Commission de la Santé et de l'Égalité des chances

Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen

 

du

 

Mardi 26 avril 2022

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 26 april 2022

 

Namiddag

 

______

 

 


La réunion publique de commission est ouverte à 15 h 05 et présidée par Mme Sofie Merckx.

De openbare commissievergadering wordt geopend om 15.05 uur en voorgezeten door mevrouw Sofie Merckx.

 

01 Actualiteitsdebat over Salmonella en de Ferrerofabriek en toegevoegde vragen van

- Leen Dierick aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De aan de chocoladeproducten van Ferrero gelinkte salmonella-uitbraak" (55026823C)

- Thierry Warmoes aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Salmonella in de paaseitjes" (55026837C)

- Sofie Merckx aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Salmonella in de paaseitjes" (55026838C)

- Frieda Gijbels aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De met salmonella besmette chocolade-eieren van het merk Ferrero" (55026850C)

- Dominiek Sneppe aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De salmonellabesmetting in Aarlen" (55026857C)

- Sofie Merckx aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "Salmonella in de paaseitjes" (55026928C)

- Thierry Warmoes aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "Salmonella in de paaseitjes" (55026930C)

- Catherine Fonck aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "Salmonella in chocoladeproducten van Ferrero uit een Belgische fabriek" (55026957C)

- Laurence Zanchetta aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De salmonellabesmetting van Kinderchocoladeproducten" (55027074C)

- Laurence Zanchetta aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De salmonellabesmetting van Kinderchocoladeproducten" (55027074C)

- Barbara Creemers aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De salmonellabesmettingen in de Ferrerofabriek" (55027077C)

- Albert Vicaire aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De grootschalige terugroepactie voor met salmonella besmette Ferreroproducten" (55027091C)

- Robby De Caluwé aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De salmonellabesmetting die werd vastgesteld bij Ferrero in Aarlen" (55027181C)

- Karin Jiroflée aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De salmonellabesmetting bij Ferrero" (55027184C)

- Daniel Bacquelaine aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "Salmonella in producten van de Ferrerofabriek" (55027186C)

- Sophie Rohonyi aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Salmonella en de Ferrerofabriek" (55027191C)

- Sophie Rohonyi aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over " Salmonella en de Ferrerofabriek" (55027194C)

- Robby De Caluwé aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De aanpak en de gevolgen van de salmonellabesmetting bij Ferrero-Aarlen" (55027195C)

01 Débat d'actualité sur la salmonelle et l'usine Ferrero et questions jointes de

- Leen Dierick à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "Les cas de salmonellose liés aux chocolats de la marque Ferrero" (55026823C)

- Thierry Warmoes à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "Les oeufs de Pâques contaminés à la salmonelle" (55026837C)

- Sofie Merckx à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "Les oeufs de Pâques contaminés à la salmonelle" (55026838C)

- Frieda Gijbels à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "Les œufs en chocolat de la marque Ferrero contaminés par des salmonelles" (55026850C)

- Dominiek Sneppe à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "La contamination par des salmonelles à Arlon" (55026857C)

- Sofie Merckx à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "Les oeufs de Pâques contaminés à la salmonelle" (55026928C)

- Thierry Warmoes à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "Les oeufs de Pâques contaminés à la salmonelle" (55026930C)

- Catherine Fonck à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "La présence de salmonelle dans les chocolats Ferrero produits dans une usine belge" (55026957C)

- Laurence Zanchetta à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "L'affaire Kinder" (55027074C)

- Laurence Zanchetta à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "L'affaire Kinder" (55027074C)

- Barbara Creemers à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "Les contaminations à la salmonelle dans l'usine Ferrero" (55027077C)

- Albert Vicaire à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "Le rappel massif de produits Ferrero en raison de la présence de salmonelle" (55027091C)

- Robby De Caluwé à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "La contamination à la salmonelle constatée dans l'usine Ferrero d'Arlon" (55027181C)

- Karin Jiroflée à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "La contamination à la salmonelle chez Ferrero" (55027184C)

- Daniel Bacquelaine à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "La présence de la salmonelle dans les produits de l’usine Ferrero" (55027186C)

- Sophie Rohonyi à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "La salmonelle et l'usine Ferrero" (55027191C)

- Sophie Rohonyi à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "La salmonelle et l'usine Ferrero" (55027194C)

- Robby De Caluwé à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "La gestion et les conséquences de la contamination à la salmonelle chez Ferrero à Arlon" (55027195C)

 

La présidente: Chers collègues, le président et le vice-président étant occupés dans une autre commission, je suis volontaire pour présider ce débat d'actualité relatif à la contamination aux salmonelles de produits au sein de l'usine Ferrero.

 

Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue.

 

Étant donné qu'il s'agit d'un débat d'actualité, chacun a deux minutes pour poser sa question. Si vous avez deux questions, vous avez quatre minutes mais essayons d'aller à l'essentiel.

 

Mme Dierick est absente. Je vais passer mon tour. Nous allons commencer avec Mme Gijbels.

 

01.01  Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb een vraag ingediend die ondertussen alweer wat achterhaald is. Ze gaat over de besmettingen die zijn vastgesteld bij producten uit de Ferrerofabriek in Aarlen. Ik meen te hebben begrepen dat de eerste link met deze fabriek gelegd is in het Verenigd Koninkrijk, maar u zult dat straks allicht nog toelichten.

 

Nu er al wat evolutie in de zaak zit en er regelmatig nieuwe nieuwsberichten zijn opgedoken, zijn we al wat meer op de hoogte van wat er al dan niet gebeurd is. Kan u toch nog kunnen toelichten of het gaat om een besmet ingrediënt of om een besmetting in het productieproces zoals bijvoorbeeld een met salmonella besmette filter? Kunt u ook toelichten om welke vorm van salmonella het gaat?

 

Ik meen ook begrepen te hebben dat er eerder dit jaar al een besmetting met salmonella in de betreffende fabriek werd vastgesteld. Wat waren de gevolgen daarvan? Welk mechanisme treedt dan in werking? Wordt het FAVV daarover niet automatisch ingelicht? Als u daar nu op terugkijkt, denkt u dat het wel aangewezen zou zijn geweest als er een automatische waarschuwing naar het FAVV was vertrokken zodat er dan toch een inspectie ter plaatse kon gebeurd zijn?

 

Er is ook sprake van een trage communicatie door de productiesite. Ze heeft een hele tijd niet gecommuniceerd. Wat is uw mening daarover? Vindt u dat aangewezen of hebt u haar op dit gebrek aan communicatie aangesproken? Ik denk namelijk dat dit iets is wat absoluut te vermijden valt in zulke situaties.

 

Als we dan de website van het FAVV iets nauwlettender bestuderen sinds de besmetting in de Ferrerofabriek, viel het op dat er verschillende meldingen van besmettingen met salmonella elders gemaakt werden. Werden, in vergelijking met andere jaren, dit jaar meer besmettingen vastgesteld? Indien ja, is daarvoor dan ook een oorzaak?

 

Wat gebeurt er momenteel op de productiesite zelf? Is die nog altijd gesloten? Welk onderzoek wordt er uitgevoerd? Wat is daaromtrent de laatste stand van zaken?

 

01.02  Dominiek Sneppe (VB): Mijnheer de minister, gemakshalve sla ik de inleiding tot mijn vragen over, want u weet waarover het gaat. Mijn vragen liggen enigszins in dezelfde lijn als de vragen van de collega's.

 

Had Ferrero volgens u bij de vaststelling van de besmetting niet onmiddellijk het FAVV moeten inlichten? Wat is de gebruikelijke procedure bij de vaststelling van een besmetting na zelfcontrole? Moeten bedrijven eventueel verplicht worden om het FAVV onmiddellijk op de hoogte te brengen van de vaststelling van een besmetting? Biedt het zelfcontrolesysteem wel voldoende bescherming?

 

Wat zullen de gevolgen van die nalatigheid zijn voor het bedrijf? Sommige slachtoffers zijn ernstig ziek. Zal het bedrijf moeten instaan voor bijvoorbeeld hun medische kosten of kosten die gepaard gaan met werkverzuim?

 

Het BEUC (Bureau Européen des Unions des Consommateurs) was niet mals met zijn kritiek op de Europese voedselagentschappen en op het FAVV in het bijzonder. In de rapportering zitten er kennelijk gaten en er is ook sprake van ongeregeldheden en laksheid. Erkent u die opmerkingen ten aanzien van het FAVV? Hoe zult u die opmerkingen benaderen en oplossen?

 

01.03  Laurence Zanchetta (PS): Monsieur le ministre, je ne reviendrai pas sur l'ensemble du problème, que l'on connaît déjà, et je me permettrai de poser directement mes questions.

 

Monsieur le ministre, à l'heure actuelle, l'enquête menée par l'AFSCA dans l'usine d'Arlon a-t-elle pu apporter quelques éléments de réponse quant à la cause possible des infections à la salmonelle?

 

Une enquête a également été ouverte par le parquet du Luxembourg. Des informations vous sont-elles déjà parvenues à ce sujet?

 

Par ailleurs, avez-vous pu déterminer si la vingtaine de cas supplémentaires survenus ces derniers mois étaient bel et bien liés à l'usine Ferrero d'Arlon?

 

Comment l'AFSCA explique-t-elle le fait que Ferrero ait caché avoir détecté la présence de salmonelle en décembre dernier?

 

À la lumière de cette affaire, quel regard portez-vous sur la procédure d'autocontrôle, qui est en fait l'un des fondements de notre sécurité alimentaire? Cette procédure doit-elle être revue? Quelles autres mesures pourrait-on mettre en place pour s'assurer que cela ne se reproduise plus?

