti à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d’enquête sur les attentats terroristes" (55028418C)

Vraag van Khalil Aouasti aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over de terroristische aanslagen" (55028418C)

 

Monsieu le Ministre,

 

Dans le cadre du suivi des recommandations de la commission d'enquête « attentats terroristes », en ce qui concernent le volet de l'aide aux victimes, beaucoup de recommandations ont déjà été finalisées.

 

On sait combien ça a été difficile et parfois le parcours du combattant pour les victimes. 

 

Le 24 mars, l'association Life4brussels nous a envoyé un bilan du suivi des recommandations de la commission d'enquête, avec de nombreuses remarques en marge de l'état des lieux que le ministre de la Justice avait envoyé aux parlementaires.

 

Monsieur le Ministre, même si de nombreuses choses ont été réalisées, on constate que l'association de victimes reste préoccupée et estime que "de nombreuses recommandations sont passées à la trappe". L'association pointe des éléments comme le soutien financier des associations, la reconnaissance des impacts psychologiques pour les personnes qui ont secouru, la mise en place de permanences au niveau des barreaux. Je ne vais pas passer en revue tout ce courrier, le ministre l'a certainement analysé. Est-ce qu'il y a eu, depuis l'état des lieux écrit du ministre (le 21 mars), depuis la lettre de l'association de victimes (le 24 mars), de nouvelles réalisations concernant sur ce volet assistance aux victimes ?

 

En outre, en ce qui concerne la recommandation visant à veiller à ce que chaque victime puisse s'adresser à une personne de référence. Il s'agit de la question du guichet unique. On voit dans le document que la recommandation est en cours. Pouvez-vous nous donner plus de précision quant à sa finalisation ?

 

Je vous remercie.

 

Question de Khalil Aouasti à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la commission d’enquête sur les attentats terroristes" (55028421C)

Vraag van Khalil Aouasti aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De follow-up van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over de terroristische aanslagen" (55028421C)

 

Monsieur le Ministre,

 

Dans le cadre du suivi des recommandations de la commission d'enquête « attentats terroristes », j'ai deux questions concernant des recommandations en particulier :           

 

1° p. 21 : la création d'une banque carrefour pour l'ensemble des services de sécurité (VSSE – programmé)

 

Les recommandations de la commission d'enquête n'appelaient pas à une grande réforme de structure de l'appareil de sécurité, mais surtout à une plus grande collégialité, et surtout à un meilleur échange d'informations entre services. Dans ce cadre, la création d'une banque carrefour pour l'ensemble des services de sécurité est une recommandation essentielle. Selon la note la mesure est "programmée". Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui pour la réalisation ?

 

2° Création et promotion de joint intelligence centers et joint decision centers (p. 12 + Police).

 

Dans ce cadre, la Commission d'enquête avait recommandé la mise en place des "joint intelligence center" et des "joint decision centers" (qui sont des structures d'échange d'information et de priorisation collégiale des dossiers à mettre en place au niveau des 5 cours d'appel). Le tableau de bord indique que « dans l'état actuel des choses, il ne paraît pas opportun d'implémenter les JDC/JIC dans les cours d'appel de Liège, Charleroi, Anvers et Gand". Pouvez-vous expliquer ce qui fonde cette analyse ? ​

 

Je vous remercie

 

Vraag van Kristien Van Vaerenbergh aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen van de POC Aanslagen m.b.t. de kruispuntbank veiligheid" (55028441C)

Question de Kristien Van Vaerenbergh à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la CEP Attentats relatives à la banque carrefour sécurité" (55028441C)

 

Eén van de speerpunten van de onderzoekscommissie betrof de oprichting van een 'Kruispuntbank Veiligheid'. Er werd immers vastgesteld dat de informatiedoorstroming problematisch verliep door de combinatie van een gebrek aan een alomvattende visie en strategie, toenemende infobesitas, een wildgroei aan databanken, ontoereikende analysecapaciteit, verschotting (tussen de gerechtelijke en administratieve component enerzijds en tussen de federale en lokale politie anderzijds), verouderde werkprocessen, enzoverder.

 

De Kruispuntbank dient een instrument te zijn voor een geïntegreerd gegevensbeheer en coördinatie tussen de verschillende diensten. Naar het voorbeeld van de KPB sociale zekerheid en het e-health platform moet een efficiënt systeem uitgewerkt worden van veilige elektronische gegevensdeling tussen bestaande gegevensbanken die onder de verantwoordelijkheid van verschillende instanties vallen. Dit impliceert het gebruik van van flagging-systeem en beperkte toegangsrechten.

 

Helaas staat de oprichting van de Kruispuntbank Veiligheid vele jaren later nog nergens. Ik heb dan ook volgende vragen:

 

Het laatste dat van dit dossier bekend is, is dat er in mei 2019 een visienota werd opgesteld door de kabinetten van Binnenlandse Zaken en Justitie, in samenwerking met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Welke stappen zijn sedertdien nog ondernomen?

Waarom duurt het zo lang om de Kruispuntbank Veiligheid op te richten? Wat zijn concreet de moeilijkheden die zich stellen?

Wat is de voorziene timing voor de effectieve inwerkingtreding van de Kruispuntbank Veiligheid?

 

Vraag van Kristien Van Vaerenbergh aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen van de POC Aanslagen m.b.t. de strafuitvoering" (55028443C)

Question de Kristien Van Vaerenbergh à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la CEP Attentats relatives à l'exécution des peines" (55028443C)

 

In het eindverslag van de onderzoekscommissie werden ook een reeds aanbevelingen gedaan die betrekking hebben op de strafuitvoering. Kort samengevat gaat het over de volgende:

 

Indien de beslissing om aan een veroordeelde voorwaardelijke invrijheidstelling toe te kennen tegengesteld is aan het advies van de gevangenisdirecteur of van het openbaar ministerie moet dit uitdrukkelijk in het vonnis gemotiveerd worden.

