RSS

Wat is RSS?

Met RSS vwordt u als surfer automatisch verwittigd als er nieuwe samenvattingen van de arresten op de website van de Kamer verschijnen. Uw computer checkt op regelmatige tijdstippen de website van de Kamer en genereert een overzicht van de samenvattingen van de arresten.
In dat overzicht vindt u naast de datum de titel van de samenvatting van het arrest, als u op de link klikt wordt dan via acrobat reader het document in PDF-formaat getoond.
Via de "RSS-feed" kunt u steeds de samenvattingen van de arresten opvragen. Gebruik volgend webadres: http://www.dekamer.be/site/wwwcfm/dlms/rssn.xml


Wat heeft u nodig?

U heeft een zogenaamde newsreader nodig, dit is software dat met de website van de Kamer communiceert en u de samenvattingen van de arresten toont. U kunt kiezen voor losse software, of gebruik maken van de ingebouwde RSS-functionaliteit van browsers (vb. Internet Explorer versie 7). Naast instellingen die bepalen hoe vaak er op nieuwe berichten gecontroleerd wordt, moet u de RSS-software uiteraard ook vertellen waar hij zijn informatie moet gaan zoeken. Daarvoor gebruikt u het webadres die we reeds hierboven vermeldden: http://www.dekamer.be/site/wwwcfm/dlms/rssn.xml


Welke software kan ik gebruiken?

Er zijn momenteel diverse RSS-newsreaders, voor de verschillende besturingssystemen en zowel gratis als betalend. U vindt een actueel overzicht op deze pagina.