 

Avez-vous une idée de la date à laquelle l'usine Ferrero récupérera son autorisation de production?

 

01.04  Catherine Fonck (Les Engagés): Madame la présidente, excusez-moi. Je dois assumer en même temps la commission des Affaires sociales. Monsieur le ministre, j'imagine que les collègues ont rappelé les grandes dates. Je les avais notées par écrit dans la question que je vous ai adressée. Je ne vais donc pas relire les différentes dates cruciales de cet épisode évidemment malheureux. C'est le moins que l'on puisse dire. Il interpelle aussi, à la fois du côté de l'entreprise et du côté des autorités. Je voudrais vous poser une batterie de questions.

 

Le 15 décembre, oui ou non, la détection de salmonelles avait-elle été signalée à l'AFSCA? Ce qui m'interpelle, quand on parcourt la presse, c'est que les uns disent qu'il fallait le signaler, quand d'autres disent que non. Quand on observe les arrêtés et le fameux document sur la notification obligatoire et ses limites, qui a, par ailleurs, été modifié récemment, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est tout sauf clair. Les limites de la notification semblent, en tout cas dans le document officiel, plutôt laisser penser qu'il ne fallait pas notifier ce qui, je trouve, pose un grand nombre de questions, dont celle de la raison pour laquelle ce document a été modifié en ce sens en juillet 2021.

 

Par ailleurs, quelles ont été les réactions des autorités belges si cette détection a eu lieu?

 

Je voudrais aussi que vous nous en disiez plus sur le plan de contrôle de l'AFSCA pour cette entreprise. Quels contrôles ont-ils été réalisés et pour quel objet, ces cinq dernières années? À quelles dates? Avec quels résultats? Avec quel suivi des auto-contrôles, tant avant qu'après l'épisode de la détection de salmonelles, à propos de laquelle nous avons l'information le 15 décembre?

 

Par ailleurs, depuis quand exactement les autorités belges étaient-elles au courant de la présence de salmonelles dans les chocolats? Était-ce dès le 23 mars? Le 25 mars, alors qu'était intervenue la décision européenne de mettre ces chocolats sur une liste de produits suspects, quelles ont été les actions des entreprises en Belgique à cette date?

 

Pourquoi a-t-il fallu 11 jours entre l'alerte et les premiers rappels de chocolat en Belgique? C'est très long. À titre d'exemple, le Royaume-Uni a bougé beaucoup plus vite.

 

Pourquoi a-t-il fallu attendre le 8 avril pour que l'usine soit mise à l'arrêt? Depuis lors, j'ai dû constater que Ferrero a élargi la liste des produits rappelés: le 14 avril, d'une part, et cette annonce vendredi dernier selon laquelle certains produits de Ferrero n'auraient pas dû être sur le marché belge et qui pourtant l'étaient. Ferrero rappelait à ce moment-là que ces produits ne devaient pas être consommés.

 

Toutes ces questions montrent, me semble-t-il, un certain nombre de faiblesses de notre dispositif de sécurité sanitaire et plus particulièrement, sur ce dossier. J'ose espérer recevoir des réponses très claires et précises.

 

01.05  Barbara Creemers (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, dank u dat u naar onze commissie bent gekomen. Wij hebben ons allemaal wel wat zorgen gemaakt over wat wij in de jongste weken gelezen hebben over Ferrero. Ik vind het jammer dat u niet eerder de tijd vond in uw agenda om het daar met ons over te hebben, want dit belangt ons toch allemaal aan.

 

Wij hebben veel kunnen lezen in de pers. Ik kijk uit naar de tijdlijn van uw reconstructie. Volgens wat ik in de pers heb gelezen, was het FAVV zeer laat op de hoogte van wat er in Aarlen allemaal gebeurd is.

 

U weet dat ik altijd de eerste ben om zeer kritisch te zijn over de communicatie van het FAVV, maar als het inderdaad klopt dat het FAVV zo laat op de hoogte was, wil ik het FAVV toch complimenteren voor de communicatie. De reactie van het FAVV was zeer doortastend. Het leek op het eerste gezicht heel streng dat die fabriek moest sluiten, maar achteraf bleek het FAVV het bij het rechte eind te hebben, waarvoor alvast mijn complimenten.

 

Wij kunnen echter niet ontkennen dat er ergens wel iets fout gelopen is. Er zijn producten op de markt gekomen die daar niet mochten zijn, en het is aan ons te bekijken wat er fout gelopen is. Ik ben dus heel benieuwd naar wat u ons meteen zal uiteenzetten.

 

Ik heb drie concrete vragen.

 

Is ons beleid streng genoeg? Waar moeten wij het verbeteren? Hier ging het om producten die voor kinderen op de markt gebracht worden, met een specifieke marketing gericht op kinderen. Dan vraag ik mij af of die producten wel streng genoeg gecontroleerd worden.

 

Collega Zanchetta zei het al: ergens blijkt de zelfcontrole toch niet goed genoeg gewerkt hebben. Men heeft toch ergens steken laten vallen.

 

Moeten wij maatregelen nemen? Bestaan er maatregelen om een reeks producten te identificeren en om ze op een grondiger wijze te controleren?

 

Wat is er in het verleden fout gelopen? Hoe kunnen wij dat rechtzetten? Hoe wordt Ferrero op korte termijn begeleid opdat dit niet meer zou gebeuren?

 

01.06  Albert Vicaire (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je ne vais pas refaire la mise en perspective, je vais directement passer aux questions.

 

Quand cette usine a-t-elle été contrôlée par l’AFSCA pour la dernière fois? Quels sont les résultats de l’enquête menée par l’AFSCA à Arlon concernant l’origine de la salmonelle?

 

Si l'origine de la contamination est une matière première, l’AFSCA a-t-elle contacté d'autres fournisseurs utilisant cette matière?

 

Quand l’usine retrouvera-t-elle son autorisation de production? Cette usine fera-t-elle l’objet d’une vigilance accrue de la part de l’AFSCA dans les années à venir?

 

Cette affaire nous montre une fois de plus à quel point les systèmes d'autocontrôle – sur lesquels notre sécurité alimentaire repose pourtant grandement – semblent défaillants. Envisagez-vous donc de revoir ce principe? Des mesures plus contraignantes sont-elles à l’étude? Si oui, lesquelles?

 

L'ONG Foodwatch regrette la faiblesse des sanctions qu'encourent les entreprises défaillantes car ce type d’affaire va rarement jusqu'au tribunal. Je ne peux que la rejoindre. Des sanctions dissuasives et exemplaires ne s’imposent-elles donc pas? Par exemple, ne faudrait-il pas interdire la distribution de dividendes pour les grandes entreprises ayant eu un problème de sécurité alimentaire dans l'année? Voilà en tout cas qui ferait réfléchir les grands groupes de l’industrie alimentaire avant de cacher aux autorités publiques d’éventuels problèmes de sécurité alimentaire.

 

Au final, ce sont toujours les travailleurs, maintenant mis à l’arrêt, qui paient les conséquences des décisions douteuses prises par leur direction.

 

01.07  Robby De Caluwé (Open Vld): Mijnheer de minister, de andere sprekers hebben het er al uitvoerig over gehad. De gebeurtenissen bij Ferrero lijken op het eerste gezicht al lang bekend te zijn bij de fabriek, althans in de perceptie. Behoorlijk snel is ook het idee beginnen te leven dat het bedrijf een aantal zaken probeerde te verbergen. Het is dus goed dat wij het actuadebat daarover vandaag kunnen voeren, zodat er meer duidelijkheid over de zaak kan worden geschapen. Voedselveiligheid is immers uitermate belangrijk.

 

Mijnheer de minister, ik had van u dan ook graag geweten welke impact de huidige crisis heeft gehad op de volksgezondheid in ons land.

 

Kan u een chronologie geven van de gebeurtenissen?

 

Hebt u op dit moment indicaties dat er fouten zijn gemaakt door Ferrero of dat bepaalde zaken bewust niet werden gemeld aan het FAVV?

 

Kan het FAVV de bevindingen van Ferrero intussen bevestigen?

 

Het bedrijf beweert dat de besmetting te maken heeft met de besmetting van een filter van de anhydrous milk butter tank. Het bedrijf is voor de melkproductie ook gebonden aan een normering die schommelt tussen 125 en 750 gram op basis van het risicoassessment voor grondstoffen. Ik heb begrepen dat Ferrero eenzijdig zou hebben beslist voor een aantal producten strengere normen te hanteren dan het bedrijf is opgelegd. Klopt dat? Hebt u weet daarvan?

 

Ten slotte, zijn er problemen vastgesteld met de HACCP-procedure bij Ferrero? Klopt het dat de salmonellabesmetting is gebeurd bij de minder risicovolle anhydrous milk butter, ondanks de hoge sampling en testing?

 

Een crisis is ook een uitgelezen moment om bepaalde punten te evalueren. Het lijkt mij evident dat die evaluatie ook hier gebeurt. Het incident geeft aanleiding tot kritiek op de veiligheid van ons voedsel, op het functioneren van het autocontrolesysteem, op de te reactionaire houding van het FAVV in plaats van meer op het preventieve luik te focussen en ook op het feit dat wij in België meer voedselcrisissen zouden hebben dan elders. Het feit dat het parket van Luxemburg een onderzoek heeft geopend naar het incident bij Ferrero, voedt natuurlijk de geruchten.

