Ga naar de inhoud | en Français | Hoofdsite van de Kamer (nieuw venster)

Bevoegdheden en werkzaamheden

De administratie

De secretaris-generaal

De secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van de Kamer. Hij wordt benoemd in de plenaire vergadering van de Kamer.

Hij is de eerste adviseur van de Kamervoorzitter. Hij notuleert en voert de beslissingen van de Kamer uit.

Hij heeft de hoge leiding van de diensten en het personeel van de Kamer.

Sinds 15 oktober 2009 is mevr. Emma De Prins secretaris-generaal van de Kamer.

De adjunct-secretaris-generaal

De adjunct-secretaris-generaal wordt door het Bureau van de Kamer benoemd.

Hij staat de secretaris-generaal bij en vervangt haar bij verhindering.

Hij is de directeur-generaal die de wetgevende diensten leidt.

De huidige adjunct-secretaris-generaal is de heer Marc Van der Hulst.

De directeur-generaal van de Quaestuurdiensten

De directeur-generaal wordt benoemd door het Bureau van de Kamer.
Hij leidt de Quaestuurdiensten.

De huidige directeur-generaal van de Quaestuurdiensten is de heer Eric Morreel.

De administratieve diensten van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Organogram van de diensten (pdf)

Haut de la pageTop