...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0185 - Zittingsperiode : 54


Auteur Franky Demon, CD&V
Departement Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Financiën
Sub-departement Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met beperking, Wetenschapsbeleid
Titel Parkeerkaarten voor personen met een handicap. - Frauduleuze kaarten. - Parkeerkaartscan.
Datum indiening09/09/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Staatssecretaris voor Personen met een beperking Sleurs wil misbruik van parkeerkaarten voor mensen met een handicap aan banden leggen. De staatssecretaris wil de gegevens van haar dienst toegankelijk maken voor de politiediensten. Hoe de controles precies gaan gebeuren, wordt nog uitgewerkt. Het controleren van zo'n parkeerkaart blijkt momenteel niet zo simpel. 1. Hoeveel processen-verbaal werden opgemaakt voor het niet ontbreken van de parkeerkaart voor personen met een handicap? 2. Hoeveel frauduleuze kaarten werden gedetecteerd? 3. Wanneer wil u de parkeerkaartscan invoeren?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

1. De onderstaande tabel bevat het aantal inbreuken met betrekking tot parkeerkaarten voor personen met een handicap voor de jaren 2010 tot en met het eerste semester van 2014. Volgende 2 artikelen van de Wegcode (koninklijk besluit, 1 december 1975) werden gebruikt om deze vraag te beantwoorden: artikel 25.1.14° (verbod te parkeren op de voorbehouden plaatsen voor mindervaliden) en artikel 27bis (parkeerplaatsen voorbehouden aan mindervaliden en plaatsen van een document/ kaart). 2 en 3. Ongeveer 200.000 parkeerkaarten van overleden begunstigden werden niet ingeleverd. Dat wil niet zeggen dat al deze kaarten nog in omloop zijn. In het kader van het lopend kerntakendebat voor de politie, alsook ingevolge de zesde staatshervorming waarbij een aantal verkeersinbreuken via de GAS-wetgeving geregionaliseerd zijn, wordt momenteel onderzocht welke de taken van de politie in deze materie nog (kunnen) inhouden. Op 1 juli 2016 loopt het contract af met de firma die momenteel instaat voor het aanmaken en de verzending van de parkeerkaart voor mensen met een handicap. Dat biedt opportuniteiten in de toekomst. Ondertussen onderzoekt mijn administratie op welke manier het systeem van parkeerkaarten kan worden geoptimaliseerd en dit met het oog op een performant gebruik en controle van de parkeerkaarten; een parkeerkaartscan behoort tot de eventuele mogelijkheden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenOFFICIEEL DOCUMENT | FRAUDE | GEHANDICAPTE | PARKEERGELD | POLITIECONTROLE | OPENBARE VEILIGHEID | FACILITEITEN VOOR GEHANDICAPTEN
Vrije trefwoordenPARKING