 

Lieve Herman, onderzoeker bij het ILVO, heeft in De Tijd echter gesteld dat het lot van Ferrero ook andere voedingsbedrijven beschoren zou kunnen zijn. Hoe goed men een fabriek ook onderhoudt, een nulrisico voor dat soort besmettingen is er nooit, aldus Lieve Herman. Ze komen overal in onze leefwereld voor, dus ook in voedingsfabrieken. Eén besmet haartje in een machine kan al voldoende zijn. Het kwaad bij Ferrero is inmiddels geschied.

 

De hamvraag is dus hoe zowel het bedrijf als het FAVV met deze crisis omgaan, maar vooral ook wat ze daaruit leren. Ik verneem graag van u of u duidelijkheid kunt verschaffen over de positie van België inzake voedselveiligheid. Doen er zich effectief meer problemen voor dan elders? Indien ja, waarmee heeft dat te maken? Hebt u weet van eerdere incidenten die het FAVV heeft vastgesteld bij Ferrero? Welke conclusies trekt u uit het incident in Aarlen voor de werking van het FAVV?

 

Ik heb begrepen dat Ferrero al te kennen heeft gegeven deze crisis te zullen aangrijpen om over te gaan tot een kritische zelfreflectie inzake het voedselveiligheidsbeleid van de fabriek. Wat doet Ferrero om te komen tot een veilige heropstart? Kunt u daarover wat meer duidelijkheid geven?

 

Ten slotte, hebt u al gesproken met de top van Ferrero over de toekomst van het bedrijf? In welke mate worden de vakbonden en werknemers geïnformeerd en betrokken bij de aanpak van deze crisis?

 

01.08  Karin Jiroflée (Vooruit): Mijnheer de minister, we weten allemaal waarover het gaat. Ik zal mijn inleiding dus niet voorlezen en ga onmiddellijk over tot de vragen.

 

Normaal moet het bedrijf zelf onregelmatigheden aangeven, maar dat heeft het niet gedaan. Zit het model van zelfevaluatie niet aan zijn limieten? Moeten we daar geen fundamentele wijziging doorvoeren?

 

Hoe is het FAVV dan uiteindelijk die besmettingen te weten gekomen?

 

Hoe kan het FAVV verder versterkt worden om dit soort gevallen in de toekomst te voorkomen? Wat vindt u van de transparantieverplichtingen en het verhogen van de sancties zoals de ngo Food Watch voorstelt?

 

Het FAVV is bezig met een onderzoek. Wanneer worden de eerste resultaten verwacht? Is er al meer duidelijkheid over de exacte oorzaak van de salmonellabesmetting? De heer De Caluwé haalt een oorzaak aan, maar ik heb nog niet gelezen dat het FAVV een echt rapport heeft.

 

Op vrijdag 22 april kwam er een nieuwe waarschuwing van het FAVV. Er zou sprake zijn van nog meer besmette Kinderproducten. Is hier al meer duidelijkheid over?

 

Hoeveel zieken kunnen worden gelinkt aan de salmonellabesmetting van de Ferrerofabriek?

 

Welke maatregelen moet het bedrijf nemen opdat zulke besmettingen in de toekomst voorkomen kunnen worden? Hebt u daar al gesprekken over gehad?

 

De personeelsleden worden tot 8 mei uitbetaald. Is er ondertussen meer zekerheid over wat er zal gebeuren wanneer de fabriek op 8 mei nog niet heropend kan worden?

 

Het is de moeite waard om uitgebreid van gedachten te wisselen over alle aspecten van deze voedselcrisis, zowel inzake voedselveiligheid als economie en sociale zaken.

 

01.09  Daniel Bacquelaine (MR): Madame la présidente, monsieur le ministre, la sécurité alimentaire est une chose à laquelle nous sommes particulièrement attachés puisqu'elle peut toucher chacun d'entre nous. C'est une notion fondamentale. Je ne vais pas vous refaire l'historique. Il a déjà été largement exposé.

 

Je voulais simplement vous demander quel est pour vous le rôle de l'AFSCA, essentiel dans toute crise alimentaire ou sanitaire, dans cette crise sanitaire Ferrero?

 

Comment expliquez-vous les délais en termes d'information et de réactivité de l'entreprise en particulier?

 

Comment peut-on expliquer ce manque de communication et de réactivité de l'entreprise? À cet égard, de nouvelles mesures vont-elles être mises en place pour améliorer la communication au sein des industries alimentaires?

 

Disposez-vous aujourd'hui des résultats des analyses réalisées par l'AFSCA? Si oui, que révèlent-elles?

 

Quel sera le sort des travailleurs au sein de l'usine Ferrero à Arlon après le 8 mai? Qu'en est-il des perspectives pour cette entreprise et ses travailleurs?

 

01.10  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, je ne reviendrai pas sur le contexte de l'affaire qui nous occupe puisqu'il a été rappelé par mes collègues. Toutefois, je tenais à vous remercier de votre présence aujourd'hui pour discuter de cette affaire, qui a suscité un émoi particulièrement important au sein de la population, un émoi compréhensible pour plusieurs raisons que je tenais à rappeler.

 

Premièrement, les produits en question étaient principalement destinés à de jeunes, voire de très jeunes enfants. Ces produits étaient très présents dans les rayons lorsqu'ils ont dû être rappelés, et ils avaient déjà été en partie achetés par de nombreux parents voulant faire plaisir à leurs enfants en prévision de la fête de Pâques. Par ailleurs, des infections ont été signalées dans huit pays européens ainsi qu'au Royaume-Uni.

 

Deuxièmement, les informations communiquées au consommateur n'étaient absolument pas claires: la présence de salmonelle aurait déjà été détectée en décembre dernier et, quelques mois plus tard, des rappels de produits ont porté sur certains lots. Ainsi, le consommateur lambda et certains distributeurs ne savaient finalement pas quels produits Ferrero étaient concernés par ces cas de salmonelle.

 

Troisièmement, pendant le congé de Pâques, on pouvait encore trouver dans certains rayons de grande distribution des produits qui étaient censés avoir été retirés de la vente dès le 8 avril dernier, et ce, quels que soient le lot, la date de production ou la date de péremption.

 

Un autre élément important est le fait que l'usine en question emploie près de 725 travailleurs, un chiffre qui n'est pas négligeable.

 

Quelle est la situation actuelle à l’usine Ferrero à Arlon? Qu'en est-il des perspectives de réouverture? Dans quelles conditions et moyennant quels contrôles celle-ci pourrait-elle avoir lieu?

 

Dans quelle mesure une enquête judiciaire peut-elle avoir des répercussions sur une enquête sanitaire en cours? Quelles sont les sanctions encourues, et sur la base de quels critères?

 

À partir de quand prenez-vous la décision difficile de fermer et celle - plus facile - de rouvrir une usine?

 

Existe-t-il des critères pour déterminer à quelle fréquence les producteurs sont contrôlés en fonction des publics concernés? Les produits destinés aux enfants font-ils l'objet de mesures spécifiques de contrôle? Dans quelle mesure les lieux fréquentés par les enfants font-ils l'objet de mesures spécifiques? Je pense aux cantines d'école mais aussi aux activités de loisirs ou encore aux lieux de stages pendant les congés scolaires et en particulier à Pâques.

 

Quid des hôpitaux également? On sait que l'AFSCA avait établi une procédure pour les unités de soins, notamment en ce qui concerne la conservation et le réchauffement des repas. Cette procédure a-t-elle été largement diffusée et fait-elle l'objet d'un contrôle régulier? Enfin, quid des maisons de repos, des centres de jour ainsi que des livraisons de repas à domicile? Autrement dit, je pense à tous les lieux où les personnes ne sont pas en mesure d'apprécier la qualité ni l'origine des repas qui leur sont servis.

 

Ma deuxième question porte sur les conséquences sanitaires de ces infections mais aussi sur les mesures préventives qui peuvent être prises pour les éviter. Pouvez-vous nous informer de la situation actuelle des cas d'infection à la salmonellose dans notre pays? Pouvez-vous nous dire le nombre d'enfants qui ont été hospitalisés et le nombre d'enfants qui sont entre-temps sortis de l'hôpital? Pouvez-vous nous informer des enquêtes encore en cours sur d'autres cas suspects éventuels? Quels organismes ont mené ou mènent encore ces enquêtes? Comment ont-ils procédé?

 

Il est par exemple question de l'analyse approfondie d'échantillons de selles de patients. Pouvez-vous nous dire comment ces patients ont été repérés en tant que potentiellement infectés? Êtes-vous en mesure d'affirmer qu'il existe un lien sans équivoque entre l'usine Ferrero et les cas détectés? Comment peut-on d'ailleurs scientifiquement établir un lien entre un producteur et une infection?

 

De manière plus large, comment fonctionne l'alerte sanitaire au niveau international en général et comment a-t-elle fonctionné dans ce cas précis de Ferrero? Est-il exact que l'alerte est venue du Royaume-Uni? Là aussi, comment expliquer qu'il a fallu près d'une dizaine de jours entre cette alerte et le rappel des produits?

 

Enfin, comment notre réseau médical – je pense surtout aux médecins généralistes – est-il aujourd'hui informé d'une telle alerte au risque de contamination alimentaire, mais aussi de la manière d'y réagir et d'informer par conséquent les autorités sanitaires quant à des cas suspects parmi les patients?