Een veroordeelde die voorwaardelijk in vrijheid is gesteld, dient de toestemming van de strafuitvoeringsrechtbank te verkrijgen om te mogen reizen naar het buitenland.

Indien een veroordeelde die voorwaardelijk is vrijgelaten zijn voorwaarden schendt, moet het parket sneller maatregelen nemen zoals bijvoorbeeld het vorderen van de voorlopige aanhouding of internationale signalering.

Het toepassingsgebied van de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank moet worden uitgebreid voor een aantal terroristische misdrijven (deelname aan activiteiten van een terroristische groep of verstrekken van middelen voor aanslag).

Om bezoekers van gedetineerden te kunnen screenen moeten gevangenisdirecteurs toegang krijgen tot de zogenaamde OCAD-lijst. Staatsveiligheid moet gevangenissen bovendien inlichten indien er aanwijzingen van radicalisering zijn bij gedetineerden en bezoekers.

Lokale overheden dienen beter betrokken te worden bij de opvolging van voorwaarden die in het kader van de voorwaardelijke invrijheidstelling worden opgelegd. Wijkagenten krijgen hierin een prominente rol.

 

Uw overzichtsrapport dat een stand van zaken geeft over de uitvoering van de aanbevelingen m.b.t. Justitie, bevat helemaal niets over bovenstaande topics. Graag vraag ik via deze weg een stand van zaken op. Indien deze aanbevelingen nog niet werden uitgevoerd, wat is hiervoor dan de reden?​

 

Vraag van Koen Metsu aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen van de POC Aanslagen m.b.t. de geloofsgemeenschappen" (55028448C)

Question de Koen Metsu à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la CEP Attentats relatives aux communautés religieuses" (55028448C)

 

De POC stelde dat er systematisch veiligheidsscreenings moeten worden uitgevoerd om te vermijden dat subsidiestromen zouden vloeien richting organisaties die de radicale islam verspreiden. De controles dienden a priori en a posteriori te gebeuren. Zo nodig moest financiering onmiddellijk worden stopgezet. De POC meende tevens dat de erkenning van moskeeën belangrijk was voor een duurzame integratie van de islam in onze samenleving en dat dit bijdraagt tot meer transparantie en een scherper toezicht. Deze erkenningen zouden enkel kunnen geschieden als de veiligheidsscreening op een performante manier zouden gebeuren waarbij de betrokken overheden beschikken over de correcte informatie om tot de erkenning te kunnen overgaan. De erkenningsprocedure diende derhalve grondig geëvalueerd worden en desgevallend verbeterd worden. Daarenboven diende de werking van de EMB verbeterd te worden opdat zij dé gesprekspartner konden worden tussen overheid en moslimgemeenschap zou kunnen worden.

 

Deze omzendbrief zou ondertussen geëvalueerd zijn en bijgestuurd worden. Kan de minister iets meer details geven omtrent de bijsturingen en de termijn waarop deze bijsturingen zullen uitgevoerd worden?

Over de erkenning van de lokale islamitische gemeenschappen was ook reeds een samenwerkingsakkoord gesloten. Dit akkoord ondergaat momenteel een update. Welke punten zullen aangepakt worden in die update en op welke termijn zullen deze worden geïmplementeerd?

Met het EMB hebben we sinds de POC helaas al meer dan één probleem gehad. In een antwoord van de minister op één van onze laatste vragen over het definitief intrekken van hun erkenning stelde de minister nog dat de 'procedure lopende is' en dat 'hij niet vooruit kan lopen op de zaken' (10 mei 2022). Hoever staat u hiermee? Is het recitent reeds opgesteld? Welke volgende stappen moet u nog ondernemen? Op welke termijn bent u van plan deze te ondernemen? Kan u ons ook een stavaza geven van het administratief alternatief dat u wilde oprichten voor het EMB? 

M.b.t. de nieuwe verkiezingen van het EMB deelde u ons mee dat deze werden uitgesteld. Kan u ons een update hieromtrent geven? Gaan deze verkiezingen alsnog doorgaan? Is hier reeds een nieuwe datum voor? Indien ja, kan u ons dan antwoord geven op onze vraag over het verkiezingscharter?

 

Vraag van Koen Metsu aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging v.d. aanbevelingen van de POC Aanslagen m.b.t. de Grote Moskee" (55028449C)

Question de Koen Metsu à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des recommandations de la CEP Attentats relatives à la Grande Mosquée" (55028449C)

 

De oude concessieovereenkomst voor de Grote Moskee in Brussel werd beëindigd, zoals de POC aanbeval. De EMB heeft een nieuwe aanvraag tot erkenning van de Grote Moskee ingediend, die een negatief advies verkreeg van de minister van Justitie, dat is overgemaakt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De erkenningsprocedure is opgeschort in afwachting van een oplossing.  Dit wordt opnieuw opgenomen vanaf dat er een nieuwe ploeg is. Hoewel de oude concessieovereenkomst toch al beëindigd is, kunnen we niet stellen dat dit een succesverhaal is. Nog steeds vrezen we voor negatieve invloeden vanuit het buitenland (zowel ideologisch als financieel). Welke stappen onderneemt de minister dan ook om deze problematiek beter aan te pakken?​