 

01.11  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, entre le 15 décembre et début avril, des œufs contaminés ont été vendus et mangés. Cela a entraîné des enfants et des personnes malades et hospitalisées. Je me dis que là, il y a quand même quelque chose qui est évident: ce n'est pas normal. Le 15 décembre, Ferrero sait qu'il y a une contamination aux salmonelles. Le 5 avril, les premiers produits sont retirés et le 8 avril, l'usine est fermée et l'ensemble des produits sont retirés du marché. Il y a là quelque chose d'anormal. Soit c'est l'usine Ferrero qui n'a pas suivi les procédures nécessaires et c'est peut-être là une partie de l'explication et de la procédure judiciaire en cours, soit notre système de protection du consommateur et de sécurité alimentaire n'est pas optimal voire défaillant, ou encore les deux à la fois.

 

Monsieur le ministre, pourrions-nous recevoir une ligne du temps exacte concernant les événements? Quand avez-vous été informé? Comment se fait-il par exemple que ce soit finalement via l'Angleterre que l'information va nous parvenir sur un problème de contamination chez Ferrero? Comment se fait-il que notre système ne l'ait pas détecté en premier?

 

Ce n'est qu'une fois l'information publiée dans les journaux que Ferrero a communiqué sur la salmonelle dans les oeufs. Quelles obligations ont les entreprises de partager cette information avec l'AFSCA? Ferrero a-t-il fait tout ce qu'il fallait ou pas?

 

Concernant les autocontrôles, ce système est-il encore suffisant aujourd'hui? Chaque contamination doit-elle être signalée à l'AFSCA? Allez-vous changer le système et faire en sorte qu'il y ait plus de contrôles externes effectués par les autorités? Allez-vous faire en sorte que l'AFSCA reçoive plus de moyens?

 

Je tiens quand même à citer le rapport de 2019.

 

In 2019 heeft de Europese koepel van Test Aankoop in een rapport geschreven dat de FAVV-inspecteurs in 2016 reeds aangaven dat ze hun limieten hadden bereikt. In 2017 werden hun budgetten nog eens verminderd. In het rapport stond dat er sprake is van laksheid op veel niveaus.

 

Y a-t-il un lien entre ce qui figure dans ce rapport et ce qui nous arrive ici aujourd'hui? Quatre mois de délai entre une contamination et le retrait des produits et la fermeture de l'usine.

 

Aussi, la dernière année, nous avons vu que la dotation de l'AFSCA a encore été diminuée de 5 millions d'euros.

 

J'ai encore quelques autres questions précises. Pourquoi l'AFSCA décide-t-elle de fermer l'usine dans ce cas précis? Il me semble que c'est quand même une décision assez drastique. La raison officielle est que des informations insuffisantes ont été données. Pouvez-vous être plus précis à ce niveau? Y a-t-il des suspicions de fraude? Quelles erreurs Ferrero a-t-elle éventuellement faites?

 

Une enquête judiciaire est toujours en cours. L'AFSCA est-elle impliquée dans cette enquête judiciaire, oui ou non? L'AFSCA a-t-elle elle-même porté plainte contre Ferrero?

 

De manière générale, quelles sont les raisons pour mettre une production à l'arrêt, ceci afin de comprendre si cette mesure est exceptionnelle ou pas? Il s'agit quand même d'une usine qui compte plus de 600 travailleurs qui est mise à l'arrêt pendant plus d'un mois. Cette mesure me semble assez drastique.

 

Quelles sont les perspectives de réouverture de l'usine? Aujourd'hui, Ferrero collabore-t-elle? A-t-elle donné les informations qui seraient défaillantes? Avez-vous des perspectives précises de réouverture de cette usine?

 

Une amende a-t-elle été donnée ou sera-t-elle donnée, à Ferrero?

 

Pouvez-vous nous expliciter l'état de l'enquête faite par l'AFSCA par rapport à ce scandale précis?

 

01.12  David Clarinval, ministre: Mesdames et messieurs les députés, je vous remercie pour toutes les questions que vous avez posées pour ce dossier important. Je tenterai de leur apporter les réponses les plus claires et détaillées possibles.

 

Tout d'abord, dans la semaine du 25 mars au 1er avril 2022, différents messages ont été échangés sur la plateforme européenne Rapid Alert System for Feed and Food (RASFF) concernant une contamination en Angleterre, Irlande, Allemagne, France, Suède et Pays-Bas. Les sources possibles de cette contamination étaient alors des produis en chocolat de la marque Ferrero fabriqués dans plusieurs pays.

 

Le 31 mars, l'AFSCA a été pour la première fois informée, via RASFF, que des cas de maladies identifiés dans différents États membres pourraient être liés à l'usine Ferrero située à Arlon sur la base d'enquêtes menées auprès de patients au Royaume-Uni.

 

L'AFSCA a immédiatement ouvert une enquête le 1er avril et a envoyé sur place des contrôleurs le jour même. Cette enquête a établi dès ce jour qu'une contamination s'était bien produite le 15 décembre 2021 sur une ligne de production, Ferrero estimant toutefois que la situation était sous contrôle en Belgique parce que les lots concernés étaient bloqués dans l'usine et qu'il n'y avait donc pas de produits contaminés sur le marché belge. Il n'y avait, à ce moment-là, aucune base pour lancer un recall en Belgique.

 

Le samedi 21 avril, dans la soirée, l'AFSCA a été informée par l'Irlande et le Royaume-Uni qu'ils allaient organiser un recall en collaboration avec Ferrero. Cette information à l'AFSCA n'a pas été faite par Ferrero. À défaut de nouvelles informations en Belgique, l'AFSCA n'a donc pas dû procéder à un recall en Belgique.

 

Dans les jours qui ont suivi, plusieurs réunions ont été organisées entre l'AFSCA et Ferrero afin d'obtenir des précisions supplémentaires sur le contexte et l'origine de la contamination. Il s'est alors avéré particulièrement compliqué d'obtenir de Ferrero une vue claire de la situation et de disposer de toute l'information malgré des réunions et des contacts répétés. Lors de ces contacts répétés, il a pu être établi que le 4 avril, le lien entre les personnes malades et les produits Ferrero provenant de l'usine d'Arlon a été confirmé grâce à la technique du whole genome sequencing. Il s'agit d'une technique moderne qui permet, sur la base de l'ADN, de comparer les agents pathogènes trouvés chez les personnes malades et ceux trouvés dans l'échantillon de la denrée et de décider s'il existe un lien entre les deux.

 

Dans ce contexte, étant donné les informations floues de Ferrero, l'Agence a décidé de publier elle-même, ce même lundi 4 avril, son propre avertissement suivi, le 5 avril, par un recall de Ferrero avec les numéros de lots. Les numéros des lots sont basés sur la période de risque allant du 15 octobre 2021 au 10 janvier 2022.

 

La période de production visée a été déterminée de manière très large afin d'éviter, sur base des informations disponibles à l'époque, que des produits contaminés puissent encore être consommés.

 

Le 8 avril, l'Agence a reçu des informations supplémentaires de Ferrero, à savoir deux autres contaminations après le 10 janvier qui n'avaient pas encore été communiquées. Cela a poussé l'Agence à l'action. Le précédent rappel n'était en effet pas suffisant pour protéger les consommateurs. L'Agence a alors elle-même procédé à un rappel de tous les produits Kinder provenant de l'usine d'Arlon – quelle que soit la date de production – et a également retiré l'autorisation de l'entreprise.

 

En d'autres termes, l'Agence a fermé elle-même l'entreprise. Les produits et les emballages spécifiques concernés par le rappel ont été publiés sur le site internet de l'Agence. Cela concerne des Kinder Surprise, des Kinder Mini Eggs, des Kinder Surprise Maxi et des Schokobons.

 

De administratieve sancties, gelinkt aan de tekortkomingen aan de procedures door Ferrero, zullen volgen. Intussen is de zaak ook in handen van het parket, dat op eigen initiatief een onderzoek heeft geopend. Daardoor is het zowel voor het FAVV als voor mezelf niet mogelijk om over bepaalde aspecten van het dossier te communiceren.

 

De communicatie rond het incident met de andere lidstaten en de Europese Commissie, wat de voedselveiligheid betreft, gebeurt zoals gebruikelijk via het Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Voor de communicatie met derde landen wordt gebruikgemaakt van het systeem International Food Safety Authorities Network (INFOSAN).

 

De besmetting van de Ferreroproducten werd veroorzaakt door monofasische Salmonella typhimurium. Salmonella typhimurium en zijn monofasische variant zijn types die naast Salmonella enteritidis het vaakst ziektes veroorzaken bij de mens, met klachten zoals diarree, koorts en buikpijn. Soms kunnen zich ernstige complicaties voordoen, zoals uitdrogingsverschijnselen en septikemie.

 

Net zoals voor andere voedselpathogenen zijn de zwakkere mensen, zoals ouderen, jonge kinderen, zwangere vrouwen en personen met een verzwakt immuunsysteem, gevoeliger voor salmonella-infecties, met dus mogelijk ook ernstigere gevolgen.

 

Informatie over de ziektegevallen wordt aan het FAVV meegedeeld door het Nationaal Referentiecentrum Salmonella en de dienst Epidemiologie van Sciensano. In dit dossier gaat het om jonge kinderen, en ongeveer de helft van de bekende gevallen in Europa diende te worden gehospitaliseerd. De medische kosten verhalen op Ferrero is een zaak voor Justitie en valt dus buiten mijn bevoegdheidsdomein.

 

Momenteel zijn op basis van genetische analyses van de humane stammen van de monofasische Salmonella typhimurium 2 verschillende clusters geïdentificeerd. In België werden door het Nationaal Referentiecentrum Salmonella binnen de eerste clusters 29 gevallen en binnen de tweede cluster 23 gevallen geïdentificeerd. Van de eerste cluster werden zes gevallen en van de tweede cluster vijf gevallen door Sciensano nog diepgaander genetisch geanalyseerd met de whole genome sequencing techniek om 100 % zeker te zijn dat het weldegelijk hetzelfde type ziektegevallen betreft zoals in de andere betrokken landen. Via de WGS-techniek werd ook de link gelegd tussen de zieke personen en de stalen afkomstig van Ferrero in Aarlen.

 

Bovendien bevestigen ook de enquêtes bij de zieken deze link naar de eerste cluster. De patiënten verklaren namelijk producten van het Kindergamma te hebben geconsumeerd. De enquêtes voor de tweede cluster worden momenteel uitgevoerd door de bevoegde diensten van de Gemeenschappen.

 

In andere landen waren er op 8 april 124 gevallen geregistreerd. Het incident wordt door het EFSA, het ECDC, het European Centre for Disease Prevention and Control, de Europese Commissie en de betrokken landen opgevolgd. Het werd ook beschreven in een document, een rapid outbreak assessment, dat op 12 april 2022 op de website van het EFSA en het ECDC gepubliceerd werd. Dit document wordt geüpdatet als er nieuwe informatie beschikbaar is.

 

In Ierland en het Verenigd Koninkrijk werd twee dagen eerder dan in België, op 2 april dus, een recall georganiseerd van het product Kinder Surprise. De verklaring daarvoor is te vinden in het feit dat deze landen op dat moment al een link tussen de ziektegevallen hadden geïdentificeerd en de resultaten van de patiëntenenquêtes al beschikbaar waren. Daaruit bleek dat bijna alle zieken Kinder Surprise hadden geconsumeerd.

 

Bovendien geeft het Verenigd Koninkrijk aan dat alle producten Kinder Surprise op de Britse markten worden geproduceerd bij Ferrero Aarlen. De recall van het Verenigd Koninkrijk en Ierland werd pas enkele dagen later uitgebreid naar andere producten uit het Kindergamma.

 

De Europese regelgeving verplicht operatoren in de voedselketen ertoe zich in het kader van hun autocontrole ervan te verzekeren dat zij conforme producten op de markt brengen. Zij moeten daarbij een hoge hygiënestandaard hanteren, procedures opstellen en implementeren volgens de HACCP-principes, zelf stalen nemen om te analyseren en dies meer.

 

Bedrijven kunnen hun autocontrolesysteem laten valideren via audits door een extern certificeringsorganisme, erkend door het FAVV. Ferrero beschikt over een gevalideerd autocontrolesysteem en was bovendien gecertificeerd voor verschillende privélastenboeken.

 

L'Agence mène des inspections au moyen de check-lists harmonisées, consultables sur son site internet. Elle vérifie ainsi le respect des règles en matière d'hygiène, d'infrastructure et d'installation, ainsi que l'élaboration du système d'autocontrôle, l'application de la notification obligatoire et le dispositif de traçabilité. Pour une entreprise telle que Ferrero, dont le système d'autocontrôle est validé, la fréquence d'inspection est d'une fois tous les quatre ans. Pour les entreprises ne disposant pas d'un système d'autocontrôle validé, la fréquence est plus élevée.

 

La dernière inspection d'hygiène à Arlon a été menée le 12 juin 2017. Aucune non-conformité particulière n'avait été décelée lors des audits annuels de validation des systèmes d'autocontrôle et des inspections. Depuis le 1er janvier 2017, 24 échantillons ont été prélevés à Arlon pour une analyse des paramètres chimiques et microbiologiques - chaque fois avec des résultats favorables.

 

Lorsqu'une entreprise constate une non-conformité via son autocontrôle, telle une contamination à la salmonelle dans le présent cas, cette non-conformité ne doit pas être notifiée à l'Agence si aucun produit en rapport avec la contamination n'a été mis sur le marché. L'entreprise doit elle-même effectuer l'évaluation des risques et tout mettre en œuvre pour remédier à cette contamination. Si l'on soupçonne que des produits potentiellement contaminés ont été mis sur le marché ou sont déjà parvenus jusqu'aux consommateurs, une notification doit alors être adressée à l'Agence en suivant les procédures prévues à cet effet, lesquelles peuvent être consultées sur son site internet et sont bien connues des entreprises.

 

Compte tenu de la distribution hétérogène de la salmonelle dans une denrée alimentaire et de la concentration de la prévalence généralement faible, la probabilité de détecter un lot non conforme est faible. Une analyse microbiologique va seulement apporter une vérification des procédures employées en matière d'hygiène et d'HACCP. Le risque zéro pour le consommateur n'existe malheureusement pas, mais il faut évidemment s'efforcer de le réduire au minimum. Il n'est dès lors pas à l'ordre du jour d'étendre le programme d'analyse existant de l'Agence aux salmonelles.

 

Lors de l'élaboration du programme de contrôle, l'Agence adopte une approche basée sur le risque et tient compte de toute une série de facteurs, tels que la prévalence, la gravité, mais aussi les incidents antérieurs, les habitudes de consommation.

 

L'analyse par les entreprises dans le cadre de l'autocontrôle est sans aucun doute la meilleure méthode de détection, car elle permet de prélever de nombreux échantillons à des points critiques du processus de production, et de les examiner de manière très ciblée et continue.

 

De ce point de vue, l'extension de l'échantillonnage par l'Agence est moins appropriée, car de toute façon, un nombre limité d'échantillons sera prélevé, ce qui est moins efficace en termes de microbiologie.

 

Les critiques faisant état de laxisme, d'irrégularités et de lacunes dans le rapportage de l'Agence sont ici totalement injustifiées.

 

L'Agence a réagi très rapidement et a ouvert une enquête dès qu'elle a reçu la notification via le système RASFF. Je vous l'ai précisé tout à l'heure. Elle a toujours fait passer les intérêts des consommateurs en premier, et a pris à tout moment les mesures correctes et appropriées sur la base des informations dont elle disposait à ce moment-là.

 

Wanneer vastgesteld wordt dat er risicovolle, niet-conforme producten op de markt zijn gekomen, heeft het bedrijf in kwestie zelf de plicht een recall te organiseren. Wanneer het bedrijf niet of niet voldoende snel tot actie overgaat, zoals in het geval van Ferrero, neemt het FAVV de communicatie naar de consumenten zelf in handen, om die zo goed mogelijk te informeren en te beschermen.

 

Het is de plicht van het bedrijf om zelf te communiceren over de betrokken producten en lotnummers aan de klanten, zodat de communicatiecascade zich doorheen de hele keten, dus tussen alle afnemers tot finaal bij de consument, kan voltrekken. Ferrero heeft in deze zaak onvoldoende, te laat en onduidelijk gecommuniceerd, zowel naar de klanten als naar de consumenten. Als gevolg daarvan ontstond veel onduidelijkheid en grote bezorgdheid bij het brede publiek.

 

Aangezien Ferrero zich lange tijd in stilzwijgen hulde, kreeg het meldpunt voor de consumenten van het FAVV meer dan duizend vragen en klachten. De vaakst voorkomende zijn de volgende:

Ik heb een Kinderproduct gekocht. Mag ik dit nu nog consumeren? Of maakt het deel uit van de terugroeping?

Hoe kan ik een terugbetaling krijgen van de aangekochte Kinderproducten?

Zijn er nog andere producten van het merk Ferrero betrokken bij de terugroeping, bijvoorbeeld Nutella?

Zijn Kinderproducten aangekocht in het buitenland ook betrokken bij de terugroeping?

Ik vermoed dat ik ziek ben geworden na de consumptie van een Kinderproduct of een ander product van Ferrero. Wat moet ik doen?

 

De vragen over de gevolgen voor de werknemers door de sluiting van de fabriek en het verhalen van de medische kosten van de patiënt op Ferrero, behoren niet tot mijn bevoegdheid. Voor de vragen betreffende terugbetaling van de producten verwijs ik graag naar staatssecretaris De Bleeker, die bevoegd is voor consumentenzaken.

 

Aangaande de besliste besparingen in alle federale administraties, waaronder in dit geval bij het FAVV, bevestig ik dat zij geen enkele impact hebben gehad op het controlebeleid van het FAVV.

 

La sécurité de la chaîne alimentaire demeure, en tout état de cause, ma première priorité.

 

Enfin, pour conclure et par rapport aux informations concernant le personnel, je peux vous confirmer qu'il est prévu d'effectuer le paiement des rémunérations jusqu'au 8 mai. L'AFSCA travaille activement et est évidemment prête à autoriser la reprise du travail dans cette entreprise, évidemment après avoir obtenu la garantie totale que sur le plan de l'hygiène et du nettoyage complet de l'entreprise, tout sera exécuté parfaitement par des entreprises spécialisées par ailleurs et avec un programme de contrôles intensifs qui seront mis en œuvre. On espère, mais je ne peux pas m'engager sur cela, que l'on pourrait redémarrer avant le 8 mai, de telle sorte qu'il n'y ait pas de difficultés pour le personnel. Je ne peux pas m'engager sur cette date mais c'est ce que nous espérons tous.

 

Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, je viens de vous livrer la totalité des informations dont je dispose concernant ce dossier. Je reste évidemment à votre disposition.

 

01.13  Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, bedankt voor de uitgebreide toelichting. Het was heel interessant om die tijdslijn nog eens mee te krijgen.

 

Ik sta versteld van de houding van dat bedrijf. Dat is hallucinant. Het is een voedselproducerend bedrijf. Beseft het wel welke verantwoordelijkheid het heeft? Het bedrijf meldt eerst niet dat er in december al een besmetting is geweest. Later verzwijgt het nog een keer dat er ook in januari een besmetting is geweest. Kortom, er werden echt dingen onder de mat geveegd. Ik heb de stellige indruk dat die whole genome sequencing er waarschijnlijk voor gezorgd heeft dat het bedrijf uiteindelijk niet anders kon dan open kaart te spelen. Ik breng hulde aan de wetenschap en de technologie. Het is goed dat dit bestaat. Hopelijk beseffen alle voedselproducerende bedrijven goed dat zulke dingen getraceerd kunnen worden.

 

Betreffende de meldingen door het Rapid Alert System for Food and Feed werd op 25 maart een link gelegd met Ferrerochocolade. Toen werd de link nog niet gelegd met de Belgische fabriek. Hadden we daar niet wat proactiever kunnen zijn? Hadden we niet naar onze eigen Ferrerofabriek moeten gaan om te bekijken of daar eventueel een probleem was?

 

Dit verhaal is weer een schandvlek op onze voedselveiligheid en reputatie. We hebben fipronil gehad, nu salmonella, eerder zijn er ook al voedselschandalen geweest. Zowel inzake de fipronilkwestie als nu met salmonellabesmetting wordt de link met België altijd in het buitenland ontdekt. Dat vind ik jammer. Het zou toch veel beter zijn als we daar sneller in zijn.

 

Welke evaluatie is er gebeurd? Welke lessen hebben we getrokken? Dat heb ik wat gemist in uw verhaal. Is dat autocontrolesysteem voldoende sluitend? Kunnen we daar niet meer doen? Een nulrisico bestaat niet. Besmettingen kunnen gebeuren. Dingen verzwijgen als er duidelijk iets misgaat, is echter onaanvaardbaar. Hopelijk wordt alles op alles gezet om dat in de toekomst te voorkomen.

 

U spreekt over de heropening van de productiesite. Hopelijk mag dat snel gebeuren, voor de werknemers.

 

U had het ook over de reiniging en de productieomstandigheden. Natuurlijk moeten die in orde zijn, maar ik meen toch dat er ook een mentaliteitsprobleem is bij sommige leidinggevenden. Ik hoop echt dat dit aangepakt wordt vooraleer tot een heropstart wordt overgegaan.

 

01.14  Dominiek Sneppe (VB): Mijnheer de minister, bedankt voor uw uitleg. Het was inderdaad interessant de hele tijdlijn te vernemen en alles op een rijtje te zetten.

 

Ik moet mijn collega wel bijtreden: ik blijf ook een beetje op mijn honger. Het is toch hallucinant dat een bedrijf een mankement dat met de voedselveiligheid en de volksgezondheid te maken heeft, maandenlang kan verzwijgen tot het niet anders kan dan het toe te geven. Is de autocontrole wel sluitend? Moet die niet herbekeken worden? Zou het niet beter zijn dat er bij het FAVV een knipperlicht aangaat als er bij de autocontrole problemen aan het licht komen? Dat is nu niet het geval. Nu moet het FAVV dat niet doen. Het heeft het ook niet gedaan, met alle gevolgen van dien.

 

Graag verneem ik van u of u, als bevoegd minister, het FAVV de opdracht zal geven dat nog eens te bekijken, en eventueel veranderingen in de procedure aan te brengen, zodat dergelijke situaties niet meer kunnen voorkomen. Deze situatie is immers weer een blaam op ons blazoen die wij hadden kunnen vermijden, mochten de procedures sluitend geweest zijn.

 

01.15  Catherine Fonck (Les Engagés): Madame la présidente, monsieur le ministre, force est de constater qu'il y a des manquements graves du côté de l'entreprise.

 

Vos réponses amènent cependant de nouvelles questions sur des éléments qui restent nébuleux. Vous avez, en effet, entamé votre historique en faisant référence au 25 mars. Mais si je ne me trompe, dès le 23 mars, les autorités sanitaires faisaient le lien entre les cas de salmonellose et les produits Ferrero. On peut donc s'interroger sur le système d'information et d'alerte au niveau européen.

 

Par ailleurs, le 31 mars, la société d'Arlon a clairement été identifiée. Un contrôle de l'AFSCA a été effectué le 1er avril. Quelle est la portée exacte des contrôles qui ont été réalisés à cette date? Je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas eu une vérification de toutes les données relatives aux autocontrôles réalisés par l'entreprise. Lors de ce contrôle, a-t-on bien analysé tous les résultats des autocontrôles? Ont-ils été mis à disposition? Quid de ce qui s'est passé par la suite jusqu'à cette fameuse date du 8 avril? On peut, en effet, s'interroger quant au type de contrôles qui ont été réalisés entre-temps par l'AFSCA.

 

J'en arrive à un autre point, monsieur le ministre. Il y a aussi une notification obligatoire des laboratoires. Vous n'en avez pas parlé. Alors que, manifestement, la présence de salmonelles a été mise en évidence à plusieurs reprises, pourquoi n'y a-t-il pas eu de notification des laboratoires ayant procédé aux analyses et ayant mis en évidence des cultures positives à la salmonelle? En la matière, il existe manifestement également une zone d'ombre.

 

Pour ce qui concerne le plan de contrôle de l'AFSCA auprès de cette entreprise, vous avez dit que celle-ci procédait à des autocontrôles et que l'AFSCA la contrôle tous les quatre ans. La dernière fois, c'était en juin 2017. On en est presque à cinq ans depuis le dernier contrôle. Vous dites qu'il y a eu 24 prélèvements depuis janvier 2017. Mais quand ces prélèvements ont-ils exactement été réalisés et à quelle fréquence? La vraie question qui se pose est de savoir si, oui ou non, le plan de contrôle de cette entreprise a été correctement et suffisamment déployé. Or, les éléments que vous avez donnés posent question.

 

Enfin, vous n'avez pas répondu à une question relative à un point qui me semble important. En effet, suivant plusieurs sources, des produits Ferrero seraient encore sur le marché. Il s'agit d'une question sur laquelle vous devriez véritablement vous pencher.

 

Comme je l'ai dit, certains points de ce dossier sont toujours nébuleux. J'y reviendrai donc très certainement, en espérant que nous pourrons avoir des réponses complémentaires et précises à ce sujet.

 

01.16  Laurence Zanchetta (PS): Monsieur le ministre, merci d'avoir rappelé la chronologie de cet incident. Nous serons bien évidemment attentifs aux résultats de cette enquête, car il est souhaitable d'éviter que ce type d'incident - même s'il est relativement peu fréquent, heureusement - se reproduise, car ce sont essentiellement des enfants qui sont concernés, avec parfois des conséquences graves comme l'hospitalisation.

 

Pour ce qui est de vos réponses, il est vrai que d'autres mesures sont sans doute souhaitables, en particulier en ce qui concerne le fait que l'usine ait pu cacher l'incident pendant autant de semaines. Pour moi, cela reste une interrogation, mais qui n'est pas de votre ressort.

 

01.17  Barbara Creemers (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, bedankt voor de vele informatie. Ik blijf bij mijn complimenten over de aanpak en de communicatie van het FAVV. Ik vind dat het agentschap goed en doortastend gecommuniceerd heeft. Er waren meer dan 1.000 vragen, dat wil zeggen dat het veel mensen bereikt heeft. Voor mij toont dit aan dat het FAVV inzake communicatie lessen heeft geleerd.

 

Het blijft onthutsend, ook al voert het parket een onderzoek, dat Ferrero op 8 april plots wel met informatie kwam over besmettingen na 10 januari, terwijl het bedrijf voordien daarvan geen melding had gemaakt. Mijnheer de minister, u zegt dat het aan de onderneming zelf is om de risico's in te schatten. Ik vraag me evenwel af of er geen noodremprocedure ingebouwd moet worden die het overneemt als ondernemingen aantonen dat ze die risico's niet kunnen inschatten. Ik denk dat we op dat kantelmoment zijn gekomen en Ferrero duidelijk moeten maken dat het bedrijf de spelregels niet heeft gevolgd en daarom voor een bepaalde periode onder curatele wordt geplaatst.

 

Ik heb dezelfde opmerking als collega Fonck die erop wees dat controles normaal om de 4 jaar gebeuren. De laatste keer was op 12 juni 2017, dus zou er vorig jaar in juni een controle geweest moeten zijn. Is er een reden waarom die uitgesteld is? Ik ga ervan uit dat ook tijdens de lockdowns Ferrero opengebleven is omdat het bedrijf tot de voedingssector behoort, dus ik weet niet of daar een reden ligt om te laat te controleren. Misschien is het nog te vroeg om lessen te trekken, maar ik blijf met de vraag zitten of die zelfcontrole anders moet worden aangepakt als kinderen het doelpubliek zijn.

 

Ik hoop dat het FAVV even doortastend blijft reageren. Over voedselveiligheid onderhandelen we niet. Ik hoop voor de werknemers dat de fabriek snel weer open kan, maar dan moet Ferrero aantonen dat het die verantwoordelijkheid kan dragen. Over voedselveiligheid marchanderen we niet.

 

01.18  Albert Vicaire (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

Comme mes collègues, je félicite l'action forte de l'AFSCA qui a rappelé tous les produits de l'usine. Il n'y avait effectivement pas d'autre solution face au flou artistique laissé par la direction.

 

Juin 2017, c'est effectivement long. Ne devrait-on pas faire des contrôles proportionnels au nombre de personnes touchées par la production de l'usine? On contrôle tous les deux ans des restaurants qui nourrissent cinquante personnes et on contrôle une usine qui touche des millions d'enfants tous les quatre ans. Est-ce logique?

 

Je reste sur ma faim concernant l'évaluation du système d'autocontrôle et je tenais à vous en faire part.

 

01.19  Robby De Caluwé (Open Vld): Mijnheer de minister, bedankt voor uw uitgebreid antwoord. Het gaat volgens mij over de grootste en tegelijk gelukkig maar de eerste crisis van die omvang in de Ferrerofabriek in Aarlen. Hygiënische of sanitaire problemen komen gelukkig niet frequent voor, maar dat vergoelijkt de onhandige communicatie vanuit het bedrijf niet. Ik hoop alvast dat het bedrijf daaruit lessen trekt, want goede communicatie, zeker over voedselveiligheid, is cruciaal. Ook voor het imago van het bedrijf was het volgens mij beter geweest als de communicatie iets anders was gevoerd.

 

Daarnaast is er ook een perceptieprobleem ontstaan ten opzichte van het FAVV, dat pas na de Britse voedselautoriteiten op de hoogte was van de salmonellabesmetting, ondanks het feit dat het FAVV de controle-instantie is in het land waarin het probleem zich voordeed. Als ik het goed heb begrepen, kwam dit gedeeltelijk doordat het FAVV het gevoel kreeg niet over alle data te beschikken.

 

Ferrero heeft de pech dat het geconfronteerd is met een salmonellabesmetting. Volgens mij valt dat niet te wijten aan een veronachtzaming van de hygiënische normen. Integendeel, die fabriek is gebonden aan strenge wettelijke verplichtingen vereist voor melk en melkproductie.

 

Het incident geeft wel aanleiding tot twijfels over de voedselveiligheid in ons land, over het slecht functioneren van het autocontrolesysteem, de te reactionaire houding van het FAVV en dergelijke. Door deze crisis en ook door andere voedselcrisissen krijgen we soms het idee dat we in België meer voedselcrisissen kennen dan elders. Maar, zoals enkele collega's al zeiden, ondanks alle geldende hygiënische en sanitaire maatregelen, valt een salmonellabesmetting niet helemaal te vermijden. Ik denk dan ook dat dit geen aanleiding hoeft te zijn tot allerhande doemscenario's en vooral ook niet tot negatieve uitlatingen waardoor mensen onnodig ongerust kunnen worden over zogenaamd verminderde voedselveiligheid. Het tegendeel is waar, want de normen worden steeds strenger, in voedingsbedrijven worden de hygiënische normen voor het personeel optimaal gerespecteerd, de controles worden opgedreven en ook de opsporingstechnieken – in dit geval heeft de wetenschap voor een stuk geholpen – verbeteren. Door al die elementen komen er misschien meer besmettingen aan de oppervlakte. Zeker in ons land, waar die systemen goed werken, krijgen we paradoxaal het aura dat er zich hier meer voedselcrisissen voordoen dan elders.

 

Dat wilde ik ook even van die kant belichten en bekijken. Bedankt in elk geval voor de heel uitgebreide toelichting.

 

01.20  Karin Jiroflée (Vooruit): Mijnheer de minister, ook ik dank u voor uw uitgebreide antwoord. Volgens mij is er echt wel een probleem met dat bedrijf. Een bedrijf dat voedingsmiddelen produceert en die zowel afzet op onze lokale markt als naar het buitenland uitvoert en dat zwijgt, goed wetende dat er iets aan de hand is, begaat volgens mij een erg zwaar misdrijf. Ik vind dit niet kunnen.

 

Bovendien is het ook nog eens slecht voor het imago van ons land. Dat het net gebeurt bij de 'Belgian chocolates', een van onze prestigeproducten, is erg slecht voor onze economie.

 

Ik begrijp dat het niet uw verantwoordelijkheid is en dat u er niets aan kunt doen, maar of de mensen weer aan het werk kunnen op 8 mei, dan wel nog een aantal weken doorbetaald worden, daarvoor zullen we de vingers gekruist moeten houden. Ik heb daar niet zo'n goed oog in.

 

Ten gronde kom ik nog eens terug op mijn vraag: het model van zelfevaluatie botst volgens ons op zijn limieten. Ik geef het FAVV een pluim voor wat het goed heeft gedaan in deze crisis, maar er moet grondig nagedacht worden of het model van zelfevaluatie wel voldoet. Hier wordt opnieuw bewezen dat het totaal niet voldoet: als een bedrijf iets wil verstoppen, dan kan het dat. Dat is niet goed. Gelukkig gebeurt het niet heel vaak, zoals de heer De Caluwé zegt, maar het is niet goed, en daar moeten we van overheidswege iets aan doen.

 

01.21  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le ministre, tout d'abord merci pour la précision des réponses que vous nous apportez. Je voudrais, comme d'autres collègues l'ont fait, souligner la réactivité et l'efficacité de l'AFSCA et de votre département dans ce dossier. Bien entendu, le parquet a ouvert une enquête. Une procédure judiciaire est donc en cours et nous n'avons pas à nous prononcer sur celle-ci mais nous serons évidemment attentifs aux conclusions de cette procédure. Je suis évidemment certain que vous le serez tout autant. Je voulais donc vous dire clairement notre soutien par rapport à votre engagement sur le plan de la sécurité alimentaire de toute la population. Mais peut-être faudrait-il effectivement préciser davantage le type de communication à utiliser dans l'industrie alimentaire. Peut-être y a-t-il des procédures à mettre en place en termes de communication, avec des guidelines précises sur la façon dont les industries alimentaires doivent communiquer en cas de problème ou de simple suspicion de problème, pour anticiper le plus possible.

 

01.22  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, merci pour vos réponses extrêmement détaillées. À l'instar de mes collègues, je reste extrêmement choquée par l'attitude désinvolte et dangereuse de l'usine Ferrero. Mais je me dois aussi de constater l'insuffisance de contrôles sanitaires, de manière générale, malgré, comme je me dois de le souligner, le travail proactif de l'AFSCA dans ce dossier. Celle-ci a fait, c'est vrai, ce qu'elle a pu, malgré le peu d'information à sa disposition et malgré le peu de coopération de la part de Ferrero.

 

J'entends toutefois que l'usine Ferrero a estimé le 1er avril que, malgré les cas de contamination qui remontaient au 15 décembre dernier, la situation était sous contrôle parce que, soit disant, les lots, comme vous nous l'aviez expliqué, avaient été bloqués à l'usine, et qu'il n'y avait donc pas de base pour opérer un rappel. N'aurait-il pas fallu, monsieur le ministre, à ce moment-là, exiger de l'usine qu'elle démontre que ces lots avaient effectivement été bloqués à l'usine, voire détruits? Pourquoi, finalement, s'est-on contenté des simples paroles de Ferrero, qui a ainsi pu rassurer l'AFSCA sur ce dossier? D'autant plus qu'on l'a vu: la suite de l'histoire nous montre que la situation n'était malheureusement pas sous contrôle puisque les lots rappelés, comme vous l'avez dit, l'ont été sur la base de la période de production du 15 octobre dernier au 10 janvier. Cette période comprenait donc bien cette période de décembre où les cas de salmonelle détectés ont pu être confirmés le 1er avril dernier.

 

Un autre point m'interpelle. Vous dites que, lors des réunions et contacts répétés entre l'AFSCA et Ferrero, il a toujours été compliqué d'obtenir de Ferrero toutes les informations nécessaires. Selon vous, ce manque de coopération résulte-t-il de lacunes observées dans notre loi actuelle et qui pourraient être corrigées pour contraindre à l'avenir une usine comme Ferrero à coopérer comme elle le devrait avec l'AFSCA sous peine de sanctions éventuelles?

 

Un autre point, c'est que vous nous dites que pour une entreprise comme Ferrero, la fréquence d'inspection est de l'ordre d'une fois tous les quatre ans. Ainsi, le dernier examen remontait à la période de juin 2017. Comme mes collègues, je trouve que c'est très peu surtout pour des produits qui, comme on l'a dit, sont fabriqués en très grande quantité et qui sont destinés à de jeunes enfants. Quel est votre avis par rapport à une éventuelle réforme sur ce point précis? Êtes-vous également prêt à reconnaître que le taux d'évaluation aujourd'hui ne fonctionne pas surtout quand une usine estime, comme ici, qu'elle n'a pas de comptes à rendre à nos autorités?

 

Enfin, vous nous dites que les travailleurs seront indemnisés jusqu'au 8 mai. Cela me rassure, mais vous nous dites par ailleurs que vous ne pouvez pas vous engager à ce que l'usine puisse rouvrir d'ici le 8 mai. Je peux tout à fait le comprendre mais ne pourriez-vous pas, par conséquent, prendre l'engagement qu'à défaut de voir l'usine rouvrir dans de bonnes conditions sanitaires, ces travailleurs soient indemnisés aussi longtemps que l'usine devra rester fermée? Je pense que ce serait vraiment un signal très important que vous pourriez leur lancer aujourd'hui.

 

01.23  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, Ferrero représente un milliard et demi de bénéfices en 2021. C'est un géant de l'industrie alimentaire. Je pense qu'il est naïf de penser que ça va aller en laissant le contrôle entièrement dans leurs mains. Il faut s'imaginer la pression qu'il y a dû avoir pour cacher cette contamination avant la production des œufs de Pâques, etc.

 

Une enquête judiciaire est ouverte. Mais malgré tout, il me semble que, de votre côté, il y a peu de remises en question. Est-ce que notre système a bien fonctionné? Oui, l'AFSCA a bien réagi dès le moment où elle a été mise au courant. Mais pour ce qui concerne le dépassement du délai de quatre mois et le fait que l'on aurait pu agir dès le 15 décembre pour éviter les contaminations qui ont suivi, il me paraît que vous remettez peu en cause le système de sécurité alimentaire actuel. À ce niveau, je suis déçue.

 

Plusieurs éléments peuvent être améliorés. Premièrement, Ferrero ne subit d'inspection que tous les quatre ans et la dernière date de juin 2017! Il y à là une forme d'injustice entre de grandes entreprises qui se font contrôler une fois tous les quatre ans et les petits restaurateurs qui reçoivent des contrôles bien plus réguliers. Deuxièmement, il me paraît également qu'il faut davantage de contrôles externes. Troisièmement, vous affirmez que la contamination à la salmonelle ne doit pas être notifiée! Ne pensez-vous pas que ce système doit être revu? Dès le moment où il y a contamination, elle devrait être notifiée afin que l'AFSCA soit tenue au courant. C'est le minimum d'enseignement à en tirer. Quatrièmement, vous affirmez qu'il n'y a aucun lien avec les économies réalisées sur l'AFSCA et le cas actuel. Pourtant, chaque année, des économies sont faites. Il ne suffit pas de le dire, monsieur le ministre. J'aurais bien voulu en entendre la démonstration. Dans le rapport dont je vous ai donné lecture, il est clairement dit qu'il y a trop de laxisme. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce rapport. J'en conclurai que je suis déçue du peu d'enseignement que vous tirez de cette affaire.

 

01.24  Jef Van den Bergh (CD&V): Mevrouw de voorzitster, ik wil vooreerst mevrouw Leen Dierick verontschuldigen. Zij had de eerste vraag hierover ingediend maar kon hier vandaag helaas niet aanwezig zijn omwille van andere verplichtingen.

 

Mijnheer de minister, dank u voor de toelichting. Het is belangrijk dat u erkende dat Ferrero veel kansen heeft gemist qua tijdige en heldere communicatie aan de bevolking, wat de bezorgdheden over producten als Kinder Surprise alleen heeft doen toenemen. Het FAVV heeft daar inderdaad knap werk verricht met haar eigen communicatielijnen naar de consument. Dat verdient alle lof.

 

Een aantal elementen blijft vragen oproepen bij ons. Ferrero was reeds in december op de hoogte van de salmonellabesmetting en bracht pas op 31 maart het FAVV op de hoogte. Er waren meerdere besmettingen in Europese landen en er was de vaststelling in de fabriek in Aarlen. De melding kwam dan nog na een signaal uit het Verenigd Koninkrijk.

 

Dat roept vragen bij ons op over het ontbreken van een meldingsplicht van salmonellabesmettingen voor bedrijven bij het FAVV, althans zolang er geen gevaar is voor de consument. De vraag is natuurlijk hoe die formulering, zolang er geen gevaar is voor de consument, geïnterpreteerd moet worden. De feiten tonen vandaag aan dat er wel degelijk een risico was, met name voor kinderen, wat de alarmbellen extra hard moet doen rinkelen, en dat er laattijdig is ingegrepen.

 

Had een eerdere melding van de besmetting aan het FAVV ervoor kunnen zorgen dat er sneller werd ingegrepen? Dat zijn natuurlijk veronderstellingen achteraf, maar we moeten nadenken over de procedure en de lessen die we hieruit kunnen trekken. Een meldingsplicht bij het FAVV zou die instantie ook sneller in de positie kunnen brengen om samen te evalueren of er een risico voor de consument is.

 

Het verschil in timing tussen het handelen in het Verenigd Koninkrijk, waar de terugroepactie op 2 april werd gelanceerd, en België, waar daar pas op 4 of 5 april sprake van was, blijft onduidelijk. Heeft dit met het weekend te maken? Daar moet nog eens goed bekeken worden of er een verschil in handelen is geweest tussen het Verenigd Koninkrijk en België. Dat zijn problemen die geëvalueerd moeten worden en ons moeten nopen om daar lessen uit te trekken in het belang van de volksgezondheid en van de voedselveiligheid.

 

Milcobel kwam toevallig deze week in de actualiteit. Dit bedrijf heeft bij het vaststellen van een besmetting, in dit geval met de listeriabacterie, wel consequent gehandeld en uit voorzorg zelf de productie stilgelegd en samen met het FAVV de nodige maatregelen genomen. Er kwamen geen besmette producten in de handel door de snelle en accurate manier van werken van Milcobel. Dit voorbeeld toont aan dat het ook op een goede manier kan werken, dat er goed samengewerkt kan worden met het FAVV, in tegenstelling tot wat er bij Ferrero is gebeurd, waar de maatschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de consument en de voedselveiligheid duidelijk is tekortgeschoten.

 

CD&V hoopt dan ook dat er de nodige aandacht zal worden gegeven aan de lessen die moeten worden getrokken en dat er maatregelen zullen volgen om de dergelijke toestanden in de toekomst te vermijden.

 

01.25  David Clarinval, ministre: Madame la présidente, je sais qu'il n'est pas de coutume d'intervenir après les répliques des parlementaires, mais je vais quand même répondre à certaines questions techniques, afin de dissiper d'éventuels malentendus.

 

Madame Fonck, la presse française a parlé du 23 avril, mais c'est une erreur.

 

01.26  Catherine Fonck (Les Engagés): Mars!

 

01.27  David Clarinval, ministre: Mars, pardon! Or c'est bien le 25 mars. La presse française a donc commis une erreur. La date du 23 n'existe pas dans nos documents. Il y a donc manifestement eu un malentendu.

 

S'agissant des laboratoires, vous avez raison de rappeler qu'ils sont tenus de notifier. Toutefois, en l'occurrence, il s'agit d'un laboratoire interne à l'usine de Ferrero.

 

01.28  Catherine Fonck (Les Engagés): (…)

 

01.29  David Clarinval, ministre: Non, non, le laboratoire n'a pas notifié.

 

01.30  Catherine Fonck (Les Engagés): Non, mais à partir du 1er avril…

 

01.31  David Clarinval, ministre: Oui, mais il n'a pas notifié.

 

01.32  Catherine Fonck (Les Engagés): D'accord, mais lorsque l'AFSCA se rend sur place, tous les produits de laboratoire doivent sortir.

 

01.33  David Clarinval, ministre: Bien sûr. C'est pourquoi ce dossier comporte un volet pénal. Vous l'aurez remarqué. Des manquements ont été constatés à cet égard.

 

01.34  Catherine Fonck (Les Engagés): Monsieur le ministre, si je puis me permettre, vous nous dites que, dans un premier temps, certains produits sont concernés. Puis, le 8 avril, on se rend compte de l'existence de cultures positives à la salmonelle affectant d'autres produits depuis le mois de janvier.

 

Le premier contrôle de l'AFSCA a eu lieu le 1er avril. Toutes les données du laboratoire interne auraient dû être examinées. Ont-elles été dissimulées ou bien ont-elles été vérifiées? C'est à ce sujet que je m'interroge.

 

01.35  David Clarinval, ministre: C'est aussi là que nous atteignons les limites judiciaires et administratives, madame la députée. Vous le savez très bien. Je ne peux pas répondre à cette question. L'enquête permettra sans doute d'y répondre. Je voulais juste vous préciser que le laboratoire est un laboratoire interne à Ferrero. Je pense que c'est un élément supplémentaire au dossier.

 

Madame Rohonyi, vous dites qu'on ne peut pas se contenter des simples paroles de Ferrero. Je peux vous assurer que l'AFSCA a, dès le premier jour, mis la pression sur Ferrero, a vraiment interpellé, a harcelé. À la fin, vous avez vu qu'ils ont dû prendre les choses en main eux-mêmes. Je comprends la question, mais je peux vous assurer que l'AFSCA a pris les choses vraiment très au sérieux et n'a pas cru sur parole les informations qui ont été données.

 

Par rapport au système d'autocontrôle, M. Van den Bergh a raison de rappeler que ce système fonctionne tous les jours. Prenons le cas de Milcobel aujourd'hui, c'est un système d'autocontrôle qui fonctionne bien. Le système d'autocontrôle est un système européen, implémenté en Belgique. Ce n'est pas un système propre à notre pays. On peut évidemment l'évaluer.

 

En tout cas, je propose que nous fassions cette analyse au terme d'un débriefing qui aura lieu après cette affaire. Vous savez que, pour le moment, nous sommes en plein cœur de ce dossier. L'usine n'a pas encore repris ses activités. Je suis ouvert à ce qu'il y ait, évidemment, une évaluation du système de l'autocontrôle, et aussi de la communication de crise des grandes entreprises parce qu'ici, il y a vraiment un souci avec la communication de crise. Il me paraît évident qu'une fois ce débriefing post-Ferrero réalisé, nous aurons ensuite un débat.

 

Je veux juste ajouter qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Milcobel démontre que cela fonctionne aussi. Tout n'est pas noir ou blanc.

 

Tels étaient les éléments que je souhaitais ajouter sans rouvrir le débat.

 

La présidente: Monsieur le ministre, je vous remercie. Je me doute que nous allons encore parler des leçons à tirer de ce scandale et du système des autocontrôles en Belgique.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La réunion publique de commission est levée à 16 h 35.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 16.35 uur.